Razgovor:Stari zavjet

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

[1]Jedan heberejski rukopis nađen u Kumranu i stara grčka verzija govore o 75 osoba, cifra koja će se nai u Dj 7.14 (vidjeti također Stv. 46.27 i biljeku ) [2]Novi kralj je možda Ramzes IĆI *Faraon devetnaćeste egipatske dinastije (1304-1235 p.I.K), poznat kao veliki graditelj. [3]Dva grada Pitom i Ramzes nisu sa sigurnošu identificirana, vjerojatno su se nalazila na sjevero-istoku delte Nila. [4]spol djeteta: drugi prijevod gnijezdo porođaja. [5]njima: hebrejski tekst ne precizira da li se ovdje radi o primaljama, nagrađenim za ono što su činile, ili o Izraelitima (puk z, red. 20), koji izbjegoše uništenju. [6]u rijeku ili Nil. [7]sanduk: drugi prijevod korpa - papirus: vrsta moč -varne trstike čija je stabljika imala veliku primjenu u izradi košara i listova za pisanje (otud riječ papir). - Rijeka ili Nil. [8]ja ga izvukoh iz vode: hebrejski, igra riječi između Mojsije i glagola izvui iz. Ime Mojsije je vjerojatno egipatskog podrijetla. [9]Hebrejski izraz preveden s u ono vrijeme, je jedna vremenski nesigurna indikacija; ovdje ona ne pretendira situirati izvjćeš e iz redaka 11-15 precizno u istu epohu kao u redku 10. Vjerojatno je da je Mojsije najprije boravio na egipatskom dvoru gdje je primio jedan kompletni odgoj. (vidjeti Dj 7.22). [10]Madijan je zajedničko ime nomadskih plemena, koja su čini se živjela zajedno na jugu i jugo-istoku Palestine; prema Stv 25.2, Madijan je jedan sin Abrahamov. - pokraj bunara: to je mjesto gdje je jedan stranac imao najviše mogunosti susresti domaće ljude. [11]vodu. Predložak:Refa12Horeb (drugo ime Sinai) je nazivan Božja planina jer se Bog ondje pokazao ; vidjeti pogl. 19. [13]Zemlja gdje kipi od meda i mlijeka je jedna zemlja povoljna za uzgoj stoke (mlijeko) i obradu (med , koji znači vjerojatno jedan sirup, prije no pčelinji med). Izraz je postao poslovičan za označiti Obeanu Zem lju. [14]JA SAM KOJI U BITI, to jest » ja sam tu, s vama, na način koji ete vidjeti « ; drugi mogu -i prijevodi »JA SAM KOJI JESAM« (odbija ob - javiti svoje vlastito ime; usp. Sdc 13.18) ; » JA SAM ONAJ KOJI JEST, prema opoziciji spram drugim bogovima, koji nisu « ; usp. Iz 43.10. [15]GOSPOD: osobno ime Boga Izraelovog bijaše Jahweh ili Jehova ( ne zna se točan izgovor ). U četvrtom stoljeu pr.I.K., Židovi su uobičajili da više ne izgovaraju to ime (da ne rizikiraju krivi izgovor, vidjeti 20.7), ve izgovarati Gospod( najčćeš če ) ili da ga zamijene drugim izrazima poput Ja sam (r.14), Ime (Lv 24.11) Ondje gdje hebrejski tekst daje osobno Jahweh ili jedno od imena koje ga zamjenjuju, oni su prevedeni s GOSPOD, JA JESAM, IME, pisano majusku-lama. [16]Vidjeti r. 8 i bilješku . [17]Oni će poslušati tvoj glas, tj. oni će te poslu -šati ili pokorit će ti se. Radi se o starjćeš inama (r; 16). [18]osim ako nije prinuđen: prema starim grčkim i latinskim verzijama ; hebrejski: čak niti. - Čvrsta ruka je ona Božja, vid. red. 20. [19]čuda: drugi prijevod sinonim za čudo (fr. i lat.). [20]ne poslušaju glasa od prvog znaka: drugi prijevod nisu li uvjereni prvim znakom. [21]Rijeka, tj. Nil. [22]ni od jučer, ni od prekjučer, to jest, ja to nikad nisam bio. - Ja imam tćeš ka usta i jezik nespretan ili ja se s mukom izražavam. [23]koga ti hoćeš  : kod Daničića: koga trebaš poslati. [24]on će biti tvojim ustima a ti ćeš biti n jegovim bogom to jest »on će biti tvoj tumač«, kao jedan *prorok što je tumač Božji (usp. Jr 1.9). [25]ti ćeš činiti znakove ili pravit ćeš čuda (o kojima sam ti govorio ). [26]Kratka priča iz redaka 24-26 je posebno enigmatična: ne zna se na koga se odnose osobne zamjenice (Mojsije nije citiran svojim imenom ) i ne zna se smisao izraza krvni muž. [27]Hodočaše se sastoji u dolasku na jedno mjesto (u ovom slučaju vrlo neodređeno smješten o u pustinji ; vidjeti također 3.18) za, tu proslaviti jednu svetkovinu i ponuditi žrtve u čast Gospodovu. [28]iz straha da…, tj. iz straha da se ne digne protiv nas jednom epidemijom ili ratom. [29]…pučanstvo zemlje označava ovdje Hebreje smještene u Egiptu. [30]Čuvarima …egipatski nadglednici; predradnici su vjerojzatno Izraeliti. [31]Isječena slama se miješala s ilovačom da bi se načinile otpornije opeke ( koje nisu bile pečene, već sušene na suncu). Skupljati slamu: kad su Egipani obavljali žetvu, oni bi brali samo klasje ostavljali bi slamu na korijenu. [32]čvrsta ruka je ona Božja, vidjeti 3.19 i bilješku . [33]Bog Svemogui: vidjeti Stv 17.1 i bilješku . [34]Ja u vas preuzeti ili Ja u vas osloboditi. [35]podignute ruke: gesta koja je pratila jednu zakletvu ; može se također prevesti uvest u vas u zemlju koju sam prisegao dati … [36]mene koji sam neobrezanih usana: slikoviti izraz koji znači mene koji nisam lake riječi. [37]Genealogijska lista redaka 14-25 preuzima početak liste Stvaranja 46.8-27, sve do 46.11, potom se odvaja za dati detaljiziranu genealogiju Levijevih potomaka, koji formiraju svečeniku klasu ? [38]poredane po vojskama: ne radi se o točno vojničkim trupama ; Mojsije treba bdjeti nad organizacijom odlaska, da bi izbjegao nered. [39]neobrezanih usana: vidjeti red. 12 i bilješku . [40]bog za Faraona…prorok: usp. 4.16 i bilješku . [41]svoje vojske: vidjeti 6.26 i bilješku . [42]zmaj ili zmija: hebrejski termin nije isti kao u 4.3 i 7.15. [43] Rijeke ili Nila. [44]komarce ili mušice, uši. [45]to je prst Božji ili prst jednog boga, drukčije rečeno, to je Bog ( ili jedan bog) koji je to ostvario. Izraz se susreće više puta u mađijsko-religioznim egipatskim tekstovima. [46]gamad ili otrovne muhe. [47]zemlju Gošen: vidjeti Stv 45.10 i bilješku . [48]odvratno za Egipane: Egipani su smatrali svetim više vrsta životinja koje su Izraeliti nudili u žrtvovanju. [49]od dana svojeg utemeljenja: ovaj izraz, čest u egipatskim tekstovima, označava moment kad Egipat je primio svoju političku organizaciju (vidjeti r. 24). Nevolja spomenuta ovdje pojavljuje se kao posebno tćeš ka, kad se zna da su oluje rijetke u Egiptu. [50]zemlja Gošen, vidjeti Stv 45.10 i bilješku . [51]ozimi krupnik, vrsta žita. [52]da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti: drugi prijevod da bih izveo svoja čuda među njima. Predložak:Refa53tuča što vam je ostavila: vidjeti 9.32. [54]tvoji očevi ili tvoji predci. . [55]hodočaše Å: vidjeti 5.1 i bilješku . [56]Nek' GOSPOD…vaša djeca !: ironični blagoslov Faraonov, koji nema uope namjeru pustiti ih otići ; može se također prevesti nek' Gospod bude s vama, sve kao da ću vas pustiti otići…Može se joštakđer prevesti Nek' Gospod bude s vama, kao što u ja vas pustiti otići… [57]Oblak skakavaca, pondrazumijevajui milione insekata, što može spriječiti sijanje sunca. [58]more Trstike, tj. Crveno more. [59]tmine da ih se opipa ili tmine da ih se može pipati. [60]holokaust ili žrtve paljenice. [61]čak ni jedan pas neće zabrundati ( ili neće zarežati): slika totalnog spokoja koji će vladati nad regijom gdje su smješten i Izraeliti. [62]prvi mjesec: radi se o mjesecu Klasova (vidjeti 13.4), na hebrejskom mjesec Abib, ožujak-travanja ; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [63]jedna životinja: janje ili jare, kako precizira r. 5. [64]jednogodac: okoen te godine. [65]u sumrak: drugi prijevod između dvije večeri, što može značiti »između zalaska i zapada sunca « ili » između zalaska sunca i noći. [66]Pasha: vidjeti u Glosaru pod blagdani. [67]memorijal; blagdan (hodočaše: vidjeti 5.1 i bilješku ) je prilika za sjetiti se događaja iz prošlosti za oživjeti ih (vidjeti bilješku uz 13.8) i zahvaliti se za to Bogu. [68]odstranjen iz Izraela: vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [69]vaše vojske: vidjeti 6.26 i bilješku . [70]zaklati Pashu: ovdje to znači izabranu žrtvu za blagdan. [71]miloduh ili hizop: vidjeti 14.4 i bilješku . [72]Ništitelj (ili uništenje): radi se vjerojatno o jednom nebeskom biu zaduženom da izvrši volju Božju (usporediti Stv 19.13 ; 2S 24.16). [73]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [74]učinite mi vaše zbogom; drugi prijevod blagoslovite me. [75]Sukot: lokalitet smješten, kao i Ramzes, u delti Nila, ali neutvrđen. - Tisuica, vidjeti Br 1.16 i bilješku . [76]u taj dan točno: četrnaćesti dan mjeseca Klasova, vidjeti r. 6. - vojske: vidjeti 6.26 i bilješku . [77]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [78]U onaj dan točno: Vidjeti r. 41. i bilješku – Njihove vojske: Vidjeti 6.26 i bilješku. [79]Mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod Kalendar. [80]Vidjeti 3.8 i bilješku . [81]To je zbog tog…, to jest »zato ja slavim blagdan izbavljenja« ; ili, drugi prijevod to je radi onoga što je Gospod učinio za mene… - moj izlazak iz Egipta: u svako vrijeme i na svakom mjestu, vjerujui židov se osjea kao da je on osobno bio oslobođen ropstva u Egiptu. [82]znak, podsjetnik: u nekim vjerskim zajednicama, označava se vlastita pripadnost grupi izvanjskim znakom kao što sun tetoviranje ili kultni objekti. Za Izraelite, riječ koja podsjea na izbavljenje iz Egipta trebala je također biti nazočna i konkretna kao ti materijalni znakovi u drugim religijama. U jednoj poznijoj eposi, na temelju tog teksta teksta između drugih, uvedena je u židovsku pobožnost upotreba »phylac-teresa« male kutije koja je sadržavala biblijske retke, a koja je nošena na zglobu šake ili na čelu (vidjeti Mt 23.5 i bilješku . ) [83]Magare je jedna nečista životinja, tj. on koja ne može biti ponuđena u žrtvi Bogu. [84]Ta cesta, koja se pružala uz Mediteran, bijaše vojnički nadzirana od Egipana. - O Filistincima -, vidjeti Stv 26.1 i bilješku . [85]u borbenom poretku ili u dobrom redu, ili opet dobro ekipirani.. [86]jedna zakletva: vidjeti Stv 50.24-25. [87]Neidentificirani lokalitet. [88]Stub oblačni signalizira nazočnost Gospodovu kod svojeg naroda; to je jedna nazočnost ujedno bliska i skrivena (vidjeti 19.9). U kasnijem kultu, taj oblak je simboliziran oblakom tamjana spaljivanog na na žrtveniku mirisa (vidjeti Lv 16.2, 13 ). [89]Pi-Hahirot, Migdol, Baal Cefon: ni jedan od ovih lokaliteta nije identificiran ; Pi-Hahirot može značiti začepljenje kanala«, Migdol - »tvrđavica « a Baal-Cefon »Baal sa sjevera«. [90]uzdignuta ruka: izraz koji označava ponovo zadobi - slobodu. [91]Vidjeti 13.21 i bilješku . [92]Između 2 i 6 sati poslije ponoći. No je bila podijeljena u tri bdijenja. [93]Zaustavi: prema starim grčkim i sirijskim verzi -jama, i samaritanskom tekstu ; hebrejski: on otkači. [94]U dahu iz tvojih nosnica ili Pod učinkom tvoje srdžbe. [95]zemlja ih proguta: zamjenica označava neprijatelje, kau u redcima 9-10. [96]preuzeto ili izbavio - Sveto boravište Gospodovo ovdje označava obećanu zemlju. [97]Kanaan je Obeana Zemlja; Philistie (red. 14), Edom i Moab su susjedne regije. [98]veličina tvoje ruke ili mo tvoje ruke. [99]Zemlja Kanaan je jednim dijelom planinska; i na vrhu jedne od njih bit će podignuti hram jeruzalemski, svetište Gospodovo. [100]Pustinja Šur je sjeverni dio poluotoka Sinaj, smješten a između gorskih potoka Egipta (Vidjeti Br 34.5 i bilješku ) i sadašnjeg kanala Suez. [101]Na hebrejskom mara znači gorko; Lokalitet Mara se vjerojatno nalazi na istočnoj obali Sueza. [102]Elim: Lokalitet vjerojatno smješten malo južnije od Maraće. [103]pustinja Sin: pjćeš čana površina smješten a jugo-istočno od Elima, nazvana danas Debbet Er-Ramle. (Ne pomijćeš ati s pustinjm Cin, vidjeti Br 13.21 i bilješku ). [104]kruha ili hrane. [105] 1svakodnevno pobiranje…: da ne bi imali potrebe prikupljati sedmog dana, dan *sabata (vidjeti r. 22-30 à). [106]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku . [107]prepelice se uspćeš e: jedno veliko jato prepelica uzletjelo je od horizonta sve do časa kad ptice, iscrpljene dugim lijetom, popadaše na tle. [108]Ima igra riječi na hebrejskom: mađn hou može biti jedno pitanje : »Što je (mân) to ? « ili jedna afirmacija:  » To je man ! «  (Mân); vidjeti r. 31. i bilješku . [109]omer: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [110]homer: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [111]ime mana: vidjeti red 15 i bilješku . - Radi se vjerojatno o stvrdnutim kapljicama soka jednog grmlja, tamarisa ; u lipnju-srpnju , noću, uši ugađaju koru grmlja za isisavati sok ; iz ubodenih mjesta izviru kapljice koje mogu služiti kao hrana. - Korijander je jedna biljka štitarica čija zrna, aromatična, sliče sivkastim glavama čioda. [112]uzalihu, to jest za sačuvati. [113]ef, vidjeti u Glosaru pod MJERE. [114]Refidim: neidentificieano mjesto vjerojatno u okolici brda Sinai. [115]Dajte nam… odnosi se na Mojsija i Aarona zajedno. - Stavljati na kušnju ili napastvovati ili izazivati. [116]Rijeku ili Nil. [117]Horeb: vidjeti 3.1 i bilješku . [118]Iskušavanje i Kavga: na hebrejskom, ta dva imena Masa (Iskušavanje) i Meriba (Kavga) izvedenice su iz dvaju glagola prevedenih sa staviti na iskušenje i kara ti u r. 2. [119]Amalek je kolektivno ime koje označava plemena (Amalecite) nastanjena u području na jugu Palestine, ali koja su mogla premjćeš tati po cijelom poluotoku Sinaj. Oni biše gorljivi neprijatelji Izraelu, vidjeti r. 16. [120]Drugi prijevod: iziđi sutra boriti se protiv Amaleka ; Ja u biti… [121]Ruke Mojsijeve otežaše ili kad se ruke Mojsijeve biše umorile. [122]Zapiši to u podsjetnik na knjizi ili zapiši to u knjigu za sačuvati u sjeanju. Ne zna se o kojoj se knjizi ovdje radi. [123]O izrazu podignuta ruka, vidjeti 1K 11.26 i bilješku . [124]Vidjeti 3.1. [125]Cipora: vidjeti 2.21. - Ne zna se kad i zašto je Mojsije otpustio svoju ženu. [126]Geršom: vidjeti 2.22. [127]Eliezar: prvo spominjanje tog drugog Mojsijevog sina u hebrejskom tekstu ; jedna starija latinska verzija govori o njemu ve u 2.22. [128]Božja planina: vidjeti 3.1 i bilješku . [129]makar i u bijesu protiv svojih: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [130]holokaust: vidjeti Glosar pod ŽRTVOVANJA. [131]danas isto: drugi prijevod onog dana, ali dan nije preciziran. [132]Refidim, vidjeti 17.1 i bilješku . [133]Izraz kua Jakovljeva (ili obitelj Jakovljeva ) i sinovi Izraelovi (ili potomci Izraelovi) ekvivalentni su. [134]moj osobni dio ili moje najdragocjenije blago. [135]Izraz kraljevstvo svećenika označava jednu svećeničku ulogu, bilo jednu posredničku ulogu između Boga i drugih nacija, bilo jedan narod upravljan od svećenika umjesto od kralja, što je bilo realizirano poslije povratka iz babilonskog egzila. [136]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku . [137]Nekolicina: vidjeti 24.1,9-11. [138]glasovi ili gramljavina: vidjeti r. 19 - oblak: vidjeti 13. 21 i bilješku . [139]reče mu… :rečenica ostaje nezavršena. [140]sve ove riječi: "Dekalog" (ili" Deset Zapovijedi") je sačuvano također u Dt 5.6-21, pod jedno lagano različitom formom. [141]protiv mene ili pred mojim licem ili osim mene. [142]ljubomoran Bog: govoriti o »ljubomori«  Bog, to je potvrditi da Bog ne podnosi da ljudi obožavaju ili prosto priznaju druge bogove osim njega. [143]Nek' u dan…jedno podsjeanje: drugi prijevod Sjeti se dana šabata. [144]Ti nećeš počiniti otmicu: ova zapovijed cilja na posezanje za tuđom slobodom, to jest otmica osoba da bi ih se stavilo u ropstvo (vidjeti 21.16); posezanje za tuđim dobrima u svakom je slučaju zabranjeno po r. 17. [145]gusta no: drugi izraz za označiti oblak (vidjeti 13.21 i bilješku . [146]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA [147]Čovjek upotrebom svojih alatki utiskuje u objekte vlastitu oznaku; samo objekti koje je Bog sam stvorio, tj. u sirovom, prirodnom stanju mogu biti stavljeni u službu Boga (usporediti Dt 21.3-4). [148]izvorno, Izraelitski svećenici nosili su samo jednu jednostavnu pregaču oko bedara tijekom svoje službe kod oltara. [149]približiti ga Bogu: ne vidi se jasno što u stvari znači ovaj izraz; opa interpretacija može se približiti smislu uzimanja Boga za svjedoka tog dogovora. [150]sluškinja često bijaše u isto vrijeme gazdina žena nižeg ranga. [151]O gradovima utočištima evociranim u ovom retku vidjeti Br 35..9-34. [152]Oltari (i *svetišta) često su smatrani mjestimna za utočište zbog ubojstva (vidjeti 1R 1.50-53; 2.28-34). [153]nezaposlenost ili nepokretnost. [154]sikl1: vidjeti u Glosaru pod NOVAC. [155]Krvna osveta: vidjeti Br 35.12 i bilješku . [156]Ako sunce sija, to će reći u danjem svjetlu; u takvim okolnostima, treba se rijćeš iti lopova a da ga se ne ubije; ako ga se ubije, to je ubojstvo koje traži osvetu. [157]snoplje, žetva, polje označavaju, u obrnutom redoslijedu, tri uzastopna stanja žitnog nasada: izlistallo žito (polje), isklasalo žito (žetva) i požnjeveno žito (snoplje). [158]približit će se Bogu: vidjeti 21.6 i bilješku . [159]pruhvatit će ili priznat će ( životinju takvom kako jest). [160]rastrgana: od jedne druge životinje. [161]Ako bude iznajmljena: …njena najamnina: drugi prijevod ako je plaćenik, primit će ipak svoju plaću. [162]dota (miraz ): riječ treba biti shvaćena u jednom ši - rem smislu, pošto se radi u stvari o jednom daru (u naturi ili u novcu) koji odgovara onome koji normalno treba isplatiti zaručnik obitelji svoje zaručnice. [163]proklet: vidjeti Dt 2.34 i bilješku . [164]ti nećeš donositi drugima: podrazumijevaju se bogovi ; drugi prijevod ti nećeš kasniti ponuditi meni. [165]rastrgano: vidjeti r. 12 i bilješku  ; ovo meso ne treba biti konzumirano, jer životinja nije bila zaklana prema pravilima. [166]pomoći ćeš mu rasteretiti ga: tekst nesiguran, prijevod prema opem smislu konteksta. [167]tvoj siromah: onaj kojim se ti posebno baviš. [168]ti ćeš blagovati ili ti ćeš se odmarati ili činit ćeš *šabat. [169]hodočašče: vidjeti 5.1 i bilješku . [170]blagdan beskvasnih kruhova i drugi blagdani: vidjeti redak16 vidjeti u Glosaru kao i mjesec Klasova pod KALENDAR. [171]na izlasku godine ili na, početku godine (u staro vrijeme godina je počinjala u jesen). [172]…vidjeti lice Svevišnjeg ovdje znači predstaviti se u *svetištu. [173]krvne žrtve: žrtvovanje jedne životinje (ta ježrtva često praćena jednom ponudom bilja, vidjeti Lv 2. - Uskisli kruh , tj. kruh zamiješen s *kvasom (vidjeti Lv 2.11 i bilješku ) - Masno ponuđeno za mene slaviti, što će rećimasno žrtava ponuđenih za vrijeme blag dana GOSPODOVIH ; ono treba biti spaljeno u isti dan kad je i žrtvovano. [174]ti nećeš kuhati jare…taj je običaj bio prakticiran u kanaanskoj religiji. [175]moje ime u njemu, što će reći on posjeduje sav moj autoritet. [176]stele: vidjeti 1 R 14.23 i bilješku . [177]on će blagosloviti…ja u odstraniti: Bog govori o sebi kako u trećem, tako i u prvom licu ; isto tako on govori o svojem puku kako u množini tako i u jednini. [178]sav tvoj zbroj dana to jest dug život. [179]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje. [180]od Trstikovog mora…doRijeke: od Crvenog mora do Mediterana i od Sinaja do do Eufrata ; usporediti 1 R 5.1. [181]On bijaše rekao: vidjeti 19.10-25. - Nadab i Abihu: dva sina Aaronova, vidjeti 6.23. [182]Stele predstavljaju u ovom slučaju dvanaest Izraelovih plemena. [183]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA [184]knjiga saveza je ona koju je Mojsije upravo napisao. [185]lazurit: vrsta dragog kamena, plave boje, jedne providnosti slične nebeskoj dubini. [186]Žrtveni objed na završetku ceremonije saveza. [187]Vidjeti 13.21 i bilješku . [188]ljubičasti purpur, crveni purpur: štofovi obojeni uz pomo obojenih tvari izlučenih od dvaju morskih mekušaca. - Bljćeš tavi grimiz: druga tkanina obojena uz pomo jedne obojene tvari dobijene drobljenjem jedne vrlo sitne gusjenice, parazita na hrastu. [189]za svjetiljku: to jest za kandelabr, vidjeti retke 31-40. [190]efod: liturgijska odjea velikog svećenika, opisana u 28.6-14. - Prsnik: vrsta džepa od tkanine na grudima velikog svećenika (vidjeti 28.15-29) određen za držati Urim i Tumim (vidjeti 28.30 i bilješku ). [191]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [192]u stvari propriitaire na francuskom što se prevodi kao poklopac na zavjetnom kovčegu. Njegovo hebrejsko ime evocira ritual oproštenja -absolucije -izvršenog od strane velikog svećenika (vidjeti Lv 16.11-16). [193]prečnice komadi drveta namijenjeni održavanju pravilnog razmaka između nogu stola. - Palma: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [194]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [195]žrtveni kruh: vidjeti Lv 24.5-9 [196]Svijećnjak se sastoji od jedne središnje šipke na koju je pričvršeno sedam bočnih krakova (vidjeti r. 32). Usprkos tom tradicionalnom imenu, on nije nosio sedam svijea, već sedam uljnih lampi (r. 37)à. [197]štipaljke i plitice: su jedan od moguih prijevoda termina koji označavaju pribor za održavanje uljnih lampi. [198]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [199]Vidjeti 25.4 i bilješku . [200]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [201]prema moru, što će reći prema zapadu, pravac prema Mediteranu. [202]vidjeti 25.17 i bilješku . [203]Tako se naziva uvis izvijeni ugao oltara. [204]pepeo natopljen masnoom žrtava bio je prikupljan i prenošen na jedno mjesto određeno za to, izvan tabora (vidjeti Lv 4.12. Kadionica: liturgijski objekt, za kađenje tamjanom (vidjeti Lv 10.1). [205]Prijevod nesiguran; hebrejska riječ označava možda jedan stepenik koji uokviruje oltar. [206]Trijem je sveti prostor koji okružuje šator, omeđen "barijerom"zastora; to je ekvivalent dvorištu u templu jeruzalemskom (vidjeti 1Kr 6.36). [207]Vidjeti 26.22 i bilješku . [208]to jest sa strane ulazu. [209]Vidjeti 25.4 i bilješku . [210]svjetlil: vidjeti 25.6 i bilješku . - Samotočno ulje je ono koje je dobijeno jednostavnim drobljenjem i okapljivanjem, bez prćeš anja maslina. [211]Vidjeti 25.7 i bilješku . [212]Vidjeti 25.4 i bilješku . [213]Pečat: mali prstenasti ili cilindrični instrument, graviran udubljenjem, koji služi za označiti osobne pre dmete ili pisma koja se odašilju. [214]Dva izgravirana kamena kamena stavljena su ondje za pozvati Boga da se "sjeti" (podsjetnik) puka Izraelovog. Vidjeti također r. 29. [215]zlatni okvir: oprema, općenito od zlata u koju se pričvršivalo drago kamenje čije određenje nije uvijek jasno. [216]empan : vidjeti u Glosaru pod MJERE. [217]Redci 17-20 nabrajaju dvanaest vrsta dragog kamenja čija identifikacija nije uvijek sigurna. [218]Urim i Tumim su sveti predmeti (štapići ?, kocke ?) korišteni za upoznavanje, putem bacanja kocke (iz-vlačenja ?) volju Božju ; vidjeti 1 S 28.6. [219] 1mogranji: vezeni motivi(?) koji predstavljaju plod mogranja. - zlatna zvonca: u starim civilizacijama, mislilo se da zvuk zvona udaljuje demone. [220]cvjeti: alem-kamen, zlatni nakit, u obliku cvijeta, znak posvete, koji će također biti simbol kraljevskog autoriteta (vidjeti Ps 132.18). {{Refa|}221}Riječ prevedena s tijara znači frizuru, pokrivalo za glavu, vjerojatno od tkanine, čija se forma ne poznaje precizno. [222]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku . [223]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku . [224]rogove: vidjeti 27.2 i bilješku . [225]holokaust, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [226]rep: vidjeti Lv 3.9 i bilješku . [227]efa, hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - čisto ulje: vidjeti 27.20 i bilješku . [228]ponuda, libacija, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [229]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [230]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - rogovi: vidjeti 27.2 i bilješku . [231]poklopac; vidjeti 25.17 i bilješku . [232]holokaust, ponuda, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [233]otkup svojeg života: radi se o jednom osobnom porezu za potrebe *svetišta; usporediti Ne 10.33-34. [234]sikl, gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [235]podsjetnik: vidjeti 28.12 i bilješku . [236]jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [237]odstranjen iz svoje rodbine: vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [238]storaks, ambra, galbanum, tamjann su jednako prirodni biljni mirisi, vidjeti 30.24 i bilješku . [239]Čini se da je sol poboljšavala zapaljivost tamjana. Stare verzije su prevodile s dobro izmiješano. [240]Vidjeti 25.17 i bilješku . [241]Cistu svjetiljku ili svjetiljku od čistog zlata. [242]liturgijsku: nesiguran prijevog jedne nejasne riječi. [243]Izbačen iz krila svoje rodbine: vidjeti Izl 17.14 i bilješku . [244]bogove koji idu: drugi prijevod jednog boga koji ide (kod Daničića koji će ići ispred nas) ; o istom vidjeti retke 4, 8 i 23. [245]oblikova čekićem: prekrio je zlatnim pločicama kostur izrađene statue od drveta. Ali, moglo bi se također razumjeti on u jednom kalupu izli kip teleta: na starom Orijentu, takve statue nisu predstavljale božanstva već su činile podlogu za statuu božanstvu. Bik je jednako tako bio simbol snage i plodnosti; ovdje je statua iz podsmijeha nazvana teletom. [246]puk krute šije je puk koji se ne povija, ne popu-šta pred Bogom, dakle koji mu je nepokoran po svojoj oholosti i drskosti. [247]investitura: vidjeti Lv 8.33 i bilješku . - Tekst ovog retka je nejasan i prijevod nesiguran. [248]Prema Ps 69.29, Bog čuva jednu knjigu života gdje su upisana imena pravednih. Ovaj način govorenja inspirira se možda listama utanovljenim od popisa; biti izbrisan iz jedne takve liste, to je ne biti više dio naroda. [249]zemlja bujna mlijekom i medom: vidjeti 3.8 i bilješku . - kruta šija: vidjeti 32.9 i bilješku . [250]Hebrejski izraz ovdje dodaje jednu osobnu zamjenicu (za njega ), koja se može odnositi bilo na Boga bilo na Mojsija osobno, bilo još na kovčeg (muško ime na hebrejskom). [251]stub oblačni: vidjeti 13.21i bilješku . [252] tvoj put ili tvoja volja. [253]Pokaži mi svoju slavu: ta je molba jednaka onoj pokaži mi se da te vidim (vidjeti r. 20 ). [254]ovaj način izražavanja vjerojatno znači jednu naglašenu afirmaciju: kad ja udešavam naklonost i kad ja činim milosrđe, radi se istinski o naklonosti i milosrđu. [255]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku . - A Mojsije objavi ime "GOSPOD«: drugi prijevod a Mojsije zazva ime Gospodovo, ili i (Gospod) proglasi svoje ime "Gospod). [256]krutu šiju: vidjeti 32.9 i bilješku . [257]stele i stubovi su važni kultni objekti kod poganskih svetišta (vidjeti 1Kr 14.15,23 i biljćeš ke). [258]Ljubomornik: vidjeti 20.5 i bilješku . [259]oni se prostituiraju: vidjeti Os 2.4 i bilješku . [260]blagdan beskvasnih kruhova, mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [261]što otvara krilo materinsko ; to jest prvorođeni (vidjeti kraj retka) ; vidjeti također 13.12-13. - Memorijal: vidjeti 28.12 i bilješku . [262]magare: vidjeti 13.13 i bilješku . [263]otpočinut ćeš; vidjeti 23.12 i bilješku . [264]blagdan Tjedana , blagdan Žetve: vidjeti u Glosa-ru pod BLAGDANI. [265]lice Gospodarevo ; vidjeti 23.17i bilješku . [266]uskisli kruh: kruh koji sadržava *kvas, vidjeti Lv 2.11 i bilješku . - Neće proći noć: žrtva će potpuno biti konzumirana prije jutra, vidjeti Izl 12.8-10. [267]Nećeš kuhati…:vidjeti 23.19 i bilješku . [268]Poglavlja 35-40 opisuju izvršavanje zapovijedi danih u poglavljima 25-31. Može se dakle odnositi na biljćeš ke o tim poglavljima.. - Usporediti retke 1-3 s 31.12-17. [269]Usporediti retke 4-29 s 25.1-7. [270]Usporediti 35.30-36.7 s 31.1-11. [271]Usporediti retke 8-38 s 26.1-37. [272]Usporediti retke 1-9 s 25.10-22. [273]Usporediti retke 10-16 s 25.23-30. [274]Usporediti retke 17-24 s 25.31-40. [275]Usporediti retke 25-28 s 30.1 - 10. [276]Usporediti r.29 s 30.22-38. [277]Usporediti retke 1-7 s 27.1-8. [278]Usporediti redak 8 s 30.17 - 21. [279]Usporediti retke 9-20 s 27.9-19. [280]talenti, sikli: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [281]Usporediti retke 25-26 s 30.11-16. [282]beka: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [283]Usporediti retke 1-32 s 28.1-43. [284]čisti svijećnjak ili svijenjak od čistog zlata. [285]vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [286]Oblak: vidjeti 13.21 i bilješku .

Započnite raspravu o stranici Stari zavjet

Započnite novu raspravu