Pogrješka u pravima

Jump to navigation Jump to search

Nemate dopuštenje za send a message to multiple users at once, iz navedenog razloga:

Ovaj zahvat mogu izvršiti samo suradnici iz skupine: Administratori.