Odluka o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu i najvišem organu državne vlasti demokratske Hrvatske

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Odluka o Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu i najvišem organu državne vlasti demokratske Hrvatske
autor: ZAVNOH


Odluka o Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu i najvišem organu državne vlasti demokratske Hrvatske


Član 1.

Na osnovu suverene volje i prava samoodređenja naroda Hrvatske, a u skladu sa odlukama donesenim na II zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu 29/30 studenog 1943. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, kao jedini pravi državni sabor Hrvatske, vrhovni je organ državne vlasti, vrhovno zakonodavno i izvršno narodno predstavničko tijelo Hrvatske i predstavnik suvereniteta naroda i države Hrvatske kao ravnopravne federalne jedinice demokratske federativne Jugoslavije.

Član 2.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske vrši svoja sva prava koja pripadaju federalnoj državi Hrvatskoj, ukoliko ta prava ne spadaju u nadležnost njegovog predsjedništva ili narodne vlade Hrvatske.

Član 3.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske sačinjavaju narodni predstavnici Hrvatske bez razlike narodnosti, vjeroispovijesti, rase i političko-partijske pripadnosti, koji su dali dokaza da su vjerni i odani narodno-oslobodilačkoj borbi svih naroda Jugoslavije i da su nepomirljivi neprijatelji okupatora i njihovih slugu.

Član 4.

Zakonodavnu vlast vrši Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske na svojim plenarnim zasjedanjima, a u vremenu između zasjedanja preko svog Predsjedništva.
Izvršnu vlast vrši Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske putem svog predstavništva i putem narodne vlade Hrvatske.

Član 5.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske i narodna vlada Hrvatske jesu vrhovni organi državne vlasti u federalnoj državi Hrvatskoj. S obzirom na sadašnje stanje razvoja narodno-oslobodilačke borbe i stupnja izgradnje državne vlasti u zajedničkoj državi, dok se ne ostvare svi uvjeti za obrazovanje narodne vlade Hrvatske, Predsjedništvo Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske vršit će privremeno funkciju narodne vlade.

Član 6.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske bira svoje Predsjedništvo, koje se sastoji od predsjednika, 4 potpredsjednika, tajnika, 2 zamjenika i najmanje 25 članova Predsjedništva.

Član 7.

Za svoj rad Predsjedništvo odgovara Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske.


Član 8.

Sve zakonske odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i njegovog Predsjedništva objavljuju se s potpisom predsjednika i tajnika Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, latiniciom i ćirilicom.

Član 9.

Na području Hrvatske važe zakoni demokratske federativne Jugoslavije i zakoni Hrvatske.

Član 10.

Do obrazovanja narodne vlade Hrvatske obrazuje se pri Predsjedništvu Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske potreban broj odjela za razne grane državne uprave.
Na čelu svakog odjela stoji odjelni predstojnik. Odjelni predstojnik vodi poslove odjela pod rukovodstvom, nadzorom i odgovornošću člana Predsjedništva, koji bude određen kao odgovoran Predsjedništvu za taj odjel.

Član 11.

Narodna vlada Hrvatske - odnosno do njenog obrazovanja Predsjedništvo Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske u funkciji narodne vlade - donosi rješenja i naredbe na osnovu zakonskih odluka Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije kao i na osnovu rješenja i naredaba Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, te nadzire njihovo provođenje u Hrvatskoj.

Član 12.

Narodna vlada Hrvatske - odnosno do njenog obrazovanja Predsjedništvo Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, - ima pravo da ukida zaključke i naredbe svih Narodno oslobodilačkih odbora, ako nisu u skladu sa zakonima Hrvatske.

Član 13.

Ovim prestaju važiti sve ranije odluke i propisi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ukoliko su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.


Član 14.

Ova odluka stupa odmah na snagu,


Topusko, 9. svibnja 1944.

ZA


ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE

Tajnik: Dr Pavle Gregorić [v. r.]
Predsjednik: Vladimir Nazor [v. r.]