Pisma koja se piva na veliki petak (Puče moj...)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Puče moj, što učinih tebi? ili u čem ožalostih tebe * odgovori meni.

Puče moj, ja tebe iz verigah smerti paklene odvezah : * a ti mene s konopcima u vertlu Getsemani sveza.

Puče moj, ja tebe izvedo iz sužanstva zemlje Egipta: * a ti mene uvede svezana u Jerusolim Spasitelja svita.

Puče moj, ja rad tebe potopih Farauna u cerveno more : * a ti mene prida nepravednim sudcem da me umore.

Puče moj, ja tebe u zakonu novom utverdih : * a ti mene psovkom zlom pogerdi.

Puče moj, ja rad tebe kralje kananejske pogubih: * a ti mene s` biči, i zaušnicami nemilu izbi.

Puče moj, ja tebe učih i kazivah dužnost tvoju; * a ti na me pljuva, i čupa bradu moju.

Puče moj, ja tebe stvorih i mudrostju nakitih primilom: * a ti mene, kano luda, obuce haljinom bilom.

Puče moj, ja tebe u pustinji manom hranih sladkom * a ti kod Pilata traži, da me propne, s velikom vikom.

Puče moj, ja tebi sjedinih s tilom dušu: * a ti mene za šibanje priveza kamenitu stupu

Puče moj, ja tebi dadoh vladanje i štap od kraljestva: * a ti stavi u ruke moje tersku, rad progonstva.

Puce moj, ja rad tebe Egypat s pervorodjenim pokarah: * a ti ternjem okruni glavu moju, i štapi udara.

Puče moj, ja za tebe pripravih raj nebeski : * a ti meni na ramena postavi križ pritežki.

Puče mo;, ja tebe uvedoh u zemlju obečanja neizkazane sladkosti : * a ti mene odvede na kalvariu punu smrada, i zločinskih kostih.

Puče moj, ja tebi blago, i dobra Egypta darovah: * a ti mene gola na dervo križa prikova.

Puče moj, ja tebe prosvitlih, i uzvisih velikom kripostju : * a ti mene prope i uzdiže na križu s nemilom ljutostju.

Puče moj, ja tebe napoji vode iz studenca kamenita : a ti mene u žedji napoji gorkom žučju, i octom.

Puče moj, ja prid tobom hodi u stupu oblaka svitla : * a ii razdili hodiću moju na ćeliri dila*

Puče moj, ja tebi učini put priko mora, i vode raztvori : * a ti meni sulicom bok, Spasitelju tvomu, otvori.

Puce moj, ja tebe nasadi za vinograd lipi, i sladki: * a ti meni donese i vrati plod prigorki.

Puče, stvorenje moje, u čem dakle ožalosti tebe ? * zli puče zasto nepoznaš mene.

Izvori[uredi VE]

  • Vinac bogoljubnih pismah koje se nediljom, i prigodom različitih svetkovinah pod s. misom, i o drugima bogoljubnostima pivati običaju; iz različitih duhovnih knjigah po o. Marianu Jaiću reda s. Franje deržave kapistranske misniku, sabran i složen, ter s dopušćenjem starešinah sad već šestnajsti put na svitslost izdan. U Budimu. Tiskom i troškom Martina Bagó, 1874. (1875.), str. 92-94
  • Molitvena knjiga Vrata nebeska nazvana, iz različitih knjigah u jedno sastavljena, i na duhovnu korist ilirskog naroda izdana po Stipanu Gerdeniću, prepoštu sv. Pavla apoštola od Nyir-Pályi, u kral. gradu Pečuhu crkve sv. Augustina župniku, i duhovnog stola prisedniku. Četvrto izdanje. U Budimu, 1863. Tiskom Martina Bagó-a., str. 315-317