Pavlova poslanica Kološanima (Šarić)/Glava 4.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova poslanica Kološanima (Šarić)


1 Gospodari, što je pravo i pravedno, činite slugama, znajući, da i vi imate gospodara na nebu!

2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem!

3 Molite se ujedno i za nas, a nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Kristovu, za koju sam i svezan,

4 Da je javim, kao što mi treba govoriti!

5 Mudro živite prema onima, koji su vani, vrijeme iskupljujući!

6 Riječ vaša neka je svagda u milosti solju začinjena, da znate, kako vam treba svakome odgovarati!

7 Kako je meni, javit će vam sve Tihik, ljubljeni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodinu.

8 Njega šaljem k vama upravo zato, da upoznate, kako je nama, i da utješi srca vaša,

9 S Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je od vas. Oni će vam sve javiti, kako je ovdje.

10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je s menom u sužanjstvu, i Marko, nećak Barnabin, za kojega primiste zapovijedi ako dođe k vama, primite ga;

11 I Isus, prozvan Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jedini moji pomagači za kraljevstvo Božje, koji su mi bili za utjehu.

12 Pozdravlja vas Epafra, koji je od vas, sluga Krista Isusa; on se jednako bori za vas u molitvama, da stojite savršeni i ispunite sve, što je volja Božja.

13 Jer svjedočim za njega, da se mnogo trudi za vas i za braću u Laodiceji i Hierapolu.

14 Pozdravlja vas Luka, liječnik, ljubljeni, i Dema

15 Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu, i crkvu, koja je u kući njegovoj!

16 I kad se pročita ova poslanica kod vas, učinite, da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i onu, iz Laodiceje, da i vi pročitate.

17 I kažite Arhipu: "Gledaj na službu, koju si primio u Gospodinu, da je ispuniš!

18 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Spominjite se mojih okova! Milost s vama! Amen.


Pavlova poslanica Kološanima (Šarić)