Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)/Glava 1.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)


1 Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima, koji su u svoj Ahaji.

2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

3 Blagoslovljen neka je Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog sve utjehe,

4 Koji nas tješi u svakoj nevolji, da bismo mogli utješiti one, koji su u svakoj nevolji, utjehom, kojom nas same Bog tješi.

5 Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje utjeha naša.

6 Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.

7 I naša je nada čvrsta za vas znajući, da kao što ste zajedničari u patnjama, tako ste i u utjehi.

8 Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše, koja nam se dogodi u Aziji, kad smo bili preko mjere i preko snage opterećeni, tako da nam je bio već dodijao život.

9 Nego sami u sebi osudismo, da nam valja umrijeti, da se ne uzdamo sami u sebe, nego u Boga, koji podiže mrtve,

10 Koji nas je od tolike smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, da će nas i još izbaviti,

11 Jer nas i vi pomažete molitvom, da mnogi zahvale Bogu za milost, koja je nama udijeljena po mnogima zbog vas.

12 Jer je naša slava ovo, svjedočanstvo savjesti naše, da smo u svetosti i iskrenosti pred Bogom, a ne u mudrosti tjelesnoj, nego u milosti Božjoj živjeli u svijetu, a osobito među vama.

13 Jer vam drugo ne pišemo, nego što čitate i razumijevate, A nadam se, da ćete i do kraja razumjeti,

14 Kao što nas dijelom i upozna ste, da smo vaša slava, kao što i vi naša u dan našega Isusa Krista.

15 I u ovom pouzdanju htjedoh da vam dođem prije, da drugu milost imate.

16 I od vas da idem u Makedoniju, i opet iz Makedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju.

17 Kad sam dakle to htio, zar sam što lakomisleno činio? ili što namjeravam, namjeravam li po tijelu, tako da bude na mene zajedno da, da, i ne, ne?

18 Ali je Bog vjeran, te riječ na k vama nije zajedno da i ne.

19 Jer Sin Božji, Isus Krist, kojega mi, ja i Silvan i Timotej, vama propovijedasmo, nije bio zajedno da i ne, nego je bio u njega samo da.

20 Jer koliko je obećanja Božjih, našlo je u njemu svoj da, i u njemu je Amen Bogu na slavu po nama.

21 Bog je, koji nas utvrđuje s vama za Krista, i pomaza nas,

22 Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.

23 A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu, da štedeći vas ne dođoh više u Korint.

24 Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti, jer u vjeri stojite čvrsto.


Pavlova druga poslanica Korinćanima (Šarić)