Stranica:Hrvatski ustav ili Konstitucija godine 1882.djvu/274

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


graince Ugarske i posestrimih joj kraljevinah i sve, što ovim zemljamam, kojim god pravom i naslovom pripada, nećemo niti otadjiti niti okrnjiti, pače da ćemo ih, na koliko moguće, umnožiti i razširiti, te sve ono učiniti, što na boljak, slavu i umnoženje ovih zemaljah po pravdi učiniti možemo. Tako Nam Bog pomogao i svi svetci božji.

________


II.

Hrvatsko-ugarska nagoda nadopunjena i izpravljena.

(Gledaj stranu 68.)

Zak. članak I. sabora kralj. Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, (čl XXX: 1868. ugar. sab.) o nagodi, koju sklopige s jedne strane kraljevina Ugarska, sjedinjena s Erdeljem,^ s druge strane kraljevine Hrvatska i Slavonija, za izravnanje postojavših izmeđju njih državopravnih pitanjah: Pošto su kraljevine Hrvatska i Slavonija tečajem sto^jećab^ koli pravno toli faktično spadale ka kruni sv. Stjepana, i pošto je u pragmatičkoj sankciji takodjer izrečeno, da su i zemlje krune Ugarske medjusobno nerazdružive: to su na ovih temeljih sjedne strane kraljevina Ugarska sjedinjena s Erdeljem,* s druge strane kraljevine Hrvatska i Slavonca za poravnanje nastavšfli međju sobom^ državopravnih pitanjah sklopile sliedeću nagodbu: §. 1. Kraljevina Ugarska sjedinjena s Erdeljem^ i kraljevine Dalmacija, Hrvatska i Slavonija sačinjavaju j^^t*" ^^ »atn držRv^^n zajfidnleu-takonapram.jDstalim pori vladom nj. veličanstvia stoje- ćim zemljam, kao Sto i na^rain. jnjBj^Jržavam. §. 2. Iz ove državne zajednice i skupnosti sliedi, da se ima kralj kraljeviuah Ugarske i Dalmacije, Hrvatske i Slavonije jednom te is tom kruno m i jednim te istimJminithenim činom okrum^^ i

  • Riečih „sjedinjena s Erdeljem" oeima u magjarskom tekstu.

'U magjarskom teksta stoji »szdzadok ćta", to će rei^i „od vjekovah^. — Hrvatski jezik nigode hrdjav je do zla boga, te bi ju trebalo svu druga- čije stilizirati. Mi ćemo se ovdje stegnuti na ispravak najkrupnijih pogrešakah. ^ Riečih „sjedinjena s £rde][jem^ neima a magjarskom teksta.

  • Imalo bi se kazati „me^ju njima".

^.U magjarskom tekstu neima ni opet riećih „sjedinjena s Erdeljem**.

  • Prema magjarskom tekstu imalo bi se mjesto ove izreke kazati: „đa

86 kralj kraljevine Ugarske i kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Đalmac^'e