Sura 109.

Izvor: Wikizvor


Arapski[uredi]

109) Sūrat Al-Kāfirūn

Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna (Al-Kāfirūn: 1).

Lā 'A`budu Mā Ta`budūna (Al-Kāfirūn: 2).

Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu (Al-Kāfirūn: 3).

Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum (Al-Kāfirūn: 4).

Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu (Al-Kāfirūn: 5).

Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni (Al-Kāfirūn: 6).S u r a CIX

N e v j e r n i c i

U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Reci: « O vi, nevjernici!

2 Ja ne obožavam ono što vi obožavate;

3 vi ne obožavate ono što ja obožavam.

4 Ja ne obožavam ono što vi obožavate;

5 vi, vi ne obožavate ono što ja obožavam.

6 Vama vaša vjeroispovijed;

7 meni, moja vjeroispovijed. »