Razgovor ugodni/Dilo vitežko

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Murat ožalošćen. Razgovor ugodni naroda slovinskoga —  Dilo vitežko, koje učini Jure Kastriotić.
autor: Andrija Kačić Miošić
Murat pristrašen.


Dilo vitežko, koje učini Jure Kastriotić.

Prija nego Turci na grad udariše, dade Murat naredbu Feriš-paši, da čuva kanap samo dvanajest tisuća konjika i šest tisuća pišaca, bojeći se Skenderbega. Feriš-paša dobrovoljno primi naredbu, još odviše pofali se, da će ga zazvat na mejdan, ako bi se po srići ukazao. Ma ne posta vele vrimena, Jure udari na Turke. Spominjući se Feriš-paša riči, koje biše caru rekao, zazva Juru na mejdan, ma po se ne u dobar čas, jer mu Kastriotić u jedan trat glavu odsiče. Turci videći, što se od paše dogodi, pobigoše natrag, a za njima Arbanasi, ter ji sikoše do čadora careva. Car videći, što se čini na polju od njegovi vojnika, diže svu vojsku izpod grada za dati njima pomoć. Pogibe tada na polju Turaka, kako Barlecio svidoči, četiri iljade.