Levitik (TOB e.p. T.D.)/Blagdan Prvog Snopa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Blagdan Prvog Snopa

  • 9 GOSPOD oslovi Mojsija:
  • 10 » Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš im reći: Kad budete ušli u zemlju koju sam vam ja dajem, i kad budete vršili žetvu, vi će te donijeti svećeniku Prvi Snop[121], *prvine vaše žetve;
  • 11 svećenik će ponuditi snop pred GOSPODOM da biste vi bili prihvaćeni; on će to ponuditi sutradan po šabatu[122].
  • 12 Dan kad će te vi žrtvovati snop, vi će te napraviti holokaust za GOSPODA od jednog janjeta bez grješke, starog jednu godinu[123],
  • 13 kao žrtvu: dva deseta dijela efa brašna zamiješanog s uljem - to je jedno jelo spaljeno za GOSPODA, jedan utažujući miris - i kao libaciju vina: jednu četvrtinu hina[124].
  • 14 Ne će te vi jesti ni kruha, ni prženog klasja, ni novog zrnevlja prije točno tog dana kad će te donijeti taj dar pred GOSPODA, vašeg Boga. To je jedan nepromjenjivi zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)