Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/V

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
U Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  V
autor: Mirko Marjanović
Z


VASILJ, Stanko (Međugorje, 20. srpnja 1920. - Humac, 30. lipnja 1993.). Pjesnik, prozni pisac, književni kritičar i glazbenik. Prve pjesme objavio u listu širokobrjeških đaka Ruža, tijekom života suradnik katoličkih glasila u BiH i Hrvatskoj.
Djela: Povjerovali smo ljubavi (pjesme, 1976.), Fratrova oporuka (pjesme, 1981.)
VASILJEVIĆ, Marko (Vasiljevo Polje kod Modriče, XVII. st. ?). Ljetopisac. O njegovu životu i djelovanju do izbora za provincijala na provincijskom kapitulu u Fojnici 25. VIII. 1675. pouzdano se ništa ne zna.
Djela: Oko godine 1674. počeo je pisati Ljetopis, koji se djelomično sačuvao u prijepisu bosančicom fra Nikole Gojaka (čuva se u makarskom samostanu), koi je kasnije Jelenić objavio u Glasniku Zemaljskog muzeja, a potom i posebno.
VICIĆ, Vice (Fojnica, 1734. - 28. ožujka 1796.). Pisac. Osnovnu naobrazbu stekao je u Fojnici, filozofsko-teološki studij završio je u Italiji, gdje se istodobno usavršavao i u glazbi. Prvi je u Bosni uveo pjevanje na narodnom jeziku za vrijeme mise. Pisao ikavicom pod utjecajem dalmatinsko-dubrovačkog pjesništva.
Djela: Pisme razlike na poštenje B. D. Marije (1844.)
VIDAKOVIĆ, Nikola (Tramošnica Gornja, 14. siječnja 1939.). Pripovjedač. Osnovnu školu pohađao u Tramošnici Gornjoj, a gimnaziju završio u Gradačcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Odvjetnik u Gradačcu i Brčkom, a sada u Zagrebu. Pripovijetke i reportaže objavljivao u zagrebačkom Poletu, studentskom listu Naši dani i drugim listovima i časopisima.
Djela: Pripovijetke i reportaže - u listovima i časopisima.
VIDOVIĆ, Mirko (Bila, Livno, 31. prosinca 1940.). Pjesnik, pripovjedač i putopisac. Pučku školu završio u rodnom mjestu, nižu gimnaziju u Bos. Šamcu, maturirao 1960. u Livnu. U Zadru studirao na Filozofskom fakultetu hrvatski jezik i književnost i francuski jezik. Od 1963. je u Francuskoj, stupa u brak s Lucienne Ravit i vraća se u Zadar kao francuski državljanin. Od 1964. suradnik Povijesnog instituta u Zadru, a od 1965. u emigraciji u Lyonu. Prigodom posjeta majci 1971., biva uhićen i osuđen na 4 godine zatvora u Zadru. Kaznu mu povećavaju za tri i pol godine, u Staroj radički i Srijemskoj Mitrovici ostaje u zatvoru punih pet godina i dva mjeseca. Oslobođen kao francuski državljanin zahvaljujući intervenciji tadašnjeg francuskog predsjednika Destainea.
Djela: Pjesme (s V. Pavićem i S. Vučićevićem, 1964.) Hram nade (pjesme, 1970.), Ribnjak Bethesda (pripovijetke, 1971.), Sakrivena strana mjeseca (memoari, 1977.), Bijeli vitez (pjesme, 1980.), Novi Ahasver (putopis, 1984.), Što je Hrvatsko narodno vijeće (traktat, 1984.), Hrvatski iranski korijeni (povijesno-lingvistička studija, 1991.), Drijenove svirale (pripovijetke, 1993.).
VILOV, Stjepan (Budim, oko 1690. - Budim, 2. srpnja 1747.). Pisac. Osnovnu i srednjoškolsku naobrazbu stekao je vjerojatno u rodnom mjestu, novicijat je započeo u Iloku, filozofsko-teološki studij završio u Italiji. Bavio se pitanjima i problemima pravopisa.
Djela: Razgovor prijateljski među krstjaninom i ristjaninom (1736.), Tractatus de Deo uno et trino; De sacra Scriptura; Scripta theologica, Philosophia naturalis seu phisica (rukopisi).
VINCETIĆ, Marko Roko (Ugljara, Orašje, 21. listopada 1942.). Pjesnik. Osnovnu školu završio u Orašju. Zemljoradnik i noćni čuvar.
Djela: Glas ravnice (pjesme, 1999.)
VLADIĆ, Jeronim (Usti kod Prozora, 1848. - Šćit, 25. lipnja 1923.). Pisac. Osnove pismenosti naučio je kod župnika u Triešćanima, latinsku školu i novicijat završio u Fojnici, Gučoj Gori i Bugojnu, carigradu i Livnu. Filozofsko-teološki studij okončao u Đakovu i Rimu. Pisao pjesme i prikupljao narodne pripovijetke, kao veliki ljubitelj narodnog blaga.
Djela: Uspomene o Rami i ramskom franjevačkom samostanu (1882.), Katekizam u propovijedi, I (1887.), Glasnik jugoslavenskih franjevaca (1887./94.), Trideset i jedan dan pred presvetim sakramentom po Torreu i sv. Alfonzu (1890.)
VLADIMIROVIĆ, Luka (Sladinac kod Konjica, danas Bačina-Ploče, 16. travnja 1718. - Zaostrog, 1788.). Pisac. Onjegovu školovanju i životopisu nema mnogo podataka. Najveći dio svoga života proveo u samostanu u Zaostrogu, na hrvatskom, latinskom i talijanskom napisao petnaestak knjiga.
Djela: Cvit mirisa različnoga krstjanskoga (1765.), Razmišljanja krstjanska (1765.), Život svetoga Šime Zadranina (1765.), Slavodobitje krstjansko (1765.), Cvit nauka krstjanskoga (1771.), Brevis historiae de domo, et familia Dobretich (1772.), Pripisanje početaka kraljevstva bosanskoga (1775.), Svrha likarstva (1775.)
VLAHOVIĆ, Ivo (Domaljevac, 16. travnja 1918.). Pjesnik-poljoprivrednik. Pučku školu završio u rodnom mjestu. Uz bavljenje poljoprivredom, prikupljao podatke o stradanjima Domaljevčana od 1941. do 1947.
Djela: Moje pjesme (1996.)
VLASTELINOVIĆ, Augustin (Sarajevo, oko 1600. - sredina XVII. st.). Pjesnik.
Djela: Pisanka (pjesme, 1637.)
VLAŠIĆ, Gvozdić, Mila (Sovići, Grude, 18. rujna 1928.). Pjesnikinja. Pučku školu, gimnaziju i Učiteljsku školu završila u Mostaru. Pedagošku akademiju u Sarajevu, a slavistiku i romanistiku diplomirala na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani radila kao viša predavačica.
Djela: Učinilo mi se da su zvijezde (pjesme, 1969.), Un soffio della terra di Erzegovina/Dah zemlje Hercegovine (pjesme, 1983.), pesmi za prijatelje/Tečem s srcem neretve in Soče (pjesme, 1986.), Na rukama me u grad donijeli/Na rukah so me v mesto prinesli (pjesme, 1994.), Ko je zemlja darove delila/Kad je zemlja darove dijelila (pjesme, 1996.), Cijeli vijek tihe čežnje/Za življenje tihega hrepenenja (pjesme, 1997.), Usred jarka sunca/Sredi jarkega sonca (pjesme, 1999.), Moj Mostar, ljubavi moja (pjesme, 2000.).
VRANJEŠ, Antun Mladen (Humac, Ljubuški, 2. svibnja 1943. - Split, 28. srpnja 1992.). Pjesnik.
Djela: Na zapanjenoj obali (pjesme, 1976.), Nevine travke (pjesme, 1977.), Sapeta jedra (pjesme, 1979.), Osušnica zemlje (pjesme, 1986.), Pružene ruke (pjesme, 1992.)
VRBANČIĆ, Ferdo – MAGLAJLIĆ, Ferid (Petrovaradin, 1873. - ?). Pripovjedač. Osnovnu i Građansku školu završio je u Ogulinu, gimnaziju u Zagrebu. Visoku komercijalnu akademiju u Beču. Bio je profesor i ravnatelj Trgovačke škole u Travniku. Pisao pod pseudonimom Ferid Maglajlić.
Djela: Iz starog vilajeta (pripovijesti, 1909.), Povijesni roman Izdisaji slobode - u rukopisu.
VUČEMIL, Andrija (Oplećani, Tomislav Grad, 26. kolovoza 1939.). Pjesnik. Više godina robijao na Golom otoku. Diplomirao hrvatski jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji u Rijeci i sociologiju u Ljubljani. Radio kao socijalni radnik i kazališni redatelj u Rijeci. S Ferdom Vlašićem u Tomislav Gradu pokrenuo list Naša ognjišta. Dopredsjednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika.
Djela: Na smrt naslonjen (pjesme, 1969.), Duvanjska rapsodija (pjesme, 1990.), Kad kažem Riječ, govorim o ljubavi (pjesme, 1992.), U ovim riječima ćeš se prepoznati (pjesme, 1994.), Susreti na Duvanjskom polju (pjesme, 1996.), što su mi rekli (publicistika, 1998.), Riči s ruba vrimena (pjesme, 1999.), Nakon šutnje (publicistika, 1999.)
VUČIĆEVIĆ, Stojan (Turkovići, Trebinje, 7. srpnja 1941. - Zagreb, 22. rujna 1989.). Pjesnik, putopisac, književni kritičar, prevoditelj. Srednju školu završio u Metkoviću, Filozofski fakultet u Zadru. Radio kao profesor, lektor, redaktor, urednik u časopisu Republika i novinar na televiziji. Osim pjesama, pisao putopise, književne kritike, oglede i prevodio s francuskog jezika.
Djela: Pjesme (1964.), Greben (pjesme, 1965.), Siga (pjesme, 1966.), Čavli (pjesme, 1969.), Šibanica (pjesme, 1971.), Podmornica (putopisi, 1971.), Pomrčina (pjesme, 1985.), Sabrane pjesme (1994.), Ponad vode (putopisi, 2000.)
VUKIĆ, Marko Skejo (Tolisa, 19. rujna 1949.). Pjesnik. Ugostitelj po zanimanju. Živi u Tolisi.
Djela: Ratni posavski motivi (pjesme, 1992.), Terra Tolis na vjetrometinama života (pjesme, 1994.), Nek zvone zvona (pjesme, 1997.).
VUKOJA, Franjo (Ljubotići, Široki Brijeg, 10. svibnja 1949.). Aforist. Završio gimnaziju na Širokom Brijegu, studirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Glavni i odgovorni urednik mjesečnika Zapad (Široki Brijeg).
Djela: Između redova (aforizmi, 1987.), Foraizmi (aforizmi, 1988.), Široki osmijeh - humoristična kronika Širokog brijega (1996.).
VUKOJA, Ivan (Ljubuški, 13. studenog 1969.). Pjesnik.Osnovnoškolsku i srednju naobrazbu stekao u rodnom mjestu. Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Djela: Metafizika kamena (pjesme, 1992.), Izbor za vas (pjesme, 1994.)
VULETIĆ, Anđelko (Trebimlja, Trebinje, 6. veljače 1933.). Pjesnik, romanopisac, dramski pisac, pisac za djecu, kniževni kritičar i polemičar, prevoditelj s francuskog jezika. Pučku školu završio u rodnom mjestu i Trebinju, Filozofski fakultet (književnost) u Beogradu.
Djela: Gorko sunce (roman, 1958.), Gramatika ili progonstvo (pjesme, 1961.), Jedina nada (pjesme, 1962.), Drvo s paklenih vrata (roman, 1963.), Sedam vječnih pitanja (pjesme, 1965.), Deveto čudo na istoku (roman, 1966.), Kraljica puteva (pjesme, 1968.), Zmije odlaze s onu stranu svijeta (pjesme, 1967.), Poezija (izbor, 1971.), Klesar Tadija Tegoba (roman za djecu, 1973.), Putnik na svoju odgovornost (pjesme, 1985.), Kad budem velik kao mrav (pjesme, 1977.), Čempres u zavičaju (izbor, 1980.), Dan hapšenja Vile Vukas (roman, 1980.), Jadi mladog karijerista /roman, 1984.), Križaljka za čitanje sudbine (pjesme, 1985.), Čudotvorna biljka doktora Engela (roman, 1989.), Popravni ispit (pjesme, 1989.), Andrija Hebrang (drama, 1990.), Miljenik partije Buharin (drama, 1987.), Pčela i metak (pjesme, 1995.), Pisma nebeskom gromu (pjesme, 1996.), Sarajevo a zalazi sunce (pjesme, 1996.), Tajna večera (pjesme, 1997.), Strijeljanje ustaše Broza (roman, 1998.), Izabrane pjesme (1999.)
VULETIĆ, Juro (Šušnjari, Derventa, 11. prosinca 1892. - Osijek, 2. veljače 1973.). Pisac. Osnovnu školu završio je na Plehanu, gimnaziju u Visokom, filozofsko-teološki studij u Sarajevu.
Djela: Pripovijesti, crtice, članci o narodnim običajima - u Napretku (1916.), Glasniku sv. Ante (1927., 1929., 1931., 1937.-1940., 1943.-1945.), Franjevačkom vijesniku (1933., 1940.), Vrhbosni, Dobrom pastiru, Bosni Srebrenoj
VULETIĆ, Petar (Podžablje, Neum, 10. siječnja 1937. - Los Angeles, 12. studenoga 1998.). Pjesnik i prosvjetitelj. Osnovnu školu pohađao u Gracu, gimnaziju na Širokom Brijegu i Dubrovniku, a teologiju studirao u Zagrebu (1955. - 1963.). Bavio se folklorom i crkvenom glazbom, obnavljao crkvene objekte, u Whayali (Australija) otvorio hrvatsku školu.
Djela: Plamenovi duše (molitvenik, 1967.), Čuvar svetoga groba (epske pjesme, 1970.), Zemlja zumbulova (pjesme, 1983.), Šjor (zbirka poezije i proze, 1995.), Putokazi (1997.), Ima sunca za sve nas (pjesme, 1998.)