Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 22.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Ako vidiš, da je zalutalo goveče zemljaka tvojega ili ovca nje ova, nemoj im uskratiti svoju pomoć! Odvedi ih natrag zemljaku svojemu!

2 Ako li zemljak tvoj ne stoji u blizini tvojoj, ili ti je nepoznat, odvedi ih kući svojoj! Neka ostanu kod tebe dok ih ne potraži zemljak tvoj! Tada mu ih vrati.

3 Isto tako učini s magarcem njegovim, tako učini s haljinom njegovom i sa svakom izgubljenom stvari, što je izgubi zemljak tvoj, a ti je nađeš! Nemoj pustiti da leži!

4 Ako vidiš, da su magarac zemljaka tvojega ili goveče njegovo pali na putu, nemoj im uskratiti pomoći svoje! Pomozi mu ih podignuti!

5 Žena ne smije nositi muško ga odijela, i muški neka re ne oblači u ženske haljine, jer tko tako što čini, gnusoba je Gospodu, Bogu tvojemu.

6 Nađeš li vani na drvetu ili na tlu gnijezdo ptičje s mladima ili s jajima, dok majka leži na ml" dima ili na jajima, tada ne hvataj majke s mladima!

7 Pusti majku neka leti, ako uzme mlade, da ti bude dobro i da živiš dugo!

8 Ako gradiš novu kuću, napravi na svojemu krovu ogradu, da ne navučeš na kuću svoju krivnje krvi, kad bi tko pao s nje!

9 Ne sadi u svoj vinograd dvojaka sjemena! Inače sav urod bude nečist sad što ga posadiš, i rod vinogradski.

10 Ne ori s volom i magarcem zajedno!

11 Ne oblači haljine tkane od vune i lana zajedno!

12 Napravi sebi rese na četiri kraja plašta, kojim se ogrćeš!

13 Ako netko uzme ženu i s njom živi, ali mu onda omrzne,

14 I optuži je zbog ružnih stvari i prospe loš glas o njoj, kad govori: Kad uzeh tu ženu i njoj se približih, ne nađoh u nje djevojaštva,

15 Tada otac i mati mlade žene neka uzmu znake djevojaštva mlade žene i donesu ih pred starješine grada na vrata!

16 Otac mlade žene neka rekne starješinama: Svoju kćer dadoh ovomu čovjeku za ženu, jer on zamrzi nju,

17 Sad je optužuje zbog ružnih stvari, kad tvrdi: Ne nađoh u tvoje kćeri djevojaštva. Ali evo znaka djevojaštva kćeri moje! Onda neka razastru plahtu pred starješinama gradskim!

18 Tada starješine toga grada neka uzmu muža i kazne ga!

19 Osim toga neka ga oglobe globom od sto srebrnih šekela i neka ih dadnu ocu mlade žene, jer je iznio loš glas na djevojku Izraelku. Mora je zadržati kao ženu i ne smije pustiti je dok je živ.

20 Ali ako bude istinita optužba: Nije se našao znak djevojaštva kod mlade žene,

21 Tada neka se izvede mlada žena pred vrata kuće njezina oca, i ljudi njezina grada zavičajnoga neka je na smrt kamenuju, jer je počinila sramotu u Izraelu: blud je tjerala u kući oca svojega. Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!

22 Ako se tko uhvati, gdje opći sa ženom udatom, neka umru oboje, čovjek koji je općio sa ženom i žena! Tako iskorijeni zlo u Izraelu!

23 Ako se netko sastane u gradu s djevojkom, koja je s jednim zaručena, i opći s njom,

24 Izvedite ih oboje pred gradska vrata i kamenujte ih na smrt: Djevojku, jer nije u gradu vikala za pomoć, i čovjeka, jer oskvrni zaručnicu bližnjega svojega. Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!

25 Ako netko nađe zaručenu djevojku vani u polju, pa je siluje i opći s njom, neka umre samo čovjek, koji je općio s njom!

26 Djevojci neka se ne učini ništa! Djevojka nije učinila grijeh, što zaslužuje smrt. Slučaj je sličan, kao kad netko skoči na drugoga i ubije ga.

27 Jer ju je našao vani na polju, mogla je vikati zaručena djevojka, a nikoga nije tu bilo, da bi joj pomogao.

28 Ako netko nađe nezaručenu djevojku, uhvati je, opći s njom, i zateku ih,

29 Onda čovjek, koji je općio s njom, ima ocu djevojčinu platiti pedeset srebrnih šekela. Mora je uzeti za ženu, jer ju je oskvrnio. Pustiti je ne smije dok je živ.

30 Nitko ne smije oženiti se ženom oca svojega i podignuti pokrivalo postelje oca svojega.


Ponovljeni zakon (Šarić)