Sura 29.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Sura XXIX - arapski - latinična transkripcija[uredi]

Al-`Ankabūt

'Alif-Lām-Mīm (Al-`Ankabūt: 1).

'Aĥasiba An-Nāsu 'An Yutrakū 'An Yaqūlū 'Āmannā Wa Hum Lā Yuftanūna (Al-`Ankabūt: 2).

Wa Laqad Fatannā Al-Ladhīna Min Qablihim Falaya`lamanna Allāhu Al-Ladhīna Şadaqū Wa Laya`lamanna Al-Kādhibīna (Al-`Ankabūt: 3).

'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ya`malūna As-Sayyi'āti 'An Yasbiqūnā Sā'a Mā Yaĥkumūna (Al-`Ankabūt: 4).

Man Kāna Yarjū Liqā'a Allāhi Fa'inna 'Ajala Allāhi La'ātin Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Al-`Ankabūt: 5).

Wa Man Jāhada Fa'innamā Yujāhidu Linafsihi 'Inna Allāha Laghanīyun `Ani Al-`Ālamīna (Al-`Ankabūt: 6).

Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanukaffiranna `Anhum Sayyi'ātihim Wa Lanajziyannahum 'Aĥsana Al-Ladhī Kānū Ya`malūna (Al-`Ankabūt: 7).

Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥusnāan Wa 'In Jāhadāka Litushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā 'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna (Al-`Ankabūt: 8).

Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanudkhilannahum Fī Aş-Şāliĥīna (Al-`Ankabūt: 9).

Wa Mina An-Nāsi Man Yaqūlu 'Āmannā Billāhi Fa'idhā 'Ūdhiya Fī Allāhi Ja`ala Fitnata An-Nāsi Ka`adhābi Allāhi Wa La'in Jā'a Naşrun Min Rabbika Layaqūlunna 'Innā Kunnā Ma`akum 'Awalaysa Allāhu Bi'a`lama Bimā Fī Şudūri Al-`Ālamīna (Al-`Ankabūt: 10).

Wa Laya`lamanna Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laya`lamanna Al-Munāfiqīna (Al-`Ankabūt: 11).

Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū Attabi`ū Sabīlanā Wa Lnaĥmil Khaţāyākum Wa Mā Hum Biĥāmilīna Min Khaţāyāhum Min Shay'in 'Innahum Lakādhibūna (Al-`Ankabūt: 12).

Wa Layaĥmilunna 'Athqālahum Wa 'Athqālāan Ma`a 'Athqālihim Wa Layus'alunna Yawma Al-Qiyāmati `Ammā Kānū Yaftarūna (Al-`Ankabūt: 13).

Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Falabitha Fīhim 'Alfa Sanatin 'Illā Khamsīna `Āmāan Fa'akhadhahumu Aţ-Ţūfānu Wa Hum Žālimūn (Al-`Ankabūt: 14).

Fa'anjaynāhu Wa 'Aşĥāba As-Safīnati Wa Ja`alnāhā 'Āyatan Lil`ālamīna (Al-`Ankabūt: 15).

Wa 'Ibrāhīma 'Idh Qāla Liqawmihi A`budū Allāha Wa Attaqūhu Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna (Al-`Ankabūt: 16).

'Innamā Ta`budūna Min Dūni Allāhi 'Awthānāan Wa Takhluqūna 'Ifkāan 'Inna Al-Ladhīna Ta`budūna Min Dūni Allāhi Lā Yamlikūna Lakum Rizqāan Fābtaghū `Inda Allāhi Ar-Rizqa Wa A`budūhu Wa Ashkurū Lahu 'Ilayhi Turja`ūna (Al-`Ankabūt: 17).

Wa 'In Tukadhdhibū Faqad Kadhdhaba 'Umamun Min Qablikum Wa Mā `Alá Ar-Rasūli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu (Al-`Ankabūt: 18).

'Awalam Yaraw Kayfa Yubdi'u Allāhu Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Al-`Ankabūt: 19).

Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Bada'a Al-Khalqa Thumma Allāhu Yunshi'u An-Nash'ata Al-'Ākhirata 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-`Ankabūt: 20).

Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa Yarĥamu Man Yashā'u Wa 'Ilayhi Tuqlabūna (Al-`Ankabūt: 21).

Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna Fī Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin (Al-`Ankabūt: 22).

Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Allāhi Wa Liqā'ihi 'Ūlā'ika Ya'isū Min Raĥmatī Wa 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun (Al-`Ankabūt: 23).

Famā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū Aqtulūhu 'Aw Ĥarriqūhu Fa'anjāhu Allāhu Mina An-Nāri 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna (Al-`Ankabūt: 24).

Wa Qāla 'Innamā Attakhadhtum Min Dūni Allāhi 'Awthānāan Mawaddata Baynikum Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Thumma Yawma Al-Qiyāmati Yakfuru Ba`đukum Biba`đin Wa Yal`anu Ba`đukum Ba`đāan Wa Ma'wākumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Nāşirīna (Al-`Ankabūt: 25).

Fa'āmana Lahu Lūţun Wa Qāla 'Innī Muhājirun 'Ilá Rabbī 'Innahu Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-`Ankabūt: 26).

Wa Wahabnā Lahu 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihi An-Nubūwata Wa Al-Kitāba Wa 'Ātaynāhu 'Ajrahu Fī Ad-Dunyā Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīn (Al-`Ankabūt: 27).

Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi 'Innakum Lata'tūna Al-Fāĥishata Mā Sabaqakum Bihā Min 'Aĥadin Mina Al-`Ālamīna (Al-`Ankabūt: 28).

'A'innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Wa Taqţa`ūna As-Sabīla Wa Ta'tūna Fī Nādīkumu Al-Munkara Famā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū A'tinā Bi`adhābi Allāhi 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna (Al-`Ankabūt: 29).

Qāla Rabbi Anşurnī `Alá Al-Qawmi Al-Mufsidīna (Al-`Ankabūt: 30).

Wa Lammā Jā'at Rusulunā 'Ibrāhīma Bil-Bushrá Qālū 'Innā Muhlikū 'Ahli Hadhihi Al-Qaryati 'Inna 'Ahlahā Kānū Žālimīna (Al-`Ankabūt: 31).

Qāla 'Inna Fīhā Lūţāan Qālū Naĥnu 'A`lamu Biman Fīhā Lanunajjiyannahu Wa 'Ahlahu 'Illā Amra'atahu Kānat Mina Al-Ghābirīn (Al-`Ankabūt: 32).

Wa Lammā 'An Jā'at Rusulunā Lūţāan Sī'a Bihim Wa Đāqa Bihim Dhar`āan Wa Qālū Lā Takhaf Wa Lā Taĥzan 'Innā Munajjūka Wa 'Ahlaka 'Illā Amra'ataka Kānat Mina Al-Ghābirīna (Al-`Ankabūt: 33).

'Innā Munzilūna `Alá 'Ahli Hadhihi Al-Qaryati Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yafsuqūna (Al-`Ankabūt: 34).

Wa Laqad Taraknā Minhā 'Āyatan Bayyinatan Liqawmin Ya`qilūna (Al-`Ankabūt: 35).

Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan Faqāla Yā Qawmi A`budū Allāha Wa Arjū Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīn (Al-`Ankabūt: 36).

Fakadhdhabūhu Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihim Jāthimīna (Al-`Ankabūt: 37).

Wa `Ādāan Wa Thamūda Wa Qad Tabayyana Lakum Min Masākinihim Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Faşaddahum `Ani As-Sabīli Wa Kānū Mustabşirīna (Al-`Ankabūt: 38).

Wa Qārūna Wa Fir`awna Wa Hāmāna Wa Laqad Jā'ahum Mūsá Bil-Bayyināti Fāstakbarū Fī Al-'Arđi Wa Mā Kānū Sābiqīna (Al-`Ankabūt: 39).

Fakullāan 'Akhadhnā Bidhanbihi Faminhum Man 'Arsalnā `Alayhi Ĥāşibāan Wa Minhum Man 'Akhadhat/hu Aş-Şayĥatu Wa Minhum Man Khasafnā Bihi Al-'Arđa Wa Minhum Man 'Aghraqnā Wa Mā Kāna Allāhu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna (Al-`Ankabūt: 40).

Mathalu Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Awliyā'a Kamathali Al-`Ankabūti Attakhadhat Baytāan Wa 'Inna 'Awhana Al-Buyūti Labaytu Al-`Ankabūti Law Kānū Ya`lamūna (Al-`Ankabūt: 41).

'Inna Allāha Ya`lamu Mā Yad`ūna Min Dūnihi Min Shay'in Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-`Ankabūt: 42).

Wa Tilka Al-'Amthālu Nađribuhā Lilnnāsi Wa Mā Ya`qiluhā 'Illā Al-`Ālimūna (Al-`Ankabūt: 43).

Khalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lilmu'uminīna (Al-`Ankabūt: 44).

Atlu Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Mina Al-Kitābi Wa 'Aqimu Aş-Şalāata 'Inna Aş-Şalāata Tanhá `Ani Al-Faĥshā'i Wa Al-Munkari Wa Ladhikru Allāhi 'Akbaru Wa Allāhu Ya`lamu Mā Taşna`ūna (Al-`Ankabūt: 45).

Wa Lā Tujādilū 'Ahla Al-Kitābi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu 'Illā Al-Ladhīna Žalamū Minhum Wa Qūlū 'Āmannā Bial-Ladhī 'Unzila 'Ilaynā Wa 'Unzila 'Ilaykum Wa 'Ilahunā Wa 'Ilahukum Wāĥidun Wa Naĥnu Lahu Muslimūna (Al-`Ankabūt: 46).

Wa Kadhalika 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Fa-Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yu'uminūna Bihi Wa Min Hā'uulā' Man Yu'uminu Bihi Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Al-Kāfirūna (Al-`Ankabūt: 47).

Wa Mā Kunta Tatlū Min Qablihi Min Kitābin Wa Lā Takhuţţuhu Biyamīnika 'Idhāan Lārtāba Al-Mubţilūna (Al-`Ankabūt: 48).

Bal Huwa 'Āyātun Bayyinātun Fī Şudūri Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Až-Žālimūna (Al-`Ankabūt: 49).

Wa Qālū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyātun Min Rabbihi Qul 'Innamā Al-'Āyātu `Inda Allāhi Wa 'Innamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun (Al-`Ankabūt: 50).

'Awalam Yakfihim 'Annā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba Yutlá `Alayhim 'Inna Fī Dhālika Laraĥmatan Wa Dhikrá Liqawmin Yu'uminūna (Al-`Ankabūt: 51).

Qul Kafá Billāhi Baynī Wa Baynakum Shahīdāan Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Bāţili Wa Kafarū Billāhi 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Al-`Ankabūt: 52).

Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa Lawlā 'Ajalun Musamman Lajā'ahumu Al-`Adhābu Wa Laya'tiyannahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna (Al-`Ankabūt: 53).

Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa 'Inna Jahannama Lamuĥīţatun Bil-Kāfirīna (Al-`Ankabūt: 54).

Yawma Yaghshāhumu Al-`Adhābu Min Fawqihim Wa Min Taĥti 'Arjulihim Wa Yaqūlu Dhūqū Mā Kuntum Ta`malūna (Al-`Ankabūt: 55).

Yā `Ibādiya Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna 'Arđī Wāsi`atun Fa'īyāya Fā`budūni (Al-`Ankabūt: 56).

Kullu Nafsi

S u r a XXIX - hrvatski[uredi]

Pauk


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Alif. Lam. Mim. 2 Misle li ljudi da će im se dopustiti reći: « Mi vjerujemo!» a da ne budu iskušani?

3 Da, mi smo iskušali one koji živješe prije ovih sad. Bog savršeno poznaje one koji govore Istinu i poznaje lažce.

4 Da li oni koji su počinili hrđava djela računaju moći nas preduhitriti? Oni krivo sude.

5 Za onoga koji se nada susretu s Bogom, rok određen od Boga približava se. Bog je onaj koji čuje i koji zna.

6 Onaj koji se bori, bori se za svoje dobro. Bog dostaje samom sebi, on nema potrebe za svemirom.


7 Mi brišemo grijehove onima koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela i mi ćemo njih nagraditi za najbolja djela.


8 Mi smo preporučili čovjeku da bude dobar prema svom ocu i majci svojoj; ali ako te tjera da meni pridružuješ ono o čemu nemaš nikakvog znanja, ne podvrgavaj im se.

Vaš će se povratak obaviti prema meni. Ja ću vam objaviti ono što vi činiste.

9 Mi ćemo među pravednike uvesti one koji vjeruju i izvršavaju dobra djela.

10 Neki ljudi govore: « Mi vjerujemo u Boga!» ali, ako trebaju trpjeti zbog Boga, oni smatraju iskušenje koje je došlo od strane ljudi kao jednu kaznu Božju.

Kad dođe pomoć od tvog Gospoda, oni kažu: « Da, mi smo s vama!»

Ne poznaje li Bog sadržinu svih srca? 11 Bog savršeno poznaje vjerujuće a on savršeno poznaje i licemjere.

12 Nevjernici kažu vjerujućima: « Slijedite naš put, mi ćemo nositi težinu vaših grijeha».

13 Oni će sigurno nositi svoje terete i drugih još tereta, sa svojim vlastitim teretima. Njih će se ispitivati, na Dan Uskrsnuća, o onome što budu izmislili.

14 Mi smo poslali Noea njegovom narodu. on ostade s njim tisuću godina, manje pedeset godina, potom ih potop odnese, jer su bili nepravedni. 15 Mi smo spasili Noea i one koji su se nalazili u lađi. Od toga smo mi načinili jedan Znak za svijet. 16 Mi smo poslali Abrahama. On reče svom puku: « Obožavajte Boga! Bojte ga se! To je jedno dobro za vas, kad biste vi znali!»

17 Vi, osim Boga, obožavate samo idole; vi izmišljate laž. Oni koje vi obožavate osim Boga ne mogu vam priskrbiti nikakvo sredstvo prehrane kod Boga. Obožavajte ga! Budite mu zahvalni! Vi će te biti odvedeni k njemu.

18 Ako viAko vi kažete da je to laž, druge zajednice, prije vas, prokazivale su kao laž. Pripada samo Proroku da prenese svoju poruku u punoj jasnoći.

19 Ne vidite li vi kako Bog daje početak stvaranju? Po tome će ga on obnoviti. Evo što je lako za Boga.

20 Reci: «Prođite zemljom i promotrite kako od započinje stvaranje. Bog će ga dati po tome roditi se nanovo iz posljednjeg rođenja. Bog je nadmoćan nad svakom stvari!»

21 On kažnjava koga on hoće, on čini milosrđe kome on to hoće. Vi će te biti dovedeni k njemu.

22 Vi se ne možete suprotstaviti njegovoj sili ni na zemlji, ni u nebu. Vi nemate, osim Boga, ni gospodara, ni branitelja.

23 Oni koji su nevjerni glede Znakova Božjih i Susreta s njim: evo onih koji zdvajaju o mojem milosrđu; evo koji će trpjeti bolnu kaznu. 24 Jedini odgovor Abrahamova puka bi reći: « Ubijte ga ili spalite ga!»


Ali Bog ga spasi od vatre. Ima tu uistinu Znakova za puk koji vjeruje.

25 On reče: « Vi ste usvojili idole osim Boga zamo zbog uzajamne ljubavi u ovom svijetu; potom, na Dan Uskrsnuća, vi će te nijekati jedni druge, vi će te proklinjati jedni druge, dok će vaše utočište biti Vatra i što vi ne će te imati zaštitnika ».

26 Lot vjerova u njega i reče: « Ja se utječem mom Gospodu: on je, uistinu, Moćan, Mudar !»

27 Abrahamu, mi smo dali Izaka i Jakova, po tome u njegovom potomstvu ustanovili smo proročanstvo i Knjigu. Mi smo mu dodijelili njegovu nagradu u ovome svijetu i, u budućem životu, on će biti među pravednicima.

28 Mi smo poslali Lota; on reče svojem puku: « Vi činite jednu glupost, koju nitko, u svemiru, nije počinio prije vas:

29 vi se približavate ljudima, vi presijecate putove, vi se podajete, u vašim saborima, odvratnim djelima ». Jedini odgovor njegovog naroda bi reći: « Dovedi na nas Božju kaznu, ako si vjerodostojan !»

30 On reče: « Gospode moj! Oslobodi me ovog naroda koji sije pokvarenost !»

31 Kad su naši poslanici donijeli novost Abrahamu govoreći: « Da, mi ćemo uništiti žitelje tog grada, jer su nepravedni», 32 on reče: « Ali Lot ondje živi !»

Oni tada rekoše: «Mi znamo da se on tu nalazi; mi ćemo ga spasiti, njega i njegovu obitelj, s izuzetkom njegove žene koja će biti u broju onih koji će ostati otraga ».

33 Kad naši poslanici stigoše kod Lota, ovaj bi rastužen zbog članova svoje obitelji koje njegova ruka bijaše nesposobna zaštititi.

Naši poslanici rekoše: «Ne boj se, ne tuguj, mi ćemo te spasiti, tebe i tvoje, s izuzetkom tvoje žene koja će biti među onima koji će ostati otraga.

34 Mi ćemo dati da padne s neba propast na žitelje tog grada jer su oni izopačeni ».

35 Da, mi smo od tog grada načinili jedan Znak za puk koji razumije.

36 Ljudima Madijana, mi smo poslali njihovog brata Šujaba. On reče: «  O moj narode! Obožavajte Boga! Čekajte posljednji Dan! Ne počinite zločina na zemlji sijući po njoj iskvarenost ».

37 Oni s njim postupiše ka s lažljivcem; propast ih odnese i, slijedećeg jutra, oni ležahu u svojim boravištima.

38 Isto je s narodima Ad i Tamud. – Vi to vidite jasno prema njihovim nastanbama – Sotona je uljepšao njihova djela u njihovim vlastitim očima; on ih je skrenuo s pravog puta, dok su oni htjeli biti vidoviti.

39 Isto i za Koreja, Faraona i Hamana: Mojsije im je bio donio svoje odlučne dokaze, ali oni su se uzoholili na zemlji i bi im nemoguće izbjeći kazni.

40 Mi smo kaznili svakog između njih zbog njegovog grijeha. Ima, među njima, kojima smo poslali oluju. Ima, među njima, koje je Krik pograbio. Ima, među njima, koje smo dali da zemlja proguta. Ima, među njima, koje smo mi utopili.

Ne odgovara Bogu da ih pozlijedi, već su oni sami sebi učinili nažao.

41 Oni koji uzmu sebi gospodara osim Boga slični su pauku: ovaj si je napravio boravište, ali paukovo boravište je najkrhkije boravište. – Da su oni znali! –

42 Bog zna savršeno da ono što oni zazivaju osim njega je ništavno. On je Moćan, Mudar!

43 Evo primjera koje mi predlažemo ljudima, ali oni koji znaju jedini su koji mogu razumjeti.

44 Bog je stvorio nebesa i zemlju u punoj istini. Ima tu uistinu znakova za vjerujuće.

45 Iznesi što ti je odkriveno u knjizi; obavljaj molitvu: molitva udaljuje čovjeka od gluposti i sramotnih djela. Zazivanje Božjeg imena je ono što ima najveću vrijednost. Bog zna savršeno što vi činite.

46 Ne raspravljaj s ljudima o Knjizi osim na najučtiviji način. – osim s onima između njih koji su nepravedni –

Recite: « Mi vjerujemo u ono što je nama sišlo i ono što je sišlo prema vama. Naš Bog, koji je vaš Bog, je jedinstven i mi smo mu podvrgnuti ».

47 Tako smo mi spustili Knjigu k tebi. Oni kojima smo mi dali Knjigu vjeruju u nju. Ima, između ovih, koji vjeruju. Samo, nevjerni niječu naše Znakove.


48 Ti nisi pripovijedao ni jednu Knjige prije ove; ti svojom desnom rukom nisi ništa napisao; varalice se dakle služe predpostavkama.

49 Evo, naprotiv, očitih Znakova u srcima onih kojima je Znanost bila dana. Samo, nevjerni niječu naše znakove.

50 Oni govore: « Da su samo Znakovi došli od Gospoda, bili sišli na njega !» Reci: « Znakovi su jedino kod Boga; ja sam samo jedan jasni upozoritelj ».

51 Ili pak, nije li njima dostajalo što smo mi dali da siđe na tebe Knjiga koja im je bila izgovorena? Ima tu uistinu jedno milosrđe i jedna Opomena, za narod koji vjeruje.

52 Reci: « Bog dostaje kao svjedok između mene i vas. on savršeno poznaje to što se nalazi u nebesima i na zemlji.

Oni koji vjeruju u grijeh nevjerni su prema Bogu: evo gubitnika ».

53 Oni ti išću da ubrzaš dolazak kazne. Da rok nije bio utvrđen, kazna bi ih već zadesila, iznenadno, a da ništa ne bi predosjetili.

54 Oni ti išću da ubrzaš dolazak kazne. Pakao će uskoro omotati nevjernike.

55 Dan kad njih kazna bude omotala, iznad njihovih glava i ispod njihovih nogu, njima će biti rečeno. « Okusite ono što ste činili!»…

56 O vi, moje vjerujuće sluge! Moja je zemlja ogromna… Obožavajte mene!


57 Svaki čovjek okusit će smrt. Vi će te biti, po tome, dovedeni pred nas.

58 Glede onih koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela, mi ćemo učiniti da borave, zauvijek, u Vrtu, u sred dvorova pod kojima teku potoci.

Kako je dobra, nagrada onih koji čine dobra djela, 59 onih koji bijahu postojani, onih koji se povjeravaju svom Gospodu.

60 Koliko li je životinja nesposobno osigurati vlastitu prehranu! Bog je taj koji osugurava njihovu i vašu hranu. on je taj koji čuje i koji zna.

61 Ako ih upitaš: « Tko je stvorio zemlju; tko je podvrgnuo sunce i mjesev ?

Oni će sigurno odgovoriti: « To je Bog !» Zašto su oni, onda, toliko glupi ?

62 Bog dijeli obilno i odmjerava svoje darove kome hoće, između svojih slugu. Bog savršeno poznaje svaku stvar.

63 Ako ih upitaš: « Tko je dao da siđe s neba voda zahvaljujući kojoj nanovo oživljava zemlja poslije svoje smrti ?»

Oni će sigurno odgovoriti: « To je Bog !»

Reci: « Slava Bogu !» – Ali većina ljudi ne razumije –

64 Život na ovom svijetu samo je igra i razonoda. Posljednje boravište je uistinu život. Kad bi samo znali !


65 Kad se uspinju na lađu, oni zazivaju Boga čineći mu jedan čisti obred. Ali kad ih Bog spasi dovodeći ih na čvrstu zemlju, oni njemu dodaju sudrugove.

66 Nek ne poznaju ono što smo mi njima dali i nek uživaju u kratkotrajnim užitcima: oni će uskoro znati… 67 Ne vide li oni da smo mi ustanovili jedan svet i suguran zaštitni pojas, dok su svuda uokolo ljudi plijenjeni? Hoće li to oni vjerovati u grješku i ne poznavati dobročinstva Božja

68 Tko je dakle nepravedniji od onoga koji izmišlja laž protiv Boga, ili onog koji drži Istinu za Laž onda kad mu ona dođe?

Nema li u Paklu mjesto za boravište nevjernih?

69 Da, mi ćemo upraviti na naše putove one koji budu ratovali protiv nas. Bog je s onima koji čine dobro.