Pavlova poslanica Kološanima (Šarić)/Glava 1.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova poslanica Kološanima (Šarić)


1 Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i Timotej, brat,

2 Svetima i braći vjernicima, u Kristu Isusu, koji su u Kolosu. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista.

3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista, moleći se svagda za vas.

4 Čuvši za vjeru vašu u Kristu Isusu i za ljubav koju imate k svima svetima,

5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,

6 Koje je došlo k vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana, kad ste čuli i upoznali milost Božju u istini.

7 Kao što naučiste od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni sluga Kristov,

8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.

9 Zato i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.

10 Da živite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Božjoj,

11 Ojačali svakom snagom po sili slave njegove, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću;

12 Zahvaljujući Bogu Ocu, koji nas čini sposobnima, da budemo subaštinici svetih u svijetlu;

13 Koji nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo Sina ljubavi svoje,

14 U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha;

15 Koji je slika Boga nevidljivoga, prvorođeni prije svakoga stvorenja;

16 Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.

17 I on je prije svega, i sve postoji u njemu.

18 I on je glava tijelu crkve, koji je početak, prvorođeni od mrtvih, da bude on u svemu prvi;

19 Jer se je dopalo Bogu, da u njemu stanuje sva punina,

20 I po njemu da pomiri sve sa sobom, učinivši mir krvlju križa njegova, bilo što je na zemlji ili na nebesima.

21 I vas, koji ste nekad bili otuđeni i neprijatelji mišljenjem u zlim djelima.

22 Sad pomiri smrću čovječjeg tijela njegova, da vas njemu prikaže svete i bez mane i krivnje.

23 Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokolebljivi u nadi evanđelja, koje ste čuli, koje je propovijedano u svemu stvorenju pod nebom, kojemu ja Pavao postadoh sluga.

24 I sad se radujem u patnjama za vas, i dopunjujem na svome tijelu nedostatak Kristovih muka za tijelo njegovo, koje je crkva,

25 Kojoj ja postadoh sluga po odredbi Božjoj, koja mi je dana za vas, da ispunim riječ Božju,

26 Tajnu, koja je bila skrivena od vjekova i pokoljenja, a sad se javi svetima njegovim,

27 Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu,

28 Kojega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da prikažemo svakoga čovjeka savršena u Kristu Isusu;

29 Za što se i trudim, boreći se po njegovoj moći, koja silno radi u meni.


Pavlova poslanica Kološanima (Šarić)