Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 5.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Mojsije sazva sve Izraele i reče im: "Čuj, Izraele, zakone i naredbe, što vam ih danas objavljujem! Naučite ih i nastojte, da ih držite!

2 Gospod, Bog naš, sklopi s nama zavjet na Horebu.

3 Nije s ocima našim sklopio Gospod taj zavjet, nego s nama, koji smo danas još svi ovdje na životu.

4 Lice k licu govorio je Gospod na gori s vama iz ognja.

5 Ja sam tada stajao između Gospoda i vas, da vam objavim riječ Gospodnju; jer vi ste se strašili od ognja i nijeste uzašli na goru. Riječi su glasile:

6 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz kuće sužanjstva.

7 Nemaj drugih bogova uz mene!

8 Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!

9 Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj se njima; jer ja, Gospod, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj, koji kazni zlodjela otaca na djeci, na unučadi i praunučadi onih, koji me mrze,

10 A milosrđe iskazuje do u tisućno koljeno onima, koji me ljube i drže zapovijedi moje.

11 Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svojega, jer Gospod neće pustiti bez kazne onoga, koji uzima ime njegovo uzalud.

12 Pazi na to, da posvetiš subotu, kao što ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj!

13 šest dana radi i izvršuj sve poslove svoje!

14 Ali sedmi dan jest dan odmora u čast Gospodu, Bogu tvojemu. Tada ne smiješ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili kći tvoja, ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj ni magarac tvoj ni sva stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih! Sluga tvoj i sluškinja tvoja neka se mognu odmor ti kao ti!

15 Pomišljaj na to, da si sam bio rob u zemlji egipatskoj, i da te je Gospod, Bog tvoj, izveo odanle rukom jakom i mišicom podignutom! Zato ti Gospod, Bog tvoj, zapovijeda, da svetkuješ subotu.

16 Poštuj oca svojega i mater svoju, kao što ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo živiš i da ti dobro bude u zemlji, koju će ti dati Gospod, Bog tvoj!

17 Ne ubij!

18 Ne čini preljuba!

19 Ne kradi!

20 Ne svjedoči lažno proti bližnjemu svojemu!

21 Ne poželi žene bližnjega svojega! Ne poželi kuće bližnjega svojega, ni njive njegove, sluge njegova, sluškinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje išta, što pripada bližnjemu tvojemu!

22 Te riječi izgovori Gospod svoj zajednici vašoj na gori iz ognja, oblaka i mraka glasom velikim, i ništa više. On ih napisa tada na dvije ploče kamene i dade mi ih,

23 Kad ste vi čuli glas iz tame, a gora je ognjem gorjela, tada pristupiste k meni, svi vaši plemenski glavari i starješine vaše,

24 I rekoste: "Doista, Gospod, Bog naš, pokaza nam slavu i veličinu svoju, i čuli smo glas njegov iz ognja. Danas doživjesmo, da Bog moje govoriti s čovjekom, i čovjek da ostane na životu.

25 A sada, zašto da bismo umrli? Jer će nas spaliti taj oganj veliki. Ako budemo još dalje slušali glas Gospoda, Boga svojega, pomrijet ćemo.

26 Jer gdje je čovječje biće, što je kao mi čulo glas Boga živoga gdje govori iz ognja, a ostalo na životu?

27 Pristupi ti i slušaj, što će reći Gospod, Bog naš! Onda nam kaži sve, što ti rekne Gospod, Bog naš! I mi ćemo to slušati i činiti.

28 Kad je Gospod čuo riječi vaše, što ih glasno rekoste meni, reče mi Gospod: "Čuo sam riječi, što ih taj narod glasno reče tebi. Imaju pravo u svemu, što kažu.

29 O kad bi im bilo srce uvijek takvo, da me se vazda boje i drže sve zapovijedi moje! Tada bi bilo uvijek dobro njima i djeci njihovoj.

30 Idi i reci im: "Vratite se u Šatore svoje!

31 A ti ostani ovdje kod mene! Reći ću ti sve zapovijedi, zakone i naredbe, koje ćeš ih naučiti, da po njima rade u zemlji, koju ću im dati u posjed.

32 Gledajte dakle, da činite tako, kako vam je zapovjedio Gospod, Bog vaš! Ne odstupajte od toga ni nadesno ni nalijevo!

33 Idite točno putem, što vam ga je pokazao Gospod, Bog vaš, da ostanete na životu i da vam dobro bude i da dugo prebivate u zemlji, koju ćete uzeti u posjed!


Ponovljeni zakon (Šarić)