Sura 105.

Izvor: Wikizvor


Arapski[uredi]

105) Sūrat Al-Fīl

'Alam Tará Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi'aşĥābi Al-Fīl (Al-Fīl: 1).

'Alam Yaj`al Kaydahum Fī Tađlīlin (Al-Fīl: 2).

Wa 'Arsala `Alayhim Ţayrāan 'Abābīla (Al-Fīl: 3).

Tarmīhim Biĥijāratin Min Sijjīlin (Al-Fīl: 4).

Faja`alahum Ka`aşfin Ma'kūlin (Al-Fīl: 5).S u r a CV


S l o n


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

  • 1 Nisi li ti vidio
  • kako je tvoj Gospod postupio
  • s ljudima Slona?
  • 2 Nije li on okrenuo njihov plan,
  • 3 poslao protiv njih grupe ptica
  • 4 koje su na njih bacale kamenje od ilovače?
  • 5 On ih zatim učinio sličnima

žitnim vlatima koje su bile sažvakane.