Stranica:Jugoslavenski imenik bilja.djvu/577

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


Seolopendrium officiaaram Sa., jelenali. jeleojak, jezicac, jeziiioa, Dho, mis, UBtrilj. striljika, sleiena, iilBxeui£ujuk , sklezeojak , trava sleiaua, jeleuov jejik, jelennki jezik, jelinflki jezik, jeljeaji je- rik. jflienji lajik, jelenjak, jelo- Dje uho, jamalta paprat, menja paprat, pspratina po pristavah, akolopendra. Scolymus hispanicus L., brmbec, Itulorac, skulab, aseknvac, iuti badelj, pupuya ga6a,. Scopolina ati'Opoides Scfmii., lea- kOTC, Scorpianis subvillosa £. , crljani Scorzonera L., tarntva, zmijak, zmijiDski kore^k, zmiuski ko- re^k, Cmi knrea. Scorzonera bumiiis L., kuzja Bmrt. Scorzonera pitroides i., o. Picri- dium vulgare, Scorzonera villosa Seop,, morava mnraTB, tUTatya u., Podospermum. Scrophularia L., gtjivica, gljiv- i^aea, gljiZDJaia, konipor, prascija trava, prasiija trara. Scrophularia aquatica L., uatup- nik, Btupntk, Btrupnik. Scrophularia nodosa L. , bobe, pasika , paaikovina , tradornik, ilizduja6a, svinjarka, bila, bou, boT , Crna buu , Crua bov , kuk- Ceva irava, gugutiiia, Scrophularia pei'e(jrtnai..,:;lupuik. Scutellaria galenculata L., gruz- niioica, bozja tai^iua. Secale cereaie L., raz, ri, hrat, Lrz, hrzulju, rui, iitu, ozimica. Secale coruutum Cplmm.}, v. Scle- roliuin clavuB DC. Secale villosum L., v. Triti*;um vill. Sedum !>., Bebriua, stibrie, sebrioz, zebrica, aaberiku, sobrlca, oobriez, hirnjak, zodnjak. Sedum acre L., jari(i, rezanka, ze- bica, xebni, zebrica, prstaci, ra- kijice, divji uatrMk, dixji orii, zidni prpr, hoinuica, hoamljat, homuljica, mafikin groidak. Sedum album L., rizi, nil, rilifii, zobrie, zebrios, liotiri praUda, divji uatrst. Sedum Cepaea L. , luMtoqifttai majka-lan. Sedum dusypbyllum L., itraiiaria. Seduiu maximum ilfm., toboUo, babji i. babiii lobolao, dobolJaCa, kravlju aiaa, tu^li bob. Seduui purpurasceuii Sitit., knT- Ija siaa. ifcdum Rhodiola Ok., koriou ru- tice, ruiidua rodakva, tnlriHia rodakva. Sedum ruptistre L., robrica, lebra. Sedum sexangularo L. , himCa. poAiuski Inrnjak, rupnl ritliJl. Sedum Telophium L. , bobika, bobiSto, bobiij&k, bobovao, bobo- vec, boboDJak, bubovulk, bohoT* njak, bradaviyafta, Cinijak, ko- koSka, kutulug, piidkiAla, podki- sula, tuaa, tiSi, U^6, babji to< bolac, babiu tob^iUo, doboli list, cablo boba, zvauikol, velikl la- nikol, voliki iauikel. Seideulraubo, tfelbe, belu nibo> Una. Seltnum Carvifolia L., p. Losor- pitiuiu saliaoidos. Semen sanctum fiilumnj, v. ArU- uiisia Sautouica et Contra. Semendrianertraube, smederevka. Sempervivutn toctorum C, Aaha- kai, cuvaku<5a, Cuvarka, 6uvaT* kui5a, pazikuda, rebarac, ulna, u-zln-dobar , u-zlu-tiva oiluSiv, pod-silu-iiv, vazdaliv, vaidaliva, iadnjak, cmilifi, cmio, smlljak, divjs emilje, de^rke, gospiua roaa, rosa i. I'usa u zlu dobra, vala semperviva, uetres. netresak, ne- treek, uetrast, nelrisak, uetrisk, uedotresk, itastrk, uatresk, tiatrsk, natrat, troBst, treak. i