Plava knjiga/1. poglavlje

Izvor: Wikizvor
Skoči na: orijentacija, traži
Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima —  1. poglavlje

Postupci medicinske dijagnostike (pregledni, zdravstveno zbrinjavanje, testiranja, pretrage)

2. poglavlje

Legenda:

Blue square H.PNG postupak se ne zaračunava uz početno i daljnje bolničko zbrinjavanje
Blue square P.PNG postupak se ne zaračunava ako je obavljen uz pregled
Blue square S.PNG specijalna usluga (osnovna cijena se uvećava za 20%)


Šifra Opis postupka Djelatnici Vrijeme (min.) Bodovi
1101(0) Pregled u PZZ/SKZZ uključuje pregled pacijenta s provođenjem potrebne terapije te određivanjem eventualne dalje dijagnostičke obrade kao i jednostavne preglede kod pružanja hitne pomoći te nakon provedenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka odnosno u tijeku provođenja istih kod kroničnih bolesti. Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije. U postupku su obuhvaćeni svi zahvati i poslovi označeni s Blue square P.PNG. Isključuje sistematske, stomatološke te psihijatrijske preglede.
11011 Prvi pregled u PZZ/SKZZ. (u SKZZ se može zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci za istog pacijenta i istu bolest. 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

26

26

11,08
11012 Kontrolni pregled u PZZ/SKZZ 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

13

13

5,54
11013 Prvi pregled kod kuće 1 liječnik spec. 30 9,00
11014 Kontrolni pregled kod kuće 1 liječnik spec. 20 6,00
1102(0) Ambulantna psihijatrijska obrada uključuje procjenu psihičkog stanja pacijenta s određivanjem potrebne terapije te eventualnih daljih dijagnostičkih postupaka. Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije. Isključuje pregled u PZZ/SKZZ.
11021 Prva ambulantna psihijatrijska obrada 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

40

10

13,26
11022 Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

30

10

10,26
1103(0) Stomatološki pregled uključuje potpuni pregled zubi i usne šupljine kao i kratki orijentacijski pregled nakon ili u tijeku liječenja. Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije. Isključuje pregled u PZZ/SKZZ.
11031 Prvi stomatološki pregled. Obavlja se prije početka liječenja i ponovno tek po isteku, najmanje 6 mjeseci od završetka prethodnog liječenja korisnika. 1 liječnik

1 srednja med. sestra

10

10

3,26
11032 Kontrolni stomatološki pregled 1 liječnik

1 srednja med. sestra

5

5

1,63
11033 Prvi specijalistički stomatološki pregled 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39
11034 Kontrolni specijalistički stomatološki pregled 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

8

8

3,41
1110(0) Početna bolnička uobičajena zdravstvena skrb obuhvaća pregled dokumentacije koju su pripremili nadležni liječnik, odnosno specijalista u okviru ambulantnog liječenja; pregled i prijem bolesnika, procjenu vrijednosti te dokumentacije, rezultate izvršenog pregleda i anamnestičkih podataka, prosuđivanje točnosti postavljene dijagnoze, naručivanje dodatnih, odnosno ponovnih pretraga i potvrđivanje dijete, davanje savjeta i uputa tijekom boravka u bolnici: zdravstveno-odgojne mjere i mjere prosvjećivanja, nazor nad provođenjem terapije i njenim rezultatima, pregled bolesnika (vizita), slanje bolesnika na terapijske zahvate u druge jedinice, njegu sestre, davanje obavijesti članovima uže obitelji te evidentiranje nalaza u povijest bolesti. Postupak obuhvaća sve poslove tijekom od 24 sata za vrijeme stacionarnog liječenja i zaračunava se kod hospitalizacije na istom odjelu samo jedanput. Tu su obuhvaćeni dijagnostički i terapijski postupci, koji su na popisu označeni sa dvije zvjezdice. Postupci ne uključuju dio poslova u svezi s prehranom i smještajem korisnika u bolnicu te njegovom osobnom higijenom. Vremenski normativ je povezan s brojem, dana boravka u bolnici. Vrijeme potrebno za provođenje postupka je duže kod kraćeg prosječnog boravka u bolnici i obratno.
11101 Početna bolnička uobičajena skrb u pedijatrijskom odjelu. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

36

13
153

31,96
11102 Početna bolnička uobičajena skrb u ginekološkom odjelu, odnosno u porođajnom odjelu 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

10
118

22,33
11103 Početna bolnička uobičajena skrb u internom odjelu. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

10
100

23,06
11104 Početna bolnička uobičajena skrb u infektološkom odjelu. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

10
100

23,06
11105 Početna bolnička uobičajena skrb u neurološkom odjelu. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

10
110

24,32
11106 Početna bolnička uobičajena skrb u dermatološkom odjelu. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

8
89

18,38
11107 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu pulmologije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

8
89

18,38
11108 Početna bolnička skrb u psihijatrijskom odjelu. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

35

7,5
85,5

22,36
11109 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu kirurgije i traumatologije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

11
125

24,86
11110 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu ortopedije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

11
125

24,86
11111 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu urologije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

11
125

24,86
11112 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu otorinolaringologije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

9
100

21,41
11113 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu okulistike. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

8,5
96,5

19,40
11114 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu onkologije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

11,5
129,5

27,00
11115 Početna uobičajena skrb u rehabilitaciji (i nepokretnih bolesnika nakon CVI, neuromišićnih oboljenja, multiple skleroze, paraplegije, tetraplegije, postoperativna stanja CNS-a i obostrane amputacije) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

7
81

17,23
11116 Početna uobičajena skrb u lječilištima, koja za liječenje koriste prirodne zdravstvene činitelje. Opis je jednak kao u šifri 1110(0). 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

7

10

3,36
1130(0) Početna bolnička uobičajena zdravstvena skrb kroničnog bolesnika, koji je dijagnostički i terapijski razriješen a potrebno mu je daljnje produženo bolničko liječenje zbog prirode bolesti, obuhvaća: pregled i prijem bolesnika, uvid u medicinsku dokumentaciju koju su pripremili izabrani liječnik i nadležni specijalist, određivanje dijete, davanje savjeta i uputa tijekom boravka u bolnici, zdravstveno odgojne mjere i mjere prosvjećivanja, nadzor nad provođenjem terapije i njenim rezultatima, pregled bolesnika (vizita), slanje bolesnika na terapijske zahvate u druge bolničke jedinice, njegu sestre, davanje obavijesti članovima uže obitelji, te evidentiranje nalaza u povijesti bolesti. Postupak obuhvaća sve poslove tijekom 24 sata stacionarnog liječenja i zaračunava se na istom odjelu samo jedanput. Tu su obuhvaćeni dijagnostički i terapijski postupci koji su na popisu označeni sa dvije zvjezdice. Postupci ne uključuju dio poslova u svezi s prehranom, smještajem bolesnika u bolnicu te njihovom osobnom higijenom.
11301 Početna uobičajena zdravstvena skrb na odjelima kronične rehabilitacije. Nastavak nakon akutne rehabilitacije po Odluci LK-a. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

12

7
82

14,95
11302 Početna uobičajena bolnička skrb u odjelima kronične psihijatrije, prosječno 60 dana. Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata opisani pod šifrom 1130(0). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

7
85

17,73
11303 Početna uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog zbrinjavanja bolesnika starije dobi (gerijatrija) - prosjek liječenja 30 dana. Ovdje su uključeni svi postupci tijekom 24 sata navedeni u opisu šifre 1130(0). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

15

5,5
63,5

13,30
1140(0) Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb obuhvaća: provjeru i nazor postupaka liječenja, odnosno rehabilitacije, njezino mijenjanje ili dopunu, upućivanje na ponovne i dodatne dijagnostičke pretrage, kontrola stanja bolesnika (vizita) najmanje 2 puta dnevno, kontrola vitalnih funkcija, mjerenje temperature, bila krvnog tlaka, davanje uputa bolesniku, zdravstveno¬prosvjetne i odgojne mjere, kompletnu njegu sestre, davanje obavijesti članovima uže obitelji i razgovore s njom, socijalno-medicinske intervencije, dogovaranje eventualnog premještaja i transporta oboljeloga, evidentiranje utvrđenog i rezultata mjerenja izvršenih tijekom dana u povijest bolesti. Pri završetku liječenja, postupak obuhvaća: pisanje otpusnog pisma i izvješće nadležnom liječniku s obzirom na daljnje liječenje u ambulanti ili kod kuće. Postupci obuhvaćaju sve navedene poslove izvršene tijekom 24 sata. Također obuhvaćaju sve druge sitnije postupke iz ovog popisa, koji su označeni sa dvije zvjezdice. Kod svih daljnjih bolničkih zbrinjavanja uzeto je u obzir prosječno vrijeme ležanja, koje je navedeno na početku bolničke skrbi.
11401 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu pedijatrije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

24

11,5
131,5

25,45
11402 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu ginekologije odnosno porađajnom odjelu 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

18

9
101

19,44
11403 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u internom odjelu 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

8
90

18,51
11404 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu infektologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

8
90

18,51
11405 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu neurologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

8,5
98.5

19,65
11406 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu dermatologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

15

6,5
77,5

15,21
11407 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu fiziologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

15

5,5
63,5

13,30
11408 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu psihijatrije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

7
85

17,73
11409 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu kirurgije odnosno odjelu traumatologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

18

9
104

19,81
11410 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu ortopedije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

18

9
104

19,81
11411 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu urologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

18

9
104

19,81
11412 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu otorinolaringologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

16

8
94

17,81
11413 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu okulistike 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

16

8
89

17,17
11414 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu onkologije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

10
113

21,69
11415 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u rehabilitaciji i zdravstvena skrb nepokretnih bolesnika na rehabilitaciji. Uključeni su isti poslovi koji su navedeni u opisu 1140(0). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

12

7
82

14,95
11416 Daljnja zdravstvena skrb u lječilištima 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

5

7

2,38
1143(0) Daljnja uobičajena bolnička zdravstvena skrb kroničnog bolesnika obuhvaća: provjeru i nadzor postupaka liječenja, promjenu ili dopunu samo nužne dodatne dijagnostičke pretrage, kontrolu stanja bolesni- ka (vizita) najmanje 1 puta dnevno,kontrolu vitalnih funkcija, mjere- nje temperature, bila, krvnog tlaka, davanje uputa bolesniku, zdrav- stveno-prosvjetne i odgojne mjere, kompletnu njegu sestre, davanje obavijesti članovima uže obitelji, socijalno-medicinske intervencije, dogovaranje eventualnog premještaja i transporta oboljelog, evidenti- ranje utvrđenog i rezultata mjerenja izvršenih tijekom dana u povijest bolesti. Pri završetku liječenja, postupak obuhvaća: pisanje otpusnog pisma i izvješće nadležnom liječniku s obzirom na daljnje liječenje u ambulanti ili kod kuće. Postupci obuhvaćaju sve navedene poslove iz- vršene tijekom 24 sata.Također obuhvaćaju sve druge sitnije postupke iz ovog popisa,koji su označeni sa dvije zvjezdice. Kod svih daljnjih bolničkih zbrinjavanja uzeto je u obzir prosječno vrijeme ležanja, koje je navedeno na početku bolničke skrbi.
11431 Daljnja zdravstvena skrb u odjelima za liječenje kroničnom rehabilitacijom. Nastavak nakon akutne rehabilitacije po Odluci LK-a, pro sječno 21 dan. 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

7

25

5,25
11432 Daljna uobičajena zdravstvena skrb u odjelu kronične psihijatrije, prosječno 60 dana. Uključeni su svi postupci tijekom 24 sata navedeni u opisu pod šifrom 1143(0). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

8

4
30

6,76
11433 Daljnja uobičajena bolničko-zdravstvena skrb u odjelima kroničnog gerijatrijskog zbrinjavanja. Prosjek liječenja 30 dana. Kod ovog zbri njavanja uključeni su svi postupci tijekom 24 sata navedeni u opisu pod šifrom 1143(0). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

10

5
40

8,77
1145(0) Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi uključuje iste poslove, koji su navedeni kod uobičajenog bolničkog zbrinjavanja, samo što su oni vezani na češće uzimanje uzoraka za laboratorijske i druge pretrage, višekratno obavljanje osnovne i specijalne njege bolesnika u krevetu, jer je bolesnik nepokretan ili mu je kretanje zabranjeno: promatranje i kontrola životnih funkcija ili stanja drugih organskih sustava, te evidentiranje svih ustanovljenih rezultata i poslova na za to posebno pripremljen obrazac, tijekom 24 sata. Obavlja se na posebno organiziranim odjelima koji predstavljaju zatvorenu funkcionalnu jedinicu. Odjel ima u pravilu 10 do 12 (najmanje 6 i najviše 20) kreveta. Može se obračunavati samo u posebno organiziranim odjelima za intenzivnu njegu, a obračun se obnosi na sve obavljene poslove tijekom 24 sata. U ove postupke ubrajaju se svi drugi sitni postupci iz jedinstvenog popisa, koji su označene sa dvije zvjezdice.
11451 bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - I stupanj: uključuje skrb bolesnika koji su pri svijesti i mogu surađivati, imaju propisano strogo ležanje, trajnu infuziju, nadzor životnih funkcija ili drugih organskih sustava tijekom 24 sata. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

23
132

27,49
11452 Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - lI stupanj: uključuje skrb bolesnika koji imaju propisanu trajnu infuziju, zahtijevaju nadzor nad stanjem elektrolita i tekućina, nadzor raznih drenaža, eventualno hranjenje preko cijevi, redovitu respiratornu terapiju. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

49,5
280,5

51,57
11453 Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi – III stupanj: Uključuje skrb bolesnika, kojima još nije potrebno intenzivno liječenje, ali je zbog zdravstvenog stanja potreban pojačan nadzor životnih funkcija, pomoć putem aparata, nadzor stanja tekućina, elektrolita i metabolita, nadzor drenaža i rana, te eventualno povremena umjetna ventilacije. Uključuje i skrb akutno psihotičnih bolesnika s agresivnim ili suicidalnim pulzijama, bolesnika u paničnom strahu, koji intenzivno psihički pate, intoksiciranih i delirantnih bolesnika. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

35

75
425

75,00
11454 Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnoj njezi - socioterapiji - uključuje skrb bolesnika sa duševnim smetnjama, koji zahtijevaju kompleksnu timsku obradu s upotrebom biološke, socijalno- terapijske i psihoterapijske metode liječenja. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

31

20
115

26,71
1146(0) Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju uključuje, osim poslova navedenih u uobičajenoj skrbi - trenutačne mjere hitne medicinske pomoći bolesniku u šoku sa ugroženim životnim funkcijama, mjere očuvanja tih funkcija, kao što su: umjetna ventilacija, dijaliza i slično, neprekidno promatranje bolesnika i bilježenje rezultata promatranja, hranjenja pomoću želučane cijevi, davanje infuzije, transfuzije, injekcija i slično. Obavlja se na posebno organiziranim odjelima. Odjel ima u pravilu 10 do 12 kreveta (najmanje 6 i najviše 16). Obračunava se samo na posebno organiziranim odjelima za intenzivnu terapiju. Odnosi se na sve obavljene poslove tijekom 24 sata. Postupak uključuje i druge manje poslove, odnosno postupke, koji su u ovom popisu označeni sa dvije zvjezdice.
11461 Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju - I stupanj Uključuje skrb bolesnika sa ugroženim fiziološkim funkcijama koje je potrebno pomno pratiti zbog mogućeg iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Sastavni dio skrbi je stalni Liječnički nadzor redovite kontrole osnovnih životnih funkcija, nazor stanja tjelesnih tekućina, elektrolita i metabolita, nadzor drenaže tjelesnih šupljina i rana, intenzivna respiracijska terapija i njega bolesnika u krevetu, jer je bez svijesti, nepokretan ili mu je zabranjeno kretanje. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

150

108
612

137,88
11462 Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju - lI stupanj: Uključuje skrb bolesnika koji su fiziološki nestabilni, pa je potrebno primijeniti hitne mjere liječenja. U ovu grupu ubrajamo i bolesnike sa ugroženom respiracijskom funkcijom (bolesnici imaju uveden endotrahealni tubus ili kanilu), odnosno bolesnike s prevladanim lakšim poremećajima srčanog ritma, prijetećom srčanom dekompenzacijom, dijalizom bez komplikacija. smetnje u ravnoteži vode i elektrolita, bolesnike s potpunom parenteralnom prehranom, raznim sukcijama i slična stanja. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

190

126
714

165,36
11463 Bolničko zdravstvena skrb u intenzivnom liječenju - III stupanj: uključuje bolesnika kojima su otkazale fiziološke funkcije, kod kojih je potreban stalan nadzor i stalne promjene u načinu života pomoću raznovrsnijih načina i invazivnog monitoringa. U ovu grupu ubrajamo bolesnike u šoku, bolesnike s težim poremećajima srčanog sustava, težu respiratornu insuficijenciju koja zahtjeva umjetnu ventilaciju, cirkulatorno nestabilne bolesnike s hemodijalizom ili bolesnike s peritonealnom dijalizom Blue square S.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

300

170
970

237,04
1160(0) Konzultacija-znači pismeni savjet ili pismeno mišljenje o ocjeni stanja bolesnika ili daljnjeg liječenja, koje daje liječnik ili liječnik specijalista druge struke na zahtjev liječnika, odnosno korisnika ili zajednice, koji liječi bolesnika. Postupak se ne smije zaračunavati, ako konzultirani liječnik preuzme bolesnika na liječenje. Ako konzultirani liječnik obavi i pregled bolesnika, dodatno ga zaračunava.
11601 Konzultacija kod liječnika primarne zdravstvene zaštite ili stomatologa 1 liječnik

1 srednja med. sestra

7

7

2,28
11603 Konzultacija u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti. Vrijedi za specijaliste u specijalističkim ambulantama i bolničkoj djelatnosti. 1 liječnik spec. 10 3,00
1161(0) Timska konzultacija - uključuje pismeni savjet ili pismeno mišljenje o ocjeni stanja bolesnika ili o najpogodnijem načinu liječenja, koje na zahtjev nadležnog liječnika izdaju najmanje 3 liječnika, odnosno specijalisti različitih ili iste struke.
11611 Timska konzultacija liječnika u primarnoj zaštiti: primjenjuje se kod ocjenjivanja privremene nesposobnosti za posao ili pri davanju suglasnosti za daljnje liječenje. 1 liječnik spec.

2 liječnika
1 srednja med. sestra

10

10
10

8,26
11612 Timsko konzultiranje u polikliničko-konzilijarnoj djelatnosti: primjenjuje se za utvrđivanje prava ili potreba korisnika u korištenju pojedinih vrsta zdravstvenih usluga ili zahvata, raznih pomagala, liječenja u inozemstvu, davanju stručnog mišljenja o njegovoj privremenoj ili trajnoj nesposobnosti na zahtjev raznih ustanova, organizacija i slično. 3 liječnika spec.

1 srednja med. sestra

10

10

10,26
11615 Ekspertiza pojedinog liječnika predstavlja pismeni opis: zdravstvenog stanja korisnika sa tijekom bolesti, izvršenih pretraga i rezultata dijagnostike, terapije, odnosno rehabilitacije, te davanje stručnog mišljenja o određenom zdravstvenom pitanju korisnika na zahtjev raznih organizacija, zajednice, pravnih osoba ili samog korisnika. 1 liječnik 45 9,00
11616 Ekspertiza specijaliste pojedinca uključuje poslove navedene u prethodnom postupku pod šifrom 11615. 1 liječnik spec. 90 27,00
11617 Ekspertiza specijalističkog tima obuhvaća poslove navedene kod postupka pod šifrom 11615, samo kod težih oboljenja ili stanja, gdje je potrebno da analizu zdravstvenog stanja daju specijalisti iste ili različitih specijalnosti. 3 liječnika spec. 90 81,00
1190(0) Skrb novorođenčadi
11901 Početna skrb novorođenčeta nakon poroda kod kuće, obuhvaća: ocjenjivanje novorođenčeta po Apgaru, te na osnovi drugih metoda ocjenjivanja, njegov orijentacijski pregled, zapis porođajne težine, dužine, opsega lubanje i ostalih mjera novorođenčeta. 1 srednja med. sestra 30 3,78
11902 Daljnja skrb zdravog novorođenčeta kod kuće, uključuje: njegu pupka, kupanje i previjanje, podučavanje majke o pravilnoj njezi novorođenčeta, o dojenju, odnosno prehrani, kontrolu pražnjenja, liječenje soora, te ocjenjivanje u uspješnosti dojenja. 1 srednja med. sestra 60 7,56
11910 Početna skrb novorođenčeta na porođajnom odjelu u bolnici uključuje: zbrinjavanje novorođenčeta neposredno nakon poroda, njegovo ocjenjivanje po Apgaru ili na osnovi druge liječničke ocjene, njegov orijentacijski pregled, zapisivanje porođajne težine, dužine, opsega lubanje, te ostalih mjera novorođenčeta, utvrđivanje refleksa, sažetak prenatalne i porođajne anamneze, BCG, uzimanje kapilarne krvi zbog skrininga, te njegu i nadzor sestre. Postupci uključuju sve navedene poslove tijekom 24 sata. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

11
128

25,24
11911 Daljnja skrb novorođenčeta u bolnici, uključuje nadzor nad zdravstvenim stanjem novorođenčeta, te potrebnu njegu sestre. Postupak se računa na 24 sata dnevno. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

15

9
108

19,41
11912 Bolnička skrb novorođenčeta u intenzivnoj njezi obavlja se kod novorođenčadi s vrlo niskom porođajnom težinom ili kod bolesne novorođenčadi, kojima je potrebno održavanje odgovarajuće tjelesne temperature, vlage, kisika u zraku koji udišu, hranjenje pretežno intravenozno ili nazogastričnom sondom te održavanje sterilnih uvjeta. Provodi se u inkubatorima sa dodatnom opremom, monitorima za kontrolu disanja i srčane akcije, perfuzorno precizno doziranje količine intravenozne infuzije, maska za oživljavanje itd. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

60

54
306

64,44
1200(0) Neurološke pretrage
12030 Testiranje provodljivosti živaca, (mjerenje brzine motorične provodljivosti jednog živca); kliničko laboratorijska dijagnostička metoda pretrage s upotrebom električne stimulacije i osciloskopa te grafičkim prikazom. 1 viši zdr. tehničar 10 1,46
12031 Testiranje provodljivosti jednog ili više živaca polisegmentno kod određivanja razine lezije. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
12039 Testiranje neurovegetativnih funkcija – uključuje standardne testove (EKG, test mirovanja, test dubokog disanja, Valsalvin test, aktivni ortostatski test, simpatički kožni odgovor), te analizu podataka i interpretaciju nalaza. 1 liječnik spec.

1 VŠS

40

45

18,57
12040 Neurološka evaluacija (ocjena, procjena) boli 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

100

40

35,84
12041 Neurofiziološka terapija boli Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

35

8,11
12042 Klinička i neurofiziološka evaluacija ekstrapiramiđnih sindroma. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

70

25

24,65
12043 Kompjuterizirana biaksialna akcelerometrija uz farmakološko testiranje 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

50

40

20,84
12051 Testiranje mišićne snage manualno. Orijentacijska pretraga za ocjenjivanje snage mišića Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 10 1,46
12052 • Kompletni (mišićni status) Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 45 6,57
12053 • Djelomičan (jedne mišićne skupine) Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 10 1,46
12060 Dijagnostička lumbalna punkcija ili punkcija cisterne 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

15

1,5
13,5

6,41
12061 Cervikalna lateralna punkcija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

10
20

9,98
12071 Standardni EEG, 16 kanala, HV, FS 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

35

8,11
12072 8 satna (noćna) Polisomnografija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

120

500

109,00
12073 Kompjutorska obrada EEG-a, video, poligrafski, Holter 1 radnik VSS 40 8,00
12074 Elektroencefalografsko snimanje sa 16- kanalnim EEG aparatom u otežanim uvjetima (Epi. napad, nemir, agresija itd.) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

30

120

26,52
12075 Videografsko kontinuirano snimanje EEG-a 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

60

30

22,38
12076 Cjelodnevno snimanje EEG ili cijelonoćna Polisomnografija ( s analizom spavanja) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

150

300
300

126,60
12077 Elektroencefalografija kod novorođenčeta i dojenčeta do 1 godine starosti, rutinska 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

20

60
60

22,32
12078 Elektroencefalografija kod djeteta od 1 do 10 godina starosti, rutinska. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

20

60
60

22,32
12079 Elektroencefalografija s poligrafijom kod novorođenčeta i dojenčeta do 1 godine starosti, rutinska. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

50

140
140

53,08
12080 Elektroencefalografija s poligrafijom kod djeteta od 1 do 10 godina starosti, rutinska. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

15

100
100

31,70
12081 Trisatna poligrafija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

60

240
240

83,28
12082 Produženo 8 satno EEG ili Poligrafsko ambulantna monitoriranje (Holter) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

45

80
15

27,07
12083 Aktivacijske tehnike uz standardni ili drugi EEG (dodatno) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

20

30
10

11,64
12084 Dijagnostika kortikalne smrti 1 liječnik spec.

2 viša zdr. tehničara

60

180

70,56
12085 Svaka cerebralna kartografija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

90

110

43,06
12087 Vestibularne aktivacijske tehnike u EEG-u 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

100

140

50,44
12088 Kratka poligrafija (3 sata): EEG, EKG, respiracija EMG, okulogram i dr. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

20

180
30

36,06
12090 Diafanoskopija (prosvjetljavanje lubanje) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

10

10

4,46
12091 Detekcija senzoričkih cerebralnih potencijala 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

90

300

70,80
12092 Neurofiziološka mjerenja kod stereotaktičkih operacija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

120

120

53,52
12093 Elektroretinografija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

20

60

14,76
12095 Reoencefalografija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60

30

22,38
1210(0) Testiranje vida. Određivanje vodnog polja za oba oka
12101 • po Goldmannu ili Friedmanu. Svaki se postupak zaračunava posebno Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

30

5,88
12102 • kompjutorizirana perimetrija na različitim aparatima Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

50

8,80
12111 Adaptometrija za jedno oko Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

3

60

9,60
12112 Niktometrija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

3

20

3,82
12120 Određivanje osjećaja za boje po Farnsworthu za oba oka Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

50

8,80
12121 Određivanje osjećaja za boje na anamaloskopu za oba oka Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

3

8

2,07
12122 Pregled s ortoreterom Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

10

2,96
12130 Pregled s prepisivanjem kontaktnih leća Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
12131 Upućivanje za nošenje kontaktnih leća ili modeliranje leća Blue square H.PNG 1 srednja med. sestra 20 2,52
1220(0) Druge oftalmološke pretrage
12220 Slikanje očne pozadine Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

5

5

2,13
12250 Aplanacijska tonometrija za oba oka Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

10

10

4,26
12251 Elektronska (kompjutorizirana) tonografija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

20

20

8,52
12254 Orbitotonometrija ili grafija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

20

20

8,52
12290 Test provokacije kod Glaukoma Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39
1230(0) Testiranje auditornih i vestibularnih funkcija
12301 Tonalna audiometrija za određivanje praga Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

25

5,15
12302 Tonalna audiometrija za određivanje praga - kod djece Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

45

8,07
12303 Bekesy audiometrija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

5

20

12304 Audiometrijski testovi : Fowler, Luscher, Si-Si, TDT, 3,48 intenzivna širina, Runge, apsolutna provodljivost kosti, modificirani TDT, frekvencijska identifikacija šuma, audiometrijski test lateralizacije. Svaki se test evidentira posebno Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

15

3,69
12305 Govorni audiogram Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

105

16,83
12306 Govorni audiogram sa slušnim aparatom Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 VSS (surdopedagog)

10

120
100

40,52
12308 Akumetrijsko ispitivanje 1 liječnik spec. 10 3,00
12311 Timpanogram standardni Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednji zdr. tehničar

10

10

4,26
12312 Stapedius refleks Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednji zdr. tehničar

5

15

3,39
12313 Timpanometrijsko ispitivanje funkcije Eustahijeve tube 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

15

5,19
12314 Timpanometrijsko ispitivanje zamora 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

15

3,69
12315 Timpanometrijsko ispitivanje latencije Stapedius refleksa 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

15

3,69
12331 Agravacijski i simulacijski testovi: (Stenger, Lombard, Dorfker-Steward, Azzi), audiometrijski test-retest Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

20

4,42
12341 Bitermalni kalorični test po Hallipike-Fitzheraldu s vodom ili sa zrakom 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

45

45

19,17
12342 Kalorični test po Barranyu ili po Kobracku Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39
12351 Rotatorno ispitivanje aparata za ravnotežu po Barranyu Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39
12361 Kalorična elektronistagmografija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

120

26,52
12371 Rotatorna elektronistagmografija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

60

6,69
12381 Pendularna elektronistagmografija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

60

13,26
12382 Reoencefalografija s cervikalnim ENG testovima 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

15

50

11,80
12383 Kraniokorpografija (CCG) položajni testovi 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

10

20

5,52
12384 Vestibularne vježbe 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

20

4,42
12391 Statokineziometrija s kompjutorskom analizom 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

45

12,57
12392 Elektrokohleografija. Detekcija električnih potencijala moždanog stabla i evocirani potencijal srednjih latencija (MLR), otoakustička emisija. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60

150

39,90
1240(0) Otorinolaringološke pretrage
12411 Otorinoskopija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

10

10

4,26
12412 Rinomanometrija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

20

20

8,52
12413 Otomikroskopija (mikrostatus i mikrotoaleta uha) Stethoscope-2.png Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39
12414 Sinusoskopija (dijagnostička) paranazalnih sinusa Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

25

25

10,65
12491 Fonijatrijski pregled Blue square H.PNG 1 liječnik spec. 10 3,00
12492 Mjerenje fonacijskog vremena. Fonospirometrija Blue square H.PNG 1 liječnik spec. 20 6,00
1250(0) Kardiovaskularne pretrage
12510 Polikardiografija je grafički zapis akustičnih i mehaničkih fenomena iznad srca. Obuhvaća fonokardiogram, elektrokardiogram i apekskardiogram. Ako se snimanje ponovi nakon aplikacije lijekova (farmakodinamski test) dodaje se 50% vrijednosti. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
12511 Proširena polikardiografija. Uključuje uz komponente pod šifrom 12510 još i kinetokardiogram ili sfigruogram vene jugularis ili ortostatski Valsava test. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

20

8,92
12520 Snimanje bila arterije s grafičkim prikazom i izračunom vrijednosti sistoličkih vremenskih intervala u polikardiografiji. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20 8,19
12531 Arterijska pletizmografija 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

40

40

17,04
12532 Venozna pletizmografija, mjerenje učinka mišićne pumpe 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

15

6,39
12550 Intrakardijalna fonokardiografija. Snimanje akustičkih fenomena unutar srčanih šupljina pomoću kateterizacije srca. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

15

8,19
12570 Kardiorespirografija uključuje bilježenje disanja pomoću dviju samoljepljivih elektroda u predjelu prsnog koša (impedentna pneumografija) i brzine srčane akcije pomoću jedne samoljepljive elektrode u drugom interkostalnom prostoru desno (beat to beat) - dugotrajno snimanje. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

45

300

57,30
1260(0) Električna aktivnost srca
12601 Uobičajena elektrokardiografija. Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i analiza. Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

5

10

2,76
12602 Holter monitoring 24-satno snimanje EKG pomoću magnetskog zapisa i prenosnog kazetofona, naknadna interpretacija na čitaču (poluautomatska). Metoda je komplementarna sa tekstom opterećenja. Prednost metode je u tome da omogućuje praćenje EKG tijekom svakodnevnih aktivnosti bolesnika i eventualnih stresova na radnom mjestu, kod kuče tijekom spavanja ili bilo koje druge aktivnosti 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

50

30

19,38
12603 Telemetrija- telemetrijsko snimanje EKG (1 odvod) sa namjenom monitorizacije tijekom testa sa opterećenjem (dinamična elektro- kardiografija). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

35

10

11,96
12604 Elektrokardiogram - Frankovi odvodi. Snimanje ortogonalnih odvoda po Franku kao dodatak standardnom elektrokardiogramu. Značaj dodatnih odvoda je u većoj vjerojatnosti otkrivanja neuobičajenih lokalizacija infarkta miokarda Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

15

3,69
12605 Testiranje pacemakera Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
12606 Transtelefonska elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i analiza s usmenim ili pismenim savjetom, mišljenjem o ocjeni stanja bolesnika ili daljnjeg liječenja – 1 tjedno tijekom najduže 4 mjeseca 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

15

5,19
12607 Transtelefonsko mjerenje tlaka s usmenim ili pismenim savjetom – 1 tjedno tijekom najduže 4 mjeseca 1 viša med. sestra 7

10

1,02
12608 Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka-uključuje mjerenje krvnog tlaka tijekom 24 sata pomoću prijenosnog uređaja, te analizu i interpretaciju nalaza 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

45

15,57
12620 Dinamična elektrokardiografija - test sa opterećenjem na cikloergometru, odnosno na pokretnoj traci. Tjelesno opterećenje na cikloergometru u svrhu određivanja tjelesne izdržljivosti ispitanika i otkrivanje ishemične bolesti srca, te poremećaji srčanog ritma nakon prethodnog isključivanja (anamneza, klinički pregled) bolesti srca, koje su kontraindikacije za test opterećenjem ili utječu na interpretaciju, te isključivanje značajnije ventilacijske insuficijencije. Test je višestupanjski i nekoliko puta nakon opterećenja snima se kompletni elektrokardiogram pomoću telemetrije. Prije, tijekom i nakon testa svaku minutu mjeri se RR. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

50

90

28,14
12630 Vektoelektrokardiografija. Vektokardiogram je grafički prikaz bioelektrične aktivnosti srca u tri ortogonalne ravnine. Radi se o takozvanom "dvodimenzionalnom EKG". 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

35

45

17,07
1270(0) Kateterizacija srca i žila
12701 Kateterizacija srca: desnog, lijevog (mjerenje MV i saturacije) lijeva ventrikulografija, aortografija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120

260
130

90,34
12702 Transeptalna kateterizacija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

100

200
100

71,80
12730 Dodatna angio-kardiografija (atriografija, desna ventrikulografija) 1 liječnik spec."

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

60

120
60

43,08
12731 Prepreke u uvođenju katetera (kod patoloških promjena kod šifri 12701,12780,12702,12730) 1 liječnik spec.

1 srednji zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

60

60
30

30,54
12740 Određivanje shuntova. PTCA, biopsija srca, metabolička ispitivanja,

ergotaminski test

1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

30

30
30

17,36
12750 Mjerenje tlaka krvi s Millarevim transducerima Blue square H.PNG 1 liječnik spec. 30 9,00
12760 Rutinsko elektrofiziološko ispitivanje srca 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

60

90
90

60,48
12761 Elektrofiziološko ispitivanje supraventrikularne tahikardije 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120

150
150

112,80
12762 Elektrofiziološko ispitivanje ventrikularne tahikardije 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120

150
150

112,80
12763 Farmakološko ispitivanje supraventrikularne tahikardije 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120

150
150

112,80
12764 Farmakološko ispitivanje ventrikularne tahikardije 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120

150
150

112,80
12765 Ablacija supraventrikularne tahikardije 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar
1 rtg tehničar

180

210
210
180

187,80
12766 Ablacija ventrikularne tahikardije 2 liječnika specijalista

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar
1 rtg tehničar

240

270
270
120

232,56
12780 Koronarografija: lijeva ventrikulografija, aortografija koronarografija (8 projekcija) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120

240
120

86,16
12792 Cikloergometrija s EKG-om (Ergometrija- uz snimanje EKG-a do 10 snimanja) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

25

25
25

14,30
12795 Privremena elektrostimulacija Blue square H.PNG 1 liječnik spec. 20 6,00
12796 Atrioseptosomia po Rashkindu. Balonska dilatacija stenoze pulmonalne valvule 1 liječnik spec. 60 18,00
1300(0) Stomatološke pretrage
13020 Uzimanje otiska zubnih lukova i izrada studijskog modela uključuje otisak oba zubna lukva i izradu, te arhiviranje studijskog modela. Zaračuna se samo u okviru ortodontskog liječenja, pri liječenju povreda viličnih kostiju, kao što je protetska rehabilitacija urođenih i stečenih defekata lica i čeljusti usta kada je potrebna njihova repozicija, te kod najzahtjevnijih kompleksnih postupaka s područja protetike. Ne smije se zaračunati. ako je bilo izvršeno samo uzimanje otisaka jednog zubnog luka, odnosno ako je bio izrađen radni model, kao što je protetska rehabilitacija urođenih i stečenih defekata lica i čeljusti usta Blue square H.PNG 1 liječnik

1 srednja med. sestra
1 srednji zubni tehničar

20

20
70

15,34
13021 Analiza studijskih modela obuhvaća: mjerenje širine pojedinih zubi, zubnih skupina, interdentalnih prostora, mjerenje prednje i stražnje širine zubnih lukova, njihove visine, analiziranje rezultata mjerenja, njihovo uspoređivanje sa prosječnim vrijednostima, utvrđivanje međučeljusnih odnosa na studijskom modelu i evidentiranje rezultata u zdravstvenu kartoteku. Obavlja se na početku liječenja odnosno rehabilitacije. U ortodonciji ponovo najmanje 6 mjeseci nakon početka liječenja. 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

30

30

12,78
13022 Analiza artikulacijskih i okluzijskih smetnji u individualnom i gnatološkom artikulatoru i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji i stečenih defekata lica, čeljusti i usta, u kliznoj okluziji, služi za okluzijsku dijagnostiku i terapiju parodontalnih disfunkcija, te za izradu fiksnih i protetskih radova za snimanje kod smetnji u kliznoj okluziji, bruksizma i artropatije čeljusnog zgloba (izrada griznih šablona posebno) i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji urođenih i stečenih defekata lica, čeljusti i usta. 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra.
1 viši zubni tehničar

130

130
40

61,22
13023 Lab. izrada studijskog modela oba zubna luka i arhiviranje 1 srednji zubni tehničar 70 8,82
13024 Lab. analiza modela u individualnom i gnatološkom artikulatoru 1 viši zubni tehničar 40 5,84
13090 Kontrola zubnih naslaga bojenjem (registracija naslaga) obuhvaća nanošenje boje na zube, očitavanje i zapis obojenosti, određivanje indeksa (oba luka) Blue square H.PNG 1 liječnik

1 srednja med. sestra

10 3,26
1310(0) Pretrage gornjeg digestivnog i respiratornog trakta
13195 Određivanje kvantuma salivacije Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

10

10

3,26
13196 Kay- test (ispitivanje želučane sekrecije) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

60

13,26
13197 Secretin test (ispitivanje egzogene sekrecije pankreasa) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

15

60

13,26
13198 Manometrija jednjaka – gornjeg probavnog sustava 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednji zdrav. tehničar 45
45

25,74
13199 Manometrija anorektuma – donjeg probavnog sustava 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednji zdrav. tehničar

40

40
40

22,88
13200 Manometrija anorektuma – donjeg probavnog sustava s kolonom 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60

90

31,14
13201 24-satna pH-metrija 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

65

39

25,19
1330(0) Pretrage urinarnog trakta
13301 Bimanuelna palpacija mjehura i sadržaja male zdjelice u anesteziji Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

15

6,69
13302 Kreatinin klirens - (tehničko izvođenje) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra
1 lab. tehničar

2

18
5

3,49
13303 Pokus koncentracije određivanjem osmolalnosti urina Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra
1 lab. tehničar (SSS)

2

21
50

9,54
13304 Pokus na hematuriju sa 3 čaše Blue square H.PNG 1 srednja med. sestra

1 lab. tehničar (VŠS)

9

22

4,34
13305 Pokus na ortostatsku proteinuriju Blue square H.PNG 1 srednja med. sestra

1 lab. tehničar (SSS)

6

6

1,51
13306 Određivanje postotka dismorfičnih eritrocita (mikroskopski) Blue square H.PNG 1 srednja med. sestra

1 lab. tehničar (VŠS)

3

10

1,83
13307 Test-2-satne mokraće natašte za metaboličku obradu Blue square H.PNG 1 liječnik

1 viši zdr. tehničar
1 srednja med. sestra

2

10
12

3,37
13331 Cistometrija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

60

60
60

34,32
13332 Kombinirano mjerenje intraabdominalnog pritiska, cistometrija, profila pritiska u uretri i elektromiografije sfinktera (nije uključen reakcijski cistouretrogram) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

80

80
80

45,76
13350 Utvrđivanje profila uretre Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

15

15
15

8,58
13351 Mjerenje pritiska gornjih mokraćnih putova Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

90

90
90

51,48
13391 Uroflow Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

10

10
10

5,72
13392 Testiranje osjetljivog mjehura Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra 1 viši zdr. tehničar

25

25
25

14,30
13393 Sfinktometrija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra 1 srednji zdr. tehničar

15

15
15

8,58
13394 Mjerenje abdominalnog pritiska ili pritiska analnog sfinktera 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra 1 srednja zdr. tehničar

40

40
40

22,88
1350(0) Pretrage ženskog genitalnog sustava
13530 Postkoitalni test uključuje uzimanje i mikroskopski pregled Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

10

10

4,26
1360(0) Pretrage mišića i kostura
13610 Mjerenje dužine udova. Utvrđivanje asimetrije. Klinička metoda pretrage za utvrđivanje užine udova i simetrije Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 10 1,46
1362(0) Mjerenje opsega pokreta. Klinička metoda pretrage za utvrđivanje opsega pojedinih zglobova.
13621 Jednoosni zglobovi Blue square H.PNG 2 viši zdr. tehničar 5 1,46
13622 Višeosni namjenski i zglob kuka Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 15 2,19
13623 Određivanje mineralnog sadržaja skeleta (denzitometrija) Blue square S.PNG 1 liječnik spec.

1 liječnik

7

30

8,10
13624 Dinamometrija ili test mjerenja snage jednoga segmenta (do 3 segmenta) Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 10 1,46
13631 Rutinska elektromiografija mišića gornjih ili donjih udova. Kliničko laboratorijska dijagnostička metoda pretrage s upotrebom igličaste koaksijalne elektrode i upotrebom osciloskopa. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

30 13,38
13632 određivanje latence i drugih parametara valova: T, M, H. F. Kliničko laboratorijska dijagnostička metoda pretrage s upotrebom mehaničke ili električne stimulacije i detekcije s površinskim ili igličastim elektrodama i upotrebom osciloskopa Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

10

4,46
13633 Određivanje funkcionalne sposobnosti živčano-mišićne sinapse sa tetaničkom električnom stimulacijom. Kliničko-laboratorijska dijagnostička metoda pretrage s upotrebom igličastih elektroda te osciloskopa (najmanje tri različite frekvencije električnog stimulansa) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

10

4,46
13634 Polielektromiografija Elektromiografija s analizom frekvencije. Elektromiografija analnog i uretralnog sfinktera. ,1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

60

90

31,14
13635 Elektromiografija uterusa sa površinskim elektrodama u trudnoći 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

10

4,46
13638 Elektromiografija vanjskih očnih mišića 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

60

65

27,49
13640 određivanje živčano-mišićnog podrhtaja (ili trzaja) i teritorijalne gustoće mišićnih vlakana u motoričkoj jedinici, (SFEMG) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

90

100

41,60
13641 određivanje živčano-mišićnog podrhtaja (ili trzaja) i teritorijalne gustoće sa intravenoznom aplikacijom farmakološkog sredstva 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

100

120

47,52
13690 Elekrostatus. Dijagnostička metoda za ocjenjivane sposobnosti mišićne kontrakcije pomoću električne struje (po segmentu) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

30

7,38
13691 Test FES. Dijagnostička metoda za utvrđivanje funkcionalne vrijednosti pokreta izazvanog električnom stimulacijom. Određivanje mjesta izdržljivosti živaca i sposobnosti kontrakcije mišića Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

20

4,42
13692 Elektroneurografija jednog perifernog živca. Kliničko laboratorijska dijagnostička metoda pretrage upotrebom električne stimulacije i detekcije s površinskim ili igličastim elektrodama, upotrebom osciloskopa i fotografskom superpozicijom Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

15

15

6,69
13693 Kineziološko mjerenje hoda s elektrobaragramom ili elektrogoniogramom. Kliničko laboratorijska metoda pretrage evaluacije hoda oba donja uda ili pokreta u gležnju, koljena i kuka obaju donjih udova tijekom hodanja, (Polgon) 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

60

60

26,76
13694 Kineziološko mjerenje hoda s polielektromiogramom ili mjerenje pokreta gornjeg uda s elektrogoniogramom te polielektromiogramom. Kliničko laboratorijska metoda pretrage električne aktivnosti najmanje osam mišićnih grupa obaju donjih udova tijekom hodanja ili pokreta i hotimične i refleksne električne aktivnosti grupa gornjeg uda.

Kineziološko mjerenje pokreta kralježnice.

1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

60

90

31,14
13695 Polisegmentna elektroneurografska analiza jednog živčanog stabla i intraoperativna elektroneurografija 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

45

45

20,07
1370(0) Pretrage kože
13710 Digitalna dermoskopija s ili bez softverske analize podataka (uključuje klinički pregled, savjetovanje i interpretaciju nalaza) Blue square P.PNG 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

35

15

12,39
1420(0) Biopsija: uključuje endoskopsku biopsiju punch biopsiju, perkutanu biopsiju iglom i površinske briseve, isključuje biopsiju incizijom. otvorenu operaciju ili eksciziju tkiva (perkutana biopsija kompaktnih tvorbi), biopsiju larinksa, farinksa i vaskularnih organa.
14201 Biopsija na ORL - području pri endoskopiji (usna šupljina i orofarinks). Jedinica obračunavanja je od 1 do 5 biopsija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
1430(0) Biopsija drugih respiratornih organa
14310 Perkutana biopsija pluća ili pleure iglom 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

25

25

11,15
14321 Biopsija dušnika, bronhija ili transbronhijalne biopsije pluća pri endoskopiji. Jedinica obračunavanja je 1 -5 uzimanja. 1 liječnik spec

1 viša med. sestra

10

10

4,46
1440(0) Biopsija probavnog trakta
14451 Biopsija probavnog trakta kod endoskopija (isključene aspiracijske biopsije tankog crijeva). Jedinica obračunavanja je od 1 - 5 uzimanja 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

5,92
14452 Elektrodiatermijska endoskopska polipektomija makroparcijalne biopsije ili elektroresekcija izrasline (tumora). 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

15

15

8,88
144531 Endoskopska papilosfinkterotomija (EPT) kod ERCP. Uključuje: s posebnom elektrodiatermijskom omčom (papiloform) kod ERCP, izvršenu disekciju papile i Oddijevog sfinktera. 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

20

20

11,84
14454 Ekstrakcija kamena iz holedokusa po EPC, litotripsija kamena u žučnim putovima, uvođenje pig-tail katetera za unutrašnju drenažu žučnih putova po EPT. Uvođenje nazobilarne sonde u holedokus po EPT za drenažu žučnih putova. Svaki se zahvat posebno evidentira. 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

20

20

11,84
1450(0) Biopsija drugih probavnih organa
14501 Biopsija tankog crijeva. Definicija: aspiracijska biopsija proksimalnog tankog crijeva s posebnom biopsijskom sondom (kapsulom). U raznim modifikacijama. U pravilu mora biti položaj sonde ili proces uvođenja voden rendgenološki i endoskopski 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
14502 Biopsija jetre iglom (perkutana) i druge biopsije dubokih struktura kod laparoskopije. Perkutana aspiracijska biopsija jetre iglom u svrhu histopatološke dijagnostike 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

15

6,69
1460(0) Biopsija urinarnog trakta i muških genitalnih organa
14601 Perkutana biopsija bubrega. Evidentira se samo jedanput bez obzira na broj uzoraka 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
14631 Perkutana biopsija prostate. Evidentira se samo jedanput bez obzira na broj uzoraka 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
1470(0) Biopsija ženskog genitalnog trakta
14710 Percoeliskopska adhezioliza sa laparoskopijom. Eventualna biopsija je uključena 2 liječnika spec.

2 više med. sestra

60

60

53,52
1480(0) Druge specifične biopsije bez incizije
14830 Biopsija kože i biopsija cervixa kliještima (faure) punch biopsija Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

5

5

2,23
14840 Biopsija kosti i vađenje koštane srži (autologne i alogenične). Evidentira se jedanput bez obzira na broj uzoraka 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
14890 Punkcijska biopsija dojke Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

5

2,23
1500(0) Kirurška biopsija: Uključuje biopsiju sa incizijom ili ekscizijom tkiva te isključuje biopsiju s endoskopijom, perkutanu biopsiju iglom i površinski bris.
15010 Probatorna ekscizija biopsija kože, potkožnog tkiva mišića ili limfne žlijezde Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 liječnik
1 srednja med. sestra

15

15
15

8,58
1580(0) Drugi organi
15811 Biopsija mediastinalnih limfnih žlijezda kod medijastinoskopije ili biopsija pleure kod torakoskopije 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
1600(0) Endoskopija: uključuje pregled. dokumentaciju. određivanje same pretrage, nalaz s mišljenjem, te rad za premedikaciju, lokalnu anesteziju bolesnika i održavanje instrumenata
1610(0) Laringoskopija i faringoskopija
16130 Mikrolaringoskopija - epifaringoskopija - opća anestezija posebno (biopsija, odstranjivanje stranih tijela, dekortikacija glasiljki ili hordektomija ili laserski zahvati. Posebno šifra 53001,) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

25

25
25

14,30
16160 Stroboskopija Blue square H.PNG 1 liječnik spec. 10 3,00
1620(0) Bronhoskopija i traheoskopija
16201 Traheobronhoskopija sa savitljivim ili rigidnim instrumentom -lokalna anestezija je uključena, opća posebno (biopsija, punkcija, lavaža i ekstrakcija stranog tijela posebno. šifre: 14321, 81070) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

30
30

17,16
1630(0) Endoskopija probavnog trakta
16301 Ezofagoskopija - lokalna anestezija je uključena. (dijagnostička, biopsija, postavljanje sonde za prehranu, dilatacije stenoza jednjaka, laserski zahvati, hemostatski zahvati i ekstrakcije stranih tijela - posebno šifre: 14451, 81111,) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

20
20

11,44
16302 Endoskopska retrogradna kolangio- pankreatikografija (ERCP). Kombinirano endoskopsko rendgenološka pretraga (postupak). Sadrži duboku duodenoskopiju sa specijalnim duodenoskopom za ERCP; slijedi kaniliranje Vaterove papile i punjenje bilijarnih i pankreasnih putova rendgenskim kontrastom uz istovremenu rendgensku kontrolu i slikanje 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60

65

27,49
16303 Endoskopsko hemostatički zahvati injekcijska skleroterapija variksa jednjaka, hemostatički, elektodiatermijski, injekcijski i drugi zahvati kod velikih krvarenja u probavnom traktu 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

35

40

16,34
16331 Ezofago-gastro-duodenoskopija (panendoskopija) Fiberoptička pretraga gornjeg probavnog trakta s proksimalnim dvanaestercem (najmanje bulboskopijom). 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

20

25
25

12,80
16332 Duboka duodenoskopija. Endoskopska pretraga dvanaesterca s pregledom Vaterove papile. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

35
35

18,52
16401 Rektosigmoskopija (fiberoptička). Uključuje pregled cijelog rektuma i sigme Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

25

8,15
16402 Koloskopija - djelomična. Fiberoptička koloskopija sadrži pregled lijevog hemikolona barem do fleksure 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

35

11,11
16403 Totalna koloskopija. Fiberoptička pretraga cijelog debelog crijeva 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

60

65

27,49
16404 Totalna koloskopija s retrogradnom ileoskopijom. Uključuje poslove navedene pod šifrom 16403 i pregled završnog ileuma 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

70

75

31,95
16405 Proktoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala i rektuma sa krutim kratkim proktoskopom Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 liječnik

1 srednja med. sestra

5

5

1,63
16406 Rektoskopija. Pretraga rektuma i distalne sigme s krutim rektoskopom konvencijalnog tipa i dužine do 30 cm. 1 liječnik

1 srednja med. sestra

10

15

3,89
16407 Endoskopija tankog crijeva videokapsulom 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

15

3,89
16408 Balon dilatacija jednjaka 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednji zdrav. tehničar

10

15

3,89
16409 Balon dilatacija anorektuma 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

15

3,89
16410 Biofeedback terapija poremećaja anorektuma 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednji zdrav. tehničar

10

15

3,89
1650(0) Endoskopija urinarnog trakta
16552 Uretro-cistoskopija 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

30

35

19,22
16553 Uretro - pieloskopija 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

50

35

25,22
16554 Cistoskopija s uvođenjem uretralnih katetera (za retrogradnu ili za separatnu funkcionalnu dijagnostiku bubrega) 1 liječnik spec.

2 više med. sestra

35

40

22,18
16560 Endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa sterilnim biorazgradivim gelom – jednostrano 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
16561 Endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa sterilnim biorazgradivim gelom – obostrano 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

45

45

20,07
1660(0) Endoskopija ženskog genitalnog organa
16601 Histeroskopija s hidro i pneumometrom 1 liječnik spec.

1 više med. sestra

15

15

6,69
16602 Kolposkopija Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
16603 Amnioskopija Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
16662 Fetoskopija s ultrazvukom 1 liječnik spec.

1 liječnik
1 srednja med. sestra

60

60
60

37,56
1690(0) Endoskopija s punkcijom ili incizijom
16910 Torakoskopija ili laparoskopija. Obuhvaća: dijagnostiku, inciziju i uvođenje instrumenata sa eksploracijom i interpretacijom, eksciziju s optičkim instrumentom. Lokalna anestezija je uključena, opća posebno. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

35

40
40

21,38
16911 Medijastinoskopija je endoskopski pregled prednjeg medijastinuma sa incizijom u jugularnoj udubini. Opća anestezija posebno. 2 liječnika spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

35
35

27,52
16912 Hiloskopija je pregled medijastinuma s incizijom u drugom ili trećem međurebrenom prostoru parastenalno. Opća anestezija posebno. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

30

35
35

18,52
16970 Artroskopija koljena 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

40

45

17,67
16971 Artroskopija ramena 1 liječnik spec.

1 srednja med. sestra

40

45

17,67
1700(0) Testovi imunološkog statusa
17021 Kožni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti sa brzom reakcijom: ubodni prick test ili intradermalni test. Uključuje testiranje sa setom alergijskih ekstrakata. očitovanje i vrednovanje testova Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

20

5,92
17022 Kožni intradermalni alergijski testovi za određivanje preosjetljivosti sa kasnom reakcijom sa setom s alergijskim ekstraktima gljivica (arikofitin, kandidin i drugi) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
17023 Kožni alergijski testovi za određivanje kontaktne preosjetljivosti: test lijepljenjem. Uključuje testiranje sa setom standardnih i profesionalnih alergena te očitavanje i vrednovanje testova Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

20

5,92
17030 Kožni tuberkulinski test sa intradermalnom aplikacijom PPD za dokazivanje kasne preosjetljivosti kod tuberkuloze Blue square H.PNG 1 viša med. sestra 10 1,46
17040 Kveimov test za dokazivanje sarkoidoze s intradermalnim iniciranjem antigena i biopsijom kože Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

15

8,19
17070 Specifični provokacijski testovi za dokazivanje senzibilizacije različitih organa: (bronhijalni provokacijski test, konjuktivalni test, nazalni test, oralni test) Blue square H.PNG Uključuje testiranje sa rastućim koncentracijama. Evidentira se samo jedanput Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

25

6,65
17071 Nespecifični provokacijski testovi za dokazivanje bronhijalne hiperreaktivnosti (histamin, acetilkolin, metakolin). Uključuje testiranje sa rastućim koncentracijama alergena, evidentira se samo jedan- put. Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

25

6,65
1710(0) Funkcijski testovi disanja
17101 Spirometrija je mjerenje plućnog kapaciteta i volumena, obuhvaća mjerenje vitalnog kapaciteta (VC) ili forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC), forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi (FEV1), indeks Tiffeneau (FEV1/VCx100) i forsirani srednji ekspiratorni protok (FEF 25% - 75% FVC) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

15

3,69
17102 Rezidualni volumen (RV) i mjerenje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta (FRC) pomoću dilucijske metode s helijem i izračunom totalnog plućnog kapaciteta (TLC) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

40

7,34
17111 Krivulja protok - volumen predstavlja protok pri različitim plućnim volumenima. Obuhvaća mjerenje najvećeg protoka između udisaja i izdisaja (peak flow PEF), forsiranih inspiratornih i ekspiratornih protoka kod 25 i 50% VC, FIF 25%, FIF 50%, FEF 25% i FEF 50%. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

35

8,11
17112 Mjerenje volumena pri jednakom protoku (volumen isso-flow) Pretrage, kod kojih se mjere maksimalni ekspiratorni protok nakon udisaja zraka i nakon udisaja mješavine helija i zraka su jednake. 2 radnika VSS

1 viši zdr. tehničar

10

45

10,57
17121 Tjelesna pletizmografija obuhvaća mjerenje cjelokupnog otpora u dišnim putovima (RAW), otpora tijekom inspirija (Rawin) i ekspirija (Rew exp), intratorakalnog plućnog volumena (IGV) i konduktanse (provodljivosti) dišnih putova (Gaw) i RV, TLC, IGV % TLC, RV % TLC 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

40

8,84
17122 Pritisak u jednjaku znači indirektno mjerenje pleuralnog pritiska (Ppi). 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

20

5,92
17123 Rastezljivost (kompliansa) pluća obuhvaća mjerenje statične (Cstat) i dinamičke (Cdyn) komplianse te izračun specifične (Cspac) komplianse. 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 viši zdr. tehničar

20

45
45

19,14
17131 Test jednokratnog daha (npr. He, N2, O2, SF6, 2) znači zapis krivulje ispiranja indikatorskog plina. 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

7,5

20

7,42
17132 Test višekratnog daha (npr. He, N2) obuhvaća krivulju, zapisa krivulje ispiranja indikatorskog plina u svrhu udisanja ili izdisanja. 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

10

45

12,57
17151 Gradijenti tlaka respiratornih plinova između alveola i arterije obuhvaćaju mjerenje razlike parcijalnih tlakova kisika ili ugljičnog dioksida alveolarnim zrakom i arterijskom krvlju. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

15

40

10,34
17152 Mjerenje VdNA predstavlja mjerenje omjera između volumena mrtvog prostora i volumena daha. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

15

30

8,88
17153 Mjerenje transfer faktora (difuzijskog kapaciteta pluća) za ugljični monoksid metodom jednokratnog udisaja (Dlco). 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

12.5

40

13,34
17154 Metoda diferencijalne difuzije sa mjerenjem membranske komponente transfer faktora pluća (DM), te količine krvi u plućnim kapilarama (Vc). 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

7,5

40

10,34
17155 Transfer faktor pluća za ugljični monoksid (Steady state metoda) Dlco obuhvaća mjerenje transfer faktora (difuzijski kapacitet) pluća za ugljični monoksid metodom višekratnih udisaja. 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

12.5

55

15,53
17161 Odgovor na ugljični dioksid: hipoksemiju obuhvaća mjerenje minute ventilacije nakon udisanja različitih koncentracija ugljičnog dioksida ili kisika. 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

15

50

16,30
17190 Minutna ventilacija pod opterećenjem (spiroergometrija). Mjerenje minute ventilacije, potrebe OO2, RO, barem kod tri različita opterećenja 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

30

30

13,38
17191 Volumen zatvaranja (closing volumen) (CV) obuhvaća mjerenje volumena pluća kod kojeg se u tijeku ekspiracije počinju zatvarati mali dišni putovi 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

10

50

13,30
17192 Desno-lijevi intrapulmonalni shunt (OsQt). Mjerenje veličine venoznog priliva 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

17.5

200

34,45
17193 Test opterećenja. izvođenje kompletnog fizičkog opterećenja na tri stupnja na bicikl - ergometru, tekućoj traci ili na laboratorijskoj stepenici. Postupak se evidentira samo jedanput 1 liječnik

1 viša med. sestra

20

20

6,92
1730(0) Funkcionalni testovi cirkulacije
17301 utvrđivanje krvnog protoka u oba uda, oscilografija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

10

2,96
17302 Kapilaroskopija - uključuje utvrđivanje anatomskog i fiziološkog stanja kapilara (također R-L test). Evidentira se samo jedanput 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

20

10

7,46
17303 Ispitivanje galvanizma u ustima Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

5

2,23
17304 izvođenje oralnog kliničkog testa u svrhu dokazivanja aktivnih žarišta Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
1750(0) Skeletomuskularne funkcije
17501 Ciklodinamometar Metoda fizikalne terapije za pridobivanje i utvrđivanje snage mišićnih grupa Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 7 1,02
17510 Maksimalna snaga mišićnih grupa. Upotreba raznih metodskih pomagala za određivanje snage mišićnih grupa (ergometri, škripci s određenom težinom i sl.), stisak i povlačenje Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 10 1,46
17520 Testiranje hoda. Utvrđivanje funkcionalne sposobnosti hodanja pod različitim uvjetima 2 liječnika spec.

1 viši zdr. tehničar

5

25

6,65
17530 Analiza hoda. Utvrđivanje patološkog hoda i odstupanja od uzoraka normalnog hoda Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

5

2,23
17540 Test motoričkih funkcija. Klinička metoda pretrage za utvrđivanje raznih uzoraka aktivne pokretljivosti Blue square H.PNG 1 viši zdr. tehničar 30 4,38
17550 Miotest. Klinička instrumentalna metoda pretrage za utvrđivanje sposobnosti nošenja bioelektrične ručne proteze Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

5

30

5,88
1760(0) Testovi metaboličke funkcije
17690 izvođenje jednostavnih endokrinološko- metaboličkih testova (estrogenski, dexamethasonski, resrepinski, koncentracijski test i slično) Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

5

20
20

6,94
17691 izvođenje kompliciranih endokrinološko- metaboličkih testova (adrenalinskih, EDTA, glukagonski, inzulinski, L-Dopa test s P, LHFSP realising test, TRH test i sl.) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra
1 srednja med. sestra

10

45
45

15,24
17692 Oralni test tolerancije na glukozu Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

5

50

8,80
17693 Stimulacijski testovi (Rastinonski t., glibenkamitski, glukagonski) 1 liječnik spec.

1 liječnik
1 viša med. sestra

5

15
90

17,64
17694 Profil šećera u krvi Blue square H.PNG 1 viša med. sestra 45 6,57
17695 Duži testovi u ginekologiji (supresijsko-stimulacijski test ili gonadotropinski) Blue square H.PNG Dijagnostički zahvati 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

150

27,90
17696 Kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora kroz 72 sata 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

120

50

43,40
1800(0) Uvođenje dijagnostičke boje
18020 Fluorescentna angiografija očiju. Evidentira se samo jedanput 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

35

35

15,61
1840(0) Dijagnostička punkcija ili aspiracija
18440 Dijagnostička punkcija pleuralne šupljine pertrahealna i bronhijalna aspiracija Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

20

7,42
18450 Dijagnostička punkcija odnosno aspiracija jetre, bubrega i drugih parenhimskih organa Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

20

20

8,92
1850(0) Druge dijagnostičke punkcije i aspiracije
18550 Punkcija limfne žlijezde, koštane moždine i slično Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

6

10

3,26
18551 Punkcija i aspiracija drugih organa Blue square H.PNG 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

15

15

6,69
1910(0) Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
19105 Uzimanje materijala sa kože, sluznica, očiju, nosa. usta, grla, kožnih adneksa, sabiranje sputama, stolice Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 srednja med. sestra 3 0,38
19141 Uzimanje kapilarne krvi Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 srednja med. sestra 3 0,38
19142 Uzimanje krvi iz vene (bez ili s koagulansom) Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 srednja med. sestra 5 0,63
19150 Uzimanje i sabiranje urina i dodatak sredstva za konzerviranje Blue square P.PNG 1 srednja med. sestra 3 0,38
19151 Uzimanje urina za bakteriološke pretrage Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 srednja med. sestra 12 1,51
19161 Uzimanje brisa uretre ili cervixa uterusa i aspiracija endometrija Blue square H.PNG Blue square P.PNG 1 srednja med. sestra 3 0,38
19171 Uzimanje sekreta pankreasa za citološku i biokemijsku pretragu kod ERCP (16302) 1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

10

10

4,46
1920(0) Dijagnostička psihologija
19211 Kraći psihodijagnostički intervju Blue square H.PNG 1 radnik VSS 15 3,00
19212 Prikupljanje podataka s psihološkim dijagnostičkim postupcima i metodama kategorija A. Uključuje psihološko-dijagnostička sredstva, koje je moguće aplicirati na jednostavan i jednoznačan način, te ih također jednostrano i potpuno objektivno vrednovati, kao npr. P. TRL, testovi BTI, neki od DAT testova, TMO, test SPP3, koji se koristi kod sistematskog pregleda 3-godišnje djece Blue square H.PNG 1 radnik VSS 30 6,00
19213 Prikupljanje podataka s psihološko- dijagnostičkim postupcima i metodama kategorije B. Uključuje testove D-48, LB, PM, AB, DAT, EOV i druge slične Blue square H.PNG 1 radnik VSS 50 10,00
19214 Prikupljanje podataka s psihološko- dijagnostičkim postupcima i metodama - kategorije C. Obuhvaća testove WB, WISC, 01, FPI, EPQ, Ple i druge slične Blue square H.PNG 1 radnik VSS 80 16,00
19215 Prikupljanje podataka s psiholološko- dijagnostičkim postupcima i metodama kategorije D. Obuhvaća Rorschahov dijagnostički pokus PPM i druge zahtjevnije projektivne tehnike, usmjereni dijagnostički intervju. neuropsihološku analizu, usmjerenu anamnezu i sl. Blue square H.PNG 1 radnik VSS 120 24,00
19216 Primjena psihodijagnostičkih tehnika. Kategorija E uključuje kompleksne kompjutorizirane neuropsihologijske dijagnostičke postupke (BDAE, Luria-Nebrasca, WCST i dr. slične) 1 radnik VSS 130 26,00
1970(0) Medicinska evaluacija u rehabilitaciji tjelesno teže pogođenih korisnika
19701 Evaluacija preostalih zdravstvenih i rehabilitacijskih potencijala sadrži: utvrđivanje preostalih (živčanih) funkcionalnih sposobnosti i mogućnosti za provođenje rehabilitacijskih postupaka različitih stupnjeva. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

20

10
10

8,72
19702 Evaluacija mogućnosti za aplikaciju ortopedskog pomagala sadrži: kompleksnu ocjenu mogućnosti upotrebe ortopedskog pomagala. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

10

10
10

5,72
19703 Evaluacija postignutog stupnja rehabilitiranosti kod tjelesno teže pogođenih korisnika sadrži: kompleksnu ocjenu funkcionalnog i psiho-socijalnog stanja. Evaluacija sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti sadrži: kompleksnu analizu sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti. 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

10

20
20

8,44
1976(0) Evaluacija sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti sadrži: kompleksnu analizu sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti.
19761 Kompletna 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

15

45

11,07
19762 Djelomična 1 liječnik spec.

1 viši zdr. tehničar

10

30

7,38

Izvori[uredi]

  • Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi, Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, 1992.
  • odluke o izmjenama i dopunama, Narodne novine br. 65/93., 76/02., 203/03., 30/05., 57/07., 80/07., 54/08., 85/08., 2/09. i 17/09.