Podrubnice uz Izaijina knjiga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Izaijina knjiga


Podrubnice uz Izaijina knjiga[uredi]

[1]Izaija: ime proroka znači Spašava Gospod Amos: otac proroka Izaije, ne treba ga zamijeniti s prorokom

Amosom ; na hebrajskom ta dva imena imaju različitu ortografiju u dane Oziasa i Ezekiasa: otprilike 740 1 687 pr. I.

Kr.. [2]Sion: ovdje se misli na Jeruzalem i njegov puk Aluzija na Jeruzalem poslije asirske invazije 701. pr.I.Kr.

(vidjeti Krn 3637); grad jew ostao izoliran u sred opustošene zemlje. [3]velikaši Sodome, puk Gomore: misli se na vođe naroda u Jeruzalemu. Prorok sudi njihovu poročnost

jednaku onoj u Sodomi i Gomori (Stv 19). [4]vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA. [5]pružite ruke: gesta molitve (vidjeti Ps 28.2). [6]stavite pod noge gulikože: drugi prijevod učinite pravo ugnjetenom. [7]Vidjeti Oz 1.2; 2.4 i bilješke. [8]Nesvladivi Izraelov: vrlo stari naslov davan Bogu, ekvivalent Nesvladivom Jakovljevom (Stv 49.24, Iz

49.26; 60.16), kojiput preveden s Bik Jakovljev. [9]Za dobiti čisto srebro grijao se još nepročišćeni metal s jednom mješavinom sode i potaše ( vidjeti Jr 6.29 ;

Ez 22.1722). Taj proces služi ovdje kao slika za opisati pročišćenje koje će Gospod nametnuti svom narodu. [10]vaši izabrani vrtovi ili vrtovi koji vam se sviđaju toliko. Prorok pravi aluziju na obrede uzete od kananskih

kultova plodnosti. Ti su se obredi prakticirali pod smrdljikama (terebintama) ili u vrtovima. Vidjeti Oz 4.13;

usporediti također s Iz 17.10. [11]Vidjeti 1.1 i bilješku. [12]dom Jakovljev: označava ovdje Božji narod u cjelini (usp. Ps 98.3 i bvilješku ). [13]dom Jakovljev: nešto uže značenje no u r. 5 i označava Izraelovo kraljevstvo; vidjeti Am 1.1 i bilješku. [14]Bašan: vidjeti Ps 22.13 i bilješku. [15]lađe iz Tarsisa: označava vjerojatno lađe opremljene za duga putovanja. O Tarsisu vidjeti 23.7; Jon 1.3;

Ps 72.10 i bilješke. [16]majstor mađije: drugi prijevod zanatlija. [17]odijelo: riječ je o jednom prostranom i dugom ogrtaču. čovjek koji posjeduje još svoje može obavljati

funkciju šefa među kompanjonima kompletno lišenim. [18]Sodoma: (vidjeti Stv 19.49) je primjer jednog korumpiranog društva. Vidjeti Iz 1.10 i bilješku [19]Vinograd je simbol Božjeg naroda ; vidjeti 5.7. [20]Jeruzalemske žene. [21]praporci, sunca, mjeseci: vrste nakita koji su se nosili oko vrata. [22]ili perle. [23]lančić lkoji se nosi oko članaka talismani, amuleti: vrsta amajlije. [24]Prema nekima ovdje zrcalo znači komad providne odjeće Kod većine prijevoda ima jedna stanovita

neizvjesnost, jer su izrazi slabo poznati. [25]konop, obrijana glava, pregača od vreće, označavaju ratne zarobljenike kako pokazuju brojni asirski

dokumenti. [26]čest izraz koji označava grad sam, koji prorok personalizira (tvoji ljudi, r. 25, ti ćeš sjedjeti). [27]kćeri Siona znači ovdje zajednicu pučanstva iz Jeruzalema (vidjeti 1.8 i bilješku).,3 [28]kulu za nadgledati vinograd. [29]Možda se radi o suviše lošem terenu koji ne može biti kultiviran. [30]kuća Izraelova: vidjeti 2.5 (kuća Jakovljeva i bilješku Na hebrejskom je tu jedna igra riječi prevedena s

pravda i pravednost, kao između riječi prevedenih s pravednost i krici. [31]arpent ili jutro (zemlje ). [32]harfa i lira: približan prijevod hebrejskih termina koji označavaju vrste žičanih instrumenata. [33]ili *boravište mrtvih (što je personificirano jednom vrstom čudovišta) ; vidjeti 14.9 i bilješku. [34]prema nekima radi se o mađijskom postupku ubrzavanja ili izazivanja događaja. [35]ili prvaci miješanja alkoholnih pića (na bazi zrnevlja). [36]Daleki narod vjerojatno je Asirija. [37]Smrt kralja Oziasa oko 740 g.P.I.Kr. Templ (Hram) ovdje se uzima uži smisao kao dvorana templa u

Jeruzalemu (vidjeti 1Krlj 6.17). [38]serafin: tajanstveno biće smatrano Božjom pratnjom. Zamišlja ih se kao poluljude poluzmije, a

opskrbljene krilima noge: eufemizam za označiti spol. [39]zemlja razorena i opustošena ili tlo opustošeno i na ugaru. [40]Aramejci iz Damaska i Izraeliti sjevera su se udružili za oboriti kralja Akhaza (r.6) i prinuditi kraljevstvo

Jude da im se pridruži protiv Asiraca. Ovaj napad na Jeruzalem se smješta u 734. g. p.I.Kr.. [41]kuća Davidova: nasljednici Davidovi ; ovdje su to Akhaz i njegovi Efraim: glavno pleme Izraelskog

kraljevstva; njegova je teritorija bila blizu Jeruzalema. [42]šearJašuv: ime koje ima simboličko značenja ostatak koji će se vratiti (obratiti)kanal gornjeg rezervoara

(vidjeti bilješku uz 22.11), cesta iz Fulonskog polja: vidjeti 2Krlj 18.17 i bilješku. [43]Prema imenu njegovog oca, i usporedbom s izrazom sin Remalijahua(r.1, 5; 2 Krlj 15.25; usporediti 1krlj

4.813), procjenjuje se da sin Tavelov pripadaše kednoj obitelji visokog funkcionara na dvoru u Damasku. [44]zatraži mu u najdubljem: drugi prijevod zatraži mu na dnu *boravišta mrtvih. [45]On, tj. prorok Izaija. [46]mlada žena: vjerojatno kraljeva supruga.Stare verzije prevode s mlada djevojka. Mt 1.23 je ovo

proročanstvo pripisao Mariji, majci Isusovoj Emanuel [47]Između 734. i 732. g. P.I.Kr. Asirci su pripojili aramejsko kraljevstvo Damaska i dio Izraelovog kraljevstva.


[48]kuća tvog oca: usporediti bilješku o 7.2 Efraim (vidjeti bilješku 7.2) predstavlja ovdje, kao često

drugdje, cjelinu kraljevstva Izraelovog (vidjeti Oz 4.17 i bilješku) O razdvajanju Jude i Izraela vidjeeti 1Krlj 12.125

kralj Asirije: te riječi stvaraju jednu vrstu parenteze interpretirajući poruku iz r. 17 u svjetlu asirijske invazije koja će

kasnije naići, 721. pr. I. Kr. [49]Rijeka: Eufrat. Proročanstvo aludira na invaziju Asiraca noge: eufemizam za spol Brijali su se

zarobljenici. [50]pečatnjak: služio je za otisnuti ime vlasnika u glinu još mekanu jedne pločice. [51]proročica je žena Izaijina. [52]odbija drugi prijevod prezire vode Siloe: kanal koji je dovodio vodu iz izvora Gihona u Jeruzalem. [53]Vidjeti 7.20 i bilješku ; Rijeka je slika moći Asirije. [54]Vidjeti 7.14 i bilješku. [55]budite zdtrobljeni ili budite utučeni. [56]Vidjeti 7.14 i bilješku. [57]svojom me rukom dohvatio := drugi prijevod on je zgrabio moju ruku. [58]dvije kuće Izraela: tj. Izrael i Juda ; vidjeti Iz 2.5,6; 5.7 i bilješke. [59]radi se vjerojatno o dokumentu s jednom ili više poruka proroka Izaije. To bi kasnije trebalo biti potvrđeno

zbivanjima. [60]kuća Jakovljeva: vidjeti 2.5 i bilješku. [61]drugi mogući prijevod duhove(mrtvih). [62]potvrdi i uputi!: Prorok upućuje svoje učenike k dokumentu o kojem je riječ u r. 16 svitanje: slika

oslobođenja koje ne dolazi Drugi prijevod za kraj redka Nesreća onome koji ne izrazi se prema ovoj riječi, protiv koje

nema čarobvne formule! [63]Zabulon, Neftali: dva plemena Izraelovog kraljevstva, na zapadu Kinereta i gornjem Jordanu. Njihova

teritorija zauzeta od Asirijaca između 734 i 732 p.I.Kr. u isto vrijeme kad i zemlja preko Jordana (regija Galaada, u

Trnasjordaniji) cesta s mora, priobalna cesta koja je povezivala Egipat i Siriju,veoma frekventnba, distrikt naroda

područje kasnije nazvano Galilejom. [64]R. 2 i 3 obraćaju se izravno Bogu. [65]sok: vrsta starinske cipele. [66]upoznat će ju ili primijetit će se dobro. Efraim: vidjeti 7.2 i bilješku. [67]protiv njega tj. protiv naroda Izraelovog ( r.8). [68]glavu i rep, palmu i trstiku: izraz koji izražava ideju totaliteta. [69]zemlja je uzdrmana: prema starim sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski je tekst nejasan. [70]Efraim i Manase: deva glavna plemena u sjevernom kraljevstvu. [71]Radi se o Asirijskom kraljevstvu (koje je ovdje personificirano) ili njegovom kralju. [72]Kalno, Karkemiš, Hamat, Arpad, Damask: sirijski gradovi. Od 738 do 717 pr.I.Kr. svi su bili pali u

ruke Asirijcima Samarija, prijestolnica Izraela, zauzeta je od Asirijaca 722721 pr. I.Kr. Kalno, Hamat, Samarija su

znatno južnije od Karkemiša, Arpada i Damaska. Raspored tih imena u r. 9 sugerira dakle nezadrživo kretanje asirijske

vojske prema Jeruzalemu. [73]šiljak(pijuk) ili sjekira U r.15 prorok je taj koji uzima riječ poslije govora kralja Asirije (r.511 i 1314). [74]svjetlost Izraela: slikovito označavanje Boga njegov Svetac ,tj. Svetac Izraelov, naziv Boga čest u

Izaijinoj knjizi (vidjeti 1.4). [75]Ajijat: lokalitet vjerojatno nekoliko km južno od Betela Itinerer opisan un r.2832 polazi jedno 15 km

sjeverno od Jeruzalema i usmjerava se prema jugu, kroz jednu brdovitu regiju. On ne koindicira s uobičajenim

itinererom invazija dolazećih sa sjevera i izbjegava isturenu obranu Jeruzalema. Moglo bi korespondirati putu

slijeđenom od združenih armija Arama i Izraela 734. p.I.Kr. (vidjeti 7.1 i bilješku ). [76]Nov: selo smješteno na brdu Skopus, najsjevernijem od tri vrha na Maslinskoj gori. Odatle se može

opaziti Jeruzalem kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku. [77]Drugi mogući prijevod pod činom jednog Moćnog Liban se stropoštava Liban: planinski lanac na sjeveru

Palestine slavan po svojim cedrovim šumama (vidjeti Iz 37.14). [78]Jese, otac Davidov (1S 16.1) smatra se za predka davidovske dinastije i uspoređen je sa posječenim

stablom ; ovo stablo porodit će novi izdanak. To je jedan slikovit način najavljivanja da će Bog podići jednog novog

Davida. [79]Drugi prijevod tele, lavić i zvijer što se tovi bit će zajedno. [80]korijen Jeseov: vidjeti r.1 i bilješku. [81]Patros: Gornji Egipat Kuš: Nubija (teritorija sadašnjeg Sudana) Elam: istok Donje Mezopotamije, u

sadašnjem Iranu šinear:područje Babilonije Hamat: sirijski grad (vidjeti 10.9 i bilješku) otoci morski: priobalje i otoci

Medierana. [82]Efraim: vidjeti 7.17 i bilješku. [83]Filistinci,Edomiti,Moabiti,Amoniti: ti narodi susjedni Judi bijahu podvrgnuti od Davida, ali od tada su

ponovo stekli svoju neovisnost. [84]Prema starim židovskim tumačenjima, točiti vodu (iz bunara) bijaše jedan od rituala blagdana šatora. [85]Izraz vrata gospode pravi možda aluziju na ime Babilonije (na babilonskom jeziku Babila∆ni: vrata

bogova). [86]Pustošitelj: naslov katkada dan Bogu i drugdje preveden s Moćni (Izl 6.3; Ez 1.245; vidjeti također Jl 1.15

i bilješku). [87]Vidjeti 1Krlj 9.28; Ps 45.10 i bilješke. [88]Medejci: populacija podrijetlom iz zemlje na čijem se tlu nalazi suvremeni Iran. Godine 612 p.I.Kr., tj.

jedno stoljeće poslije Izaije, Medejci bijahu saveznici Babiloncima protiv Asirijaca. Godine 539 P..Kr. oni bijahu

saveznici Persima protiv Babilonijskog carstva. [89]Hebrejski tekst je nedovoljn o jasan; vjerojatno je redak nepotpun. [90]čovjek stepe ili Arapin (usp. 21.13 i bilješku). [91]satir: vrsta demona kojeg se zamišljalo da salijeće pustinjska bića. [92]njihovim dvorcima: prema starim sirijskim, aramejskim i latinskim verzijama; hebrejski tekst nejasan. [93]Jakov, predak naroda Izraelovog simbolizira zajednicu Božjeg naroda Kuća Jakovljeva: isti smisao ;

vidjeti 2.5 i bilješku. [94]kuća Izraelova: isti smisao kao i izraz kuća Jakovljeva. [95]kad ti Gospod®: prorok se u r. 3 obraća presonificiranom puku Izraelovom. [96]njegova nabusitost (arogancija): prijevod ovdje slijedi brojne stare verzije i hebrejski tekst Izaijinog

rukopisa nađenog u Kumranu; tradsicionalni hebrejski tekst je obskuran. [97]proganjajući: prema staroj sirijskoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst malo je jasan. [98]ili *boravište mrtvih: vidjeti 5.14 i bilješku. [99]krajnji sjever: vidjeti Ps 48.3 i bilješku. [100]Jama ili *boravište mrtvih. [101]vjerojatan prijevod, prema starim verzijama, jednog teškog teksta. [102]Prorok pravi aluziju na kralja Babilonije i njegovo potomstvo. Kao veliki kriminalci ovaj će biti ne samo

lišen grobnice (r.1920) već također i potomstva. [103]nom i ime: ovako prevedeni termin čine aliteraciju na hebrejskom; kao i oni koji su učinjeni s potomstvo i

nasljedstvo. [104]ježeva, moguće je prevesti i s bukavaca. [105]smrt kralja Akhaza oko 716 g.p.I.Kr., a Ezekias ga naslijeđuje. [106]toljaga koja te tukla: Asirija (vidjeti 10.5) zmija, guja, leteći zmaj: možda poslovični izraz koji znači da

će sve krenuti po zlu (usporediti Am 5.19). [107]Vidjeti 3.26 i bilješku [108]KirMoab na jugu od poptoka Arnon, on bijaše politička metropola Moabovog kraljevstva; ona je

nazivana također KirHerez u 16.11 ArMoab je petnaestak km sjevernije. [109]Divon: religiozna prijestolnica Moaba, 5Km sjeverno od Arnona. [110]Nebo: jedna planina smještena na 35 km sjeverno od Arnona (vidjeti Dt 34.1) Madaba: grad susjedan

Nebou obrijane glave, podrezane brade: znakovi žalosti. [111]Hešbon: 6 km sjeverno od Neboa Eleale: 23 km sjevernije Jahas: pogranični grad, istočno od teritorije

Moaba. [112]Soar: grad južno od Mrtvog mora Eglatšelišija i uspon Luhit još nisu identificirani Horonzaim:

pogranični grad možda na jugoistoku Moaba. [113]vode Nimrima: vjerojatno potok ili oaza jugoistočno od Mrtvog mora. [114]potoci Saulovi: još nisu sa sigurnošću identificirani. [115]Eglaim: lokalitet na krajnjem sjeveru Mrvog mora bunari Elimovi: sjeveroistočna granica Moaba. [116]Divon, prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski rukopis nađen u Kumranu, kao i više starih verzija;

tradicionalni hebrejski kaže Dimon. [117]janje je ovdje simbolična žrtva kojom kralj Moaba se priznaje podložnim kralju Jude i moli zato njegovu

zaštitu Sela: neidentificirani lokalitet, vjerojatno na jugu Jude (vidjeti 1.36)kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku. [118]Arnon glavni tijek vode Moaba ; ulijeva se u Mrtvo more. Dugo vremena bio je granicom na sjeveru

Moaba. [119]R. 3b i 4 predstavljaju poziv upućen po Moabitima kralju Jude uništavatelj je vjerojatno kralj Asirije

(vidjeti 33.1). [120]R.6 je početak Judejskog odgovora Moabitima. [121]vjerojatno jedna tradicionalna ponuda namijenjena dobijanju podrške od boga Moabovog (Kemoša)

Kir-Hareset ili Kir-Moab (vidjeti 15.1 i bilješku). [122]Hešbon, Eleale (r.9): vidjeti 15.4 i bilješku Sivma: lokalitet između Hešbona i brda Nebo Jazer: sjeverno

od Hešbona more označava ovdje Mrtvo more. [123]preestali su: slijedi se ovdje stara grčka verzija: tradicionalni hebrejski tekst kaže ja prekidam. [124]KirHoras ili KirMoab (vidjeti 15.1 i bilješku). [125]tj. ni dan više. [126]Damask: vidjeti 10.9 i bilješku. [127]gradovi koji mu ovidse: prema staroj aramejskoj verziji ; hebrejski tekst obskuran zauvijek ; prema

staroj grčkoj verziji; hebrejski tekst obskuran. [128]Efraim: vidjeti 7.17 i bilješku. [129]Jakov, predak Izraelov, ovdje simbolizira sjeverno kraljevstvo ili kraljevstvo Izraelovo (vid. 2.6 i

bilješku). [130]dolina Feraita je blizu Jeruzalema; njena točna pozicija je upitna. [131]šume i vrhovi: drugi prijevod (s grčkom verzijom) Hiviti i *Amoriti. [132]biljke slasti: aluzija na kanaanski kult plodnosti "vrt Adonisov" (mala kukltura u loncima, posvećena bogu

Tamuz)Adonisu). Vidjeti 1.29 i bilješku. [133]ili Zemlja gdje brundaju insekti Nubija (hebrejski Kuš): vidjeti 11.11 i bilješku. [134]Slanje egipatskih izaslanika u Izrael može biti smješteno u 705 g.Pr.I.r.. [135]barjak osovljen na planinama ®: znak uzbune povodom dolaska napadačkih postrojbi (ovdje sirijska

vojska). [136]Aluzija na krvava rivalstvankoja su razdirala Egipat oko 716. g.pr.r.I.Kr., u početku Ezekiasove vladavine. [137]Vidjeti 8.19 i bilješku. [138]Nubijski faraon šabaka bijaše gospodar Egiptu 712 g.p. I. Kr. [139]Nilovi, ovdje plural označava rukavce Nila koji formiraju njegovu deltu pri ušću. [140]postat će blijedi: prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski tekst nađen u Kumranu; tradicionalni

hebrejski tekst tkalci bijelih tkanina. [141]Hebrajski tekst u r. 10 je neproziran. Prijevod ovdje slijedi staru grčku verziju. [142]Tanis: egipatski grad u delti Nila. [143]Memfis: stara prijestolnica Donjeg Egipta, nekoliko km od Kaira. [144]glava i rep, palma i trstika: vidjeti 9.13 i bilješku. [145]jezik kanaanski tj. hebrejski. [146]obožavati: podrazumijeva se Boga Izraelovog. [147]Ašdod: filistijski hgrad (vidjeti Am 1.6 i bilješku). Zauzeće Ašdoda od Asirijaca može biti smješteno u

711. g.p.I.Kr. [148]Bijaše to držanje ratnih zarobljenika. [149]Vidjeti bilješku o 11.11. [150]tih regija (područja,krajeva): tj. Filistina i kraljevstvo Jude. [151]morska pustinja: slikoviti izraz koji pokazuje sudbinu Babilonije koja dodiruje Perzijski zaljev. [152]izadajnik koji izadjae,uništavatelj koji pustoši: odnosi se vjerojatno na Elamite i Medejce spomenute u

slijedećem retku (vidjeti 13.17 i bilješku ). [153]postavlja se stol: prema Dn 5.30 kralj Babilonije bijaše zauzet slavljem kad grad bijaše zauzet, 539.

g.p.I.Kr. namastite svoje štitove: da bi strijele skliznule niz površinu štita, umjesto da ga probiju, vojnici su ih

premazivali masnoćom. Dana zapovijed, ustvari, poziva na pripremu za boj. [154]onaj koji motri: prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski rupopis nađen u Kumranu ; hebrejski

tradicionalni tekst ovdje ima riječ lav. [155]U r. 10 prorok se obraća puku Izraelovom gumno: vidjeti Br 18.27 i bilješku. [156]Duma: vjerojatno jedna oaza smještena na sjeveru Arabije (vidjeti Stv 25.14, 1Krn 1.30) Seir:

planinsko područje naseljeno Edomitima, jugoistočno os Mrtvog mora. [157]o Arabiji: drugi prijevod u stepi. Dedan: pučanstvo Arabije. [158]Tema: oaza na sjeverozapadu Arabije. [159]godina plaćenika, tj. ni dan dulje Kedar: pleme sa sjevera Arabije. [160]usjeklina viđenja: ta dolina nije bila identificirana ; verojatno je bila blizu Jeruzalema krovovi

palestinskih kuća su ravni, u obliku terase [161]pod prijetnjom luka: drugi prijevod ne strijeljajući lukom. [162]kći mog naroda: radi se o pučanstvu Izraela. [163]Elam: vidjeti 11.11 i bilješku Kir je domovina *Aramejaca prema Am 9.7. [164]pokrivač Jude: utvrđeni gradovi koji zadržavaju neprijatelja na granicama šumska Kuća je velika dvorana

s drvenim stubovima koju je dao izgraditi Solomon i nazvao ju Kuća Libanske šume u 1Krlj 7.26. [165]donje spremište(rezervoar u r.9) bilo je uređeno od Akhaza za osigurati opskrbu vode u slučaju

opsadestari rezervoar (r.11) nesumnjivo je gornje spremište spomenut u 7.3 i 2Krlj 18.17 korito između dva bedema

vjerojatno znači bazen Sile, izgrađen od Ezekiasa. [166]Obično naslov oca bijaše dodjeljivan kralju (vidjeti 9.5) ili jednoj visoko postavljenoj osobi® dom Judin:

kraljevtvo Judino (usporediti s 2.6; 5.7; 8.17 i bilješke). [167]ključevi u to vrijeme bijahu od drveta i velikih razmjera dom Davidov: vidjeti 7.2 i bilješku. [168]kuću svojeg oca: ili obitelj svojeg oca. [169]Tir: glavni grad feničke obale lađe iz Tarsisa: vidjeti 2.16 i bilješku. [170]Sidon, drugi važan grad na feničkoj obali Kraj redka preveden je prema glavnom Izaijinom hebrejskom

rukopisu nađenom u Kumranu; hebrejski tradicionalni tekst obskuran je. [171]Feničani bijahu osnovali daleke kolonije, na primjer Kartagu ( današnji Tunis) i u Tarsisu (vjerojatno u

španjolskoj). [172]Obrađuj zemlju: prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski rukoopis nađen u Kumranu; tradicionalni

hebrejski prijevod kaže priijeđi zemljukćer Tarsisa: ovdje su to grad Tir i njegovo pučanstvo, čiji prosperitet ovisiše o

trgovini s Tarsisom(r.1). [173]Feničani bijahu Kanaanci (vidjeti Stv 10.15). Ponekad su Kanaanci sinonim za trgovce (vidjeti na primjer

r.8 gdje je uzet kao posrednik ; Oz 12.8). [174]Sidon: vidjeti 23.2 i bilješkukćer Sidona: poetički izraz koji označava grad Sidon i njegovo pučanstvo. [175]zemlja Kaldejaca je oblast Babilonije; Asirijci su ju zauzeli 703. g.p.I.Kr.divljim mačkama ili možda

nomadiima. Prijevod ovog redka je nesiguran. [176]Trgovačke aktivnosti Feničana iz Tira primjerene su jednoj prostituciji (vidjeti Ap 18.3). [177]prijevod uvjetan ; tradicionalni hebrejski tekst obskuran. [178]Varoš ništavila: ne zna se na koji grad prorok pravi aluziju. [179]Oni tamo: prorok vjerojatno označava Izraelite oslobođene zahvaljujući propasti tlačitelja. [180]jama,zamka,strava tri riječi na hebrejskom imaju gotovo istu suzvučnost. [181]ili biti kažnjeni. [182]tvrđava barbara: bez sumnje identična varoši ništavila spomenutoj u 24.10. [183]ovoj planini: ondje gdje je podignut Jeruzalem. [184]Vidjeti 25.6 i bilješku. [185]ili na jedan odlučan način. [186]varoš nedostupna: vjerojatno grad već spomenut u 24.10i 25.2. [187]zemlja pravičnosti: vjerojatno Palestina cjelina r. 10 stvara jednu vrste parenteze koja prekida razvoj

započet u r. 79 i nastavljen u r. 11. [188]Levijatan, Zmaj morski: vidjeti Ps 74.1314. [189]vinograd: vidjeti 3.14 i bilješku. [190]Vidjeti 14.1 i bilješku. [191]Vidjeti Izl 34.13 i bilješku. [192]Prorok čini se pravi aluziju na Samariju, zauzetu 722721 g. p.I.Kr. od Asirijaca. Usporediti r.11 s Oz

1.6; 4.6. [193]tj. na jugu Palestine, što je evociranje granice Davidovog kraljevstva (usp 1Kr. 8.65). [194]velika truba služila je za poziv u boj ili religiozni sabor. [195]slikovit opis Samarije vidjeti 7.17 i bilješku. [196]Aluzija na kralja Asirije (vidjeti 8.4) [197]On označava proroka. [198]Sawlasaw, sawlasaw, qawlaqaw, qawlaqaw, zee≤r šam, zee≤r šam: nekoherentna fraza na

hebrejskom koju mnogi prevode s zapovjed na zapovjed, pravilo na pravilo, malo tu malo tamo. Možda te riječi

ponavljaju jednu vježbu čitanja za početnike. Pilci se rugaju s prorokom uspoređujući ga tako s učiteljem u osnovnoj

školi. [199]ili ironično. [200]donji svijet ili *boravište mrtvih. [201]libela i visak: zidarski instrumenti. [202]Prorok očigledno citira jednu popularnu izreku. [203]Planina Perasim bi trebala biti na jugu od Jerualema ravnica Gabaon je desetak km sjeverozapadno od

Jeruzalema. Prorok aludira na dvije Davidove pobjede protiv Filistinaca (2S 5.1725). [204]kumin i divlja ćurika: pitome biljke korištene kao začini Poslije riječi pšenica i ječam, hebrejski tekst

sadržava još dvije nepoznate riječi koje prijevod nije zadržao. Nesumnjivo radi se o žitaricama. Neki prevoditelji za

jednu od njih misle da se radi o prosu ozimi krupnik je vrsta pšenice. [205]drljača za vršidbu bijaše opremljena šiljcima s donje strane; vučena od goveda služila je za odvojiti

zrnevlje iz klasja. [206]Ariel: diskutabilno etimologijsko ime(možda planina Boga). U r. 1 i 2 označava grad Jeruzalem ; u r. 2b

gornji dio oltara, mjesto gdje su spaljivane žrtve ponuđene za *žrtvu (vidjeti Ez 43.1516 i bilješku). [207]Kao David: prema staroj grčkoj verziji ; tradicionalni hebrejski tekst kao jedan krug (tj. sve uokolo ?). [208]Vidjeti Ps 1.4 i bilješku. [209]Vidjeti 10.34 i bilješku. [210]kuća Jakovljeva, Jakov: vidjeti 14.1 i bilješku. [211]Svetac Jakovljev: usporediti s 10.17 i bilješku. [212]Prorok aludira na ugovore saveza zaključenog između Jude i Egipta između 713 i 702. g. Pr.I.Kr. [213]Tanis: vidjeti 19.11 i bilješku Hanes: grad stotinjak km južno od Kaira. [214]Negev: vidjeti 21.1 i bilješku; treba proći tuda na putu iz Palestine za Egipat. [215]Rahav: katkad simbolično ime Egipta (Ps 87.). Na hebrejskom ime Rahab evocira pokretanje. Egipat bi

tako imao nadimak pokrenuti nepokret. [216]u dva primjerka: vjerojatno jedan zapečačeni primjerak koji služi kao dokaz, i drugi otvoreni za upotrebu.

Vidjeti Jr 32.11. [217]prorocima ili vizionarima. [218]jedan barjak: kao znak sastanka za bjegunce; vidjeti također 18.3 i bilješku. [219]drugi prijevod kad ćeš skrenuti desno ili lijevo. [220]Vjerojatno beliki blagdan jeseni (ili blagdan šatora), koji sadržava jednu noćnu celebraciju. Vidjeti u

Glosaru pod KALENDAR. [221]Aluzija na poraz Egipćana 701 Pr.I.Kr. zapadno od Jeruzalema štićenik je Juda. [222]tj. narode Izraelov. [223]njena stijena: asirijski kralj ; usp. 32.12 barjak: vidjeti 18.3; 30.17 i bilješke. [224]tj. stavite znak žalosti. [225]Ofel je mjesto starog *Siona, na jugu brda Tepmla. Francuski prijevod poznaje i posebni naziv za divlji

magarac; onagre. [226]oni iz Ariela (vidjeti 29.1,2,7): prijevod pretpostavljen. [227]Ništa ne pokazuje o kojem se savezu radi, da li onom s Bogom ili s nekim stranim kraljevstvom. [228]Liban: vidjeti 10.34 i bilješku šaron: plodna ravnica na jugu od brda Karmel uz rub Mediterana Araba:

duboka dolina s padom, gdje teče Jordan. Ona se proteže sve do Crvenog mora. Dio smješten na jugu Mrtvog mora je

posebno bezvodan Bašan; vidjeti Ps 22.13 i bilješku; područje bogato hrastovima i po uzgoju stoke Karmel (sinonim

za riječ vrt) je jedna planina koja se pruža prema Mediteranu, na jugu sadašnjeg grada Haife. [229]Drugi mogući prijevod narodi će biti kao peći za kreč (jedni za druge). [230]barjak: vidjeti 18.3 i bilješku. [231]posvetio zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [232]Edom: vidjeti bilješku o 21.11. [233]Bosra, oko 35 km južno od Mrtvog mora, bila je jedno vrijeme edomitska prijestolnica. [234]libela i vidsak: zidarski pribor, vidjeti bilješku na 28.17 U SZ se ti termini katkad koriste da označe

uništenje praznina,kaos: korespondentne hebrejske riječi evociraju stanje svijeta prije stvaranja (vidjeti Stv 1.2). [235]satiri: vidjeti 13.21 i bilješku Lilit : ženski demon babilonske mitologije. [236]knjiga Gospodova: danas nepoznato djelo; ono možda sadržava stanovit broj poruka proroka Izaije.

Odlomak citiran ovdje (r.16 b i 17) mogao bi tu imati nastavak u 13.2022. [237]Liban, Karmel, šaron: vidjeti 33.9 i bilješku. [238]trstika i papirus: brojne biljke u veoma vlažnim područjima, posebno uzduž Nila. [239]Gospod sam otvarat će putove: drugi mogući prijevod: bit će to za njih put za slijediti [240]Poglavlja 3639 reproduciraju s malo promjena 2Krlj 18.1320.19. Asirijski napad na Judu zbio se 701. g.

pr.I.Kr. [241]Lakiš: vidjeti 2Krlj 14.19 i bilješku gornje spremište vode: vidjeti bilješku kod 22.11 ; Fulonsko polje:

vidjeti 2Krlj 18.17 i bilješku. Na tom je mjestu prorok Izaija susreo kralja Akhaza prema Iz 7.3. [242]poklisar ili porteparole kraljev. [243]judejski,aramejski: vidjeti 2Krlj 18.26 i bilješku. [244]Hamat, Arpad ,: vidjeti 10.9 i bilješku Sefarvaim: to mjesto nije identificirano. [245]Livna : vidjeti 2Krlj 8.22 i bilješku. [246]Nubija: vidjeti bilješku o 11.11. [247]posvetiti zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [248]Gozan, Harran,Recef, sinovi Edena ,Telasar: vidjeti 2Krlj 19.12 i bilješku. [249]Hamat,Arpad: vidjeti 10.9 i bilješkuSefervaim: vidjeti 36.19 i bilješku Lair, Hena, Iva: vidjeti 2Krlj 19.13

i bilješku o 2Krlj 19.12 [250]Kuća Gospodova ili Templ (Hram) u Jeruzalemu. [251]kćer Jeruzalema: vidjeti 1.8 i bilješku. [252]Liban: vidjeti 10.34 i bilješku. [253]tj. manjkaju sredstvima za ostvarenje. [254]Počev od r. 30 prorok se obraća kralju Ezekijasu. [255]Ararat: vidjeti 2Krlj 19.37 i bilješku. [256]tj. obitelji i dvoru svojem. [257]tj. tvoj predak. [258]Poslije r.6 paralelno izvješće iz 2Krlj 20 uvodi dva redka koji se, nešto različiti, ponovo nalaze u

38.2122. [259]Akhazov brojčanik: vidjeti 2Krlj 20.9 i bilješku. [260]ja ću biti pretvoren u ništa: ovdje je dan prijevod rukopisa nađenog u Kumranu; tradicionalni hebrejski

tekst je nejasan on je zdrobio :tj. Bog je to učinio. ti ćeš završiti sa mnom od dana do noć: tj. Bog će to učiniti. Ta

alternanca je česta u Psalmima. [261]ti si prionuo uz moj život da bih ja izbjegao jamu drugi prijevod: ti si spasio moj život od jame jama ili

  • boravište mrtvih.

[262]vidjeti 38.6 i bilješku. [263]vidjeti 2Krlj 20.12 i bilješku. [264]govorite *srcu Jeruzalema ili objasnite Jeruzalemu: ovdje kao u slijedećim poglavljima grad Jeruzalem je

personificiran i predstavlja zajednicu Božjeg naroda dva puta cijenu: pravni izraz pokazuje da je jedan parnični proces

u potpunosti uređen. [265]drugi ili on: tekste čini se ovdje označava onoga koga glas opominje u početku redka. [266]drugi prijevod ti koji donosiš jednu Dobru vijest Sionu® ti koji donosiš dobru vijest Jeruzalemu. [267]u Starom Zavjetu ruka je često simbol snage i učinkovitosti. [268]Vidjeti u Glosaru pod MJERE. [269]čovjeka za svoj naum: tj. čovjeka što ga je Bog izabrao za izvršiti svoj naum. Prema 46.11 to je perzijski

kralj Kir (vidjeti 41.2 i bilješku) označio mu čovjeka za svoj naum: drugi prijevod poučio ga kao savjetnik. [270]Evo otoka: izraz čest u poglavljima 4066; aluzija na primorske narode udaljene Palestini. Vidjeti 11.11 i

bilješku. [271]Liban, tj. šume koje pokrivaju planinski masiv istog imena; vidjeti 10.34 i bilješku holokaust: vidjeti u

Glosaru pod žRTVOVANJA. [272]koju utvaru stavljate vi pokraj njega ili koji predmet njemu sliči. Prijevod je htio napraviti igru riječima

koja se nalazi na hebrejskom između tako prevedenogh pojma i glagola sličiti. [273]počev od 20 r. prijevod je nesiguran. [274]sudce ili vladare. [275]ta bića, njiohove vojske: aluzija na nebeska tijela vojske nebeske (vidjeti 34.4). [276]Moj put je skriven slikovi izraz ekvivalentan onom odvijanje mog života, moja sudbina. [277]vidjeti 40.15 i bilješku. [278]Nova aluzija na Kira (vidjeti 40..13). On bi slavan po svojim pobjedama protiv svih vojnih sila svojeg

doba, posebno protiv Babilonaca, koje je pobijedio 539. g.Pr.I.Kr. Slijedeće godine Kir je oslobodio prognane Judejce. [279]da se ne klima: radi se o lažnim bogovima izrađenim od zanatlija koje prorok upravo spominje. [280]Izraele, sada lješeva: prijevod slijedi Izaijin hebrejski tekst nađen u Kumranu, kao i više starih verzija

koji te otkupio: glagol ovako preveden označava jednog bliskog rođaka u akciji u korist jednog člana obitelji, bilo radi

osvete (vidjeti Br 35.1927)bilo radi osiguranja potomka jednom pokojniku bez djeteta (vidjeti Rt 3.124.14) ili otkupiti

nekog prodanog u roblje (Lv 25.2328,4749). [281]vidjeti bilješku o 28.27. [282]mirta (mrča,mrčika) zimzeleno mediteransko drvo. [283]tj. GOSPOD. [284]Aluzija na Kira (vidjeti 41.2 i bilješku) čuje se dozivati svojim imenom: prijevod je suglasan s 45.3. [285]otoci: vidjeti 40.15 i bilješku. [286]drugi prijevod ja sam te stvorio. [287]vidjeti 40.15 i bilješku. [288]Kedar arapsko nomadsko pleme stanovnici stijenja: gorštaci iz edomitskog kraja oko tvrđe Sela

(Stijena) spomenuti u 2Krlj 14.7. [289]tj. Izrael. [290]tj. dosljedno njegovom naumu. [291]drugi prijevod uzapćeni su svi ljudi iz elite. [292]Seva: područje vjerojatno smješteno na sjeveru sadašnjeg Sudana (vidjeti 45.14). [293]staez: prema Izaijinom kumranskom rukopisu ; tradicionalni tekst kaže rijeke. [294]holokausti,milodari: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA. [295]ili tvoj prvi predak: prorok aludira na Jakova ( vidjeti Stv 25.26; 27.36; Oz 12.34) tvoji glasnogovornici tj.

proroci koji su se pokazali nedostojnima. [296]izručio zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [297]Preodgojeni: približan prijevod riječi Ješurun, kojom se katkad označava narod Izraela (vidjeti Dt 32.15). [298]svemogući naslov katkada dan Bogu Izraelovom u SZ a kojiput preveden s Gospod nad vojskama, tj.

gospodar svih sila univerzuma. [299]ti me nećeš razočarati: prema Izaijiniom kumranskom rukopisu; tradicionalni hebrejski tekst ti nećeš biti

zaboravljen od mene. [300]auguri (vračevi,proricatelji): prijevod uvjetan. [301]Vidjeti 44.6 i bilješku. [302]Vidjeti 43. 3 i bilješku. [303]Tj. svi će ljudi priznati Gospodina kao svojeg gospodara i svečano mu obećati svoju odanost. [304]oni će doći k njemu: premu 21 hebrejskom rukopisu, Izaijinom hebrejskom rukopisu nađenom u Kumranu

i više starih verzija; hebrajski tradicionalni tekst on dođe k njemu. [305]Bel, Nebo: babilonijski bogovi. [306]kuća Jakovljeva, kuća Izraelova: vidjeti 2.5;5.7 i bilješke uzeti na teret: podrazumijeva se po Bogu. [307]klatno ili vaga. [308]aluzija na Kira. vidjeti bilješku o 41.2. [309]kćer Babilonije, kćer Kaldejaca: usp. 1.8 i bilješku Kaldejci: drugo ime za Babilonijce. [310]Vidjeti 44.6 i bilješku. [311]svoj posjed: tj. teritoriju koja mi pripada, Palestinu (vidjeti 58.14;6317 i bilješke). [312]Babilonijci bijahu poznati po svojim mađioničarima i čarobnjacima. [313]kuća Jakovljeva: vidjeti 2.5 i bilješku. [314]oni iz Svetog Grada: tj. oni iz Jeruzalema (vidjeti 52.1) svemogući: vidjeti 44.6 i bilješku. [315]moje ime: ove dvije riječi nalaze se samo u staroj grčkoj i staroj latinskoj verziji. [316]Nova aluzija na Kira. [317]Jakov: vidjeti bilješku o 41.21. [318]otoci: vidjeti 40.15 i bilješku. [319]Iskupitelj: vidjeti 41.14 i bilješku. onome čija je osoba prezrena: prema Izaijinom kumranskom

rukopisui više starih verzija kojeg svijet gleda®: prema starim verzijama. [320]podižući, nasljeđujući (r. 8), govoreći (r.9): ovi participi vjerojatno aludiraju na akciju Boga samog. [321]sa zapada ili s mora Asuan (ili Sijena): prema Izaijinom rukopisu nađenom u Kumranu, i kao u Ez

29.10;30.6; tradicionalni hebrejski tekst ima Sinim (nepoznati lokalitet). [322]tvoji graditelji: prema više starih verzija i Izaijinom kumranskom rukopisu; tradicionamlni hebrejski tekst

tvoji sinovi (dva korespondentna hebrejska termina razlikuju se samo po jednom samoglasniku). [323]Prema glavnim starim tekstovima i Izaijinom rukopisu nađenom u Kumranu. [324]Neukrotivi Jakovljev: vidjeti 1.24 i bilješku. [325]vašu majku: prorok ovdje spaja dvije slike.S jedne strane personificirani Jeruzalem uspoređen je sa

suprugom Gospodovom (vidjeti 49.14;54.48); on je s druge strane shvaćen kao majka svih onih koji ga nastanjuju

(49.2022; 66.712). [326]vidjeti bilješku uz 37.27. [327]tj. donio definitivnu odluku. [328]slika smrti (vidjeti 43.17). [329]tj. svojeg pretka ( usp. 43.27 i bilješku). [330]moje ruke: vidjeti 40.10 i bilješku otoci: vidjeti 40.15 i bilješku. [331]Buroviti (ili Rahab), Zmaj: monstrumi babilonijske mitologije koji su se bunili protiv Boga stvoritelja. [332]tj. ljudsko biće. [333]vidjeti u Glosaru pod Boravište Mrtvih. [334]vidjeti 44.6 i bilješku. [335]ili sveti grad. [336]kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku. [337]na kraju: drugi prijevod za ništa (tj. bez razloga ili obeštećenja). Asur ili Asirija. [338]ruka, vidjeti bilješku uz 40.10. [339]predmeti obožavanja (vjerovanja, kultni predmeti) koji bijahu oteti od strane Babilonijaca god. 587. pr.

I.Kr. (vidjeti 2Krlj 25.1315; Ezd 1.711). [340]vidjeti 51.12 i bilješku. [341]bit će opčarano: prema staroj grčkoj verziji i staroj latinskoj verziji. [342]ruka: vidjeti bilješku uz 40.10. [343]tj. pred Gospodom. [344]obeščašćen: prema jednoj staroj grčkoj i jednoj aramejskoj verziji. Tradicionalni prijevod proboden. Na

hebrejskom dva korespondentna glagola su vrlo bliska. [345]svojeg naroda: prema Izaijinom kumranskom rukopisu; tradicionalni hebreksi tekst ima moj narod. [346]njegov grob: prema Izaijinom kumranskom rukopisu. [347]da, smrvljen patnjom, tebi da: prijevod jednog teškog stiha (predpostavljen); tradicionalni prijevod

Gospodu je godilo slomiti ga: on mu je dao patiti Drugi prijevod kraja redka on će vidjeti jedno potomstvo, produžit

će on svoje dane i GOSPODOVA dobra volja njegovom će se rukom izvršiti. [348]tj. poživjet će dugo. [349]tvoje mladenaštvo: možebitna aluzija na period koji je Božji narod proveo u Egiptu (još ne imaše Boga za

supruga)tvoja obudovjelost:aluzija na egzil u Babiloniji (Izrael je lišen nazočnosti Boga, svog supruga), vidjeti

bilješku uz 50.1. [350]Vidjeti 44.6 i bilješku. [351]kao vode Noine: drugi prijevod kao dani (to jest kao u vrijeme Noino. [352]naličiti kolobar (krug obojeni): aluzija na tamne namaze koji su uokvirivali svaki zidni kamen. [353]pijte: prema staroj grčkoj verziji. [354]dobročinstva koja je GOSPOD načinio svom narodu posredstvom Davidovim. [355]da bi ti se dao pronaći: drigi prijevod toliko da se pusti naći. [356]moji putovi®vaši putovi: slikoviti izraz koji označava usvojeno ponašanje i izbor sredstava za

djelovanje. [357]Vidjeti 51.12 i bilješku. [358]Vidjeti 41.19 i bilješku. [359]Kuća molitve za sve narode: drugi prijevod ”Kuća molitve“ po svim narodima. [360]Ali: prema Izaijinom kumranskom rukopisu. Tradicionalni prijevodi spajaju početak r.2 s onim koji

prethodi: on (pravednik) ući će u mir. [361]preljubnik, prostitutka: ova dva pojma korištena su u figurativnom smislu (vidjeti bilješke uz Oz 1.2;

2.4). [362]smrdljika, bokorasto stablo: vidjeti bilješku uz 1.29. [363]glatki blokovi: nesumnjivo veliki kameni blokovi, uspravljeni kao (seksualna) znamenja kulta plodnosti;

vidjeti također bilješku uz Oz 1.2 libacije, milodari: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA. [364]Vidjeti Oz 4.13 i bilješke uz Oz 1.2; 2.4. [365]ud, ti si ga promatrao: hebrejski ruku; prijevod protumačen ovdje koje neprozirna indikacija kao jedan

eufemizam seksualnog značenja. [366]Melek: (kralj): jedno pogansko božansvo, možda identično Moleku iz 1Krlj 11.7. [367]tvoje kolekcije idola (zbirke): približan prijevod jednog termina rijetke forme na korijenu koji znači

prikupiti. [368]Vidjeti 55.8 i bilješku. [369]sklad usana: ovaj je izvanredni izraz preveden po analogiji s jednim susjednim izrazom plod usana ili

riječi s usana u Oz 14.3; on čini se izražava pohvalu upućenu Bogu (vidjeti He 13.15). [370]kuća Jakovljeva: vidjeti 2.5 i bilješku. [371]moji putovi: vidjeti 55.8 i bilješku; putovi Božji ponašanje koje Bog traži da njegovi vjernici usvoje. [372]Izraz označava pokajanje. [373]tj. Obećanu zemlju (Stv 28.13). tvoj otac ili tvoj predak. [374]vidjeti bilješku uz 37.27. [375]njegovo lice prema starim grčkim, sirijskim i aramejskim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst lice. [376]tj. ubiti nedužnog. [377]tj. naši nas grijesi optužuju ; slika je to jednog procesa. [378]Vidjeti 40.10. [379]ili on se ogrnuo svojom bezuvjetnom ljubavlju. [380]otoci: vidjeti bilješku uz 40.15. [381]ili kao onaj koji otkupljuje Sion ; vidjeti 41.14 i bilješku. [382]postani svjetlost: najvažnije stare verzije dodaju Jeruzaleme. Taj se govor upućuje, u stvari, Jeruzale

mu, personificiranom, ovdje, kao i drugdje, vrlo često ( 40.9; 49.1421). [383]tvoji sinovi: vidjeti 50.1. [384]drugi prijevod: nošene na rukama ili predmet skrbi na kukovima.(bokovima). [385]bujnost mora misli se na bogatstva koja dolaze lađama koje plove morima. [386]Madijan: zajednica arapskih plemena na istoku zaljeva Akaba Prema Stv 25.4; 1Krn 1.33 Eifa je jedan

madijanitski klan Saba: vidjeti Ps 72.10 i bilješku. [387]Kedar: vidjeti 42.11 i bilješku.Prema Stv 25.13 Nebajot je jedan Ismaelitski klan u srodstvu s Kedarom u

milosti (tj. Bog će prihvatiti žrtvovanja): prijevod ovdje slijedi neke hebrejske tekstove, Izaijin kumranski tekst i više

starih verzija ; tradicionalnii prijevod je nejasan. [388]vidjeti 40.15 Tarsis: vidjeti 2.16 i bilješku. [389]Tvoja vrata: gradska vrata ugrađena u gradski bedem. [390]ovaj redak, u prozi, predstavlja jednu vrstu parenteze. [391]tj. šume cedrova koje su proslavile planinu Liban (vidjeti 10.34 i bilješku). [392]Vidjeti bilješku uz 1.24. [393]Prema Izaijinom kumranskom rukopisu. [394]zablještenje nakon dugotrajnog boravka u tami zatvora, drugi prijevod oslobođenje. [395]pepeo stavljanje pepela na glavu znak je žalosti. (2S 13.19); usporediti 58.5 i vidjeti u Glosaru pod

RAZDERAVANJE ODJEćE. [396]uvijen u podmuklost: prijevod ovdje slijedi više hebrejskih rukopisa poduprtih starim grčkim, sirijskim i

aramejskim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst je nejasan. [397]U skladu sa starom aramejskom verzijom i cjelinom poglavlja 6062, prijevod interpretira r.10 u ženskom

rodu kao jednu personificiranu izjavu Jeruzalema. Ali hebrejski tekst dopušta također pročitati taj redak i u muškom

rodu; tad on izražava zanos (entuzijazam) mesiji (60.1). [398]ova je riječ ispuštena u tradicionalnom hebrejskom tekstu, ali je sačuvana u kumranskom rukopisu. [399]popločajte: drugi prijevod podignite kamenje podignite barjak: kao signal za narode koji trebaju dovesti

Judine izgnanike. [400]kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku tvoj Spas ili tvoj Spasitelj. [401]R.16 se predstavljaju kao dijalog proroka i naroda s GOSPODOM Edom: planinsko područje jugoistočno od

Mrtvog mora Bosra: vidjetu 34.6 i bilješku.Za vrijeme napada Babilonijaca na Jeruzalem Edomiti su navalili na ostatak

Jude 587. pr.I.Kr.Tako je Edom postao za mnoge biblijske autore tip neprijatelja Božjeg naroda. koji ludi: prema

starim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst koji sam velik. [402]Zgnječitelja U antičko doba grožđe se tiještilo gnječenjem (gaženjem) nogama. Crvene mrlje evociraju

krv na odjeći. Intervencija Boga je prispodobljena radu čovjeka koji gazi (gnječi) grožđe. [403]tj. godina kad sam iskupio svoj narod (vidjeti bilješku uz 41.14). [404]moja ruka vidjeti bilježku uz 40.10. [405]izaslanik: prema starim grčkim i latinskim verzijama, tradicionalni hebrejski tekst ima jedan protivnik. [406]tj. Mojsije, koji je spašen iz Nila (Izl 2.10) Hebrejski termin preveden s more može također biti

preveden s rijeka, Nil ,na primjer (vidjeti 19.5; Na 3.8). [407]tvoja ljubomora : vidjeti 59.17 i bilješku tvoja srčanost: drugi prijevod tvoja junaštva uzbuđenje

utrobe: Hebreji utrobu smještaju u sjedište sentimenata i čuvstava. [408]Izrael ovdje označava patrrijarha Jakova naš Iskupitelj : vidjeti 41.14. [409]tj. koji tebi pripadaju (vidjeti 47.6; 58.14 i bilješke). [410]tvoji putovi tj. ponašanje koje ti nalažeš (vidjeti bilješku uz 58.2) nekadašnji putovi , tj. ponašanje

usvojeno od strane predaka Izraelovih koji bijahu vjerni Bogu; vidjeti bilješku uz 55.8. [411]tj. Templ jeruzalemski. [412]ne zazivaše ime moje prema starim verzijama; hebrejski tradicionalni tekst ima koji na bijahu zvali moje

ime. [413]vrtovi: vidjeti bilješku uz 1.29 miomirisi (aromati) ili parfumiu. [414]Idolopoklonici su provodili noć pokraj grobnica u nadi da će komunicirati s mrtvima. [415]učiniti presvetim, tradicionalni hebrejski tekst ovdje ima ja sam presvet (tj. imam božanske moći),

vidjeti 66.17. [416]planine ® brijezi: mjesta gdje se prakticirala idolopoklonička religija, kultovi plodnosti ; vidjeti 57.7;

Oz 4.13. [417]Jakov, predak puka Izraelovog, ovdje simbolizira ostatak tog naroda ; ista napomena vrijedi i za Judu,

pretka plemena istog imena. U vrijeme proroka puk Izraelov bijaše sveden na pleme Judu. [418]Šaron: vidjeti biljašku uz 33.9 dolina Akor: vidjeti Oz 2.17 i bilješku. [419]Gad,Meni: kanaanska božanstva libacije: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA. [420]ja vas popisujem: tako prevedena hebrejska riječ čini igru riječi s Meni; za izvesti tu igru riječi treba

prevesti s ja vas vodim k maču. [421]moje sluge: prema starim verzijama; tradicionalni hebrejki tekst ima njegove sluge jedno različito Ime,

tj. ime samog Boa. [422]Početak r. 18 je dan prema kumranskomù Izaijinom tekstu i staroj grčkoj verziji ; tradicionalni hebrejski

tekst nejasan je. [423]manje no ništa :hebrejski izraz koji znači smrt. Drugi mogući prijevod: ako netko ne dosegne dob od

stotinu godina, to će biti, jer će biti proklet ili onaj koji počinit će prekršaje bit će proklet tek u dobi od stotinu godina. [424]ta bića: vjerojatno ono što se prinosi na žrtvu Bogu ona su moja: prema dvije stare verzije;

tradicionalni hebrejski tekst nejasan je. [425]pas i svinja smatrani su *nečistim životinjama i nisu mogli biti žrtvovani Bogu spomen tamjana: mirisna

žrtva koja se dodavala žrtvovanom, kao u Lv 2.2 ili 24.7 putovi: vidjeti bilješku uz 55.8. [426]ona, tj. Jeruzalem (Sion r.8). O Jeruzaleme, opisanom kao majci svojih stanovnika, vidjeti bilješku uz

50.1. [427]a Misli se na grad koji je u francuskom jeziku imenica ženskog roda (varoš), prisvojni pridjevi dani su u

muškom rodu. [428]Nesiguran prijevod jednog izraza koji se više nigdje ne susreće. [429]mir ili prosperitet. [430]tj. cijelo tijelo. [431]presveti: vidjeti 65.5 i bilješku za pristup vrtovima: vidjei 65.3 i bilješku broje jedan, koji je u sredini

nesumnjivo označava svećenika (ili svećenicu) idolatrijskog kulta svinja, miš: životinje držane *nečistim (Lv 11.7,

29°. [432]Tarsis: vidjeti Jon 1.3 i bilješku Put ( prema starim grčkim i latinskim verzijama) i Lud: nesumnjivo

afrički narodi uz Crveno more (Stv 10.6; Jr 46.9) Tubal: pučanstvo koje nastanjuje obale Crnog mora Javan: narod

jonskih otoka ili Grčke otoci: vidjeti bilješku uz 40.15. [433]mladi mjesec: vidjeti u Glosaru pod MLADI MJESEC.