San

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
San
autor: Petar Preradović
Nuder, ljubo, da ti pripoviedim,
   Što sam snivô u prošastnoj noći:
   Na moru sam uzbunjenom bio,
   U brodiću slabom bez pomoći.

Cerna noć je na moru ležala,
   A na nebu oblak do oblaka;
   Nij' se vid'lo persta pred očima
   Od sgusnutog naokolo mraka.

Kiša pljušti strahovitim pljuskom,
   Kô da hoće more prenaliti;
   More kípi, kô u silnom jiedu
   Kuhajući razdor strahoviti.

Gromi tutnje jekom strašne smutnje;
   Striele lete, triesk za trieskom gnjete;
   K vodam nìže oblaci se blíže;
   Vode uzpete oblacima priete.

Vietar huče, s valovim se tuče;
   Val se vije, s vietrovim se bije;
   Piena skače; morska ptica plače;
   Ponor vrije; gladna smert se smije.

Kô ljupina orahova mala
   Derhće brodić moj po biesnih vali',
   Sad ga jedan u oblake rine,
   A sad drugi u ponore svali.

A ja tužan medju tim strahotam
   Već se vidim zalogajem smrti,
   Kôga ona, prije neg' progutne,
   U čeljustih simo tamo verti.

U sdvojenju na verh pogibeli
   Već mi sile tielesne se unište;
   Već i misli prestrašene traže
   Ne u žitju, u smerti utočište:

Kad najednoč na cernome nebu
   Otvore se oblaci sbijeni,
   I kroz prozor milostivog neba
   Do dvie zviezde progledaju k meni.

Do dvie zviezde - o milote, Bože!
   Kao svietla ona odveć blaga,
   Koima spomen uzhitjena plane,
   Kad pomisli drago na svôg draga.

Blago svietlo sve sile ublaži:
   Grom umukne, vietri se utaže,
   More stane kao zabliešteno,
   Tmine odbiegnu, zemlja mi se ukaže.

Videć zemlju, vidim žitje moje,
   Sgrabim veslo, brodić tamo skrenem;
   Stignem zemlju, stignem žitje moje,
   I radostju velikom se prenem.

Što je ono more uzbunjeno;
   Što je onaj brodić slab slabcati;
   Što su one čudotvorne zviezde, -
   Sad ću, ljubo, tebi poviedati:

Ono more - to je sviet opasni;
   Onaj brodić - to je žitje moje;
   One zviezde blage, čudotvorne -
   To su, dušo, meni oči tvoje!