Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 34.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Mojsije uzađe iz poljana moapskih na goru Nebo, na vrh Pisge, koja je prema Jerihu, Gospod mu pokaza svu zemlju Gilead do Dana,

2 Sav Naftali i pokrajinu Efraimovu i Manasehovu, svu pokrajinu Judinu do Zapadnoga mora,

3 Negeb i nizinu jordansku, ravnicu palmova grada Jeriha do Soara.

4 Tada mu reče Gospod: "što je zemlja, za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jako: "Potomcima tvojim dat ću je. Dao sam ti, da je vidiš očima svojima, ali u nju neće ući!"

5 I umrije Mojsije, sluga Gospodnji, ondje u zemlji moapskoj, po zapovijedi Gospodnjoj.

6 On ga pokopa u dolini, u zemlji moapskoj, prema Bet-Peoru. Nitko ne zna za grob njegov do današnjega dana.

7 Bilo je Mojsiju sto i dvadeset godina, kada je umro. Oko njegovo nije još bilo slabo, i životna snaga njegova nije bila slomljena.

8 Sinovi Izraelovi oplakivali su Mojsija trideset dana na poljanama moapskim; potom su prošli plačni dani žalosti za Mojsijem,

9 Jošua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer je Mojsije bio položio na njega ruke svoje. Sinovi Izraelovi slušali su ga i činili, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

10 Otada ne usta više prorok u Izraelu kao Mojsije, s kojim je Gospod općio licem k licu,

11 Sa svima znacima i čudesima, što mu ih je kao poslaniku svojemu dao da čini u Egiptu na faraonu, na svim uslugama njegovim i na svoj zemlji njegovoj,

12 I sa svim dokazima silne moći i svim velikim, strahovitim djelima, što ih učini Mojsije pred očima svega Izraela.


Ponovljeni zakon (Šarić)