Pavlova poslanica Galaćanima (Šarić)/Glava 6.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova poslanica Galaćanima (Šarić)


1 Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeš iskušan!

2 Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

3 Jer ako tko misli, da je što, a nije ništa, vara sam sebe.

4 A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati slavu, a ne u drugome,

5 Jer će svaki svoje breme nositi.

6 A koji se uči riječi, neka dijeli od svakoga dobra onome, koji ga uči!

7 Ne varajte se: "Bog se ne da ružiti, jer što čovjek posije, ono će i požeti.

8 Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti život vječni.

9 A dobro činiti, neka nam ne dodija, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne sustanemo.

10 Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima, koji su s nama u vjeri!

11 Vidite, kakvim sam slovima pisao vam rukom svojom!

12 Jer svi, koji hoće da se svide tijelom, oni vas sile, da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog križa Kristova.

13 Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne drže zakona, nego hoće, da se vi obrežete, da se hvale vašim tijelom.

14 A ja, Bože sačuvaj, da se čim drugim hvalim, osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.

15 Jer u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego novi stvor.

16 I svi, koji po ovome pravilu žive, na njih mir i milosrđe, i na Izraela Božjega!

17 Od sada neka mi nitko ne dosađuje, jer ja nosim na tijelu svojemu znakove Gospodina Isusa!

18 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.


Pavlova poslanica Galaćanima (Šarić)