Novi Jeruzalem - Otkrivenje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Novi Jeruzalem - Otkrivenje
Novi Jeruzalem - Otkrivenje[uredi]

 • 9 Tad jedan od sedmorice *anđela
koji držaše sedam kupa sedam
posljednjih nevolja dođe mi
uputiti
riječ i kaza mi: Dođi, pokazat ću
ti
zaručnicu, suprugu jaganjčevu.
 • 10 On me u duhu prenese na jednu
veliku i visoku planinu, i pokaza
mi
sveti grad, Jeruzalem,
koji silaziše s neba, od Boga.
 • 11 On blistaše samom slavom
Božjom.
Njegov sjaj podsjećaše na dragulj,
kao da je jedan kameno kristalnog
jaspisa1.
 • 12 On imaše debele i visoke
bedeme.
Imaše dvanaest vrata,
i, na vratima, dvanaest anđela
i napisana imena:
imena dvanaest plemena sinova
Izraelovih.
 • 13 Na istoku troja vrata, na sjeveru
troja vrata,
na jugu troja vrata i
na zapadu troja vrata.
 • 14 Bedemi grada imadoše
dvanaest nazida, i na njiam
dvanaest imena dvanaestorice
*apostola jaganjčevih.
 • 15 Onaj koji meni govoraše držaše
jednu mjeru, jednu zlatnu trsku,
za izmjeriti grad, njegova vrata
i njegove bedeme.
 • 16 Grad bijaše četvoran: njegova
duljina jednačiše se s njegovom
širinom. On ju izmjeri trskom,
ona brojiše 12.000 stadija1:
dulmjina, širina i visina mu bijahu
jednake.
 • 17 On izmjeri bedeme, oni brojiše
 • 144 lakata, ljudske mjere koju je
anđeo koristio.
 • 18 Građa tih bedema bijaše od
jaspisa, a grad bijaše
od čistog zlata sličnog
čistom kristalu.
 • 19 Nazidi bedema gradskih
krasiše se draguljima svih
vrsta. Prvi sloj bijaše od jaspisa,
drugi od safira, treći od
kalcedonita,
četvrti od smaragda,
 • 20 peti od sardoniksa, šesti od
kornalina,
sedmi od krizolita, osmi od berila,
deveti od topaza, deseti od
krizopraza, jedanaesti od
hijacinta,
dvanaesti od ametista2.
 • 21 Dvanaest vrata bijahu dvanaest
bisera.
Svaka vrata bijahu od samo
jednog
bisera.
A, trg gradski bijaše od zlata
čistog
kao prozirni kristal.
 • 22 Ali, *templ, njega ja nikako ne
vidjeh u gradu,
jer, njegov templ, to je Bog Sve-
Mogući kao i janje.
 • 23 Grad ne treba ni sunca ni mjeseca
za osvjetljavanje, jer slava Božja
njega osvjetljava a, njegov
plamen to
je janje.
 • 24 Narodi će hoditi u njegovoj
svjetlosti,
i kraljevi će zemaljski donositi
u njega slavu svoju.
 • 25 Njegova vrata neće se zatvarati
tijekom danâ, jer, u tom mjestu,
neće biti noć.
 • 26 Donosit će se u njega slava i
čast narodâ.
 • 27 Nikakva prljavština neće u njega
ući, niti netko tko vrši gnusnosti
i laži, već samo onikoji su upisani
u knjigu *janjetovu.
 • 22 1 Po tome on mi pokaza jednu
rijeku žive vode, blistaj uće kao
što je
kristal, koja izvire iz prijestolja
Božjeg i janjetovog.
 • 2 U sred gradskog trga i dvaju
riječnih rukavaca, jedno je drvo
života koje daje dvanaest žetava.
Svakog mjeseca ono daje svoj
plod,
a njegovo lšće služi iscjeljivanju
narodâ.
 • 3 Neće više biti prokletstva.
Prijestolje
Boga i janjeta bit će u gradu a,
njegove će mu sluge vršiti obred,
 • 4 oni će gledati njegovo lice i
njegovo će imi biti na čelima
njihovim.
 • 5 Neće više biti noć,
nitko neće trebati svjetlosti
buktinja ni svjetlosti sunca, jer
Gospodin Bog izlijevat će na njih
svoju svjetlost,
i vladat će oni iz vijekova u
vjekove.