Novela od Stanca/prizor šesti

Izvor: Wikizvor
Prizor peti Novela od Stanca: —  Prizor šesti
autor: Marin Držić
Prizor sedmi


STANAC; MASKARI obučeni kao vile.


        VILA

Junače, dvigni se!

 

        STANAC

                              Da bude, gospoje!

 

        VILA

   Na, uzmi, napij se!

 

        STANAC

                              Na počtenje tvoje!

 

        VILA

Da bi se pomladio i da bi t' probilo!

 

        STANAC

   Tomu bih rad bio, bog te čuo, mâ vilo!

 

        VILA

Nemojmo krsmati, sestrice gizdave,
   neg pođ'mo iskati kriposne sve trave
kijem ćemo ovoga u osla satvorit.

 

        STANAC

   Nemojte, zaboga! Bijedan, što će ovoj bit?!

 

        VILA

Pođ'mo ga junaka u pticu stvoriti.

 

        STANAC

   Neću moć bisaka leteći nositi.
Nemojte, molju vas!

 

        VILA

                              A mi ga stvorimo
   u pakljenu napas, da žene strašimo.

 

        STANAC

Nemojte, u tmasti er mi se će bijedna
   domaća pripasti, Miona mâ vrijedna.

 

        VILA

Stvor'mo ga buhome, ter će k Mioni skoknut.

 

        STANAC

   Nemojte ni tome, er me će utuknut.
Rad bih se pomladit, Miona bi rada toj.

 

        VILA

   Od ko'e dobi hoć' bit?

 

        STANAC

                              Od dvaes godiš takoj.
Domaća e mo'a mlada, a ja sam, vile, star.
   Da 'o' dođem mlad sada, bogme bi 'oj bilo har.

 

        VILA

Da t' bude što pitaš! Sjedi tuj malo sad.

 

        STANAC

   A bit ću vazda vaš, teke istom da sam mlad.

 

        VILA

Lipo ti 'e gledati po polju ovemu.

 

        VILA

   Ljepše bilje brati razliko po njemu.

 

        VILA

Još ljepše pri vodi tanačac voditi.
   Hodi, kolo vodi, ki putem greš, ču'eš ti?

 

Odgovaraju druzi MASKARI na vlašku obučeni.