Lipoti dužno je služit ufajuč zahvalnost

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Lipoti dužno je služit ufajuč zahvalnost
autor: Fran Krsto Frankapan
Deh, vila, ki t' vidi
   u tvojoj vridnosti,
   prez glihe liposti,
   kot sužajn te slidi.
Ar zvizda Danica
   ti jesi v svitlosti,
   u lišca dragosti
   cvatuča rožica.
Kak godre ni moči
   u sunce gledati,
   tak znaju zažgati
   premile tvoje oči.
Vi, vusta ljublena,
   ste dična zadosti,
   u farbe zmožnosti
   kot klariš stvorena.
Prom zubih belosti
   ni sniga spodobit
   nit biser priložit,
   postaju tamnosti.
Oh, kako nasladno
   u persih zigruju
   ter skup se raduju
   kerv z mlikom prikladno.
Što god je va tebi,
   vse skup i po sebi,
   je vridno ljubiti,
   ponizno služiti.
Odkad te ja vidih,
   službu ti aldovah
   i serce valovah,
   tak tverdno t' omilih.
Ti jesi živlenje
   u mojoj nevolji,
   u dobroj pak volji
   jedino veselje.
Al, draga, kaj prudi
   okorno baratat,
   nemilo zamitat
   pravično ki t' služi?
Češ lasno ziznati
   od mene lipšega,
   al v sercu čistijega
   ti nigdar spoznati.
Vim služba pravična
   dobiva zahvalnost,
   u ljubavi stalnost
   buduje kad srična;
neg moje služenje
   ne more zadobit,
   tak dugo izmolit
   milošče zlamenje.
Si vridna ljubavi,
   ponizno dvoriti;
   ah, draga, što prudi
   zamitat ki t' služi?
Ja neču prepuščat
   pokorno dvoreči,
   vsedilje moleči
   moj žitak iskončat.
Zato te zaklinjam
   za ljubav nebesku,
   za sriču vitešku,
   na pomoč zazivljam.
Deh, daj mi dobiti
   tuliko milosti,
   ruk tvojih dragosti
   povojlno ljubiti.
Il bar neg magnutje
   od oka ljubleno
   naj bu mi sujeno
   za moje zginutje.
Oh, vila, što prudi
   okorno deržanje,
   nemilo skončanje,
   ponizno ki t' služi?