Sura 45.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

45) Sūrat Al-Jāthiyah

Ĥā-Mīm (Al-Jāthiyah: 1).

Tanzīlu Al-Kitābi Mina Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi (Al-Jāthiyah: 2).

'Inna Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Lilmu'uminīna (Al-Jāthiyah: 3).

Wa Fī Khalqikum Wa Mā Yabuththu Min Dābbatin 'Āyātun Liqawmin Yūqinūna (Al-Jāthiyah: 4).

Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā 'Anzala Allāhu Mina As-Samā'i Min Rizqin Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Wa Taşrīfi Ar-Riyāĥi 'Āyātun Liqawmin Ya`qilūna (Al-Jāthiyah: 5).

Tilka 'Āyātu Allāhi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`da Allāhi Wa 'Āyātihi Yu'uminūna (Al-Jāthiyah: 6).

Waylun Likulli 'Affākin 'Athīmin (Al-Jāthiyah: 7).

Yasma`u 'Āyāti Allāhi Tutlá `Alayhi Thumma Yuşirru Mustakbirāan Ka'an Lam Yasma`hā Fabashshirhu Bi`adhābin 'Alīmin (Al-Jāthiyah: 8).

Wa 'Idhā `Alima Min 'Āyātinā Shay'āan Attakhadhahā Huzūan 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun (Al-Jāthiyah: 9).

Min Warā'ihim Jahannamu Wa Lā Yughnī `Anhum Mā Kasabū Shay'āan Wa Lā Mā Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Awliyā'a Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun (Al-Jāthiyah: 10).

Hādhā Hudan Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Lahum `Adhābun Min Rijzin 'Alīmun (Al-Jāthiyah: 11).

Allāhu Al-Ladhī Sakhkhara Lakumu Al-Baĥra Litajriya Al-Fulku Fīhi Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (Al-Jāthiyah: 12).

Wa Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Minhu 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna (Al-Jāthiyah: 13).

Qul Lilladhīna 'Āmanū Yaghfirū Lilladhīna Lā Yarjūna 'Ayyāma Allāhi Liyajziya Qawmāan Bimā Kānū Yaksibūna (Al-Jāthiyah: 14).

Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna (Al-Jāthiyah: 15).

Wa Laqad 'Ātaynā Banī 'Isrā'īla Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Al-`Ālamīna (Al-Jāthiyah: 16).

Wa 'Ātaynāhum Bayyinātin Mina Al-'Amri Famā Akhtalafū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghyāan Baynahum 'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (Al-Jāthiyah: 17).

Thumma Ja`alnāka `Alá Sharī`atin Mina Al-'Amri Fa Attabi`hā Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'a Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna (Al-Jāthiyah: 18).

'Innahum Lan Yughnū `Anka Mina Allāhi Shay'āan Wa 'Inna Až-Žālimīna Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin Wa Allāhu Wa Līyu Al-Muttaqīna (Al-Jāthiyah: 19).

Hādhā Başā'iru Lilnnāsi Wa Hudan Wa Raĥmatun Liqawmin Yūqinūna (Al-Jāthiyah: 20).

'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ajtaraĥū As-Sayyi'āti 'An Naj`alahum Kālladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sawā'an Maĥyāhum Wa Mamātuhum Sā'a Mā Yaĥkumūna (Al-Jāthiyah: 21).

Wa Khalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Litujzá Kullu Nafsin Bimā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna (Al-Jāthiyah: 22).

'Afara'ayta Mani Attakhadha 'Ilahahu Hawāhu Wa 'Ađallahu Allāhu `Alá `Ilmin Wa Khatama `Alá Sam`ihi Wa Qalbihi Wa Ja`ala `Alá Başarihi Ghishāwatan Faman Yahdīhi Min Ba`di Allāhi 'Afalā Tadhakkarūna (Al-Jāthiyah: 23).

Wa Qālū Mā Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Yuhlikunā 'Illā Ad-Dahru Wa Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin 'In Hum 'Illā Yažunnūna (Al-Jāthiyah: 24).

Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Mā Kāna Ĥujjatahum 'Illā 'An Qālū A'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Jāthiyah: 25).

Quli Allāhu Yuĥyīkum Thumma Yumītukum Thumma Yajma`ukum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Al-Jāthiyah: 26).

Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yakhsaru Al-Mubţilūna (Al-Jāthiyah: 27).

Wa Tará Kulla 'Ummatin Jāthiyatan Kullu 'Ummatin Tud`á 'Ilá Kitābihā Al-Yawma Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna (Al-Jāthiyah: 28).

Hādhā Kitābunā Yanţiqu `Alaykum Bil-Ĥaqqi 'Innā Kunnā Nastansikhu Mā Kuntum Ta`malūna (Al-Jāthiyah: 29).

Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayudkhiluhum Rabbuhum Fī Raĥmatihi Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-Mubīnu (Al-Jāthiyah: 30).

Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū 'Afalam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fāstakbartum Wa Kuntum Qawmāan Mujrimīna (Al-Jāthiyah: 31).

Wa 'Idhā Qīla 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa As-Sā`atu Lā Rayba Fīhā Qultum Mā Nadrī Mā As-Sā`atu 'In Nažunnu 'Illā Žannāan Wa Mā Naĥnu Bimustayqinīna (Al-Jāthiyah: 32).

Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā `Amilū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Al-Jāthiyah: 33).

Wa Qīla Al-Yawma Nansākum Kamā Nasītum Liqā'a Yawmikum Hādhā Wa Ma'wākumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Nāşirīna (Al-Jāthiyah: 34).

Dhālikum Bi'annakum Attakhadhtum 'Āyāti Allāhi Huzūan Wa Gharratkumu Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā Fālyawma Lā Yukhrajūna Minhā Wa Lā Hum Yusta`tabūna (Al-Jāthiyah: 35).

Falillāhi Al-Ĥamdu Rabbi As-Samāwāti Wa Rabbi Al-'Arđi Rabbi Al-`Ālamīna (Al-Jāthiyah: 36).

Wa Lahu Al-Kibriyā'u Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Jāthiyah: 37).S u r a XLV


Ona koja kleči na koljenima


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Odkrovenje Knjige dolazi od Boga, Svemogućeg, Mudrog.

3 Ima tu uistinu, za vjerujuće, Znakova u nebesima i na zemlji.

4 U vašem vlastitom stvaranju i u životinjama koje je Bog umnožio ima Znakova za puk koji čvrsto vjeruje.

5 U slijedu noći i dana, u vodi hraniteljici koju Bog daje padati s neba zahvaljujući kojoj on oživljava zemlju nakon njene smrti; u razvezivanju vjetrova, ima Znakova za puk koji razumije.

6 Evo Redaka Božjih koje mi tebi priopćavamo u punoj Istini. Nakon Božjih Redaka, u koji govor i u koje Znakove oni će dakle vjerovati?

7 Nesreća svakom grješniku klevetniku! 8 On sluša čitanje Redaka Božjih, poslije on se uzjoguni u svojoj oholosti kao da ih nije ni čuo. Najavi mu dakle jednu bolnu kaznu.

9 Kad on upozna naše Znakove, on im se počne rugati. Takvi su oni koji će trpjeti sramnu kaznu.

10 Pakao će biti iza njih. Dobra koja su stekli neće im ničemu služiti, ništa više od gospodara koje su sebi dali, pokraj Boga. Oni će trpjeti jednu strašnu kaznu.

11 Evo jednog Usmjerenja. Oni koji ne vjeruju u Znakove svojeg Gospodina trpjet će kažnjavanje jednom bolnom kaznom.

12 Bog je onaj koji je more stavio u vašu službu da njime plovi lađa na njegovu zapovijed i da vi tražite dobrobiti u njemu. – Možda će te vi biti zahvalni –

13 On je stavio u vašu službu ono što se nalazi u nebesima i na zemlji. Sve dolazi od njega. Ima tu uistinu znakova, za jedan narod koji razmišlja!

14 Reci vjerujućima da opraštaju onima koji ne čekaju dane Božje, da bi Bog nagradio svaki narod za ono što bude izvršio.

15 Ako netko čini dobro, čini to za sebe. Ako netko postupa zlo, čini ga na svoju vlastitu štetu. Potom će te biti dovedeni k svom Gospodu.

16 Mi smo dali sinovima Izraelovim Knjigu, Mudrost i Proročanstvo. Mi smo njih obskrbili izvrsnom hranom. Mi smo ih uzdigli iznad ostalog svijeta.

17 Mi smo njima dali neosporive dokaze koje se tiču našeg Zakona; ali, podstaknuti jednom uzajamnom mržnjom, oni su bili nesložni tek nakon što su primili Znanje.

Da, tvoj Gospod sudit će između n jih, na Dan Uskrsnuća, i on će presuditi o njihovim razlikama.

18 Mi smo te potom postavili na put kojem predhodi Zakon. Slijedi ga dakle i ne slijedi strasti onih koji ne znaju ništa.

19 Ti ljudi ne će ti biti od nikakve koristi kod Boga. Nepravedni su prijatelji jedni drugima; Bog je Gospodar onim koji ga se boje.

20 Ovo je, za ljude, jedan poziv na vidovitost, jedno Usmjerenje i jedno Milosrđe u korist puka koji odlučno vjeruje.

21 Da li oni koji čine zlo misle da ćemo s njima postupati kao s onima koji vjeruju i koji čine dobra djela i to zato što su svi jednaki u životu i u smrti? Oni pogrješno sude.

22 Bog je stvorio, u punoj istini, nebesa i zemlju, da bi svaki čovjek bio nagrađen za ono što bude učinio. Nitko ne će biti oštećen.

23 Nisi li ti vidio onog koji svoju strast uzima kao jedno božanstvo? Bog ga je namjerno zabludio; on stavlja pečat na njegove uši i njegovo srce; on mu stavlja povez preko očiju.

Tko će dakle, osim Boga, njega usmjeravati? Ljudi dakle ne razmišljaju?


24 Oni kažu: « Za nas postoji samo sadašnji život: mi živimo i umiremo. Samo vrijeme koje prolazi čini da propadamo. »

Oni nemaju nikakvog znanja o svemu tome; oni se predaju nagađanjima.

25 Kad su naši Redci pročitani pred njima, kao i toliki očigledni dokazi, njihov je jedini dokaz reći: « Povratite naše očeve ako ste vjerodostojni! »

26 Reci: « Bog vam daje život, po tome on čini da umrete; on će vas potom sakupiti, na Dan Uskrsnuća. » – Nikakva sumnja glede toga nije moguća ali većina ljudi ne zna –

27 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Bogu. Dan kad će doći Čas, tog Dana, Varalice će biti izgubljeni.

28 Ti ćeš vidjeti svaku zajednicu klečati na koljenima. Svaka će zajednica biti pozvana pred njegovu Knjigu: « Vi će te biti nagrađeni danas za sve što ste učinili.

29 Evo naše Knjige: ona govori protiv vas u punoj istini; mi smo zabilježili sva vaša djela. »

30 Glede onih koji vjeruju i koji čine dobra djela njih će njihov Gospod uvesti u svoje milosrđe: evo jedne neosporive sreće!

31 Glede onih koji su bili nevjerni: « Nisu li naši Redci bili vama pročitani? Vi ste bili oholi. Vi ste jedan narod koji je kriv. »

32 Kad im se govorilo: « Da, obećanje Božje je Istinito, nema nikakve sumnje glede Časa, » vi ste rekli: « Mi ne znamo što će biti Čas, mi mislimo da su to samo nagađanja, mi nismo uvjereni.»

33 Rđava djela koja su počinili pojavit će im se, a ono čime su se sprdali njih će obviti.


34 Njima će biti rečeno: « Danas vas zaboravljamo, kao što ste vi zaboravili susret na ovaj vaš Dan. Vaše sklonište je Vatra; nema nikog da vam pomogne.

35 To je ovako, jer ste vi izrugivali Znakove Božje i jer vas je ovosvjetski život prevario. »

Tog Dana oni neće biti izvedeni iz Pakla i oni neće biti pozvani na pokajanje.

36 Slava Bogu, Gospodaru nebesa, Gospodaru zemlje, Gospodaru svemira.

37 Njemu veličanstvo u nebesima i na zemlji. On je Svemogući, Mudri!