Podrubnice uz Jeremijinu knjigu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Jeremijinu knjigu
 • [434]Anatot: selo oko 5 km sjeverno od Jeruzalema.
 • [435]Josias vladase od 640 do 609. pr.I.Kr.Vidjeti također bilješku uz22.10. - trinaeste godine njegove vladavine, tj. oko 626. pr.I.Kr.
 • [435]Jozias vladase od 640. do 609. g. pr. I.Kr. - Vidjeti također bilješku uz 22.10 - trinaeste godine njegove vladavine, tj. oko 626 godine prije Isusa Krista
 • [436]Jozias vladase od 609. do 598. g. pr. I.Kr.- jedanaeste godine Sedecijasove, peti mjesec: srpanj 587. pr.I.Kr.
 • [437]Jeremija jos nije bio napunio dob zahtjevanu za javno ispoljavanje svojeg misljenja.
 • [438]drugi prijevod tko god da su oni kojima te saljem ili koja god da bude zadaća koju ti povjerim.
 • [439]Hebrejski označava badem izrazom drvo koje se budi; to je u stvari prvo drvo u Palestini koje procvjetava u proljeće. Otud i igra riiječi u r. 12 ja bdijem.
 • [440]sa sjevera ® prema staroj grčkoj verziji; hebrejski to je sa sjeverne strane da nesreća ima jedan otvor - napadači kojih se Juda mogla bojati nuzno su dolazili u Palestinu sa sjevera.
 • [441]To Bog govori Judejcima.
 • [442]tj. pripremi se za posao.
 • [443]Odgovarajući hebrejski izrazoznačava zajednicu građana s punim pravom. Oni mogu biti mobilizirani u sluuaju rata (Jr 52.25). Prema kontekstu isti izražje bio preveden s pučanstvo zemlje,u 2Krlj 21.24; 23.30; vlasnici zemlje u Jr 34.19; 37.2; građani (buržoazija) u Jr 44.21.
 • [444]Jakov : predak puka Izraelovog često označava zajednicu tog naroda. Vidjeti bilješke uzEž2.5; 41.21. Dakle zajednica Jakovljeva i zajednica Izreelova su sinonimi.
 • [445]vaši očevi tj. prethodne generacije - nistavilo,
 • [446]tj. lažni bogovi i idoli.
 • [447]pastiri , tj. vođe jedne nacije, posebice kraljevi - oni koji ne služe ničemu , tj. idoli.
 • [448]Kitim drugo ime za Cipar, i na jedan općenit način žitelji s Mediteranske obale. *[449]slavu , tj. Boga samog ; vidjeti Ps 106.20 i bilješku.
 • [450]Memfis : vidjeti Iz 19.13 i bilješku - Dafne: grad na sjevero-istoku Egipta, smještene na rubu jezera Menzaleh - razbijaju: drugi prijevod strižu.
 • [451]jezero Horus : ime koje su stari Egipćani davali istočnom rukavcu Nila koji je zavrsavao u jezeru Menzaleh, kod Dafnea - Rijeka termin koji sluzi za, uobičajeno, označiti Eufrat.
 • [452]Vidjeti Iz 1.29; 65.7; Oz1.2; 2.4 i bilješke.
 • [453]dolac: aluzija, vjerojatno, na dolinu Ben-Hinom, na jugu od Jeruzalema, Na idolopokloničku praksu kojoj su se prepustali Jr 7.31-32; 2Krlj 23.10 i bilješku.
 • [454]drvetu®kamenu: tj. lažnim bogovima predstavljenim u kipovima od drveta i kamena. *[455]ili svoj pojas .
 • [456]1Zakon iz Izl 22.1 drži kao nedužnog onoga koji bijaše ubio jednog kradljivca u casu dok probija zid. Prema Jeremiji pučanstvo Jeruzalema, odgovorno za mnoga ubojstva, ne može se pozvati na tu okolnost za dobiti obustavu postupka.
 • [457]tj. obezvrjeđuješ ili kako se ti prepuštaš.
 • [458]Gesta koja izrazava sram koji se osjeća (vidjeti 2s 13.19).
 • [459]O optužbi za prostituiranje vidjeti bilješku uz Oz1.2; 2.4.
 • [460]drugi prijevod Ali ti ne prestaješ govoriti i činiti zlo.
 • [461]Izrael-Otpadnik ili Izrael-Izdajnik - Izrael, suprotstavljen Judi, označava ovdje sjeverno kraljevstvo. Božji narod je često personificiran u liku jedne žene - da tu bludniči: vidjeti Iz 1.29; 65.7; Ož1.2; 2.4 i bilješke.
 • [462]aluzija na ruiniranje Samarije, koje se zbilo 722.-721. pr.IKr.
 • [463]Kamen i drvo: vidjeti 2.27 i bilješku.
 • [464]Vidjeti 3.6 i bilješku.
 • [465]Sjever je pravac kojim su bili odvedeni izgnanici (vidjeti 1.14 i bilješku).
 • [466]Vidjeti bilješku uzIz 1.29.
 • [467]Vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [468]Drugi prijevodi u njihovim projektima ili svojim privrženostima.
 • [469]sjeverna zemlja - vidjeti 3.12 i bilješku - njihovim očevima ili njihovim predcima.
 • [470]Drugi prijevod Kad sam se ja pitao: Kako te računati među sinove, dati tebi ® Tad ja rekoh : ” Ti ćes me nazvati , moj Oče i i nećeš se ti okretati od mene. “
 • [471]otpadnici ili izdajnici - Da, to si ti® Drugi prijevod: Jer to si ti, Gospodin, koji je nas Bog.
 • [472]Vidjeti Iz 65.7 i bilješku.
 • [473]Sram: indirektno označavanje idola, da se ne bi spomenulo njegovo ime ; vidjeti 5.31; 11.13; Oz 9.10.
 • [474]Izraz za označiti prezrene idole.
 • [475]Tj. Shvatite i činite to sto Gospod Bog hoće.
 • [476]Vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [477]Dan, najsjeverniji izraelitski grad.
 • [478]Nakon ove riiječi hebrejski tekst dodaje opustošeni, riiječ odsutna u staroj grčkoj verziji, koju nas prijevod ovdje slijedi.
 • [479]Prorok ovdje citira riječi o personificiranom Jeruzalemu.
 • [480]običaje svoieg Boga: drugi prijevod zapovijedi koje im njihov Bog hoće postaviti.
 • [481]ili Njihova izdaja.
 • [482]Vidjeti Oz1.2; 2.4 i bilješke.
 • [483]grobnica razjapljena: poetski izrazkoji znaco da su u tobolcu smrtonosne strijele.
 • [484]oni Jakovljevi: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [485]Drugi prijevod (prema staroj aramejskoj verziji) Kao pilićar koji puni peradima.
 • [486]Lažnost: kao Stid u 3.24 (vidjeti bilješku), ta riiječ nesumnjivo zamjenjuje ime *Baala (usporediti s 2.8 ; 23,13), za izbjeći njegovo izravno spominjanje-Svećenici stavljaju u dzep sve što mogu: drugi prijevod svećenici vladaju uz njih.
 • [487]Tekoa: predgrađe na jugu Jeruzalema (vidjeti Am 1.1 i bilješku), dakle vise u zaklonu pred osvajačima koji dolaze sa sjevera (vidjeti 1.14 i bilješku); na hebrejskom njegovo ime stvara aliteraciju s glagolom prevedenim s oglasite- Mjesto Bet-Kerem nije identifiicirano, ali se još spominje u Ne 3.14.
 • [488]Pastiri: vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [489]ili nasip ( koji opsjedateljima dopusta dosegnuti visinu bedema); vidjeti 32.24; 2Krlj 19.32.
 • [490]tj. oni su nesposobni slušati riiječ Bozju izrečenu posredstvom proroka.
 • [491]U početku redka 11 prorok prekida poruku Gospodovu jednom osobnom misli.
 • [492]tj. o putevima vođenim po riječima Gospodovim od prije.
 • [493]Hebrejski tekst nedovoljno jasan; prema usvojenom prijevodu, sabor Izraelov treba upoznati neprijateljske planove koje pripremaju pogani protiv njega.
 • [494]Saba: vidjeti Iz 60.6 i bilješku uz Ps 72.10 - holokaust: vidjeti u Glosaru pod žrtvovanja.
 • [495]sjever: vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [496]Neki drže da to znači: ja te postavljam za kulu stražaru.
 • [497]stanovati s vama: prijevod ovdje slijedi dvije stare verzije; hebrejski tekst i stara grčka verzija imaju: vas nastaniti; isto u r. 7.
 • [498]ili vašim precima.
 • [499]templ Silo bi uništen od Filistinaca oko 1050. g.pr.I.Kr. (vidjeti Ps 78.60; usporediti također 1s 4.10-18).
 • [500]O Efraimu kao imenovanju sjevernog kraljevstva (ili Izraela) vidjeti Oz 4.17 i bilješku.
 • [501]pojedite im meso: u holokaustu se nudila cijela žrtva Bogu putem vatre (Lv 1.8-9). Savjetujući Izraelite da pojedu meso svojih holokausta sa svojim milodarima, Jeremija sugerira da Bog od sada odbija žrtve koje su njemu ponuđene.
 • [502]vaše očeve ili vaše pretke.
 • [503]Drugi prijevod oni su nazadovali umjesto da napreduju.
 • [504]oni su ukrutili svoju šiju (kao tvrdoglavo govedo koje odbija prihvatiti *jaram): slikoviti izraz za izraziti da Izrael odbija podvrgnuti se Božjem Zakonu (vidjeti Izl 32.9 i bilješku).
 • [505]Vidjeti Br 6.5-9. Prorok sugerira da Izrael vise nije narod posvećen Bogu.
 • [506]tj. svoje idole.
 • [507]mogile drugi prijevod visoka mjesta - Tafet SZ na hebrejskom ima Tofet (sa samoglasnicima to znači sram); to možda znači ognjište ili oltar (vidjeti bilješku uz 2Krlj 23.10) - dolina Ben-Hinom: vidjeti bilješku uz2.23.
 • [508]kosturnica: nazočnost leseva učinit će to mjesto *nečisim (vidjeti bilješku uz 2. Krlj 23.78.
 • [509]vojska neba: vidjeti bilješku uz 2 Krlj 17.16 - na tlu odsustvo grobnice smatrano je prokletstvom (vidjeti 2Krlj 9.37; Jr 14.16; 22.18-19; 36.30).
 • [510]ili izdaju.
 • [511]prema hebrejskoj verziji "piše"; židovska tradicija to razumije kao: za čitati u svojem tijeku.
 • [512]dlijeto pisara je sluzilo graviranju kraljevskih dekreta u kamenu.Oni bijahu nesumnjivo predstavljani kao usklađeni Bozjem zakonu, sto Jeremija ovdje osporava.
 • [513]Hebrejski tekst kraja redka je obskuran i prijevod se oslanja na nagađanju.
 • [514]Dan: vidjeti 4.15i bilješku- zemlju i njenu popudbinu ili zemlju i sve što ona sadržava.
 • [515]Prema staroj grčkoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst obskuran.
 • [516]Regija na istoku od Jordana.
 • [517]U starim grčkim i sirijskim verzijama, slijeđenim od nekih modernih prijevoda, r.8.23 je obilježen s 9.1. Za poglavlje 9 obilježavanje redaka je dakle naprijed za jednu jedinicu u odnosu na obilježavanje hebrejskog teksta slijeđenog ovdje, 9.1-25 postaju 9.2-26.
 • [518]Kraj 4. redka i početak 5. su prevedeni prema staroj grčkoj verziji. U stvari smisao hebrejskog teksta nejasan je.
 • [519]zloća, ova nedostajuća riječ u hebrejskom tekstu ustanovljena prema starim grčkim i aramejskim verzijama.
 • [520]ili njihovi preci.
 • [521]narikace su za vrijeme pogrebne ceremonije pozivane, profesionalke, za izraziti žalost obitelji i pjevati tuzaljke; vidjeti r.19; Ež32.16; Am 5.16.
 • [522]drugi prijevod oslonjen na stare židovske komentare mi smo izbačeni van iz naših nastambi.
 • [523]Slijepoočno-obrijanih izraelitsko imenovanje nekih arapskih plemena (Jr 25.23; 49.32). Njihov način šišanja i brijanja kose i brade zabranjen je Izraelitima u Lv 19.27. Kao njihov praotac Ismael oni prakticiraju obrezanje (vidjeti Stv 17.23). *[524]besmislenostima: ovdje ovaj izraz, kao i često u SZ na drugim mjestima, označava idolatrijski kult ili idola samog.
 • [525]Tarzis: vidjeti bilješke uzIz 23.7; Jon 1.3; Ps 72.10 -Ufaz: spomenut i u Dn 10.5, nepoznata je zemlja. Stare aramejske i sirijske verzije predlazu Ofir (vidjeti Ps 45.10 i bilješku) - o grimizu vidjeti Izl 25.4; Mk 15.17 i bilješke.
 • [526]drugi prijevod Gospod je Bog uistinu.
 • [527]Redak 11 je redigiran u aramejskom, tada internacionalnom jeziku epohe. To je jedna vrsta parenteze namijenjena poganima (r.10).
 • [528]misli se na Posljednji sud.
 • [529]slikovita apelacija Boga; usporediti Br 189.20; Dt 10.9; Ps 16.5.
 • [530]smisao kraja redka je nesiguran; prijevod ovdje slijedi stare grčke i latinske verzije. *[531]moje blago: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski termin je nejasan.
 • [532]Vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [533]Vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [534]4Prorok ovdje vjerojatno govori u ime cijelog naroda.
 • [535]Vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [536]ti ćeš govoriti: prema staroj grčkoj, sirijskoj i aramejskoj verziji, i kao u r.3; hebrejski vi ćete govoriti.
 • [537]Ili Amen.
 • [538]Vidjeti 3.24 i bilješku.
 • [539]neki hebrejski rukopisi predlažu zbog svoje nesreće.*[540]Vidjeti 1.1 i bilješku.
 • [541]ili našeg ponašanja prema staroj grčkoj verziji; hebrejski naše budućnosti.
 • [542]R. 5. i 6. odgovori su GOSPODOVI Jeremiji.
 • [543]ili potajice od tebe: korespondentni hebrejski tekst nejasan je i prijevod nesiguran. On slijedi smisao sugeriran od stare grčke verzije i većine starih grčkih komentara.
 • [544] svoju kuću: vidjeti Oz 8.; Za 9.8 i bilješke - svoju baštinu: zajednica Izraelova (kao u 10.16; Ps 28.9, etc.) - Ona koju sam milovao: Izrael, tj. Jeruzalem, prispodobljen mladoj zeni (2.2; 3.1-2, etc.).
 • [545]Vidjeti bilješku uz2.8.
 • [546]tj. Palestinu.
 • [547]imat će svoju kuću: smisao izraza čini se dvostrukim: bit će nanovo nastanjeni i imat će jedno potomlstvo.
 • [548]ne stavlja ga u vodu: tj. ne preziri ga kad bude prljav.
 • [549]Perat: vjerojatno potok danas nazvan Fara, koji teče sjeverno od Anatota. Na Hebrejskom je isto ime za Eufrat.
 • [550]ovdje Jeremija aludira na to da je gnjev Božji uspoređen s vinom koje opija (vidjeti Jr 25.15-16 i bilješku).
 • [551]kralj i kraljica-majka: nesumnjivo kralj Jojakin (koji je vladao samo od polovice prosinca 598. g.pr.I.Kr. do polovice ožujka 597… pr.I.Kr.) i njegova majka - s vaše glave: prema starim verzijama ; hebrejski tekst nije dovoljno jasan.
 • [552]Negev: vidjeti bilješku uzIz 21.1.
 • [553]R. 20-27 upućuju se personificiranom Jeruzalemu (vidjeti r. 27.) - sjever: vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [554]Drugi prijevod za svoju nesreću ti si ih privikao biti prijateljima koji će preuzeti vlast.
 • [555]Prorok jos govori populaciji Jeruzalema. On nehajno koristi drugo lice singulara (r.20), drugo plurala (r. 23b) i treće lice plurala (r.24).
 • [556]preljube ,blud: vidjeti Oz 1.2;2;4 i bilješke - smeće: vidjeti 4.1 i bilješku - slijedeći mene: prema starim grčkim i latinskim verzijama ; tradicionalni hebrejski tekst obskuran je.
 • [557]R.1 čini naslov odlomka 14.1-15.4.
 • [558]Vidjeti u Glosaru pod ŽTVOVANJA.
 • [559]tj. pokoljenja koja nam prethode.
 • [560]2prijestolja svoje slave ili svoj slavodobitni prijestol, tj. *kovčeg saveza, i u širem smislu Templ koji ga čuva, i samu zajednicu grada Jeruzalema (usp. 3.17).
 • [561]Vidjeti 10.8 i bilješku.
 • [562]Ili jednu vrstu lopate kojom se bacalo u zrak zrnevlje pomiješano s pljevom (vidjeti Ps 1.4 i bilješku). Zrnevlje je padalo na tle, a pljevu bi odnosio vjetar.
 • [563]oslobađam te za dobro. Cjelina redka je nejasna na hebrejskom i prijevod je nesiguran.
 • [564]Vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [565]Ja te podvrgoh neprijateljima tvojim: prema nekim hebrejskim kao i starim grčkim i sirijskim verzijama, i kao i 17.4 ; drugi hebrejski rukopisi imaju učinih da nadvladaju tvoji neprijatelji.
 • [566] od gladi: ovo preciziranje nedostaje na hebrejskom; prijevod se ovdje inspirira starim židovskim komentatorima; koji interpretiraju 16.4 prema 14.18 - ni pogreba ni groba: vidjeti bilješku uz8.2.
 • [567]Vidjeti u Glosaru pod RAZDERATI SVOJU ODJEĆåU.
 • [568]Prema staroj grčkoj verziji; prema hebrejskom njima.
 • [569]Ili generacije kojem vam prethode.
 • [570]Vidjeti 3.12 i bilješku.
 • [571]njihov dvostruki zločin: ovdje prijevod slijedi interpretaciju starih grčkih i latinskih verzija, inspirirajući se s 2.13; drugi prijevod ( koji slijedi staru aramejsku verziju) naplatiti im dvostruko - užasi: prezrivo označavanje idola.
 • [572]naši očevi: vidjeti 16.11 i bilješku - ništavnosti: vidjeti 10.18 i bilješku.
 • [573]Prijevod ovdje slijedi dio starežidovske tradicije; stare verzije su to shvaćale kao: ali ti bogovi nisu bogovi.
 • [574]Vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [575]sveti stubovi: vidjeti 1Krlj 14.15 i bilješku - zelena drveta, povišena brda: vidjeti bilješke uzIz 1.29; 65.7.
 • [576]grijeh visokih mjesta: tj. zbog grijeha koji si ti počinio prakticirajući idolatriju na visokim mjestima. Prijevod ovdje slijedi staru aramejsku verziju i dio židovske tradicije. Hebrejski tekst kai i tvoja visoka mjesta, zbog jednog grijeha koji se proširio svom tvojom teritorijom..
 • [577]velika ”predaja“: aluzija, nesumnjivo ironična, na praksu preporučenu u Dt 15.1-3; možda Gospod tako najavljuje da će njegov narod biti razvlašten (vidjeti La 26.34-35). - sam, udaljen od bastine: hebrejski je tekst obskuran, prijevod ovdje slijedi interpretaciju starih židovskih komentara, kao i nekoliko starih verzija. Neki pretpostavljaju: ti ćes izgubiti svoja prava na baštinu (vidjeti Dt 15.2) - bastina: vidjeti 12.14 i bilješku *[578]tj. samo ljudska snaga.
 • [579]pospješujući nesreću: vjerojatan prijevod koji se inspirira s 18.20; hebrejski tekst malo jasan.
 • [580]ili precima vašim
 • [581]Vidjeti 7.26 i bilješku.
 • [582]Planina: središnji dio Judeje - Negev: vidjeti Iz 21.1 i bilješku.
 • [583]strug lončarski stroj na kojem se oblikuju proizvodi u sirovoj glini.
 • [584]korespondirajući hebrejski tekst nejasan je; prijevod se inspirira starim židovskim komentarima.
 • [585]riiječ je o lažnim bogovima (vidjeti bilješku uz2.5).
 • [586]Hebreji su taj osjećaj užasnutog iznenađenja izrazavali jednim zviždukom i klimanjem glave; vidjeti Lm 2.15 i bilješku.
 • [587]Vidjeti bilješku uz2.23.
 • [588]milodari: vidjeti u Glosaru pod žrtvovanja - njihovi očevi ili njihovi preci.
 • [589]Vidjeti7.31 i bilješku.
 • [590]Vidjeti 7.31 i bilješku.
 • [591]Vidjeti 18.16 i bilješku.
 • [592]Zbog gladi koja će tad zavladati.
 • [593]libacije: vidjeti u Glosaru pod žrtvoVANJA - vojske nebeske: vidjeti 8.2 i bilješku uz2Krlj 17.16.
 • [594]Vidjeti 7.26 i bilješku.
 • [595]Vidjeti 5.31 i bilješku.
 • [596]Sedecijas vladaše u Jeruzalemu od marta 597 do jula 587 prije I.Kr.
 • [597]Tj. Babilonijaca.
 • [598]stijenu visoravnu: prorok označava vjerojatno kraljevsku palaču smještenu nize terase Templa.
 • [599]Vjerojatno aluzija na kolonadu pod oplatama u kraljevskoj palači (vidjeti 1Krlj 7.2 i bilješku).
 • [600]Kraljevska je palača bila nize Templa.
 • [601]Oblast Galaada, na istoku od Jordana, a Liban je posjedovao ogromne šume (2s 18.6-9, 1 Krrlj 5.22-23), simboli obilja i ljepote na koje podjsećaju drvenarija i stubovi kraljevske palače
 • [602]Jeremija čini aluziju na dva kralja Jude: onog koji je mrtav: Josaias (vidjeti bilješku uz1.2), ubijen 609. pr.r.I.Kr. u Megodou, prilikom jednog susreta s Egipćanima; onaj koji odlazi, Šalum (r.11), imenovan drugdje kao Jokhaz; on je bio odveden u Egipat od Faraona Nekoa poslije tri mjeseca vladavine.
 • [603]Vidjeti bilješku uz1.3.
 • [604]Tj. Jozias (vidjeti bilješke uz1.2 i 22.10).
 • [605]Liban (vidjeti Iz 10.34 i bilješku) i Basan (vidjeti Iz 33.9 i bilješku): oblasti osobite po svojoj visini - Posvuda: korespondenti hebrejski termin obskuran je; prijevod slijedi staru židovsku tradiciju. Drugi prijevod: Od planine Avarima oni pustaju krikove® (Br 27.12) - tvoji ljubavnici: izraz čini se ovdje označava strane bogove, kao u Oz 2.7, ili saveznike Judinog kraljevstva u njegovoj borbi protiv Babilonijaca (kao u 30.14).
 • [606]Vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [607]Vidjeti bilješku uz22.6.
 • [608]Konjahu: skraćenica od Jehonija(hu), drugo ime Jojakinovo; vidjeti bilješku uz13.18 - pečat ili prsten pečatnjak: vidjeti Ag 2.23 i bilješku.
 • [609]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [610]Vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [611]Vidjeti Za 3.8 i bilješku.
 • [612]Vidjeti 3.112 i bilješku
 • [613]Prve riiječi 9. redka čine naslov jedne poruke (sve do r. 40) izgovorene od Jeremije u različitim epohama.
 • [614]drugi prijevod: kad ću se ja pozabaviti s njima (za kazniti ih).
 • [615]Sodoma i Gomora: vidjeti Iz 1.10 i bilješku.
 • [616]tradicionalni hebrejski tekst ima: onima koji mene preziru.
 • [617]moju riiječ: tekst ”piše“; tekst kojeg židovska tradicija shvaća kao ”"za čitati"“ njegovu riiječ.
 • [618]Redci 34-40 primaju svoj smisao od jedne igre riiječi koje ciljaju na dva značenja termina breme: 1) proročanstvo; 2) teret.
 • [619]Vidjeti bilješku uz 22.24.
 • [620]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [621]1Sedecias: vidjeti bilješku uz 21.1- oni koji su ostali u ovoj zemlji:oni koji nisu bili izganani 597 g.pr. r. I.Kr.(2Krlj 24.10-17; usp. Jr 22.24-26) - oni koji borave u Egiptu: vjerojatno izbjeglice, koji su napustile Judu pred nadiranjem Nabukodonozorovim.
 • [622]ili njihovim precima.
 • [623]Tj. 605. g.pr.r.I.Kr.
 • [624]Tj. 626.g.pr.r.I.Kr.
 • [625]Tj. vašim precima.
 • [626]Vidjeti 21.14 i bilješku.
 • [627]tj. jedan normalni ljudski vijek.
 • [628]Vidjeti 21.4 i bilješku
 • [629]Prema staroj grčkoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst ima kupu vina, tj. gnjev (ili otrov). Ovdje i u brojnim odlomcima prorockim ova kupa simbolizira osudu koju Bog namjenjuje onima koji nisu postovali njegove zapovijedi.
 • [630]Krici užasavanja: vidjeti 18.16 i bilješku - prokletstva: u 29.22 nalazi se jedan primjer te vrste proklinjanja.
 • [631]zemlja Us: vidjeti Jb 1.1 i bilješku - Askelonê ® :vidjeti bilješku uzAm 1.6.*[632]Vidjeti Am 1.11, 13; 2.1 i bilješke.
 • [633]Vidjeti Iz 23.1,2; Oz 9.13 i bilješke.
 • [634] Dedan,Tema:Vidjeti Iz 21.13-14 i bilješke - Buz: u Sjevernoj Arabiji, nedaleko Temae -Sljepoočnice-obrijane: vidjeti 9.25 i bilješku.
 • [635]Zimri: nepoznato mjesto; neki misle da se radi o mjestu podrijetla Cimerijaca, populacije pristigle iz armenskih brda Elam: vidjeti Iz 11.11 i bilješku- Medeja: vidjeti Iz 13.17 i bilješku.
 • [636]Nepoznato mjesto ; neki u tom imenu vide način pisanja imena Babilonije (vidjeti 51.41; usp. 51.1).
 • [637]Jeruzalem.
 • [638]Palestine i njenih stanovnika (vidjeti 10.25).
 • [639]Tj. protiv svakog čovjeka.
 • [640]Vidjeti 8.2 i bilješku.
 • [641]Vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [642]rečenica je na hebrejskom obskurna. Drugi prijevod on (GOSPOD? kralj uništavatelj?) napušta svoju sikaru kao jedan lav. Neki predpostavljaju lav napušta svoju sikaru.
 • [643]Vidjeti bilješku uz 1.3.
 • [644]Silo: vidjeti 7.12 i bilješku - jedan primjer proklinjanja: vidjeti 29.22.
 • [645]Vidjeti bilješku uz22.1.
 • [646]Mihej iz Moreseta: njegove su poruke samuvane u Mihejevoj knjizi (vidjeti Mi 1.1) - u vrijeme Ezekiasa: vidjeti 2Krlj 18.1-8.
 • [647]Sedecias: prema nekolikim hebrejskim rukopisima, starim sirijskim i arapskim verzijama, kao i recima 3, 12; 28.1. Svi ostali rukopisi predlažu Jojakim - o Sedeciasu vidjeti bilješku uz21.1.
 • [648]Edom®Sidon: vidjeti upute označene uz25.21,22 - njihovim ambasadorima: prema staroj grčkoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst ambasadore.
 • [649]tumači snova: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski svoje snove.
 • [650]Prilikom prvog izgona, 597.g.pr.r.I.Kr. Babilonijci su bili opljačkali Temple (vidjeti r.20 i 2Krlj 24.13).
 • [651]Vidjeti 1 Krlj 7.15-347; Jr 52.17.
 • [652]Vidjeti bilješku uz 22.24 - o egzilu Jekonija i prvoj deportaciji 597.g.pr.r.I.Kr. vidjeti 2Krlj 24.10-16; Jr 22.24-26.
 • [653]Sedecias: vidjeti bilješku uz 21.1 - četvrte godine (vladavine Sedeciasove), petog mjeseca: srpanj-kolovoz 594.g.pr.r.I.r. - Gabaon: vidjeti 1Krlj 3.4 i bilješku.
 • [654]O Jekoniju i prvoj deportaciji vidjeti 27.20 i bilješku.
 • [655]Neki rukopisi imaju glad.
 • [656]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [657]O prvoj deportaciji vidjeti 2Krlj 24.10-16; Jr 27.20 i bilješke.
 • [658]Prema starim zidovskim komentarima: vi ćete slijediti moj put.
 • [659]rečenica Je prekinuta sve do r. 21.; redci 16-20 cine jednu vrstu parenteze.
 • [660]primjer®: vidjeti 29.22 - krikove užasa: vidjeti 18.16 i bilješku.
 • [661]prema staroj sirijskoj verziji i više rukopisa stare grčke verzije; (hebrejski) ali vi me ne slušate.
 • [662]Knjige tog vremena imađahu formu dugog svitka od kože ili papirusa, čiji listovi bijahu slijepljeni (prišiveni), od početka do kraja jedan uz drugi. Tekst je na njih nanesen ručno od znalaca, pisara.
 • [663]Izrael: vidjeti bilješku uz 3.6. - njihovi očevi ili njihovi preci.
 • [664]Vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [665]njegov vrat, njegove sveze: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski tvoj vrat, tvoje sveze.
 • [666]Jakov,ovdje kao i često drugdje, sinonim je za Izrael - Čini se vjerojatnim da ime Izrael služi za označiti u ovom redku staro kraljevstvo na sjeveru, kao u r. 3.6.
 • [667]Drugi prijevod kaznit će te umjereno.
 • [668]Hebrejski tekst nedovoljno jasan i prijevod je naizvjestan.
 • [669]Vidjeti 22.20 i bilješku.
 • [670]Jakov vidjeti 30.10 i bilješku - brijeg: riiječ ovako prevedena označava vještačku uzvisinu, stvorenu od slojeva ruševina tijekom vremenskih epoha.
 • [671]R. 3 predstavlja nesumnjivo jednu osobnu napomenu prorokovu, koji citira jednu izjavu GOSPODA svojem puku.
 • [672]Planinska oblast sjeverno od Jeruzalema.
 • [673]Jakov: vidjeti 2.4 i bilješku - GOSPOD oslobađa: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski Gospod, oslobađa dakle® (vidjeti Ps 28.9).
 • [674]Vidjeti 3.12 i bilješku.
 • [675]Vidjeti Oz 4.17 i bilješku.
 • [676]na dalekim obalama: označava svo pučanstvo udaljenih obala - na četiri vjetra ili četiri strane svijeta, tj. u svim pravcima - pastir: vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [677]Vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [678]U žrtvovanjima kod Izraelita masno je bilo sačuvano za Boga, dakle spaljivano na *olatru; samo meso ili jedan dio od toga je pripadao svećenicima. Ovaj redak dakle najavljuje umnažanje ponuđenih milodara Bogu i, jedno novo zadovoljstvo Izraelitima i svećenicima.
 • [679]Rahela, majka Josipova i Benjainova, bijaše smatrana kao predak glavnih plemena kraljevstva Izraelovog. Njen grob (1 s 10.2) bijaše smješten u Ramai, oko 8 km sjeverno od Jeruzalema.
 • [680]Vidjeti Oz 4.17 i bilješku.
 • [681]hebrejski bokove: znak poniženja.
 • [682]3ili ja ćutim samilost za njega, da, velikusamilost.
 • [683]ili izdajice.
 • [684]Vidjeti bilješku uz 3.6.
 • [685]ili s njihovim predcima.
 • [686]Prema staroj grčkoj verziji; hebrejski svo potomstvo Izraelovo.
 • [687]Kula Hananelova: na krajnjem sjeveru utvrđenja starog Jeruzalema - Ugaona vrata bijahu smještena u zapadnom zidu grada.
 • [688]Konopac za mjerenje služio je za odrediti granicu terenu prije početka gradnje (vidjeti Za 1.16 i bilješku) - brdo Garev i mjesto zvano Goa nisu identificirani; predpostavlja se da su se nalazi znatno na zapadu i jugu starog Jeruzalema.
 • [689]Dolina ljeseva i pepela: dolina Ben-Hinnom (vidjeti Jr 7.31-32 i bilješku). Pepeli potječu od spaljivanja žrtava - Konjska vrata bijahu u istočnom zidu grada.
 • [690]Tj. oko 588. g.pr.r.I.Kr.
 • [691]tj. Babilonijcima (vidjeti bilješku uz 21.4).
 • Predložak:Refl692Anatot: vidjeti 1.1 i bilješku - pravo otkupa dolazi najblizoj rodbini (vidjeti Rt 2.20 i bilješku).
 • [693]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [694]pečat ili prsten pečatnjak: vidjeti Ag 2.23 i bilješku.
 • [695]Po pravilu tada je ugovor pisan u dva primjerka: jedan ovjeren pečatom za garanciju da nitko ne može primijeniti odredbe ugovora; drugi je otvoren za konsultirati ga po volji.
 • [696]ili predcima.
 • [697]ili u svakom stvorenju.
 • [698]milodari,libacije: vidjeti u Glosaru pod žrtvovanja.
 • [699]Vidjeti 4.1 i bilješku.
 • [700]mogila (ili tumulus): vidjeti 7.31 i bilješku - dolina Ben-Hinnom: vidjeti bilješku uz2.23 - Molek: vidjeti Lv 18.21 i bilješku - kroz vatru: vidjeti 2Krlj 16.3 i bilješku.
 • [701]planina: središnji dio Judeje - Negev: vidjeti bilješku uzIz 21.1.
 • [702]Smisao hebrejskog teksta je neprecizan; neki zidovski komentatori kazu ovdje Jeruzalem (vid. r.10-11). Stara grčka verzija, bolje usuglasena s neposrednim kontekstom, poziva ovdje čitati zemlju.
 • [703]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [704]Vidjeti blješku uz3.6.
 • [705]planina: vidjeti 32.44 i bilješku - Negev: vidjeti bilješku uzIz 21.1.
 • [706]vidjeti 3.6 i bilješku.
 • [707]Vidjeti 23.5 i bilješku.
 • [708]Tj… potomaka dinastije Davidove.
 • [709]Svećenici levitski: vidjeti u Glosaru pod LEVITI i bilješku uz Dt 17.9 - holokaust,ponude: vidjeti u Glosaru pod žrtvoVANJA.
 • [710]Vidjeti u Glosaru pod LEVITI i bilješku uz Dt 17.9.
 • [711]vojske nebeske: vidjeti bilješku uz 2Krlj 17.16.
 • [712]gradove: prema staroj grčkoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst sve gradove - Lakiš, Azeka: gradovi Jude, smješteni 45 i 30 km jugo-istočno od Jeruzalema.
 • [713]vaši očevi ili vaši predci - kuća robova ili zemlja robstva.
 • [714]tj. u Templu koji je meni posvećen.
 • [715]Ceremonijal zaključivanja jednog saveza (Stv 15.10 -18), ili potvrđivanja svečano preuzete obveze. Partneri su tako prihvaćali podnijeti sudbinu raskomadane životinje ako prekrse obvezu.
 • [716]Vidjeti bilješku uz 8.2.
 • [717]Templ ili Hram.
 • [718]Vidjeti 2Krlj 12.10 i bilješku.
 • [719]Vidjeti bilješku uz 21.4.
 • [720]Tj. 605 g.pr.I.Kr.
 • [721]svitak, tj. knjiga (u obliku svitka): vidjeti bilješku uz 30.2 - Izrael spomenut pokraj Jude ): vidjeti bilješku uz 3.6 - u vrijeme Josiasovo: vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [722]Tj. zabranili su mi ići u Templ.
 • [723]Tj. 604. g.pr.rođ.I.Kr..
 • [724]vatra: prema starim grčkim, aramejskim i sirijskim verzijama; hebrejski tekst malo jasan.
 • [725]Njegov sin Jojakin (ili Konijahu) vladao je samo tri mjeseca (vidjeti 22.24-30) - njegov će ljes biti izlozen: vidjeti bilješku uz8.2.
 • [726]Vidjeti 22.24 i bilješku.
 • [727]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [728]Vidjeti bilješku uz 21.4.
 • [729]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [730]Kusit, tj. Nubijac (vidjeti 11.11 i bilješku - Benjaminova vrata bijahu smještena u sjevernom zidu grada.
 • [731]tj. iz sobe ispod dvorane u kojoj se odlagalo kraljevsko blago - nekoliko starih krpa: prijevod dviju slabo poznatih hebrejskih riiječi.
 • [732]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [733]Krajem decembra 589. g.pr.ođ.I.Kr.
 • [734]Kraj juna 587. g.pr.r.I.Kr.
 • [735]Na velikom trgu ili na Srednjim vratima - Sin- Magira: prema starim babilonijskim dokumentima; korespondirajuća hebrejska riiječ obskurna je.
 • [736]Ta su vrata dopustala izlazak iz grada prema jugu - Araba: hebrejsko ime doline Jordana.
 • [737]Kaldejci ili Babilonijci: vidjeti bilješku uz 21.4 - Rivla: grad smješten na obali rijeke Oronte u Siriji - zemlja Hamat: na teritoriji sadašnje Sirije.
 • [738]Vidjeti 38.7 i bilješku.
 • [39]Vidjeti 31.15 i bilješku.
 • [740]Prema starim grčkim, aramejskim i u latinskim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst malo je jasan.
 • [741]Mali Grad u blizini Rame.
 • [742]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [743]Moab, Amon, Edom: tri mala kraljevstva u susjedstvu Judeje, na istoku.
 • [744] Malo kraljevstvo u Transordaniji. U momentu zauzimanja Jeruzalema ono je na čas ostalo u zaklonu od babilonijske invazije (vidjeti bilješku uz52.30).
 • [745]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [746]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [747]Sišem, Silo, Samarija: gradovi starog Izraelskog kraljevstva - obrijane brade, rastrgane odjeće vidjeti u Glosaru pod RASTRGATI ODJEĆU.
 • [748]Velika žusterna :prema staroj grčkoj verziji; hebrejski malo jasan.
 • [749]Vidjeti 1Krlj 3.4 i bilješku
 • [750]Taborište Kimham: prema vise starih verzija; hebrejski tradicionalni tekst malo jasan. *[751]Azaria: sa starom grčkom verzijom i prema 43.2; hebrejski Jezanija ; usp. 40.8).
 • [752]on će vas ostaviti: tekst rekonstituiran prema starim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst: on će vas dovesti.
 • [753]Primjer takvog proklinjanja nalazi se u 29.22.
 • [754]Vidjeti 21.14 i bilješku.
 • [755]Vidjeti bilješku uz2.16.
 • [756]Prijevod pretpostavljen; hebrejski obskuran.
 • [757]Stvarno, Nabukodonozor je napao Egipat oko 568-567. g.pr.r.I.Kr. pod vladavinom faraona Amazisa.
 • [758]Heliopolis: (grad sunca) grad blizu Kaira znamenit po hramu posvećenom bogu sunca Ra.
 • [759]Migdol: istočno od Dafnea - Dafne, Memfis: vidjeti bilješku uz 2.16 - Zemlja Patros: vidjeti bilješku uz Iz 11.11.
 • [760]ili vašim precima.
 • [761]Jedan primjer takvog proklinjanja nalazi se u 29.22.
 • [762]Kraljica neba: vidjeti 7.18 i bilješku - libacije: vidjeti u Glosaru pod žrtvovanja - naši očevi ili generacije koje nam prethode.
 • [763]žene dodaše: prema nekim starim grčkim i sirijskim verzijama. Ovo nedostaje u tradicionamlnom hebrejskom tekstu - koji nju predstavljaju: drugi prijevod za tretirati ju kao božanstvo
 • [764]s vama, žene, prema jednoj staroj grčkoj verziji; hebrejski vi i vaše žene.*[765]Hofra je bio detroniziran od Amazisa godine 570 prije I.Kr., tj. dvije godine prije nego je Nabukodonozor napao Egipat (vidjeti 43.8-13 i bilješku uz 43.11).
 • [766]Tj. 605. g. prije r. I.Kr.
 • [767]po svoj zemlji: drugi prijevod u svoj zemlji.
 • [768]Tj. na svako ljudsko biće.
 • [769]Taj faraon neko bijaše već na čelu egipatske vojske 609. g. pr. rođ. I.Kr. u Megidou, kad kralj Jozias bi ubijen (vidjeti bilješku uz22.10) - Karkemis: grad na sjeveru Mezopotamije, na granici Sirije i suvremene Turske - Četvrte godine Jojakimove: tj. 605. g.pr. r. Kr.
 • [770]Termin tako preveden znači odjeću od kože pokrivenu metalnim pločicama. *[771]U Karkemišu egipćanska vojska nastojala je podržati asirijsku u boju protiv Babilonije,i Nabukodonozora.
 • [772]Kuš: Nubija (sadašnji Sudan) - Put i Lud: vidjeti Iz 66.19 i bilješku. Neki misle da Put jest sadašnja Libija.
 • [773]gozba: hebrejska riiječ katkad označava objed koji prati određena žrtvovanja - u zemlji na sjeveru: indirektno, označavanje Karkemisa (vidjeti 46.2).
 • [774]Migdol,Memfis,Dafne: vidjeti bilješke uz44.1; 2.16.
 • [775]Apis pobježe!: prijevod ovdje slijedi staru grčku verziju; hebrejski tradicionalni tekst Tvoj Bik je odnesen: on ne odolijeva - Apis: sveti bik Memfisa, prispodobljen bogu zaštitniku grada.
 • [776]Prema staroj grčkoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst zove se ondje.
 • [777]Tabor: vidjeti Ož5.1 i bilješku - Karmel vidjeti bilješku uzIz 33.9 - on dolazi: tekst ne dozvoljava doznati da li se radi o neprijatelju (Nabukodonozor) ili Bogu.
 • [778]Vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [779]Prema nekim hebrejskim rukopisima; prema drugima oni sijeku sumu ®da, oni su bezbrojni.
 • [780]Amon: bog Tebe (prijestolnica Gornjeg Egipta, udaljen oko 500 km od Kaira). *[781]Vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [782]Ne zna se točno na koji događaj tekst pravi aluziju; on svakako treba biti datiran poslije egipatskog poraza kod Karkemiša (46.2).
 • [783]Vidjeti 1.14 i bilješku.
 • [784]Tir, Sidon: vidjeti bilješke uz Iz 23.1,2; Ož9.13 - Kaftor: vjerojatno Kreta, otkud Filistinci vode podrijetlo prema Am 9.7. Izraz preživjeli s otoka Kaftor dakle označava Filistince.
 • [785]strigačica prolazi: aluzija na ritual žalosti koji se sastoji u brijanju kose; urezivanje: vidjeti u Glosaru pod RASTRGATI ODJEĆU - Gaza, Askelon: vidjeti Am 1.6 i bilješku - Umjesto Preživjeli iz njihove ravnice stara grčka verzija predlaze Preživjeli od Anakita (slavni divovi koji su dugo vremena ostali u Filisteji; vidjeti Dt 2.10-11; Jož11.22.).
 • [786]Prema starim grčkim, sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski kako možeš ti? *[787]Nebo: moabitski grad na padinama Neboa u Transjordaniji - Kiriatim: drugi moabitski grad spomenut više puta u SZ kao stela Mesae“, ali čija je lokacija neizvjesna.
 • [788]Hesbo: 30 km istočno od Jerihona; na hebrejskom to ime čini asonancu s glagolom prevedenim kovati zavjere (praviti planove) - Madmen: neidentificirani grad; to imečcini asonancu s glagolom prevedenim s ušutkan..
 • [789]Horonaim: grad čije situiranje nije izvjesno, možda na jugu Moaba.
 • [790]Lutit: grad na jugu Moaba nesiguran za identificirati položaj - uspinje se u plaču: hebrejski tekst nejasan; prijevod se inspirira starom grčkom verzijom i Iz 15.5 - čuju se pozivi®: prema staroj grčkoj verziji i Iz 15.5.
 • [791]Aroer: krad u središtu Moaba - kao Aroer: smisao nesiguran; ili neosvojiv kao Aroer ( grad je bio na klisuri) ili kao ruševine Aroera (grad je bio uništen).
 • [792]Kemoš: nacionalni bog Moabita.
 • [793]Uništavatelj: aluzija na Nabukodonozora - visoravan: glavna regija Moaba na sjeveru potoka Arnon.
 • [794]Prema staroj grčkoj verziji; hebrejski nejasan.
 • [795]Moab je prispodobljen kvalitetnom vinu koje je imalo vremena ocijediti se.
 • [796]Čini se da ovdje Betel označava ime nekog božanstva.
 • [797]Hebrejski tekst od početka 15. r. obskuran je; prijevod ga tumači prema r. 18b.
 • [798]Divon: grad u središtu Moaba.
 • [799]Vidjeti bilješku uz 25.15.
 • [800]Znak prijezira; vidjeti Lm 2.15 i bilješku.
 • [801]Ja urlam: onaj koji to govori nije više Gospod (r.30) već možda prorok, koji se trenutno identificira s Moabitima. - Kir-Heres: možda moabitska prijestolnica; ime znači Grad Crijepovlja. *[802]Hebrejski tekst sadrži tri riječi više koje su preteške za tumačenje i koje se ne slažu s razvojem fraze; prijevod ih nije preuzo.
 • [803]Eleale: 3km od Hesbona - Jahas: 25 km jugo-zapadno od teritorije Moaba- Eglat-Selisia (ime znači "trogodišnja junica")- vode Nimrima: oaza ili potok jugo-zapadno do Mrtvog mora. *[804]Vidjeti u Glosaru pod žrtvovanja.
 • [805]glava ostrižena, brada obrijana, ruke zarezane: vidjeti u Glosaru pod RASTRGATI SVOJU ODJEĆU.
 • [806]Keriot,Mesadot: neidentificirane lokacije.
 • [807]Sihon: kralj Transjordanije, u vrijeme izraelitskih osvajanja (Br 21.26) - sljepoočnice, lubanja: možda slikovito označavanje zapadnog sliva i središnje ravni zemlje. *[808]Milkom: (prema starim grčkim, latinskim i sirijskim verzijama): nacionalni bog Amonita; tradicionalni hebrejski tekst njihov kralj (konsonanti na hebrejskom su isti; heb-rejsko pismo sluzžilo se samo konsonantima) - Gaad: ime jednog izraelitskog plemena koje je nastanjivalo Transjordaniju (Br 32.34-36); ovdje slui za označiti teritoriju istočno od Jerihona. Amoniti su ga se domogli u momentu zauzimanja Samarije od strane Asirijaca 722-721. pr.r.I.Kr.
 • [809]Rabba Amonitska: danas Amman: amonitska prijestolnica - baštinit će svojee baštinike: to jest ponovo će zauzeti svoju baštinu, Gaad, nedolino pripojenu od Amonita.
 • [810]Hesbon: vidjeti 48.2 i bilješku; taj moabitski grad bio je možda osvojen od Amonita - Aj (ruina): amonitski grad koji ne treba zamijeniti s istoimenim gradom spomenutim u Joz 7.2.
 • [811]Vidjeti Ab 8-9 i bilješke.
 • [812]Dedan: na jugu Edoma (danas El-Ela) - Ezav: predak Edomita prema Stv 36.1; on ovdje personificira nacionalnu zajednicu Edomita.
 • [813]Neće biti nikog za reći: prema jednoj staroj grčkoj verziji i židovskom prijevodu; hebrejski tradicionalni tekst nema ga više.
 • [814]Vidjeti bilješku uz25.15.
 • [815]Bosra: prijestolnica Edoma na jedno 30 km jugoistočno od Mrtvog mora - popis psovki i prokletstava: u 29.22 nalazi se primjer te vrste prokletstava.
 • [816]Vidjeti 18.16 i bilješku.
 • [817]ja ću ih otjerati: Edomite - daleko od njeg': tj. od Edoma - pastir: vidjeti bilješku uz 2.8.
 • [818]Damask: prijestolni grad Sirije; on simbolizira zajednicu *aramejskih kraljevstava. Malo poslije 605. g.pr.r.I.Kr. Na-bukodonozor je počeo zauzimati sirijske gradove - Hamat: na Orontu, sirijska rijeka - Arpad: 30 km sjeverno od Alepa - kao more: prijevod se inspirira s Iz 57.20; tradicionalni hebrejski tekst u moru.
 • [819]Više kraljeva Damaska nosilo je to ime.
 • [820]Kedar: vidjeti Iz 21.16 i bilješku - Hasor: ovdje kolektivno ime za arapska plemena polusjedilacka - koje Nabukodonozor®: 599. g.pr.r.I.Kr. Nabukodonozor je izveo upad u područja arapskih plemena u pustinji - ljudi iz Kedema: žitelji arapskih pustinja.
 • [821]Vidjeti 9.25 i bilješku.
 • [822]Elam: vidjeti Iz 11.11 i bilješku - u početku vladavine _Sedeciasove: vidjeti 21.1 i bilješku.
 • [823]Vjestina Elamovih strijelaca bijaše poslovicna.
 • [824]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [825]Bel (gazda, vlasnik): naslov dodijeljen od Babilonijaca svojem nacionalnom Bogu Marduku.
 • [826]U proročkoj misli sjever je pravac otkud dolaze nesreće (vidjeti Zl 2.20 ; Jr 1.14 i bilješke). Termin je koristen u simboličnom smislu, jer najavljeni neprijatelj je vjerojatno Perzija, smještena jugoistočno od Babilona.
 • [827]Vidjeti bilješku uz3.6.
 • [828]oni dolaze: prema jednoj staroj grčkoj verziji; hebrejski dođite; drugi tekst dođite, sjedinimo se®
 • [829]Vidjeti 2.8 i bilješku.
 • [830]Posljednja rečenica r. 7 vjerojatno je izgovorena od proroka.
 • [831]Gospodova baština: vidjeti 12.7-8 i bilješke - pljačkaši te baštine su Babilonijci, od slamanja kraljevstva Jude 587. g.pr.r.I..
 • [832]Tj… Babilonija.
 • [833]Vidjeti 18.16 i bilješku.
 • [834]kralj Asirije ju je načeo: aluzija na zauzeće Samarije 722 g.pr.r.I.K. (vidjeti 2Krlj 17.5-6) - Nabukodonozor® dovršio sve do kosti: aluzija na babilonijske napade protiv Jeruzalema 597. i 587 g.pr.r.I.Kr. i na deportacije koje su se slijedile.
 • [835]Asirija bi definitivno pobijeđena od Babilonijaca u Karkemišu 605. g.pr.r.I.Kr., usprkos egipatskoj pomoći (vidjeti 46.2 i bilješku).
 • [836]Karmel i Basan: vidjeti bilješku uzIz 33.9 - Galad: regija istočno od Jordana.
 • [837]zemlja Maratim: regija na uću Eufrata i Tigrisa - Pekod: dio regije Maratim - ponudi mi: ili posveti zabrani (vidjeti Dt 2.34 i bilješku).
 • [838]ponudite GOSPODU ili posvetite zabrani (vidjeti Dt 2.34 i bilješku).
 • [839]Slikoviti izraz za označiti poglavare puka ili elitne postrojbe.
 • [840]Nadimak dan gradu Babilonu od strane proroka.
 • [841]Vidjeti bilješku uz3.6.
 • [842]Vidjeti 21.4 i bilješku.
 • [843]Prema starim sirijskim, aramejskim i latinskim verzijama.
 • [844]Vidjeti 50.3 i bilješku.
 • [845]Vidjeti bilješku uz 2.8.
 • [846]Tj. Babilonije.
 • [847]Početak r. 3, težak za interpretirati, preveden je prema starim židovskim komentatorima.
 • [848]Babilonija je držana instrumentom gnjeva Gospodovog spram naroda (vidjeti bilješku uz 25.15).
 • [849]Zapovijed se vjerojatno odnosi na saveznike Babilonije.
 • [850]zgrabite štitove: smisao hebrejskog teksta nesiguran; drugi prijevod napunite tobolce - Medejci su doprinijeli zauzimanju Ninive 612. g.pr.rođ.I.Kr. Poslije 585. njihova snaga opada. Dano proročanstvo može dakle datirati od početka egzila.
 • [851]Eufrat i njegovi brojni rukavci.
 • [852]Vidjeti 10.16 i bilješku.
 • [853]Ime dano babilonskoj regiji.
 • [854]Slika planine ne odgovara zemljopisnoj situaciji Babilona ali se inspirira primjerom palestinskih gradova, smještenih na uzvisinama.
 • [855]Ararat: Armenija - Mini: armenska regija okolo jezera Van; njeni stanovnici bili su saveznici Asirije protiv Babilonije 616. g.pr.r.I.Kr. Askenaz: vjerojatno Skitija, pučanstvo podrijetlom iransko, koje je ostvarilo ubilačke napade krajem sedmog stoljeća pr.r.I.Kr. u Maloj Aziji, Siriji i sve do Palestine.
 • [856]Vidjeti bilješku uz 51.11.
 • [857]sevari zapaljeni: težak tekst; drugi prijevod utvrde zapaljene.
 • [858]Prema staroj grčkoj,sirijskoj i aramejskoj verziji; hebrejski vrijeme će žetve stići na nju.
 • [859]moje nevolje: prema staroj grčkoj i aramejskoj verziji - nek' padne moja krv®stereotipna formula (vidjeti Lv 20.9) zanci nek pučanstvo Kaldeje bude kaznjeno zato sto je prolijevalo moju krv! - Kaldeja: vidjeti 51.24 i bilješku.
 • [860]Vjerojatno aluzija na babilonske rijeke, simbole bogatstva.
 • [861]Vidjeti 18.16 i bilješku.
 • [862]Stanovnici Babilona.
 • [863]Tradicionalni hebrejski tekst malo jasan; prijevod preuzima interpretaciju starih verzija. O ovom pijanstvu vidjeti bilješku uz 25.15.
 • [864]Vidjeti 25.26 i bilješku.
 • [865]Vidjeti 50.2 i bilješku.
 • [866]Vidjeti bilješke uz1.14 i 50.3.
 • [867]Jeruzalemski templ (hram).
 • [868]Vidjeti 51.24 i bilješku.
 • [869]njihove jadikovke: prijevod pretpstavljen; hebrejski njihovi valovi.
 • [870]Vidjeti 25.15 i bilješku.
 • [871]Po usporedbi s 32.12 vidi se da Seraja bijaše Baruhov brat, prijatelj i tajnik Jeremijin - sa Sedecasom: drugi tekst (stara grčka verzija) od strane Sedeciasa - četvrte godine Sedeciasove vladavine: 594. g.pr.rođ. I.Kr., tj. više od pedeset godina prije zauzimanja Babilona.
 • [872]one se muče: ove riiječi, izostavljene od stare grčke verzije, preuzimaju kraj r.58, bez sumnje za povezati r. 59-64 s onim sto im prethodi; to su posljednje riiječi riiječi Jeremijine (vidjeti 1.1)
 • [873]Sedecias: vidjeti bilješku uz 21.1 - Livna: četrdesetak km zapadno od Jeruzalema.
 • [874]Vidjeti 1.3 i bilješku.
 • [875]Kraj decembra 589. g.pr.rođ.I.Kr..
 • [876]5Kraj juna 587 pr.rođ.I.Kr.
 • [877]Vidjeti 39.4 i 21.4 i bilješke.
 • [878]Vidjeti 39.5 i bilješku.
 • [879]Devetnaeste godine: kraj srpnja 587. pr.r.I.Kr. - neposredna okolina Nabukodonozora: prema staroj grčkoj i latinskoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst stade pred kralja Babilonije u Jeruzalemu.
 • [880]u početku redka prijevod je ostavio po strani hebrejske riiječi, odsutne u usporednom tekstu Jr 39.9 i 2Krlj 25.12 (mali mljudi iz naroda); ove riiječi su čini se bile pozajmljene s početka slijedećeg redka.
 • [881]Vidjeti 1 Krlj 7.15-37.
 • [882]Vidjeti 1Krlj 7.40 i bilješku.
 • [883]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [884]Vjerojatno sedme godine svoje vladavine, tj. 597. g. pr. rođ. I.Kr. za vrijeme prve deportacije; usporediti formulu iz r. 29.
 • [885]tj. 587. g.pr.rođ. I.Kr. To jest za vrijeme druge deportacije.
 • [886]Tj. 582-581 pr.r.I.Kr. Ne znaju se okolnosti te treće deportacije, ali se zna da je iste godine Nabukodonozor izgnao Moabite i Amonite.
 • [887]trideset i sedme godine: veljača-ožujak 561. g.pr.r.-I.Kr. - Jojakin: vidjeti 2Krlj 24.8-16, i bilješku uzJr 13.18.Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif