Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/6

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice

SLIKE I IZPRAVE. Omamenat s rake sv. Simuna u Zadru ... 3 Karlo Robert 7 Kardinal Gentilis, papinski legat 12 Pecat papinskoga legata Gentilisa 13 Poveija Pavla I. od plemena Subica, bana Hrvata i gospodina Bosne, izdana u Sscradinu 4. si- jednja 1307. gradu Rabu 15 Pecati knezov.i Babonida u XIV. stoljecu 19 Slavonski banovci, kovani za bana Stjepana Ba- bon'da (1310. — 1316.) 20 Podor Medvedgrada u gori zagrebackoj 25 Prvi dvogabi pe(at Karla Roberta .... 27 Inicijal rukopisa sto ga je Ijednik Vilim Varig- nan» posvetio banu Mladinu II 43 Knin (Tenenuin, Tminium) u Dalmaciji (sredo- vjednoj Hrvafskoj) 45 Poveija Karla Roberta od 4. veljade 1323. 47 Drugi dvogubi pe^at Karla Roberta .... 51 Nasrtaj Felicijana Zahe 54 Slavonski banovci, kovani za bana Mikca Mi- haljevida (1325.— 1343.) 58 Podor grada Kljuia a Dalmaciji 61 Vladislav Lokietek, kralj poljski 67 Pjenezi Karla Roberta 09 Ornamenut s rake sv. Simuna u Zadru ... 75 Ljudevjt I. Veliki 77 Peiat bana Nikole Banida od Lendave ... 79 Slavonski banovci. kovani za bana Nikole Baniifa od Lendave 80 Prvi veliki peiat kralja Ljudevita 1 83 Andrija Dandulo 87 Boj pred Zadrom I. srpnja 1 346 91 Podor grada Zrinja u Hrvatskoj loi Poveija kralja Ljudevita od i. oiujka 1347- lo? Pefat hercega Stjepana 109 Pismo kralja Ljudevita od I. travnja 1348. Ill Slavonski banovac, kovan za hercega Stjepana. 113 Poveija hercega Stjepana od ib. svibnja 1354. 115 Pjenezi srbskoga kralja i cara St'epana Dusana Silnoga 116 Pjenezi bosanskih bana u 14. stoljecu. . . 117 Ivan Gradenigo (-j- 1356.), duzd mletafki 125 Skradin (Scardona) u Dalmaciji 127 Dubrovnik 133 Drugi dvogubi pecat kralja Ljudevita I. Velikoga 143 Sultan Murat I. (f 1389.^ 147 Kotorski novae cara Stjepana UroSa IV. . 15 1 Poveija herceginje Margarete od lo.sijednja 135 J. 155 Veliki pedat kraljice Elizabete 157 Veliki pecat slobodne obcine Gradac . . 159 Pefat hercega Karla Drafkoga lOi Poveija krdkih, modruskih, senjskih i gatsnskih knezova Stjepana i Ivana 166 I'edati krikih knezova Stjepana i Ivana (Fran- kapana) 167 PeSat dvorskoga sudca Nikole Sefia . . . . 1 73 Slavonski banovci, kovani za bana Nikole Se£a (1346.— 1349. i 1366. -1368.) 173 Poveija kralja Stjepana Tvrtka od 12. oiujka 1380 175 Poveija kralja Ljudevita I. od 19. veljaie 1377. 181 Duideva pala£a u Mletcima 183 Peiat Petra Cudara (Sudora) 187 Poveija slavonskoga bana Nikole Seda 188 Srebrena r.ika sv. Simuna u crkvi istoga imena u 2^dru '89 Srebrena raka sv. Simuna u Zadru .... 191 Poveija Stjepana i Ivana (Banida) od Lendate . 193 Ljudevit I. Veliki i supruga mu Elixabeta . . 194 Omamenat s rake sv. Simuna u Zadru . . . 107