Kip domovine vu početku leta 1831.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Kip domovine vu početku leta 1831.
autor: Pavao Štoss
Anda vu morje vre vekivečno
Jedno nam leto kapnulo srečno!
Najmre kad vre nit cveta v dolici,
Nit več zelenog lista v gorici,
Nit bi gde videt z grozdekom trsa,
Nit poljodelcu odprta prsa;
Nego vsu goru sedu postati,
A v polju drobnih ptičic nestati,
Videti k tomu kak marhu hrani,
Kad muž prot zimi s bundum se brani,
I čuti vuka kak strašno tuli,
Kak koru gladen hrastovu guli.
Staro, znaj, leto da je gotovo,
Koje nut zniklo, vidimo novo.
Anda vu morje vre vekivečno
Jedno nam leto kapnulo srečno!
Neg je l' nam drugo ovak tam zajde,
Je l' mozt nas predi tamo ne najde;
Al nam pak takvu porodi tugu,
V kojoj živlenje bu nam predugo?
Nut to z viđenja, vu ovoj noči
Koje sem imal, bojat se moči,
Koje kad v pesmi kanim van dati,
Srce od plača nemrem zdržati:

Vre bil ostavil mesec planine,
Da nosi svetlost v niske doline,
Vse bilo tiho i noč gluboka,
Jedinog šumet čul bi potoka,
Najenput pako nut od polnoči -
Puhnuše veter - iz cele moči,
Oblake sim-tam rasprestre črne,
Hoče da nebo z zemljum prevrne;
Isti vre Neptun - sam se začudi,
Kad mu prez znanja morje se budi,
Ar več tjam Dunaj z slapmi v zrak điple,
Hoče da Savu z muljem zasiple;
Som vre z mustači gizdavo miže,
Lampe prot savskem ribicam zdiže;
Vre nut i pozoj v zraku putuje,
Vse zlo prot samoj Savi šetuje;
Mesec potemne, svetlost nestane,
Zemlja i drevo tužno postane!
Nut pako drage kip Domovine,
Da svoje speče - probudi sine,
Zmed gor po ravnoj javčuč dolici
Vidi se k savskoj letet vodici.
Al kakva j' bila pretužna mati?
Je l' duh, al vila, ni ju poznati.
Ona ka negda je na stolicu
Kraljevsku sesti 'mela pravicu,
Nit več na glavi korunu zlatu,
Nit ima zlatni lanček na vratu,
Nit joj po prsah đunđ se preleva,
Nit špica telo njejno odeva.
Ni več na prsteh dragog kamenja,
Da je kraljica, nima znamenja;
Nego (kaj bolje naj srce rani
Onog koj mater svoju ne brani!)
Z slamicum kitu nosi povitu,
A glavu z črnum pečum pokritu,
Ter tak žalostna sim-tam se trudi,
Hoče da sinke svoje prebudi;
Ali kad vidi nje tvrdno spati,
I za zlo vreme ništa ne znati,
Sebe pak samu v tulikoj tmici
Kad se premisli kakti v temnici, -
Kaj bu sad delat? v srcu se pita
Ter na kolena tužna se hita,
Ar nit človeka kakvog znamenja,
Nit je gde živog čuti stvorenja,
Nit je gde spazit hutice moči
V kojoj bi ognjec žaril se v noči. -
I, kaj još bolje čudi se, v zraku
Sove - v tak črnom nigdi ni mraku. -
Vidi se onda kak da bi bila
Zopet tak k sebi pregovorila:
"Kak mi se j' anda morat predati,
I v Domovini mrtvoj postati!
Idem još mrtveh grobe otpreti,
Kaj ak' ne hasni, hoču vumreti." -

Ovak se plače, i briše lice,
Ter počme v goru iti z dolice,
Tamo gde negda horvatski kralji
Svoje palače jesu imali,
Tamo gde z mehnom sada pečine
Pokrite vidiš stare zidine,
Tamo je pošla tužna bogica,
Horvatske zemlje stara kraljica.
Ali kam ideš, predraga mati?
Z nikem se nečeš tamo zestati.
Puste zidine v strašnoj pečini
Objimlje bršljan sam na visini.
Kad pak vre dojde, počme javkati,
I takve reči od sebe dati:
"Domorodci, gde ste, dragi sini,
Koji ste negda v ovoj zidini
Pustili za me, vašu kraljicu,
Čez prsa vaša letet strelicu;
Il prah, ili pepel mesto pokriva,
Il zid, gde telo vaše prebiva,
Meč me žalosti, ah me želenje
Pepelom vašem naj da živlenje!
Naj da živlenje onomu Kipu,
Koj negda z smrtjum branil je diku
Horvatske zemlje, živuč do groba
Za glas i ime naroda svoga!
Ar potlam žitka kak vam nestalo,
I vaše pepel telo postalo,
Z kraljevstvom skupa glas moj prehaja,
Nit gdo vu srcu zato se kaja.
Narode druge svetlost opstira,
A mene črna senca potpira;
Drugem vre sunce sveti po noči,
Mu tmicu v danu tipat je moči;
Narod se drugi sebi raduje,
A z menum sinko moj se sramuje:
Vre i svoj jezik zabit Horvati
Hote, ter drugi narod postati;
Vnogi vre narod sam svoj zameče,
Sram ga j' ak stranjski "Horvat" mu reče,
Sam proti sebi je l' ne šetuje,
I ovak slepec sam sebe truje.
Neg' kaj raztepljem reči po svetu,
Kad je več isto znano detetu;
Da se ne pozna več Horvatica,
Misleč rođena da je Nemica;
Nut vse vu stranjskeh senjah vre gine,
A za svu mater niš se ne brine.
Takvo je anda sad moje lice,
Takov je stališ tužne kraljice,
Takva mi dika, takvo poštenje,
Tak se dokanča moje živlenje!
Ah! Zakaj nis' još negda vumrla,
Ter lak v početku grob si otprla,
Ne bi sad v špotu takvem živela,
Da se nis' tužna nigdar začela!"

Komaj to zreče v onoj puščini,
Nut čuje pucat kamen v pečini,
Osupne malo vu tmičnoj noči,
Ar kaj to bude, ne vide oči:
Za tog pak oblak v zraku razpukne,
I mesec beli van se nalukne;
Onda podigne oči v visinu,
I gleda srčno v jednu zidinu,
Kaj sad to bude? Z rukum se potpre!
I nut v pečini jen grob se otpre!
Odstupi - pazi - srce ji tuče,
Spazi da belog nekaj van luče,
Vmir srce, vmir joj još vekše biva,
S kem bolje duh ov van se poriva.
Nut pak sin dragi stane pred oči,
Ona ga pozna i suze toči,
Koje on angel taki izbriše,
Kada k njoj milo pregovoriše:
"Čul sem, predraga mati kraljica,
Kakva je tebe opstrla tmica, -
Čul sem tvog glasa vu ovoj noči,
Nemoj zdvojiti, hoču pomoči:
Hodi, predraga, tvoje krivice
Nosi do banske v Zagreb stolice;
Gde kad buš vidla da sablje pašu,
I velikaši v spravišče jašu,
Pazi! tam dojde jen z moje krvi,
Koj za tve dobro vsigdi bu prvi;
On domorodec Kušević zvani,
K njemu se vteci, on te naj brani!"
Nut, kak to zreče, tiho prehađa,
I kakti sunce k grobu zahađa!
Onda pak mati njega objeti
Hoče ter željno v naručaj deti,
I vre se nagne da ga ogrne,
Nut praznu tmicu k sebi pogrne,
Ar mesec v hipu v oblak se skrije,
I njega v grobu kamen pokrije.
Onda plačuča k grobu si stane
Čekajuč doklam zorja postane.

Danica, 1835.