Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/Š

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
S Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  Š
autor: Mirko Marjanović
T


ŠAH KNOFARO, Eugenija (Zagreb, 1861. – Bjelovar, 24. veljače 1928.). Pjesnikinja. Završila je Učiteljsku školu u Zagrebu i posvetila se učiteljskom pozivu. Učiteljujući u Bakru, udala se za profesora Šaha, koji je ubrzo obolio. Krivotvori potpis bana Khuena, prijatelja kuće u kojoj je odgojena, da bi došla do novca za liječenje muža, biva otkrivena i osuđena na šest godina zatvora. Nakon izdržane kazne, rastavlja se od muža i zapošljava se kao privatna učiteljica francuske kolonije drvne industrije u Slatini. Godine 1896. dolazi u Sarajevo, gdje je nadbiskup Stadler prima u Zavod za nezbrinute osobe i ujedno radi na osnovnoj školi i predaje francuski jezik i glazbu. Tu je sve do 1912. godine kada se kod nje pojavljuju prvi znaci umne poremećenosti. Odlazi u Bjelovar, kumi Milki Brodarac Dvorniković. Do kraja života živi od pomoći sarajevske nadbiskupije i časopisa Vrhbosna.
Djela: Pjesme i crtice - u periodici
ŠARIĆ, Ferdo (Mesihovina, Tomislav Grad, 1951.). Pjesnik.
Djela: Vraćam munju gromu (pjesme, 1991.)
ŠARIĆ, Ivan (Travnik, 27. rujna 1871. – Madrid, 16. srpnja 1960.). Vrhbosanski nadbiskup, pjesnik i putopisac.Pučku školu i gimnaziju pohađao u rodnom mjestu, teologiju u Travniku i Sarajevu. U doktora bogoslovije promoviran je 1898. u Zagrebu. Uređivao časopis Vrhbosnu, neko vrijeme i Balkan. Pokrenuo katolički tjednik Nedjelja i bio njegov prvi urednik. Bavio se i prevođenjem.
Djela: Papa Pio X. Njegov život i djelovanje (1908.), Pjesme (1911.), Sunce i oblaci (pjesme 1914.), Krv i suze (pjesme, 1917.), Salve Regina (pjesme, 1920.), Hagija Sofija (pjesme, 1928.), Zlatna legenda o Isusu, Mariji i Josipu (1932.), Evenđelist, I-II (1933/34.), Seljaci Hrvati (pjesme, 1937.), Širom ramske i usorske dekanije (putopisi, 1939.), Magnificat (lirska simfonija, 1940.), Neveni (pjesme, 1940.), Vrata sunca (pjesme, 1953.)
ŠARIĆ, Ivica (Grabovica, Tomislav Grad, 1944.). Pripovjedač i novinar. Od 1959. živi u Travniku gdje je završio Učiteljsku školu. Novinarstvo diplomirao na FPN u Sarajevu. Radio kao učitelj, jedno vrijeme bavio se i politikom. Tijekom 1993. I 1994. bio ratni dopisnik HRTV iz Srednje Bosne, a sada je dopisnik HINE.
Djela: Sretan grad (pripovijetke, 1997.)
ŠARIĆ, Tomislav (Bistrica, Uskoplje, 22. kolovoza 1967.). Pjesnik. Osnovnu i srednju školu pohađao u Uskoplju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje živi i radi.
Djela: Rekonstrukcija događaja (pjesme, 1992.), Živjeti u Uskoplju (pjesme, 1996.)
ŠEGO, Krešimir (Međugorje, 11. veljače 1950.). Pjesnik, esejist i književni kritičar. Pučku školu završio je u Međugorju i Čitluku, Srednju poljoprivrednu u Čapljini, a sociologiju je diplomirao u Sarajevu 1974. Bio novinar na Radio Sarajevu, professor i direktor Gimnazije u Čitluku, urednik u časopisu Most u Mostaru, te urednik ZIRAL-a i u Informativnom centru Mir-Međugorje u Međugorju.
Djela: Žeđ pojilišta (pjesme, 1973.), Stojna kuća (pjesme, 1983.), Vrijeme letjelica (pjesme, 1987.), Hrvatska tišina (pjesme, 1992.), Svijeća pod križem (izabrane pjesme, 1994.), Die Kerze unter dem Kreuz (izabrane pjesme na njemačkom, 1996.), Međugorje, vrijeme milosti (razgovori, na hrvatskom, njemačkom, engleskom, španjolskom i talijanskom jeziku, 1996.), Rubovi (eseji, osvrti, razgovori, 1997.), Pod nebom Bleiburga (s Vinkom Grubišićem, antologija, 1997.), Gospina šaputanja (studija o Međugorju, na hrvatskom, talijanskom i francuskom, 1998.), Anđeli moji (s Miljenkom Stojićem, slikovnica, 1999.)
ŠENDA, Hrvoje Pero (Uskoplje, 28. lipnja 1945.). Pjesnik. Gimnaziju završio u Bugojnu, a Filozofski fakultet (hrvatski jezik I književnost) u Zagrebu. Od 1971. radio u srednjoj školi kao profesor hrvatskog jezika, od 1993. živi i radi u Nizozemskoj.
Djela: Krhotine (pjesme, 1999.), pjesme u panorami Petnaestorica (2000.)
ŠESTIĆ, Anto (Derventa, 23. svibnja 1965.). Romanopisac i novinar. Pučku školu završio u Bunaru kod Dervente, diplomirao na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Od 1993. radio kao novinar, illustrator i karikaturist u Posavskom glasniku, potom u Tehničkoj školi Kutina kao nastavnik strojarske skupine predmeta.
Djela: Dnevnik Plehanske satnije (roman, 2000.)
ŠESTIĆ, Mirko (Dažnica kod Dervente, 26. srpnja 1862. - Dubica, 10. lipnja 1929.). Pisac. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je kod franjevaca, filozofsko-teološki studij završio u Pečuhu i Grazu.
Djela: Život Ivana Franje Jukića (rukopis), pripovijetke, književnopovijesni osvrti, povijesne i etnografske rasprave - u periodici.
ŠILJEG, Zdenka (Vašarovići, Ljubuški, 1964.). Pjesnikinja. Završila Srednju tekstilnu školu. Živi u Njemačkoj, piše pjesme i bavi se glazbom i folklorom.
Djela: grozd ljubavi (pjesme, 1997.)
ŠIMIĆ, Antun Branko (Drinovci, Grude, 18. studenoga 1898. – Zagreb, 2. svibnja 1925.). Pjesnik, esejist, feljtonist.
ŠIMIĆ, Domagoj (Foča, Derventa, 22. prosinca 1909. – Livno, 1993.). Pisac. Osnovnu školu završio u Foči, gimnaziju u Visokom, novicijat u Fojnici, filozofsko-teološki studij u Sarajevu, studij romanistike u Parizu i Beogradu.
Djela: u đačkom listu Cvijet objavio je nekoliko kraćih literarnih priloga (1928.-1931.). Surađivao u almanahu Selo i grad, Luči, Bosni Srebrenoj, reviji Dobri pastir i Mariji među nama.
ŠIMIĆ, Ilija (Donji Rahić, 1948.). Pjesnik i slikar.
Djela: Krikovi svjetla (pjesme, 1993.), Glazba voljenih vidika (pjesme, 1993.)
ŠIMIĆ, Pejo (Foča, Derventa, 15. srpnja 1952.). Pjesnik. Pučku školu završio u Foči i Johovcu, a gimnaziju u Rijeci.
Djela: Zov hrvatskog Posavlja (pjesme, 1993.), Zemljo moja (pjesme, 1993.), U vrtlogu sna (pjesme, 1994.), Suza na zgarištu (pjesme, 1995.), Čežnja:pjesme duše moje (1996.), Dah sudbine (pjesme, 1997.), Vapaji (pjesme, 1999.)
ŠIMIĆ, Stanislav (Drinovci, Grude, 18. travnja 1904. – Zagreb, 7. srpnja 1960.). Književni kritičar, esejist, pjesnik i prevoditelj s njemačkoga i engleskoga jezika.
ŠIMOVIĆ, Dragan (Gabela, Čapljina, 14. lipnja 1964.). Pripovjedač i novinar. Školovao se u Metkoviću i Sarajevu, gdje je studirao na prirodno-matematičkom fakultetu.
Djela: Misterij stolne lampe (priče, 1990.), Prolaznik (priče, 1997.)
ŠIMUNOVIĆ, Pero (Sarajevo, 21. prosinca 1949.). Književni povjesničar i kritičar. Pučku školu i srednje obrazovanje završio je u Sarajevu, gdje je diplomirao povijest jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu i doktorirao iz novije hrvatske književnosti.
Djela: Kritika i jeres (eseji, 1990.)
ŠIPRAČIĆ, Andrija (Dubočac, oko 1630. – poč. XVIII. st.). Ljetopisac. Nema podataka o njegovu školovanju. Njegovu životopisu, kao siguran, pripada ovaj:kad je godine 1869. oslobođena Slavonija od turskog ropstva, fra Andrija Šipračić izvodi 2.700 katolika iz Sjeverne Bosne u Slavoniju. Šalje u Rim Papinskoj Stolici izvješće da je od 1690. iz Bosne iselilo oko 100.000 katolika.
Djela: Tabula od ministara i kapitula (ljetopis u rukopisu)
ŠKARICA, Branko Strahimir (Varcar Vakuf – Mrkonjić Grad, 1. studenoga 1883. - ?). Pjesnik. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju je započeo u Gučoj Gori, filozofsko-teološki studij pohađao u Ugarskoj. Po vokaciji je pjesnik, ali se bavio i proučavanjem naše kulturne prošlosti, pisao kraće književne prikaze i članke.
Djela: Pjesme (1906.), Život i rad Ivana Frane Jukića (s Josipom Markušićem, 1908.), Ponos od Bosne, Banja Luka (epska pjesma), Sa Mrtvalja (pjesme, 1919.)
ŠKURLA ILIJIĆ, Verka (Dol kraj Staroga Grada na Hvaru, 23. studenoga 1891. – Split, 2. travnja 1971.). Pripovjedačica i dramska spisateljica. Kći Stjepka Ilijića, prosvjetnog radnika i književnika, koji je dugo djelovao i živio u Bosni i Hercegovini i zahvaljujući kojemu je i sama zavoljela ovu zemlju. Završila je Višu djevojačku školu, a u svojim djelima prikazivala je bosanskohercegovačku stvarnost u vrijeme austrougarske okupacije.
Djela: Djevičanstvo (pripovijetke, 1929.), Ivanjske noći (pripovijetke, 1930.), Djeca kraljeva i druge bajke (1930.), Hanumica (pripovijetke, 1930.), Kićak.Trićak (Traka) (1930.), Lutka (1930.), Vodenjaci (Šuma) (1930.), Na tankom ledu (drama, 1931.), Ko im sudi? (pripovijetke, 1933.), Grlica i još mnoge pripovijetke (1934.), Grlica (1934.), Djeca kraljeva (1936.), Tekla Sava mutna i krvava (pripovijetke, 1945.), Evo kako je bilo (pripovijetke, 1949.), Da vam pričam (1953.), Posljednja suza moje majke (novela, 1956.)
ŠOP, Nikola (Jajce, 19. kolovoza 1904. – Zagreb, 2. siječnja 1982.) Pjesnik, pripovjedač, esejist, dramski pisac, prevoditelj.
ŠPRAJCER, Zvonimir (Sarajevo, 26. kolovoza 1894. – ?). Pjesnik. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu, Pravo studirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Djela: Pjesme (1919.)
ŠTAMBUK, Zdenko (Bijeljina, 12. svibnja 1912. – Beograd, 18. travnja 1976.). Pjesnik i putopisac.
Djela: iz kutova Zagreba (pjesme, 1932.), Mrzim (pjesme, 1932.), Kroz stvarnost (pjesme, 1934.), Grad gori (pjesme, 1939.), Tragom crvene zvijezde (pjesme, 1945.), Uoči dana (pjesme, 1945.), U carstvu kraljica od Sabe (putopisi, 1957), Zapisi iz Afrike (putopisi, 1961.)
ŠUBAŠIĆ, Mira (Bezdan, općina Sombor, Vojvodina, 13. siječnja 1953.). Pjesnikinja. Osnovnu školu završila u Bezdanu, gimnaziju (društveno-jezični smjer) u Somboru. Na pedagoškoj akademiji u Osijeku diplomirala hrvatski jezik. Radi kao nastavnica hrvatskog jezika u OŠ u Boku i Oštroj Luci (Orašje).
Djela: Kada odeš ti (pjesme, 1999.), U snovima i uspomenama (pjesme, 1999.)
ŠUBIĆ, Anastazija (Beograd, 8. travnja 1933. – Sarajevo, 8. prosinca 1991.). Pripovjedačica, romanospisateljica, književna kritičarka, esejistica i dramska spisateljica. Kazališnu akademiju diplomirala u Beogradu. Na Radio Sarajevu izvjesno vrijeme obavljala poslove dramaturga.
Djela: Veliko lovište (pripovijetke, 1959.), Naknada za život (roman, 1960.), Sa Šekspirom (studija, 1979.), Jedanput u našem životu, Biti u Kini, Stvari za sebe, Zove Los Anđelos, Amanet, Puna šaka kamenja (drame)
ŠUBIĆ, Zvonimir (Srebrenica, 16. prosinca 1902. – Sarajevo, 29. veljače 1956.). Pripovjedač i romanopisac. Osnovnu školu završio je u Srebrenici, gimnaziju u Beogradu. Službovao u Beogradu, a zatim u Banjoj Luci, gdje je dočekao rat. Nakon rata, sve do smrti, djeluje kao samostalni književnik.
Djela: Fazlića potok (pripovijetke, 1934.), Heroj u papučama (roman, 1935.), Kaljuga (roman, 1937.), Pred spomenikom (pripovijetke i crtice, 1947.), Pripovetke (1952.), Kad se carstva mijenjaju (roman, 1955.), Izabrana djela I, Seljaci (pripovijetke, 1957.), Bez krivice kriva i druge pripovijetke (1963.), Izabrana djela I-III (1969.)
ŠUNJIĆ, Marijan (Bučići kod Travnika, 7. siječnja 1798. – Beč, 28. rujna 1860.). Pisac. Roditelji su ga naučili osnovama pismenosti, humaniora je završio u Gučoj Gori i Fojnici, filozofsko-teološki studij u Zagrebu i Mohaču, orijentalistiku (turski, perzijski i arapski) u Zagrebu i Beču. Pripadao krugu bosanskohercegovačkih iliraca, skupljao narodne pjesme i zauzimao se za napredak školstva u Bosni. Bavio se teoretskim pitanjima jezika. Pokušao riješiti pitanje univerzalnog fonetskog alfabeta.
Djela: Augusto Austriae imperatori (1833.), De vita illustris viri Augustini Milletichii 81835.), Pokret 1848. i 1849. (s Martinom Nedićem, 1851.), De ratione depingendi rite quaslibet voces articulatas seu, De vera ortographia /1853.), Narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (1915.)
ŠUNJIĆ, Vjekoslav (Kreševo, 6. listopada 1917. – Kreševo, 2000.). Pjesnik. Osnovnu školu završio je u Kreševu, gimnaziju u Visokom, novicijat na Gorici kod Livna, filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Makarskoj. Osim pjesama, pisao i skladbe i priloge vjerskopoučnog sadržaja.
Djela: Pjesme (1969.), Zlatni ključ (pjesme, 1991.)
ŠUTALO, Ivo (Stolac, 13. srpnja 1964.). Pjesnik i pripovjedač. Poslije osnovnog školovanja u rodnom mjestu, gimnaziju završio u Dubrovniku, a teologiju u Sarajevu (1983.-1990.). teologiju magistrirao na Sveučilištu Gregorijana u Rimu 1995. Vjeroučitelj u gimnaziji i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.
Djela:Dumo Don Stjepan Batinović (studija, 1998.), Hvala vama, hrvatski junaci (pjesme, 1998.), 315 mojih đaka (priče, 1999.), jao meni ako ne propovijedam evanđelje (propovijedi, 1999.)
ŠUTALO, Stojan (Svitava, Čapljina, 18. ožujka 1929.). Pjesnik. Osnovnu školu završio u Donjem Hrasnu, gimnaziju i ekonomiju u Sarajevu.
Djela:Moj poj za dom (pjesme, 1999.)