Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 20.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Kad pođe u boj proti neprijateljima svojim i ugleda konje i kola i narod brojniji od sebe, nemoj ih se uplašiti, jer je s tobom Gospod, Bog tvoj, koji te izvede iz zemlje egipatske.

2 Kad ulazite u bitku, neka pristupi svećenik i neka progovori narodu,

3 I neka im rekne: Slušaj, Izraele! Vi sad polazite u boj proti neprijateljima svojim. Neka ne dršće srce vaše! Ne bojte se od njih.

4 Jer Gospod, Bog vaš, ide s vama u boj proti neprijateljima vašim i pomoći će vas da pobijedite.

5 A vode neka reknu narodu: Tko je sagradio novu kuću, a nije je još posvetio, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi je ne posveti!

6 Tko je zasadio vinograd, a još ga nije pobrao, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi ga ne pobere!

7 Tko je zaručio ženu i još je nije odveo, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi je ne odvede!

8 Nadalje neka vode reknu narodu ovo: Tko je strašiv i malodušan, neka ide i neka se vrati kući, da još ne preplaši i zemljake svoje, kako je sam preplašen!

9 Kad vođe svrše svoj govor narodu, onda neka postave glavare od četa na čelo narodu!

10 Kad se približi kojemu gradu, da ga opsjedne, najprije mu ponudi mir!

11 Prihvati li mir i preda li se tebi, onda sve pučanstvo, što se nađe u njemu, potpada pod danak i robiju.

12 Ako li neće da sklopi mir s tobom, nego se odluči za boj s tobom, onda ga opsjedni!

13 Kad ti ga preda u ruke Gospod, Bog tvoj, onda pobij sve muško u njemu oštricom mača!

14 Ali žene i djecu i stoku i s, što se inače nalazi u gradu, sav plijen, uzmi za sebe! Možeš slobodno raspolagati plijenom svojih neprijatelja, što ti ga dade Gospod, Bog tvoj.

15 Tako čini sa svima gradovima, što su daleko od tebe i ne pripadaju gradovima ovih naroda!

16 Ali u gradovima ovih naroda, što ti ih Gospod, Bog tvoj, daje u posjed, ne smiješ nikoga ostaviti na životu.

17 Neumolivo izvrši na njima prokletstvo: na Hitejima, Amorejima, Kanaancima, Perizejima, Hivejima i Jebusejima, kao Što ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj,

18 Da vas ne nauče činiti sve te gnusobe, što ih oni čine u čast bogovima svojim, i da se tako ne ogriješite o Gospoda, Boga svojega.

19 Ako moradneš koji grad dugo vremena opsjedati, da ga zauzmeš, ne uništuj drveta njegovih! Ne meći sjekire na njih! Nego jedi plodove njihove, a njih same ne sijeci, jer drveta poljska jesu li ljudi, da bi ih ti morao opsjedati?

20 Samo drveta, za koja znaš da im se plod ne jede, smiješ srušiti i posjeći, da proti gradu, koji se bije s tobom, sagradiš opsadne opkope, dokle ne padne.


Ponovljeni zakon (Šarić)