Naredba o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima sa visokom temperaturom

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije PODACI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Naredba o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima sa visokom temperaturom
Vrsta dokumenta: Naredba
Tijelo koje donosi: Ministarstvo rada FNRJ
Potpisnik: Vicko Krstulović
Funkcija potpisnika: Ministar rada FNRJ
Grad: Beograd
Datum proglašenja: 30. travnja 1947.Strana 481. – Broj 40. SLUŽBENI LIST Utorak, 13. svibnja 1947.

            312.
      Na temelju člana 15. Zakona o inspekciji rada izdajem

NAREDBU

O OBAVEZNOM SNABDIJEVANJU RADNIKA GAZIRANOM SLANOM VODOM U ODJELIMA SA VISOKOM TEMPERATUROM

      1) U odjelima u kojima vlada visoka temperatura, a u kojima se radnici obavljajući teži fizički rad po pravilu mnogo znoje i stoga mnogo žedne, uprave poduzeća obavezne su besplatno snabdijevati radnike gaziranom slanom vodom.

      2) Nadležna inspekcija rada na temelju prijedloga liječnika sanitetske službe socijalnog osiguranja, koji radi za poduzeće, a u sporazumu sa direktorom poduzeća odredit će takve odjele u kojima mora biti organizirano snabdijevanje radnika gaziranom slanom vodom.

      Odjeli u kojima se radnici imaju snabdijevati gaziranom slanom vodom jesu naročito: odjeli visokih peći, Martinovih peći, valjaonice, odjel za kaljenje metala i drugi odjeli metalne industrije u kojima vlada visoka temperatura, peći za taljenje u tvornicama stakla, peći tvornica porculana i fajanse, ciglane, peći za proizvodnju cijanamida, karbida i ferosilicija.

      3) Organizaciju snabdijevanja radnika gaziranom slanom vodom provode poduzeća, a nadzor nad pravilnim pripremanjem ili nabavom i urednim snabdijevanjem radnika gaziranom slanom vodom stavlja se u dužnost tvorničkom higijeničaru. Ukoliko u poduzeću nema tvorničkog higijeničara, uprava poduzeća odredit će drugu za to prikladnu osobu.

      4) Osigurana količina gazirane slane vode mora iznositi 4-5 litara po čovjeku za vrijeme jedne smjene.

      5) Gazirana slana voda koja se izdaje radnicima u odjelima sa visokom temperaturom mora sadržavati 0,5% (pet grama na jedan litar) kuhinjske soli (natrijevog klorida); gaziranje vode mora se vršiti ugljičnom kiselinom, i to pod pritiskom od 5-7 atmosfera.

      Za pripremanje napitka u saturator ulijeva se potrebna količina prokuhane ili sigurno zdrave pitke vode, dodaje se određena količina kuhinjske soli i miješa se u saturatoru, pa se zatim dodaje ugljična kiselina pri gore navedenom pritisku.

      Punjenje saturatora ugljičnom kiselinom može se vršiti ili iz specijalnih boca tvornica ugljične kiseline ili se ugljična kiselina sprema iz krede i sumporne kiseline u naročitom aparatu koji je spojen sa saturatorom preko filtra-prečistača.

      6) Da bi se spriječio štetni utjecaj metalne površine aparata za pripremanje i držanje gazirane slane vode na njezin higijenski kvalitet, moraju ovakvi aparati biti iznutra presvučeni kalajem ili drugim odgovarajućim metalom bez primjese olova.

      Isto je tako potrebno da ovi aparati budu tako kontrolirani da se može osigurati potrebna temperatura napitka za određene uvjete rada u proizvodnji.

      7) Da bi se osiguralo pravilno snabdijevanje radnika gaziranom slanom vodom, postavlja se centralno za više odjela ili u svaki veći odjel posebno jedan saturator, čiji obujam mora biti toliki da može osigurati 4-5 litara slane gazirane vode po radniku u jednoj smjeni zaposlenog u tim odjelima.

      Saturator se postavlja na mjesto koje je po mogućnosti daleko od izvora topline, a preporučuje se da isti bude u ograđenom prostoru ili u posebnoj sobici.

      Preporučuje se da se kraj samog saturatora postavi mehanički uređaj za pranje čaša.

      8) Pripremanje napitka i nadzor nad aparatom mora se povjeriti određenoj osobi.

      9) Snabdijevanje radnika gaziranom slanom vodom ne oslobađa upravu poduzeća obaveze redovnog snabdijevanja radnika zdravom pitkom vodom u smislu Općeg pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu.

      10) Rokovi iz zadnje stavke čl. 184. Općeg pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu vrijede i za primjenu ove naredbe.

      11) Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Federativne Narodne Republike Jugoslavije«.

      Br. 6148
      Beograd, 30. travnja 1947.

                                         
Ministar rada,
                                                
                                         
Vicko Krstulović, s. r.Izvor: »Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije«, br. 40/47. od utorka, 13. svibnja 1947., stranice 481. i 482., redni broj odluke 312.
Napomena: Naredba više ne vrijedi. Vidi: Naredba o ukidanju Naredbe o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom (»Narodne novine«, br. 125/2007.). Naredba o ukidanju naredbe je stupila na snagu 13. prosinca 2007. g.