Otkrivenje (Šarić)/Glava 6.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Otkrivenje (Šarić)


1 I vidjeh, kad otvori Janje jedan od sedam pečata, i začuh jedno od četiri bića gdje govori kao glas groma: "Dođi i vidi!"

2 I vidjeh, i gle konj bijel, i onaj, koji sjeđaše na njemu, imao je luk. I njemu se dade vijenac, i izađe pobjeđujući i da pobijedi.

3 I kad otvori drugi pečat, začuh drugo biće gdje govori: "Dođi i vidi!"

4 I izađe drugi konj riđ, i onome, koji sjeđaše na njemu, dopusti se, da uzme mir sa zemlje, i da ubija jedan drugoga, i dade mu se mač veliki.

5 I kad otvori treći pečat, začuh treće biće gdje govori: "Dođi i vidi!" I vidjeh, i gle, konj vranac, i onaj, koji sjeđaše na njemu, imao je vagu u ruci svojoj.

6 I začuh kao glas između četiri bića gdje govori: "Oka pšenice za denar, i tri oke ječma za denar; a ulja i vina neće ni biti!"

7 I kad otvori četvrti pečat, začuh glas četvrtoga bića gdje govori: "Dođi i vidi!"

8 I vidjeh, i gle, konj sivac, i onome, koji sjeđaše na njemu, bio je ime smrt, i podzemlje pratilo ga. I njemu se dade vlast nad četvrtim dijelom zemlje, da ubija mačem i glađu i kugom i zvijerima zemaljskim.

9 I kad otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše onih, koji su bili pobijeni zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su dali.

10 I povikaše glasom velikim govoreći: "Dokle, Gospodine sveti i istiniti, ne sudiš i ne osvetiš krvi naše na onima, što stanuju na zemlji?"

11 I dane su svakome od njih haljine bijele, i rečeno im bi, neka se strpe još malo vremena, dok se navrši broj drugova njihovih i braće njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni.

12 I vidjeh, kad otvori šesti pečat, i gle, zemlja se potrese vrlo, i sunce postade crno kao vreća od kostrijeti, i sav mjesec postade kao krv

13 I zvijezde nebeske padoše na zemlju, kao što smokva odbacuje svoje nezrele plodove, kad je veliki vjetar zaljulja.

14 I nebo se izmače kao knjiga, kad se savije; I svaka gora i otok s mjesta, se svojih pokrenuše.

15 I kraljevi zemaljski i knezovi i vojskovođe i bogataši i silnici i svaki rob i slobodnjak svi se skriše po špiljama i po pećinama gorskim;

16 I govorahu gorama i pećinama: "Padnite na nas, i skrijte nas od lica onoga, koji sjedi na prijestolju, i od gnjeva Janjeta;

17 Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i tko može opstati?


Otkrivenje (Šarić)