Levitik (TOB e.p. T.D.)/Pravila o mesu žrtava

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Pravila o mesu žrtava

  • 12 Mojsije oslovi Aarona, i Eleazara i Itamara, sinove koji su mu ostali!: » Uzmite darovi, nakon što ste pobrali ono što je jelo spaljeno za GOSPODA, i jedite ga bez *kvasa, sa strane *oltaru, jer to je jedan presveti dio[47].
  • 13 Vi će te ga jesti na jednom *svetom mjestu, jer to je danak za tebe i tvoje sinove i tvoje kćeri, jer od jela spaljenih GOSPODOVIH. To je zapovijed koju sam ja primio.
  • 14 Glede prsa za obred predstavljanja i buta obreda predujma, vi će te ih jesti na jednom *čistom mjestu, ti kao i tvoji sinovi i kćeri tvoje, jer su to nameti odobreni tebi i tvojim sinovima na *žrtve mira sinova Izraelovih.
  • 15 - Taj but obreda predujma i ta prsa obreda predstavljanja, nuditelj ih donosi s masnim dijelovima za spaliti, za ponuditi ih uz pokret predstavljanja pred GOSPODOM; potom oni oni pripadaju ti isto kao i tvojim sinovima kao danak vječni, kako je to GOSPOD bio zapovjedio.
  • 16 Kad se Mojsije raspita o jarcu[48] za žrtvovanje za grijeh, on otkri da ovaj bijaše spaljen. On se rasrdi na Eleazara i Itamara, sinove koji su preostali Aaronu:
  • 17 » Zašto vi niste jeli žrtvu na svetom mjestu, jer je to jedan presveti dio? GOSPOD vam ga je dodijelio za skinuti grijehe sa zajednice i da to bude učinjeno ovim obredom odrješenja pred GOSPODOM.
  • 18 Budući da njegova krv nije bila donesena u unutrašnjost svetog mjesta, vi ste morali jesti žrtvu na svetom mjestu, kako sam ja to bio zapovjedio. «
  • 19 Aaron oslovi Mojsija: » Slušaj, u onaj dan kad su oni predstavili pred GOSPODOM svoju žrtvu za grijeh i svoj holokaust, evo što mi se dogodilo. GOSPOD hoće li odobriti da ja jedem od jedne žrtve za grijeh u jedan takav dan[49]
  • 20 Mojsije odobri ono što je upravo bio čuo.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)