Stranica:Jugoslavenski imenik bilja.djvu/575

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


M I vHeUioft L., iuWa, iakvar, », inkTa , vika, ilatolika, a liSje, bskra, bjekra, bekvar. Ibihic«, bekorica. bekt^vina, lie- fbn Mba, bsko^ina. COrnia X., eolnjaui. mia berbacea £>. , uinuga, omakalj. Sjilsola Kali L., cakleujaca. uakli- nica, omakalj, soljanka, solnjaCa, meUinjek. Salsola saliva LH/fi., roskaai. Salsola Tragus L., grmCicBj Sti- paTac. Salvia L., kadulja, zaifija, zavba. Salria argentca /.., pustica, pust- Tica. Salvia auriculata MH!., krastatica. Salvia baccifera BtiUng., plodna kadulja. Salvia candidissima Ca$t,, biela kadulja, >•. Salvia argentea. Salvia glutinosa Z., medak, modu- Dica, medenec, babioa, babjak, babjek, lebnik, mrtva kopriva. Salvia Horminum L., proSonica, rituska lotakatica, divja zalQja. Salvia multifida SOith., trbudac. Salvia officinalis L., kadulja, kar duja, kraatatica, elavlja, elavnlja, sakija, iajbel, zajbl, vrtDJ zaj- ^^^^ifil, ilahtni zajbel, ialvija, ial- ^^^Bua, pitomi pelin, ^^^^Ma officinalis L. var. grandi- ^^^^Bora, kadulja-kiizatica, krizua j^^^kadalja. Salvia prateosis L., volika babu- rioa, [iroaeiiica, livadnjak, salvac, diyja kadulja, divji kuN, traua- ski liajbel. Salvia Sclarea L., ivan-cviet, ivun- ulja, ivatija trava, Irava aveto^ ivanjo cvieiSp , ivanovo ili cy'iie , ivanje lelje, I Mlje , ivanjsko uelje, hivaufiku zelje, avetuivanaka , svetoivausko zelce, mu3- , mecje uhu, prosvitUca, prodnjica, pntoulou, siljona , akr- letak, labkulica, gkrlatiia lalDja, viaski xiijbol. Sjilvia Hilvestris L. , plav^iluifc, dovji Zajbel. Salvia p|)leu<ltms A'f.. v«la ka- dulja. Salvia Verlienaca t. , krupnik, trbuHac, tiiala bnbiiriiia, H|M>rUki iajbol. Salvia verticillata L.. olriite, aj** roSa, baburiua , trbtUno , babji trobub, bioli liroHluTac, Salzburgoi'birn. Halopiir)tarca. SaiiibiicuH t'.buliH /■■, habiiil, tta- bat , habatija , liabatum , Itatxlo- vina, Iiapat, liupta, liapUu, hap' t'lviiia, hbal, hobiit, Uobod, b^bat, hiHRl, hobat, bobed, hvnbal, kit- bat, abad, abd, abdov, abdovtua, abzov, Hpta, aptika, ui^totiim, avta, avtika, uvtovitia, nvluit», obad, divja baidoviiia, IwfR, biir> jau, amrdoljina, ainrdoljiia, «taui&- Dik, luvina, aldum-truva, auibnk. SambucuH nigra L, bai, ban, baza);, baxduv, baMdoviiia, ba*£, bazga, buzKuviun, batika, biio- vina, butuvina, buia, boigovlut, bozovina, biizika, btova, lov, tova, zovlk, Kovika, iwvina, wvka, in* ovijika, zuvljiku. baidjlna, bet»g, Anil boMK, bug, bniga, boigovc, bezgciviua, bcwvc, anibucus racemotia 1-, plaaluski zov, divja zovika, divjl beiog. Saiuolus Vulcrandi L. , tilavao, oamol. SanguiHorba oHdnaliii /'■, inuava, Bvitlica, knara, krvokapka, krvo- luka, kaiupiinolca. Sanicula ouropaea L., IjoCura, U- uarica, liuarka, likanca, oulra- vica, petliflt, ufltri petolist, drugi petoprBt, velika potoprsta, veliki poLoprstac , pfltoprstica , petopra- iiica, pudljesnik, £»iukel, zanikl. Santalum L., aaadal.