Podsjedanje i osvojenje Sigeta/4a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

pozlaćene, i jedan konski rep farban na kopju i srebarnu jabuku na nem, što se govori sandžak. To je bil takov dobitak, da se ni odavna takov slišal.

Na /2/ dni juleja bosanski baša Mustafa-beg Sokolović sa vsom Bosnom i karamanski baša prebrodiše se priko Drave na Utovu i padoše pri Šikloušu pod Haršan hejem.

/7/ dan juleja dojde uhoda s tabora turskoga od Belgrada dolnega i povida, "da je car došal u Belgrad, i da ladije vuku od zdola gori po Dravi, i da most oće načinati na Dravi blizu Šiklouša i da ide pod Seget i da most učini razmetati na Dunaju.

Opet dojde list iz Pečuja od Nasuf-age, u kom g(ospo)dinu Zrinskomu piše, da je došal carov čauš i da je donesal od cara zapovid Hamza-begu, da najbrže ide na Dravu most načinati, akoli ne ide, da ga