Podsjedanje i osvojenje Sigeta/2b

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Turci po Dravi od Osika gori na brod, ki se zove Utovo proti Šikloušu, i da se oće ta beg, ki je poslan s carove vojske, ondi prik broditi, i da oće pri Šikloušu pasti t(e)r da će ondi veće vojske čekati ali da nigdor ne zna, kamo oće odonle pojti.

Opet dojde uhoda iz tabora turskoga i povida, da se vojska brodi na Dravi pri Vitovu na ladijah, i ki kodir ju prehajaju Turci, da sproti idu na Budin i da ondi pri Šikloušu prespavaju.

/17/ dan junija razumivši g(ospo)din Zrinski, da Turci neprestano prehajaju priko Drave i da prespavaju izvan iz Šiklouša po vartih i sinokošah, učini tanač i posla pod Šiklouš na sriću tisuće pišac i pet sto konikov i pred nimi posla kapitane: kneza Gašpara Alapi(ć)a, Miklouša Kobaka, Petra Patačića