Podsjedanje i osvojenje Sigeta/2a

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Na /15/ dan junia dojde uhoda ka g(ospo)dinu Zrinskomu, ka povida istino, da je vidil carovu vojsku na Saraj(e)vi i da je po noj hodil i da joj (j)e dužina na dvi mile zemle, i da je glas, da ide pod Seget ali pod Eger i da čini načinati moste pri Petarvaradinu na Dunaju.

Opet dojde druga uhoda s Pečuja, ki donese list od uhode, u kom je pisal, da istino turski car van ide, da ne zna pravo, pod ki grad.

Opet dojde treta uhoda od Osika, ka povida, da je ure došal jedan beg k Osiku i da je on poslan elejaro i da se brodi priko Drave, i da je došla vsa Bosna i karamanski baša, i da su pali priko Drave na Slovinskoj zemli niže Mojslavine, da ne zna povidati, kamo oće pojti.

Opet dojde uhoda i povida, da je bil pri Osiku, kada su vnoge ladje odvezli