Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 17.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Ne žrtvuj Gospodu, Bogu svojemu, govečeta ni ovce, što ima na sebi bilo kakvu manu ili kakvogod zlo, jer je to gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu.

2 Ako se nađe kod tebe, u kojem od mjesta tvojih, što ti ih dadne Gospod, Bog tvoj, čovjek ili žena, koji čine što je mrsko Gospodu, Bogu tvojemu, prestupaju zavjet njegov,

3 Idu i služe idolima i klanjaju se njima ili suncu, mjesecu ili svoj vojsci nebeskoj, što sam zabranio,

4 I tebi se to javi, onda preslušaj i dobro raspitaj! Pa ako bude istina i doista se učinila takva gnusoba u Izraelu,

5 Onda izvedi toga čovjeka ili tu ženu, koji učiniše takvo zlo, pred vrata, čovjeka ili ženu, i kamenuj ih na smrti!

6 Na sastanko dva ili tri svjedoka neka se pogubi onaj, koji je na smrt optužen! Na sastanko jednoga svjedoka ne smije se pogubiti.

7 Svjedoci neka najprije dignu ruku, da ga ubiju, a onda ostali narod! Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!

8 Ako ti bude odveć težak koji pravni slučaj, bilo to ubojstvo, pitanje vlasništva, zlostavljanje ili koja druga raspra u kojem od tvojih mjesta, tada ustani i idi na mjesto, koje sebi izabere Gospod, Bog tvoj!

9 Obrati se na svećenike iz plemena Levijeva i na suca, koji onda bude! Upitaj ih! Oni će ti stvar rasuditi.

10 Učini onda onako, kako ti rasude na mjestu, koje izabere Gospod! Izvrši točno sve njihove naputke!

11 Učini po naputku, što ti ga dadnu, i po presudi, što ti je izreknu! Ne odstupaj od onoga, što ti kažu, ni nalijevo ni nadesno!

12 Ako li bi se tko odupro i ne bi poslušao svećenika, koji ondje obavlja službu Gospoda, Boga tvojega, ili suca, taj čovjek neka pogine! Tako istrijebi zlo iz Izraela!

13 Sav narod neka to čuje, da se boji i da više ne radi uporno!

14 Kad dođeš u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, i kad je zaposjedneš i naseliš se u njoj i rekneš: Postaviti hoću kralja nad sobom kao svi narodi oko mene,

15 Onda postavi nad sobom samo onoga za kralja, kojega izabere Gospod, Bog tvoj! Samo zemljaka smiješ postaviti nad sobom za kralja. Stranca, koji nije tvoj zemljak, ne smiješ postaviti nad sobom.

16 Ali neka ne drži mnogo konja i neka ne šalje ljude u Egipat, da sebi nabavi mnogo konja, jer vas je Gospod opomenuo: Ne idite više nikada tim putem!

17 I neka nema mnogo žena, da ne otpadne srce njegovo! I neka ne nagomila sebi mnogo srebro i zlato!

18 Čim sjedne na prijestolje kraljevsko neka sebi nabavi prijepis ovoga zakona iz knjige, što je kod svećenika iz plemena Levijeva!

19 Neka ga ima uvijek kod sebe i neka ga čita svaki dan, dok je god živ, da se nauči bojati se Gospoda, Boga svojega, i točno držati sve odredbe toga zakona i te ustanove!

20 Neka se oholo ne podigne nad svoje zemljake! Neka ne odstupi ni nalijevo ni nadesno od zakona, da on i sinovi njegovi dugo vladaju nad Izraelom!


Ponovljeni zakon (Šarić)