Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 25.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Ako dođu ljudi, koji su među sobom u raspri, pred sud, neka im se sudi! Nedužnoga neka oslobode, a krivca neka osude!

2 Ako je krivac zaslužio batine, tada sudac neka naloži, da ga povale i da mu pred njim dadnu toliko udaraca, koliko odgovara krivnji njegovoj!

3 četrdeset udaraca smije naložiti da mu se dadne, ali ne više, da se ne poništi pred tobom zemljak tvoj, kad bi mu se preko toga udarilo još više udaraca.

4 Ne zavezuj usta volu kad vrše!

5 Ako braća stanuju skupa i jedan od njih umre, a ne ostavi sina iza sebe, onda neka se žena umrloga ne uda vani za stranca! Njezin djever neka otide k njoj, neka je uzme za ženu i izvrši na njoj dužnost djeversku!

6 Prvorođenac, kojega ona rodi, neka nosi ime brata umrloga, da ne izumre ime njegovo u Izraelu.

7 Ako li onaj čovjek neće da uzme snahe svoje, onda snaha njegova neka ide na vrata gradska pred Starješine i neka rekne: Djever moj neće da očuva ime bratu svojemu u Izraelu. On mi neće da učini dužnost djeversku.

8 Starješine grada njegova neka ga tada dozovu i potegnu na odgovor! Prikaže li se on i dadne li izjava: Neću da je uzmem,

9 Onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starješinama, neka mu izuje obuću s nogu, neka mu pljune u lice i glasno povikne: Tako neka bude čovjeku, koji neće da zida kuće brata svojega!

10 Kuća njegova neka se u Izraelu zove samo još kuća bosoga!

11 Ako se pobiju ljudi i žena jednoga doleti da otme muža svojega iz ruku onoga, koji ga bije, i pruži ruku svoju i uhvati ga za sram,

12 Odsijeci joj ruku bez milosrđa!

13 Ne nosi u torbi svojoj dvojaku utegu, težu i lakšu!

14 Nemoj imati u kući svojoj dvojaku mjeru, veću i manju!

15 Puna i prava utega neka ti je, puna i prava mjera neka ti je, i da dugo živiš u zemlji, koju ti da je Gospod, Bog tvoj!

16 Jer je gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu, svaki, koji čini tako, svaki, koji čini nepošteno.

17 Pomisli na to, što ti učiniše Amalečani na putu, kad ste išli iz Egipta!

18 Na putu napadoše te, jer si bio umoran i iznemogao, pobiše kod tvoje zadnje čete sve, što od umora zastadoše za tobom, bez straha od Boga.

19 Kad te jednom Gospod, Bog tvoj, smiri od svih neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, u posjed i baštinu, tada izbriši pod nebom, što spominje na Amaleka! Ne zaboravi to!


Ponovljeni zakon (Šarić)