Podsjedanje i osvojenje Sigeta/3a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Vuka Paprutovića i vojvode pišačke, da idu i da išću t(e)r kušaju sriću, ako Turke najdu, da se š nimi pobiju, ako li Turkov ne najdu t(e)r ako ih ne obliče,[1] tako da na šiklouški varoš jagmu učine i da ga užgu.

I kada su bili naši došli bli(zu) Šiklouša, v noći poslaše dvi sti pišac i sto konikov pod grad, da idu škomce i da vide, ako bi kadi[2] pod gradom u sinokošah Turci odseli t(e)r da bi jim na znanije dali.

I kada su bili došli pod šiklouški grad, tako su pravo došli na turski tabor, kadi[3] je bil pal Mehmet-beg Tarali, sandžak od Hari(j)i — koga je bil car listor onda uzel iz hazne svoje i bil mu je dal sandžak blizu Carigrada, Čori-sandžak, i bil ga je poslal na prvo, da on bude elegaro pred vojsku i da se prebrodi priko Drave i da sede pri Pečuju, i da se ondi k n(j)emu vojska kupi, ka se bude brodila po brodih priko Drave,

Bilješke[uredi]

  1. zapaze - Njemačko-ilirski slovar, bemerken - zapaziti, opaziti, obličiti, str. 85
  2. gdje
  3. gdje