Sura 22.

Izvor: Wikizvor

Sura XXII arapski - latinična transliteracija[uredi]

Al-Ĥaj

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum 'Inna Zalzalata As-Sā`ati Shay'un `Ažīmun (Al-Ĥaj: 1).

Yawma Tarawnahā Tadh/halu Kullu Murđi`atin `Ammā 'Arđa`at Wa Tađa`u Kullu Dhāti Ĥamlin Ĥamlahā Wa Tará An-Nāsa Sukārá Wa Mā Hum Bisukārá Wa Lakinna `Adhāba Allāhi Shadīdun (Al-Ĥaj: 2).

Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Allāhi Bighayri `Ilmin Wa Yattabi`u Kulla Shayţānin Marīdin (Al-Ĥaj: 3).

Kutiba `Alayhi 'Annahu Man Tawallāhu Fa'annahu Yuđilluhu Wa Yahdīhi 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri (Al-Ĥaj: 4).

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In Kuntum Fī Raybin Mina Al-Ba`thi Fa'innā Khalaqnākum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Min `Alaqatin Thumma Min Muđghatin Mukhallaqatin Wa Ghayri Mukhallaqatin Linubayyina Lakum Wa Nuqirru Fī Al-'Arĥāmi Mā Nashā'u 'Ilá 'Ajalin Musamman Thumma Nukhrijukum Ţiflāan Thumma Litablughū 'Ashuddakum Wa Minkum Man Yutawaffá Wa Minkum Man Yuraddu 'Ilá 'Ardhali Al-`Umuri Likaylā Ya`lama Min Ba`di `Ilmin Shay'āan Wa Tará Al-'Arđa Hāmidatan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat Wa 'Anbatat Min Kulli Zawjin Bahījin (Al-Ĥaj: 5).

Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Annahu Yuĥyī Al-Mawtá Wa 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Ĥaj: 6).

Wa 'Anna As-Sā`ata 'Ātiyatun Lā Rayba Fīhā Wa 'Anna Allāha Yab`athu Man Fī Al-Qubūri (Al-Ĥaj: 7).

Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Allāhi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudan Wa Lā Kitābin Munīrin (Al-Ĥaj: 8).

Thāniya `Iţfihi Liyuđilla `An Sabīli Allāhi Lahu Fī Ad-Dunyā Khizyun Wa Nudhīquhu Yawma Al-Qiyāmati `Adhāba Al-Ĥarīqi (Al-Ĥaj: 9).

Dhālika Bimā Qaddamat Yadāka Wa 'Anna Allāha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi (Al-Ĥaj: 10).

Wa Mina An-Nāsi Man Ya`budu Allāha `Alá Ĥarfin Fa'in 'Aşābahu Khayrun Aţma'anna Bihi Wa 'In 'Aşābat/hu Fitnatun Anqalaba `Alá Wajhihi Khasira Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirata Dhālika Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu (Al-Ĥaj: 11).

Yad`ū Min Dūni Allāhi Mā Lā Yađurruhu Wa Mā Lā Yanfa`uhu Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu (Al-Ĥaj: 12).

Yad`ū Laman Đarruhu 'Aqrabu Min Naf`ihi Labi'sa Al-Mawlá Wa Labi'sa Al-`Ashīru (Al-Ĥaj: 13).

'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru 'Inna Allāha Yaf`alu Mā Yurīdu (Al-Ĥaj: 14).

Man Kāna Yažunnu 'An Lan Yanşurahu Allāhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Falyamdud Bisababin 'Ilá As-Samā'i Thumma Liyaqţa` Falyanžur Hal Yudh/hibanna Kayduhu Mā Yaghīžu (Al-Ĥaj: 15).

Wa Kadhalika 'Anzalnāhu 'Āyātin Bayyinātin Wa 'Anna Allāha Yahdī Man Yurīdu (Al-Ĥaj: 16).

'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa Aş-Şābi'īna Wa An-Naşārá Wa Al-Majūsa Wa Al-Ladhīna 'Ashrakū 'Inna Allāha Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Shahīdun (Al-Ĥaj: 17).

'Alam Tará 'Anna Allāha Yasjudu Lahu Man Fī As-Samāwāti Wa Man Fī Al-'Arđi Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru Wa An-Nujūmu Wa Al-Jibālu Wa Ash-Shajaru Wa Ad-Dawābbu Wa Kathīrun Mina An-Nāsi Wa Kathīrun Ĥaqqa `Alayhi Al-`Adhābu Wa Man Yuhini Allāhu Famā Lahu Min Mukrimin 'Inna Allāha Yaf`alu Mā Yashā'u (Al-Ĥaj: 18).

Hadhāni Khaşmāni Akhtaşamū Fī Rabbihim Fa-Al-Ladhīna Kafarū Quţţi`at Lahum Thiyābun Min Nārin Yuşabbu Min Fawqi Ru'ūsihimu Al-Ĥamīmu (Al-Ĥaj: 19).

Yuşharu Bihi Mā Fī Buţūnihim Wa Al-Julūdu (Al-Ĥaj: 20).

Wa Lahum Maqāmi`u Min Ĥadīdin (Al-Ĥaj: 21).

Kullamā 'Arādū 'An Yakhrujū Minhā Min Ghammin 'U`īdū Fīhā Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi (Al-Ĥaj: 22).

'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun (Al-Ĥaj: 23).

Wa Hudū 'Ilá Aţ-Ţayyibi Mina Al-Qawli Wa Hudū 'Ilá Şirāţi Al-Ĥamīdi (Al-Ĥaj: 24).

'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Al-Ladhī Ja`alnāhu Lilnnāsi Sawā'an Al-`Ākifu Fīhi Wa Al-Bādi Wa Man Yurid Fīhi Bi'ilĥādin Bižulmin Nudhiqhu Min `Adhābin 'Alīmin (Al-Ĥaj: 25).

Wa 'Idh Bawwa'nā Li'ibrāhīma Makāna Al-Bayti 'An Lā Tushrik Bī Shay'āan Wa Ţahhir Baytiya Lilţţā'ifīna Wa Al-Qā'imīna Wa Ar-Rukka`i As-Sujūdi (Al-Ĥaj: 26).

Wa 'Adhdhin Fī An-Nāsi Bil-Ĥajji Ya'tūka Rijālāan Wa `Alá Kulli Đāmirin Ya'tīna Min Kulli Fajjin `Amīqin (Al-Ĥaj: 27).

Liyash/hadū Manāfi`a Lahum Wa Yadhkurū Asma Allāhi Fī 'Ayyāmin Ma`lūmātin `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`ām Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Bā'isa Al-Faqīra (Al-Ĥaj: 28).

Thumma Liyaqđū Tafathahum Wa Līūfū Nudhūrahum Wa Līaţţawwafū Bil-Bayti Al-`Atīqi (Al-Ĥaj: 29).

Dhālika Wa Man Yu`ažžim Ĥurumāti Allāhi Fahuwa Khayrun Lahu `Inda Rabbihi Wa 'Uĥillat Lakumu Al-'An`ām 'Illā Mā Yutlá `Alaykum Fājtanibū Ar-Rijsa Mina Al-'Awthāni Wa Ajtanibū Qawla Az-Zūri (Al-Ĥaj: 30).

Ĥunafā'a Lillāhi Ghayra Mushrikīna Bihi Wa Man Yushrik Billāhi Faka'annamā Kharra Mina As-Samā'i Fatakhţafuhu Aţ-Ţayru 'Aw Tahwī Bihi Ar-Rīĥu Fī Makānin Saĥīqin (Al-Ĥaj: 31).

Dhālika Wa Man Yu`ažžim Sha`ā'ira Allāhi Fa'innahā Min Taqwá Al-Qulūbi (Al-Ĥaj: 32).

Lakum Fīhā Manāfi`u 'Ilá 'Ajalin Musamman Thumma Maĥilluhā 'Ilá Al-Bayti Al-`Atīqi (Al-Ĥaj: 33).

Wa Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Liyadhkurū Asma Allāhi `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`āmi Fa'ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Falahu 'Aslimū Wa Bashshiri Al-Mukhbitīna (Al-Ĥaj: 34).

Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Allāhu Wajilat Qulūbuhum Wa Aş-Şābirīna `Alá Mā 'Aşābahum Wa Al-Muqīmī Aş-Şalāati Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (Al-Ĥaj: 35).

Wa Al-Budna Ja`alnāhā Lakum Min Sha`ā'iri Allāhi Lakum Fīhā Khayrun Fādhkurū Asma Allāhi `Alayhā Şawāffa Fa'idhā Wajabat Junūbuhā Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Qāni`a Wa Al-Mu`tarra Kadhālika Sakhkharnāhā Lakum La`allakum Tashkurūna (Al-Ĥaj: 36).

Lan Yanāla Allāha Luĥūmuhā Wa Lā Dimā'uuhā Wa Lakin Yanāluhu At-Taqwá Minkum Kadhālika Sakhkharahā Lakum Litukabbirū Allāha `Alá Mā Hadākum Wa Bashshiri Al-Muĥsinīna (Al-Ĥaj: 37).

'Inna Allāha Yudāfi`u `Ani Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Kulla Khawwānin Kafūrin (Al-Ĥaj: 38).

'Udhina Lilladhīna Yuqātalūna Bi'annahum Žulimū Wa 'Inna Allāha `Alá Naşrihim Laqadīrun (Al-Ĥaj: 39).

Al-Ladhīna 'Ukhrijū Min Diyārihim Bighayri Ĥaqqin 'Illā 'An Yaqūlū Rabbunā Allāhu Wa Lawlā Daf`u Allāhi An-Nāsa Ba`đahum Biba`đin Lahuddimat Şawāmi`u Wa Biya`un Wa Şalawātun Wa Masājidu Yudhkaru Fīhā Asmu Allāhi Kathīrāan Wa Layanşuranna Allāhu Man Yanşuruhu 'Inna Allāha Laqawīyun `Azīzun (Al-Ĥaj: 40).

Al-Ladhīna 'In Makkannāhum Fī Al-'Arđi 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Wa 'Amarū Bil-Ma`rūfi Wa Nahaw `Ani Al-Munkari Wa Lillahi `Āqibatu Al-'Umūri (Al-Ĥaj: 41).

Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Thamūdu (Al-Ĥaj: 42).

Wa Qawmu 'Ibrāhīma Wa Qawmu Lūţin (Al-Ĥaj: 43).

Wa 'Aşĥābu Madyana Wa Kudhdhiba Mūsá Fa'amlaytu Lilkāfirīna Thumma 'Akhadhtuhum Fakayfa Kāna Nakīri (Al-Ĥaj: 44).

Faka'ayyin Min Qaryatin 'Ahlaknāhā Wa Hiya Žālimatun Fahiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Bi'rin Mu`aţţalatin Wa Qaşrin Mashīdin (Al-Ĥaj: 45).

'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fatakūna Lahum Qulūbun Ya`qilūna Bihā 'Aw 'Ādhānun Yasma`ūna Bihā Fa'innahā Lā Ta`má Al-'Abşāru Wa Lakin Ta`má Al-Qulūbu Allatī Fī Aş-Şudūri (Al-Ĥaj: 46).

Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa Lan Yukhlifa Allāhu Wa`dahu Wa 'Inna Yawmāan `Inda Rabbika Ka'alfi Sanatin Mimmā Ta`uddūna (Al-Ĥaj: 47).

Wa Ka'ayyin Min Qaryatin 'Amlaytu Lahā Wa Hiya Žālimatun Thumma 'Akhadhtuhā Wa 'Ilayya Al-Maşīru (Al-Ĥaj: 48).

Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā 'Anā Lakum Nadhīrun Mubīnun (Al-Ĥaj: 49).

Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun (Al-Ĥaj: 50).

Wa Al-Ladhīna Sa`aw Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi (Al-Ĥaj: 51).

Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūlin Wa Lā Nabīyin 'Illā 'Idhā Tamanná 'Alqá Ash-Shayţānu Fī 'Umnīyatihi Fayansakhu Allāhu Mā Yulqī Ash-Shayţānu Thumma Yuĥkimu Allāhu 'Āyātihi Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (Al-Ĥaj: 52).

Liyaj`ala Mā Yulqī Ash-Shayţānu Fitnatan Lilladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Qāsiyati Qulūbuhum Wa 'Inna Až-Žālimīna Lafī Shiqāqin Ba`īdin (Al-Ĥaj: 53).

Wa Liya`lama Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Fayu'uminū Bihi Fatukhbita Lahu Qulūbuhum Wa 'Inna Allāha Lahādi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin (Al-Ĥaj: 54).

Wa Lā Yazālu Al-Ladhīna Kafarū Fī Miryatin Minhu Ĥattá Ta'tiyahumu As-Sā`atu Baghtatan 'Aw Ya'tiyahum `Adhābu Yawmin `Aqīmin (Al-Ĥaj: 55).

Al-Mulku Yawma'idhin Lillāhi Yaĥkumu Baynahum Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Jannāti An-Na`īmi (Al-Ĥaj: 56).

Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Fa'ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun (Al-Ĥaj: 57).

Wa Al-Ladhīna Hājarū Fī Sabīli Allāhi Thumma Qutilū 'Aw Mātū Layarzuqannahumu Allāhu Rizqāan Ĥasanāan Wa 'Inna Allāha Lahuwa Khayru Ar-Rāziqīna (Al-Ĥaj: 58).

Layudkhilannahum Mudkhalāan Yarđawnahu Wa 'Inna Allāha La`alīmun Ĥalīmun (Al-Ĥaj: 59).

Dhālika Wa Man `Āqaba Bimithli Mā `Ūqiba Bihi Thumma Bughiya `Alayhi Layanşurannahu Allāhu 'Inna Allāha La`afūwun Ghafūrun (Al-Ĥaj: 60).

Dhālika Bi'anna Allāha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa 'Anna Allāha Samī`un Başīrun (Al-Ĥaj: 61).

Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Huwa Al-Bāţilu Wa 'Anna Allāha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru (Al-Ĥaj: 62).

'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fatuşbiĥu Al-'Arđu Mukhđarratan 'Inna Allāha Laţīfun Khabīrun (Al-Ĥaj: 63).

Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa 'Inna Allāha Lahuwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Al-Ĥaj: 64).

'Alam Tará 'Anna Allāha Sakhkhara Lakum Mā Fī Al-'Arđi Wa Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bi'amrihi Wa Yumsiku As-Samā'a 'An Taqa`a `Alá Al-'Arđi 'Illā Bi'idhnihi 'Inna Allāha Bin-Nāsi Lara'ūfun Raĥīmun (Al-Ĥaj: 65).

Wa Huwa Al-Ladhī 'Aĥyākum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum 'Inna Al-'Insāna Lakafūrun (Al-Ĥaj: 66).

Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Hum Nāsikūhu Falā Yunāzi`unnaka Fī Al-'Amri Wa Ad`u 'Ilá Rabbika 'Innaka La`alá Hudan Mustaqīmin (Al-Ĥaj: 67).

Wa 'In Jādalūka Faquli Allāhu 'A`lamu Bimā Ta`malūna (Al-Ĥaj: 68).

Allāhu Yaĥkumu Baynakum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna (Al-Ĥaj: 69).

'Alam Ta`lam 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Inna Dhālika Fī Kitābin 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Al-Ĥaj: 70).

Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa Mā Laysa Lahum Bihi `Ilmun Wa Mā Lilžžālimīna Min Naşīrin (Al-Ĥaj: 71).

Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Ta`rifu Fī Wujūhi Al-Ladhīna Kafarū Al-Munkara Yakādūna Yasţūna Bial-Ladhīna Yatlūna `Alayhim 'Āyātinā Qul 'Afa'unabbi'ukum Bisharrin Min Dhalikumu An-Nāru Wa`adahā Allāhu Al-Ladhīna Kafarū Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Ĥaj: 72).

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Đuriba Mathalun Fāstami`ū Lahu 'Inna Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi Lan Yakhluqū Dhubābāan Wa Lawi Ajtama`ū Lahu Wa 'In Yaslubhumu Adh-Dhubābu Shay'āan Lā Yastanqidhūhu Minhu Đa`ufa Aţ-Ţālibu Wa Al-Maţlūbu (Al-Ĥaj: 73).

Mā Qadarū Allāha Ĥaqqa Qadrihi 'Inna Allāha Laqawīyun `Azīzun (Al-Ĥaj: 74).

Allāhu Yaşţafī Mina Al-Malā'ikati Rusulāan Wa Mina An-Nāsi 'Inna Allāha Samī`un Başīrun (Al-Ĥaj: 75).

Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Al-Ĥaj: 76).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Arka`ū Wa Asjudū Wa A`budū Rabbakum Wa Af`alū Al-Khayra La`allakum Tufliĥūna (Al-Ĥaj: 77).

Wa Jāhidū Fī Allāhi Ĥaqqa Jihādihi Huwa Ajtabākum Wa Mā Ja`ala `Alaykum Fī Ad-Dīni Min Ĥarajin Millata 'Abīkum 'Ibrāhīma Huwa Sammākumu Al-Muslimyna Min Qablu Wa Fī Hādhā Liyakūna Ar-Rasūlu Shahīdāan `Alaykum Wa Takūnū Shuhadā'a `Alá An-Nāsi Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa A`taşimū Billāhi Huwa Mawlākum Fani`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru (Al-Ĥaj: 78).SURA XXII hrvatski[uredi]

Hodočašće

U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 O vi ljudi! Bojte svog Gospoda Potres zemlje u onaj Čas bit će sigurno jedna strašna stvar!

2 Dan kad će te vi vidjeti: svaka žena koja doji zaboravit će svoje dojenče; svaka trudna žena će pobaciti.

Ti ćeš vidjeti pijane ljude, a da oni nisu uopće pili. - Kazna Božja bit će žestoka –

3 Tako netko između ljudi raspravljaju o Bogu a da o njemu ništa ne zna; on slijedi pobunjenog demona 4 o kojem je pisano: « On zavodi onoga koji ga uzme za gospodara i usmjerava ga prema kazni sažižućeg plamena.

5 O vi ljudi! Ako ste u sumnji glede Uskrsnuća, znajte da usitinu, da smo mi oni koji su vas stvorili iz prašine, po tome iz kapi sperme, po tome iz ugruška krvi, po tome iz mase mekane, uobličene ili ne. - Mi vama tako objašnjavamo –

Mi postavljamo u posteljice ono što hoćemo sve do utvrđenog časa; po tome vam dajemo da iziđete kao mala djeca, da biste kasnije dosegli svoju zrelu dob.

Neki od vas umiru; jedan drugi dostiže dob oronulosti do točke na kojoj više ništa ne zna o onome što je znao. Ti vidiš opustjelu zemlju, ali čim mi učinimo da siđe voda, ona se pokrene, nadme, ona daje da niknu sve vrste lijepih vrsta biljaka.

6 I tako je to jer Bog je Istina, jer on je taj koji vraća život mrtvima, i on je nadmoćan nad svakom stvari.

7 Jer Čas dolazi sigurno, - nema nikakve sumnje glede njega – i jer će Bog uskrsnuti one koji se nalaze u grobnicama.

8 Neki, između ljudi, raspravljaju o Bogu bez ikakva znanja i smjera, i Knjige koja ga objašnjava. 9 On se okreće, da bi zaveo ljude, s puta Božjeg.

Bruka ga čeka na ovome svijetu, po tome, na Dan Uskrsnuća, mi ćemo njemu dati da okusi kaznu Vatre: 10 « Evo za djela koja ste vi izvršili ». - Bog nije nepravedan prema svojim slugama –

11 Neki, između ljudi, obožavaju Boga oklijevajući. Ako mu kakvo dobro dođe, on ga uživa mirno. Ako ga dosegne kakvo iskušenje, on odustaje. On gubi život ovoga svijeta, i budući život: evo jednog sigurnog gubitka!

12 Oni zazivaju osim Boga ono što njima ne može ni naškoditi, niti im biti od koristi: evo jedne temeljne zablude!

13 Oni zazivaju onoga čija je škodljivost sigurnija nego korisnost. Kojeg li zlog gospodara, uistinu, i kojeg li lošeg pratitelja!

14 Bog uvodi u Vrt gdje teku potoci, one koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela. - Bog čini što hoće –

15 Neka onaj koji misli da mu Bog neće pomoći ni u ovom životu ni u drugom, rastegne jedan konopac sve do neba, poslije nek odluči; i vidjet će da li će njegova lukavština uništiti ono što ga ljuti!

16 Mi smo dali da ona siđe u jasnim Stihovima. - Bog upravlja što hoće –

17 Na dan Uskrsnuća Bog će razlikovati jedne od drugih: vjerujuće, Židove, Sabejce, kršćane, Zoroasterijance i mnogobožce. - Bog je svjedok svakoj stvari –

18 Nisi li ti vidio? Pred Bogom se klanjaju oni koji se nalaze u nebesima i oni koji borave na zemlji: sunce, mjesec, zvijezde, planine, drveće, životinje i jedan veliki broj ljudi. Ali kazna je neizbježna za mnoge među njima.

Nema nikoga za štovati koga je Bog ponizio. - Bog čini što hoće –

19 Evo dvojice protivnika koji se prepiru o svome Gospodu.

Odjeća od vatre bit će skrojena za nevjernike. Sasut će se kipuća voda na njihove glave. 20 koja će im spržiti utrobu i kožu njihovu. 21 Željezni bičevi su pripremljeni za njih.

22 Svaki put kad, potisnuti patnjom, oni budu htjeli izići otuda, oni će biti vraćeni: « Okusite kaznu Vatre ».

23 Bog će uvesti one koji budu vjerovali i one koji budu izvršavali dobra djela u Vrt gdje teku potoci. Ondje, oni će biti urešeni grivnama od zlata i od biserja; njihova će odjeća biti od svile.


24 Oni su bili usmjereni prema izvrsnoj Riječi; oni su bili usmjereni na put onoga koji je dostojan hvalospjeva.

25 Onima koji su nevjerni, onima koji odstranjuju ljude s puta Božjeg i iz svete Bogomolje koju smo mi ustanovili za ljude, - onaj koji je domorodac i nomad jednaki su u njoj – a ako ju netko hoće oskrnaviti nastranostima, dat ćemo njemu da okusi bolnu kaznu.

26 Mi smo ustanovili, za Abrahama, mjesto za Kuću: « Ne pridružuj me ničemu, očisti moju Kuću za one koji obavljaju obilaske, za one koji tu stoje uspravno, za one koji se klanjaju i prostiru po zemlji.

27 Pozovi ljude na Hodočašće: oni će doći k tebi, pješice ili jašući na tananim sedlima. Oni će doći sa strmih puteva 28 da bi svjedočili o njima dodijeljenim dobročinstvima; da bi zazivali ime Božje u određene dane, na životinji iz stada koje im je bilo dodijeljeno. Jedite ju i nahranite siromašne, nesretne.

29 Nek tad stave kraj na svoje zabrane, nek se oslobode svojih zavjeta, nek obave obilaske okolo starinske Kuće.

30 Postupajte tako. Poštovati što je Bog proglasio svetim jest, za vas, jedno dobro kod vašeg Gospoda.


Životinje iz stada bile su oglašene dopuštenim za vas, s izuzetkom onih koje su vam bile označene.

Izbjegavajte gnusobu idola; izbjegavajte lažne riječi 31 kao istiniti vjernici Božji a ne kao mnogobožci.

Tko pridruži bilo što Bogu isti je kao da je bio pao s neba; ptica grabljivica zgrabi ga tada i odnese, ili ga pak vjetar baci u jedno vrlo udaljeno mjesto.

32 Evo što je propisano: Tko poštuje svete Božje stvari zna da njihovo štovanje proizlazi iz straha punog poštovanja spram Boga sadržanog u srcima.

33 Vi će te naći koristi u tim životinjama sve do određenog dana. Mjesto njihovog žrtvovanja je stara Kuća.

34 Mi smo ustanovili obred za svaku zajednicu da bi ljudi zazivali ime Božje nad životinjom iz stada koja im je odobrena za hranu.

Vaš je Bog Bog jedini! Podvrgnite mu se dakle! Objavi dobru vijest poniznima 35 čija srca zadrhte kad ime Božje bude izgovoreno; onima koji podnose strpljivo ono što ih je snašlo; onima koji obavljaju molitve; onima koji daju u milostinju jedan dio onoga što smo mi darovali.

36 Mi smo ubrojali žrtvovane životinje među svete Božje stvari. Ima ondje jedno dobro za vas.

Zazovite ime Božje nad tim životinjama spremnim za klanje po tome, kad padnu na bok, jedite ju, i nahranite onog koji se tim zadovoljava i onoga koji prosi.

Mi smo ih tako stavili u vašu službu. Možda će te biti zahvalni?

37 Ni njihovo meso, ni njihova krv nikad neće dospjeti do Boga, ali vaš strah pun poštovanja dospjet će do njega.

Te životinje stavljene su vama u službu da biste proglašavali veličinu Božju, jer on vas je vodio. Oglašavaj dobru vijest onima koji čine dobro.

38 Da, Bog uzima u zaštitu vjerujuće; Bog ne voli nevjerne izdajnike.

39 Svako dopuštenje da se brani dano je onima koji budu napadnuti jer su bili nepravedno mučeni. – Bog je moćan za njima pomoći – 40 i oni koji bijahu nepravedno protjerani iz svojih kuća, samo radi toga što su rekli: «Naš Gospod je Bog !»

Da Bog nije suzbio stanovite ljude pomoću drugih, samostani bi bili razoreni, kao i sinagoge, crkve i džamije gdje je Ime Božje često zazivano.

Da, Bog će spasiti one koji s njim sudjeluju. Bog je, uistinu, jak i moćan.

41 Svako dopuštenje da se brani dano je onima koji, ako im mi odobrimo vlast na zemlji, koji obavljaju molitvu, daju milostinju zapovijedaju ono što je prikladno i zabranjuju ono što je sramotno. – Svršetak svake stvari pripada Bogu –

42 Ako te drže za lašca, znaj da prije njih, puk Noev, Ad i Tamud, 43 puk Abrahamov, puk Lotov, 44 ljudi Madijanovi nazivali su lažju i da je Mojsije bio smatran lažljivcem.

Ja sam odobrio jedan rok nevjernima, po tome ja sam ih zgrabio: kakva li je tad bila moja osuda!

45 Koliko smo mi gradova uništili jer su bili nepravedni! – Oni su sada srušeni sami na sebe – Koliko li pustih bunara i napuštenih palača!46 Nisu li oni obilazili zemlju? Nemaju li oni srca koja razumiju i uši koje čuju?

Nisu njihove oči te koje su slijepe, već su to njihova srca u njihovim grudima koja su slijepa.

47 Oni ti išću da se požuri s kaznom; ali Bog nikad ne ispusti svoje obećanje. Samo jedan dan, za Boga, uistinu je kao tisuću godina prema vašem načinu računanja.

48 Kolikim sam ja gradovima odobrio jednu odgodu a oni tada bijahu nepravedni! Po tome sam ih ja zgrabio. – Povratak će biti prema meni –

49 Reci: « O vi, ljudi! Ja sam za vas samo jedan očigledan upozoritelj ».

50 Oni koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela dobit će oprost i velikodušne darove.

51 Oni koji se trude da unište naše Znakove: evo onih koji će biti gosti u Peći.

52 Mi prije tebe nismo poslali ni proroka, ni apostola a da Đavao nije sudjelovao u njegovim žudnjama. Ali Bog ukida ono što izbacuje Đavao. Bog po tome potvrđuje svoje Stihove. Bog je onaj koji zna, on je mudar.

53 Bog preoblikuje u napast za one čija su srca bolesna i za one čija su srca okorjela, nukanja Đavolova. – Nepravedni se nalaze u dubokoj zabludi –

54 Glede onih kojima je bila dana Znanost, oni priznaju da je ovo Istina koja dolazi sa strane Gospodove: oni vjeruju i njihova su srca ponizna. – Bog upravlja vjerujuće na pravi put. –55 Nevjerni će nastaviti sumnjati u njega sve dok iznenadno ne dođe Čas, ili pak kazna dana Dana ništitelja.

56 Kraljevstvo, tog Dana, pripast će Bogu i on će suditi ljudima.

Oni koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela bit će u Vrtovima Slasti.

57 Glede onih koji budu nevjerni i koji naše Znakove budu držali za laži: evo onih koji će otrpjeti sramnu kaznu.

58 Da, Bog će nagraditi na izvrstan način one koji nađu utočište na Božjem putu, po tome one koji su bili ubijeni ili koji su umrli. – Bog je, uistinu, najbolji djelitelj svih dobara – 59 On će ih uvesti u jedno mjesto gdje će im biti ugodno. – Bog je, uistinu, onaj koji zna i on je pun dobrote –

60 To je ovako: onaj koji kažnjava, kako je bio kažnjen i koji je pretrpio, po tome, nove odmazde; Bog će ga zaštititi. – Bog je, uistinu, onaj koji briše grijehe i koji oprašta –

61 To je ovako: jer je Bog dao prodrijeti noć u dan i jer je dao prodrijeti dan u noć. – Bog je, uistinu, onaj koji čuje i koji savršeno vidi.

62 To je ovako: jer je Bog Istina dok je ono, što oni zazivaju osim njega, laž. – Bog je, uistinu, Svevišnji, vrlo Veliki.

63 Ne vidiš li ti da Bog daje sići s neba vodi i zemlja zazeleni s jutra. – Bog je, uistinu, dobrohotan i on je savršeno obaviješten. –


64 Ono što je u nebesima i na zemlji njemu pripada. – Bog je, uistinu, koji dostaje samom sebi, onaj koji je dostojan hvalospjeva –

65 Ne vidiš li ti da je Bog vama dao na korist ono što je na zemlji, tako i lađu koja, na njegovu zapovijed, plovi morem?

On zadržava nebo da ne padne na zemlju, bez njegove dozvole. – Bog je, uistinu, dobar i milosrdan prema ljudima –

66 On je taj koji vam je dao život, po tome, on će vas usmrtiti, i za tim, on će vas nanovo oživjeti. – Čovjek je vrlo nezahvalan! –

67 Mi smo ustanovili obred za svaku zajednicu; njeni članovi ga održavaju. Nek, dakle, ne raspravljaju s tobom koji si primio zapovijed!

Zazovi svog Gospoda! Ti si na pravom putu.

68 Ako raspravljaju s tobom, reci: « Bog savršeno zna to što vi činite. 69 Bog će suditi između vas, na Dan Uskrsnuća, i on će presuditi o vašim razlikama ».

70 Ne znaš li ti da Bog poznaje ono što je u nebu i na zemlji? Sve je sadržano u Knjizi; to je uistinu lako za Boga.

71 Oni obožavaju, osim Boga, ono čemu Bog nije dao nikakvu moć i što oni ne poznaju. – Nitko ne pomaže nepravednima –

72 Kad se naši Stihovi njima čitaju, kao i toliki očigledni dokazi, ti razlikuješ negodovanje na licima nevjernika.

Malo nedostaje pa da se ne bace na one koji njima čitaju naše Stihove.

Reci: « Hoćete li da vam najavim nešto gore od ovoga? Vatru obećanu nevjernicima? – Kojeg li mrskog svršetka !» –

73 O vi, Ljudi! Jedna vam je prispodoba predložena; slušajte ju: Oni koje vi zazivate osim Boga neće nikad ni jednu muhu stvoriti, čak i ako se svi ujedine… i ako im muha odnese neku stvar, oni ju neće moći preoteti. – Koliko li je slab onaj koji išće i onaj koji je zamoljen.

74 Oni nisu cijenili Boga u njegovoj stvarnoj mjeri. – Bog je, uistinu, onaj koji je snažan i moćan.

75 Bog je izabrao svoje glasonoše među anđelima i ljudima. – Bog je, uistinu, onaj koji čuje i koji vidi savršeno –

76 On zna ono što se nalazi prije i poslije njih. Sve stvari se vraćaju k Bogu.

77 O vi koji vjerujete! Poklonite se, prostrite se, obožavajte svog Gospoda, činite dobro. –Možda će te biti sretni !–

78 Borite se za Boga, jer on ima pravo na borbu koju vjerujući vode za njega :

On je taj koji vas je izabrao . On vam nije nametnuo nikakvu smetnju u Vjeri, Vjeri vašeg oca Abrahama.

On je taj koji vam je dao ime « Musliman » prije još, i sada opet, da bi Prorok bio svjedokom vašim a da biste vi bili svjedocima drugim ljudima.

Obavljajte dakle Molitvu, dajite milostinju.

Prvrgnite se snažno Bogu: on je vaš Gospodar; jedan izvrstan Gospodar, jedan izvrstan Branitelj!