Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 14.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Vi ste djeca Gospoda, Boga svojega. Ne smijete zbog mrtvaca zareze sebi praviti i brijati se na čelu.

2 Jer ti si narod, koji je svet Gospodu, Bogu svojemu. Tebe izabra Gospod između svih naroda na zemlji, da mu pripadaš kao njegov vlastiti narod.

3 Ne smiješ jesti ništa gnusno.

4 Ovo su životinje, koje smijete jesti: goveče, ovca, koza,

5 Jelen, gazela, damjak, kozorog, sajga, bivo i divokoza.

6 Sve životinje, što imaju papke razdvojene, i to oboje papke posve razdvojene, i što ujedno preživaju, smijete jesti.

7 Ali ne smijete jesti od preživača i od onih, što imaju papke razdvojene, a to su: devu, zeca i kunelića. Oni doduše preživaju, ali nemaju papaka razdvojenih. Oni vam moraju biti nečisti.

8 Nadalje svinju. Ona ima doduše papke razdvojene, ali ne preživa. Ona vam mora biti nečista. Mesa njihova ne smijete jesti i strvine njihove ne smijete se dodijevati.

9 Od svih životinja, to živu u vodi, smijete jesti ove: Sve, što imaju peraje i ljuske, smijete jesti.

10 A sve, što nemaju peraja i ljusaka, ne smijete jesti. One vam moraju biti nečiste.

11 Sve ptice čiste smijete jesti.

12 Ovih ne smijete jesti: orla, strvinara, jastrijeba,

13 Piljuga, kobaca, raznih vrsta sokola,

14 Svih vrsta gavranova,

15 Nadalje noja, lastavice, galeba i raznih vrsta kobaca,

16 Lovnog ćuvika, ušare, labuda,

17 Pelikana, plamenca, gnjurca,

18 Rode, svih vrsta čapalja, pupavca i šišmiša.

19 I sve male krilate životinje neka su vam nečiste i ne smiju se jesti.

20 Sve ptice čiste smijete jesti.

21 Nikakve uginule životinje ne smijete jesti. Strancu, koji boravi u tvojim mjestima, smiješ je dati da jede ili je prodati strancu. Ali ti si narod, koji je svet Gospodu, Bogu svojemu. Jareta ne smiješ kuhati u mlijeku matere njegove.

22 Odbroj svake godine desetinu od svega roda usjeva svojega, što izraste na njivi!

23 Jedi pred Gospodom, Bogom svojim, na mjestu, koje izabere sebi, da tamo prebiva ime njegovo, desetinu svojega žita, vina i ulja i prvine svojih goveda i ovaca, da se naučiš vazda bojati se Gospoda, Boga svojega!

24 Ako li je put za te predug, tako da ne možeš odnijeti, jer je od tebe predaleko udaljeno mjesto, koje izabra Gospod za prebivalište imenu svojemu, kad te blagoslovi Gospod, Bog tvoj,

25 Onda učini u novac! Uzmi novac sa sobom i otidi u mjesto, koje izabra sebi Gospod, Bog tvoj!

26 Kupi za novac svega, što želiš, goveda, ovaca, vina, jakih pića i svega, što ti zaište srce! I jedi ondje pred Gospodom, Bogom svojim, te se veseli s porodicom svojom!

27 Pri tom ne zaboravi na Levita, koji boravi u mjestima tvojim, jer on nema kod tebe dijela ni baštine.

28 Svake treće godine odvoji svu desetinu od dohodaka svojih one godine i ostavi je u svojemu mjestu!

29 Onda mogu doći Levit, koji kod tebe nema dijela ni baštine, stranac, sirota i udova, koji živu u tvojim mjestima, i najesti se do sitosti, da te blagoslovi Gospod, Bog tvoj, u svim poslovima, što ih obavlja.


Ponovljeni zakon (Šarić)