Levitik (TOB e.p. T.D.)/Dan Velikog Oprosta - (1)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Dan Velikog Oprosta - (1)

 • 16 1 GOSPOD oslovi Mojsija poslije smrti dvaju Aaronovih sinova - onih koji bijahu umrli pristupajući GOSPODU[76].
 • 2 GOSPOD reče Mojsiju: » Reci svojem bratu Aaronu da ne ulazi bilo kad u *svetište, s one strane vela, sučelice poklopcu koji se nalazi na *kovčegu, i tako on ne će umrijeti kad se ja pojavim u oblaku[77], iznad poklopca.
 • 3 Evo što treba imati Aaron za ući u svetište: jedno june namijenjeno *žrtvovanju za grijeh i jednog ovna za holokaust;
 • 4 on odijeva jednu svetu tuniku, od lana, on stavlja gaće od lana na svoje tijelo, opasuje se jednim pojasom od lana, i pokriva glavu turbanom od lana; - to je sveta odjeća; on ju odijeva pošto si je oprao tijelo u vodi -;
 • 5 a od strane zajednice sinova Izraelovih, on prima dva jarca namijenjena žrtvovanju za grijeh i jednog ovna za holokaust.
 • 6 Aaron prinosi žrtvenog junca za svoj vlasiti grijeh i obavlja obred od-rješenja u svoju korist i u korist svoje kuće.
 • 7 On uzima dva jarca i stavlja ih pred GOSPODA, na ulaz u *šator susretanja.
 • 8 Aaron ždrijebom odlučuje o dva jarca: jedan ždrijeb Za GOSPODA, drugi ždrijeb za Azazela[78].
 • 9 Aaron prinosi jarca na kojeg je pala kocka Za GOSPODA i žrtvuje ga za grijeh.
 • 10 Glede jarca na kojeg je pala kocka Za Azazela, stavlja se on živ pred GOSPODA, da se na njemu obavi obred odrješenja šaljući ga Azazelu u pustinju.
 • 11 Aaron predstavlja junca za svoj vlastiti grijeh, i obavlja obred odrješenja u svoju korist i u korist svoje kuće; potom zakolje junca za žrtvovanje za svoj vlastiti grijeh.
 • 12 On uzima kadionicu[79] punu užarenog ugljevlja na *oltar koji je pred GOSPODOM, i dvije pune šake mirisa za spaliti, u prahu, i odnosi ih iza vela.
 • 13 On stavlja miris na vatru pred GOSPODOM i oblak mirisa[80] prekriva poklopac koji je na i ispravi. Tako on ne će umrijeti.
 • 14 On uzima junetove krvi, svojim prstom, vrši škropljenje na istočnu stranu poklopca, potom ispred poklopca, svojim prstom on vrši sedam puta škropljenje.
 • 15 On kolje žrtvenog jarca za grijeh puka, i odnosi krv iza vela; postupa s tom krvlju kao kako je bio postupio s onom od juneta: on vrši škropljenje na poklopac i ispred poklopca.
 • 16 On na svetištu obavlja obred odrješenja od *nečistoće sinova Izraelovih i njihovih nepokornosti, to jest od svih njihovih grijehova; isto čini za šator susretanja koji ostaje s njima u središtu njihovih nečistoća.
 • 17 - Ne treba biti nikog u šatoru susretanja kad on u njega uđe za obaviti obred odrješenja u svetištu, sve dok on ne iziđe: on obavlja obred odrješenja u svoju vlastitu korist, u korist svoje kuće i u korist zbora Izraelovog -.
 • 18 On izlazi prema oltaru koji je pred GOSPODOM i obavlja na njemu obred odrješenja; uzima krvi junetove i krvi jarčeve, i stavlja ju na rogove[81] obodnice oltara.
 • 19 Svojim prstom, on obavlja škropljenje krvi na oltar; on ga čisti od nečistoća sinova Izraelovih i *posvećuje ga.
 • 20 Kad je završio s obavljanjem obreda odrješenja za svetište, za šator susretanja i za oltar, on predstavlja živog jarca.
 • 21 Aaron *polaže obje ruke[82] na glavu živom jarcu: on ispovijeda nad njim sve grješke sinova Izraelovih, i sve njihove pobune, tj. sve njihove grijehe, i on ih stavlja na glavu jarcu; potom on ga šalje u pustinju pod vodstvom jednom već pripremljenog čovjeka.
 • 22 Jarac na sebi odnosi sve njihove grijehe prema jednoj neplodnoj zemlji. Kad je poslao jarca u pustinju,
 • 23 Aarona polazi u šator susretanja, skida odjeću od lana koju je bio odjenuo za ući u svetište i odloži je ondje.
 • 24 Pere sebi tijelo u vodi na jednom svetom mjestu, potom odjenu svoju odjeću; on izlazi i nudi svoj holokaust i onaj od pučanski; on obavlja obred odrješenja u svoju korist i u korist puka;
 • 25 stavlja dimiti na oltaru masno žrtava za grijeh.
 • 26 Onaj koji je odveo jarca Za Azazela pere svoju odjeću i pere si tijelo u vodi; poslije čega se vraća u tabor.
 • 27 June za grijeh i jarac za grijeh, čija krv bijaše donesena u svetište za obred odrješenja, odnose se izvan tabora i spaljuju se, koža, meso i izmetina.
 • 28 Onaj koji ih je spalio treba oprati svoju odjeću i oprati si tijelo u vodi; poslije čega se vraća u tabor.
 • 29 To je za vas jedan nepromjenjivi zakon: u sedmom mjesecu, desetog u mjesecu, vi će te *postiti[83] i ne će te obavljati nikakav rad, kako tamošnji tako ni useljenici smješteni među vama.
 • 30 U stvari, u taj dan da se obavi na vama obred odrješenja koji vas očišćuje.
 • 31 To je za vas *šabat, jedan dan odmora, kad vi postite. Nepromjenjivi zakon.
 • 32 Onaj koji izvršava obred odrješenja, to je svećenik koji je primio *pomazanje i investituru za obavljati svećenstvo umjesto svojeg oca. On odijeva odjeću od lana, svetu odjeću;
 • 33 on obavlja obred odrješenja za posvećeno svetište; on ga obavlja za šator susretanja i oltar; obavlja ga na svećenicima i na svem okupljenom narodu.
 • 34 To je za vas jedan nepromjenjivi zakon glede ceremonije odrješenja, jedanput godišnje, od svih grijehova sinova Izraelovih. «
 • 35 Uradi se ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)