Podrubnice uz Druga Samuelova knjiga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podrubnice uz Druga Samuelova knjiga


Podrubnice uz Druga Samuelova knjiga[uredi]

[1]smrt Saulova: vidj. 1 i 31.4-5 - budući potukao Amaleka ili Amalecite): vidjeti 1S 30 - Siklag: vidjeti 1.S 27.6 i bilješku.

[2]brdo Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i bilješku.

[3]Amalecit : vidjeti Izl 17.8 i bilješku.

[4]Oba izraza puk Gospodov i kuća Izraelova praktično su ekvivalentni.

[5]mesija: vidjeti 1S 2.10 i bilješku.

[6]Nek' tvoja krv bude na tvoju glavu: izraz koji znači da je netko odgovoran za smrt drugog i treba snositi posljedice.

[7]Tekst od r. 18 je nejasan, kao i mnogi naslovi u Psalmima - Luk: prisutnost te riječi u naslovu objašnjava se vjerojatno ulogom koju igra u središnjem dijelu pjesme (r. 22) - knjiga Pravednikova: vidjeti Joz 10.13 i bilješku.

[8]Gat, Aškelon: vidjeti Joz 13;3 ; 1S 5.8 i bilješke.

[9]Planine Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i bilješku - nauljen: uljem se održavao kožni oklop koji je bio rastegnut na drvenom kosturu štita ( usp. Ez 21.5 i bilje-šku ) ;

[10]Vidjeti Stv 13.18 i bilješku ;

[11]gradovi Hebrona znači "lokaliteti u okolici Hebrona".

[12]kuća Judina ili narod Jude: u prvo vrijeme David je vladao samo nad jugom zemlje (usp.5.1-5) - Javeš galadski: vidjeti 1S 312.11-13 i bilješku.

[13]Vidjeti Stv 32.3 i bilješku.

[14]Grad 10 km sjevero-zapadno od Jeruzalema.

[15]Giveat-Ama ili brijeg Amae: neidentificirano mjesto.

[16]Araba označava dolinu Jordana-prođoše sav Bitron: nepoznato mjesto ; - Mahanaim: vidjeti r.8.

[17]Vidjeti r. 1-4.

[18]kuća Saulova ovdje znači kraljevstvo Išobeštovo - kuća Davidova ili kraljevstvo Judino.

[19]Gešur: vidjeti 13.37 i bilješku.

[20]kuća Saulova, kuća Davidova: vidjeti r. 1 i bilješku.

[21]Taj bi akt mogao izražavati jednu pretenziju na kraljaevsku vlast (usp. 1Kr 2.22 i bilješku). Suložnica (konkubina) bijaše zakonita supruga, ali jednog nižeg ranga.

[22]pas : usp. 1S 24.15 i bilješku.

[23]Nek' Bog®: vidjeti 1S 14.44 i bilješku.

[24]od Dana do Ber-ševae: vidjeti bilješku o Jos 19.47.

[25]Mikala: vidjeti 1 S 18-20-30 ; 25.44.

[26]Nesigurna identifikacija lokaliteta, ali smješten je nekoliko km istočno od Jeruzalema.

[27]povjeri u uši Benjaminitima ili izvijesti Benjaminite o tome - sva kuća ili sav narod.

[28]žusterna u Siru: neidentificirano mjesto, vjerojatno sjeverno od Hebrona.

[29]Nek' padne na glavu Joabu: usp 1.16 i bilješku - kuća Joabova ili obitelj Joabova - otjecanje: vidjeti Lv 15 - lepra: vidjeti Lv 13-14 - koji dr-že vreteno tj. podvrgnuti vlasti žena.

[30]Nek' Bog učini®: vidjeti 1S 14.44 i bilješku.

[31]Berot: lokalitet petnaestak km sjeverno od Jeruzalema.

[32]Lokalitet neidentificiran ,vjerojatno smješten u području Loda, sjevero-istočno od Jeruzalema (vidjeti Ne 11.33)

[33]Izreel: vidjeti 1S 29.1, 11 -novost: o smrti Saulovoj i Jonatanovoj (1S 31.2-6) - Mefibošet: nazvan Me-ribal u 1Kr 8.34; 9.40.

[34]siesta: podnevni počinak.

[35]Araba: vidjeti 2.29 i bilješku.

[36]Vidjeti 1.15.

[37]Hebron: vidjeti 2.1-4 - tvoje kosti i tvoje meso: ovaj izraz pokazuje rodbinsku svezu (usp. Stv 2.23).

[38]izvodio i vraćao Izrael, tj. vodio bojne pohode Izraelove (vidjeti 1S 18.13-16) - glava Izraelu: vidjeti 1S 28.17.

[39]Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.

[40]kanal: smisao hebrejske riječi nije siguran - Kuća ili Hram.

[41]Milo: vidjeti 1Kr 9.15 i bilješku.

[42]Vidjeti: 3.7 i bilježku.

[43]dolina Refait nalazi se jugozapadno od Jeruzalema.

[44]Neidentificirano mjesto.

[45]Geva: vidjeti 1S 13.3 i bilješku - Gezer: loka-litet 30km sjevero-zapadno od Jeruzalema, uz filistinsku granicu.

[46]Bale-Jehuda ili, prema 1Kr 13.6, Bala ( u Judi), staro ime Kirijat-Jearima (vidjeti Joz 15.9). Ondje bijaše postavljen kovčeg, vidjeti 1S 6.21; 7.1.

[47]gumno u Nakonu: neidentificirano mjesto.

[48]Grješka Uzova sastojala se u dodirivanju kovčega, jer su samo *leviti imali na to pravo ( Dt 10.8).

[49]Gititi: prema nekima, podrijetlom iz Gitaima ,(vidjeti 4.3 i bilješku), ali je vjerojatnije, prema drugima, riječ o Gatu (vidjeti 15.18 i bilješku).

[50]efod od lana: vidjeti 1S 2.18 i bilješku.

[51]sva kuća ili sav narod.

[52]holokausti: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.

[53]svoju kuću ili svoju obitelj.

[54]kuća od cedrovine: vidjeti 5.11 ; šator od platna: vidjeti 6.17.

[55]uzeo s ispaše: vidjeti 1S 16.11 - glava Izraelu: vidjeti 5.2.

[56]jednu kuću, ovdje znači jednu dinastiju; Natan igra na dvostruki smisao hebrejske riječi prevedene s kuća: nije David taj koji će izgraditi jednu Kuću za GOSPODA (r.5), GOSPOD je taj koji će načiniti kuću za Davida.

[57]legao sa ocima svojim: vidjeti 1Kr 1.21 i bilješku - kraj redka pravi aluziju na Solomona ! Vidjeti 1Kr 2.12, 46 ).

[58]jednu Kuću za moje Ime: vidjeti 1Kr 6.

[59]služeći se ljudima:vidjeti 1Kr 11.14-40;Ps89.31-35.

[60]moja vjernost:vid. 1Kr 11.13-Kojeg sam odstranio pred tobom: vidjeti 1S 15.28.

[61]moja kuća ili moja obitelj.

[62]kuća sliuge tvoga ili moja dinastija - uputa ljudska: tekst nejasan.

[63]Nad Filistincima (r.1), Moabitima (r.2), kraljevstvom Sova(r.3), sinovima Amona (r.12) i Edomomom (r.14), vidjeti 1S 14.47 i bilješku - njihovu prevlast: tekst nejasan i prijevod nesiguran.

[64]Tj. David ih je dvije trećine odredio za pobiti, a osta-vio na životu jednu trećinu.

[65]postavi upravitelja: drugi prijevod postavi vojnu postaju ili podiže stele (usp. 10.5 i bilješku ).

[66]Betah: nepoznati lokalitet, Berotaj: lokalitet oko 50 km sjeverno od Damaska.

[67]Hamat aramejsko kraljevstvo u području sjevero-istočne Palestine.

[68]Amalek: vbidj. Izl 17.8 i bilješku.

[69]dolina Soli: vidjeti 2Krlj 14.7 i bilješku.

[70]Keretinci i Peletinci bijahu strani vojnici koji su činili osobnu gardu Davidovu. Keretinci bijahu možda podrijetlom s otoka Krete ; Peletinci su možda varijnta Filistinaca.

[71]kuća ili obitelj.

[72]Tvoj sluga, tj. Ja sam.

[73]da ja ispunim® ili da ja postupim prema njemu s dobrotom Božjom - kljast u boje noge: vidjeti 4.4.

[74]Makir: vidjeti 17.27 ; Lo-Devar: lokalitet desetak km južno od jezera Genezaret, istočno od Jordana.

[75]crknuti pas: vidjeti 1S 24.15 i bilješku.

[76]jede za mojim stolom : Siva stidljivo protestira zbog zapovijedi kraljeve (r.10). Ali starije verzije govore o stolu Davidovom.

[77]sinovi Amonovi ili Amoniti: narod istočno Jordana.

[78]Bet-Rehov: neidentificirani lokalitet ; Sova: vidjeti 8.3 ; 1S 14.47 i bilješku; Maka,Tob: neidentificirana mjesta. Ta četiri mjesta bijahu vjerojatno situirana u istom području - ljudi iz Tova: hebrejski ima dos-lovce čovjek iz Tova, koji je vjerojatno kolektivno ime, ali bi mogao značiti i kralj Tova.

[79]vojska srčanih tj. iskusnih vojnika od zanata (usp. r.17 i bilješku; 11.1).

[80]Hadadezer: vidjeti 8.3 - Rijeka ili Eufrat - Helam: neidentificirano mjesto.

[81]sav Izrael: ovog puta David je mobilizirao sve građane sposobne za vojnu službu (usp. r. 7 i bilješku).

[82]o povratku godine: tj. uslijedećeg proljeća - sav Izrael: vidjeti 10.17 i bilješku - Raba: prijestolnica kraljevstva Amonita(sada Aman, danas prijestolnica Jordana).

[83]Hitit: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.

[84]Vidjeti Lv 15.19-30.

[85]operi svoje noge: prale su se noge poslije putovanja (Stv 24.32). Ali, ovdje izraz je vjerojatno korišten u općem smislu, sa značenjem otprilike prepusti se ugodnosti.

[86]Seksualno uzdržavanje bijaše pravilo za vojnike tijekom rata.

[87]Aluzija na epizodu ispričanu u Sdc 9.50-54.

[88]kuću Izraelovu i Judinu ili narod Izrelov i Judin.

[89]tvoja kuća ili tvoja obitelj.

[90]Redak 11 pravi aluziju na ono što je ispričano u 16.21-22.

[91]starješine ili dostojanstvenici.

[92]Raba: vidjeti 11.1 i bilješku.

[93]grad vodâ _____: ovaj izraz vjerojatno označava donji grad (na obali rijeke) ; različit od gornjeg grada, bolje utvrđenog.

[94]on će nositi moje ime, tj. slava će pripasti meni.

[95]talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[96]Aluzija, vjerojatno, na teške radove nametnute od pobjednika ; tekst nije posve jasan katkad se shvati da David bijaše mučio pobijeđene uz pomoć nabro-janih sredstava.

[97]njegova sestra ili polu-sestra: Tamara, prava sestra Absalomova (r.4), bijaše samo polu-sestra Amnonu.

[98]Prema starom običaju takav brak bijaše dozvoljen (Stv 20.12), ali ga kasnija legislativa (Lv 18.11 ; Dt 27.22) zabranjuje.

[99]dugih rukava: nesiguran prijevod jednog izraza koji se nalazi samo u Stv 37 (vidjeti Stv 37.3 i bilješku).

[100]Bal-Hasor, Efraim: dva lokaliteta na 25 km otprilike sjeverno od Jeruzalema.

[101]Gešur: aramejska kneževina, istočno od Genezaretskog jezera. Prema 3.3 Talmaj bijaše Absalomu djed s materinske strane .

[102]Vidjeti Am 1.1 i bilješku.

[103]tj. ja imah.

[104]žeravica ovdje znači preostalog sina.

[105]tj. ono što ću ti ja reći.

[106]baština: vidjeti 1S 10.1 i bilješku.

[107]tj. on zna razlikovati dobro od zla.

[108]vidjeti 13.37 i bilješku.

[109]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[110]vrata :gradska vrata gdje se vršila pravda ;(Rt 4.1) - Izraelovo pleme označava ovdje (kao u r. 10) plemena smještena u sjevernom dijelu Palestine.

[111]da sam ja sudac: tj. da sam ja kralj, jer suđenje bi-jaše jedna od obveza kraljevih (vidjeti 14.1-17 ; 1Kr 3.16-28).

[112]na kraju četrdesete godine: ne zna se na koga se odnosi ta kronološka napomena ; stare grčke i sirijska verzije kažu na izmaku četiri godi e.

[113]Gešur u Aramu: vidjeti 13.7 i bilješku.

[114]Gijo: lokalitet desetak kilometara sjevero-zapadno od Hebrona.

[115]vidjeti 3.7 i bilješku.

[116]Keretinci, Peletinci vidjeti 8.18 i bilješku - Gititi: podrijetlom iz Gata, vidjeti 1S 5.8 i bilješku ; 1S 27.

[117]vjezrnost i odanost!: izraz čiji je smisao nejasan u ovom kontekstu. Stara grčka verzija kaže: I nek' Gos-pod postupi prema tebi s vjernošću i odanošću.

[118]bit ću tvoj sluga, tj. ja ću biti.

[119]potok Sedron teče podnožjem istočnog zida u Jeruzalemu.

[120]uspon Maslina je put koji vodi na brdo Maslina, nasuprot Jeruzalemu, s druge strane Sedrona.

[121]prijatelj ovdje znači konfident i savjetnik.

[122]ili narod Izraelov (vidjeti 15.2 i bilješku).

[123]Bahurim: vidjeti 3.16 i bilješku - kuća ili obitelj.

[124]Usporediti 1.16 i bilješku.

[125]Ne zna se na koje mjesto. Možda je ime mjesta nestalo iz teksta.

[126]Vidjeti 15.2 i bilješku.

[127]Vidjeti 3.7 i bilješku.

[128]sav Izrael: opća mobilizacija uzet će više dana ; to će ostaviti vremena Hušaju da obvijesti Davida (r.15-22) a Davidu da se pripremi za boj (pogl. 18) - od Da-na do Beševe: vidjeti bilješku o Joz 19.47.

[129]ne ostaje ili neće ostati.

[130]odvući ga ili, prema starim verzijama, mi ćemo ju odvući (grad sa svima koji se u njemu nalaze ; imenica grad je u francuskom jeziku ženskog roda).Na kraju redka, prijedlog za mjesto označava položaj grada.

[131]Ein-Roguel ili izvor Valjaonice (mlinski izvor): vidjeti 1Kr 1.9 i bilješku.

[132]Bahurim : vidjeti 3.16 i bilješku.

[133]onisu prešli®vodu: hebrejski ovdje stavlja jednu nepoznatu riječ ; može se pretpostaviti da znači rezer-voar ili kanal ;

[134]vodu, tj. Jordan (vidjeti r.22).

[135]Mahanaim: vidjeti Stv 32.3 i bilješku.

[136]Geografska indikacija nesigurna: zemlja Galad proteže se na istoku od Jordana ; Manahaim (r. 24) čini joj dio.

[137]Raba: vidjeti 11.1 i bilješku ; Lo-Devar : vidjeti 9.4 i bilješku ; Roguelim lokalitet vjerojatno 25 km otprilike na jugo-istoku od jezera Genezaret.

[138]prženog zrnevlja: stara grčka verzija izostavlja ponavljanje prženog zrnevlja.

[139]Gitit: vidjeti 6.10 i bilješku. - narodu ili vojnicima. - izići, tj. ići s vama u pohod.

[140]Stara grčka verzija i latinska preciziraju implicite hebrejski smisao: ali ti, ti si kao deset tisuća između nas.

[141]šuma Efraimova: lokalizacija nesigurna ; možda se radi o području istočno od Jordana spomenutom u Joz 17.15. Stara grčka verzija govori o šumi Mahanaim (vidjeti 17.24, 27 ).

[142]proguta, tj. usmrti.

[143]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[144]k svom šatoru: vidjeti Joz 22.4 i bilješku.

[145]Stela ili uspravljeno kamenje - Kraljeva dolina, neidentificirano mjesto, vjerojatno u okolici Jeruzalema.

[146]Kušit, ili Nubijac ili Etiopljanin.

[147]između dvojih vrata: nesumnjivo jedan lokal uređen u udubini obrambenog gradskog zida, između vanjskih i unutrašænjih vrata.

[148]Vidjeti 3.7 i bilješku.

[149]k svojim šatorima: vidjeti Joz 22.4 i bilješku.

[150]plemena Izraelova: vidjeti 15.2 i bilješku.

[151]moja kost i meso: vidjeti 5.1 i bilješku.

[152]Vidjeti 1S 14.44 i bilješku.

[153]Ime za više lokaliteta u Izraelu ; ovdje se vjerojatno radi o Gilgalu smještenom u blizini Jerihona (vidjeti Joz 3-4).

[154]šimej: vidjeti 16.5 i bilješku.

[155]kuća ili obitelj.

[156]prethodeći ili prvi iz - kuća Josipova označava bilo plemena Efraim i Manase, bilo zajednicu plemena sa sjevera.

[157]tvoj si sluga bijaše rekao ili ja si bijah rekao.

[158]On je oklevetao: vidjeti 16.4 i bilješku.

[159]Barzilaj: vidjeti 17.27-29.

[160]tj. Mogu li ja razlikovati®?

[161]Gilgal, vidjeti r. 16 i bilješku.

[162]kuća ili obitelj ;

[163]Svatko k s vojem šatoru, Izraele !, u 1Kr 12.16 nala-zi se gotovo istovjetan poziv na pobunu - vidjeti još Joz 22.4 i bilješku - Izrael: vidjeti 15.2 i bilješku.

[164]deset suložnica: vidjeti 15.16 ; 3.7 i bilješku.

[165]tj. moje vojnike.

[166]Keretinci, Peletinci: vidjeti 8.18 i bilješku - junaci: vidj. 10.7 i bilješku.

[167]Gabaon ; vidjeti 2.12 i bilješku.

[168]momak ili vojnik.

[169]Abel-Bet-Maka: lokalitet na 40 km sjeverno od Genezaretskog jezera - Ne zna se tko su i otkud su Beriti; čini se u svakom slučaju da se radi o pristašama šebe.

[170]Abela: skraćenica za Abem-Bet-Maka.

[171]baština Gospodova: vidjeti 1S 10.1 i bilješku.

[172]planina Efraimova: vidjeti 1S 9.4 i bilješku.

[173]prema svojim šatorima: vidjeti Jozua 22.4 i bilješku.

[174]Keretinci i Peletinci: vidjeti 8.18 i bilješku.

[175]Gabaon: vidjeti 2.12 i bilješku ;

[176]Ne zna se kad i u kojim okolnostima je Saul postu-pio tako glede Gabaonita.

[177]baština Gospodova: vidjeti 1S 10.1 i bilješku.

[178]kuća ili obitelj - usmrtiti: odgovor Gabaonita nije potpuno jasan ; možda žele reći da nemaju pravo raspolagati životom i smrću Izraelita ;

[179]raščetvoriti: smisao hebrejskog glagola nije siguran ; drugi prijevodi objesiti, nabiti na kolac - Givea Saulova: vidjeti 1S 10.5 i bilješku.

[180]Mefibošet: vidjeti 9.1-3 - prisega između Davida i Jonatana: vidjeti 1S 20.14 - 16, 42.

[181]iz Mehola ili Abel-Mehola: vidjeti Sdc 7.22 i bilje-šku.

[182]žetva ječma: općenito je u travnju.

[183]suložnica: vidjeti 3.7 i bilješku.

[184]Javeš Galadski ;Bet-Šean: vidjeti 1S 31.10-11 i bilješke - Gilboa: 1S 28.4 i bilješku ; 31.1-6.

[185]Sela: neindetificirani lokalitet.

[186]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

[187]svjetiljka: vidjeti 1Kr 11.36 i bilješku.

[188]Gob: nepoznato mjesto.

[189]Gat: vidjeti 1S 5.8 i bilješku.

[190]Tekst ovog poglavlja se nalazi, s mnogo malih varijanti, u Ps 18 n na koje će se pozivati bilješkama.

[191]mesija: vidjeti 1S 2.10 i bilješku - miljenik pjesama Izraelovih: 1S 18.7 nudi jedan primjer pjesme koja slavi djela Davidova.

[192]kuća ili dinastija.

[193]onaj koji istrajavaše na svom mjestu: to je možda nadimak za junaka. Kojiput se prevodi u starim grčkim verzijama s Išobošet ili Išbal - Tahkemonite: ime derivirano od imena jednog nepoznatog mjesta. - oklopnici: nesiguran prijevod jednog neobjašnjenog pojma - koji®: hebrejski tekst ovdje nudi dvije nerazumljive riječi, koji put korigirane s vitla svojim kopljem, prem r.18 - U svoj ovoj listi osoba i podviga, hebrejski je tekst često malo jasan.

[194]Tridesetorica : elitna postrojba osobne Davidove garde (vidjeti r.24-39), sastavljene od tridesetorice ljudi (vidjeti r.39) - Adulam: vidjeti 1S 22.1 i bilješku.

[195]libacija: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.

[196]Trojica su iz Tahkemonitea (r. 8), Eleazar (r.9) i šama (r. 11).

[197]Nepoznate osobe.

[198]Od Dana do® vidjeti bilješku o JOZ 19.47.

[199]nešto takvo: popisivanje bijaše jedno sredstvo upoznavanja, pored ostalih, vojne moći jednog kraljevstva. Samo kralj Božjeg naroda ne treba računati na veliki broj svojih vojnika, već na moć svojeg Boga ; popis zadan od Davida je protumačen po Joabu kao jedan nedostatak povjerenja u Boga.

[200]Aroer: lokalitet istočno od Mrtvog mora na granici Moaba - Prema Itinereru opisanom u r.8, Davidovi izaslanici prođoše zemlju Izrael počinjući regijom na istoku, potom polazeći na sjever i na zapad da bi završili na jugu.

[201]Hiviti, Kanaanci: vidjeti i Glosaru pod AMORITI.

[202]vidovnjak: vidjeti 1S 9.9.

[203]Vidjeti bilješku o Joz 19.47.

[204]Jebuziti: potekli od Jebuza, staro ime grada Jeruzalema, prije no što je postao prijestolnica Davidova.

[205]te ovčice: David označava tako puk kome je kralj (Ps 78.70-72) ; vidjeti jednako u Glosaru pod PASTIR.

[206]kod sluge svoga, tj. kod mene.

[207]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.

[208]kralja Arauna: neki misle da je Arauna bio kralj Jebuza prije no što ga se David domogao. Moglo bi se također prevesti kao izravni govor (slijedom r. 22): ” Sve ovo, o kralju, Arauna (što će reći ja ) daje kralju (Davidu ). “

[209]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif