Prva Petrova poslanica (Šarić)/Glava 5.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Prva Petrova poslanica (Šarić)


1 Starješine dakle, koje su među vama, opominjem, koji sam i sam starješina i svjedok Kristovih muka, a koji sam i dionik slave, koja se ima otkriti.

2 Pasite stado Božje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoće, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca;

3 Niti kao da gospodujete Božjim dijelom, nego kao oni, koji su ugled stadu od srca.

4 I kad se javi vrhovni pastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

5 Tako, vi mlađi pokoravajte se starješinama! A svi budite proniknuti poniznošću međusobnom, jer se Bog oholima protivi, a poniznima daje milost.

6 Ponizite se dakle pod silnu ruku Božju, da vas povisi u vrijeme pohoda!

7 I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!

8 Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere.

9 Njemu se oduprite tvrdi u vjeri i znajte, da iste muke podnose vaša braća u svijetu!

10 A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu svoju slavu u Kristu Isusu, on će vas, iza malo muke, usavršiti, okrijepiti, utvrditi.

11 Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

12 Po Silvanu, vjernom bratu, kao što mislim, napisah vam ukratko, da vas opomenem i uvjerim, da je ovo prava milost Božja, u kojoj stojite.

13 Pozdravlja vas s vama izabrana crkva u Babilonu i Marko, sin moj.

14 Pozdravite jedan drugoga cjelovom ljubavi! Mir vam svima, koji ste u Kristu Isusu! Amen.


Prva Petrova poslanica (Šarić)