Kako su dva Puntara čuvali tretoga mertvoga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Kako su dva Puntara čuvali tretoga mertvoga
autor: nepoznat


Bilo je to na vrime, kada su jo Puntari uževali celu noć čuvat mrtvoga va kućici na grobju svetoga Andrija. Jedan je umrl, a drugi dva su ga čuvali. Bila je zima, pa su se oba zagrnuli s kabani i gledali z vrat, kako se va dragi more pini. Za dneva još njin je nikako vrime pasivalo, ma kad je zaškurelo i v selu zvon odzvonel, počelo njin je bit štufo va kučici kraj mrtvoga. Va jenom kantuniću kraj njih žmirela je lanternica, i kadgod bi bura jače zapuhnula, bi zadrhtala, kako da će se puhnut.

- Još ćemo škurin ostat, - reče jedan.

- A, da se stane mrtvi, - promrmje drugi i sa se nasrhnul od zime i straha.

Da bi njin koliko toliko lipje vrime pasivalo, odluče, da jedan od njih jide po vino va selo, pa ćeju pit i mrtvega čuvat. On, ki je bil strašljiv i ki se je bojal, da bi se mogal mrtvi stat, da ne ostane sam va kućici kraj škrinje, pristane, da on gre va selo po vino. I šel je zi svetoga Andrija.

On drugi pak odluči da ga prestraši. Dvigal je mrtvoga zi škrinje i sel ga va kantun kraj lanternice. Još ga je zagrnul zi svojin kabanon, pa je zgledalo, kako da je nagnul glavu i zaspal.

A sam je legal va mrtvašku škrinju i prekrižil ruke, kako da je mrtvi.

Ni dugo pasalo, tornal se je on drugi z bukaletu vina.

- Oštija, ma bura puše, noćas će zec mater jiskat, - javi se s praga i zatvori vrata od kučice, da ne puše vetar nutar. Onda je šal do onoga, ki je bil va kantuniću stišnjen va kabanu, i misleć da je zaspal drkne ga z bukaletu i reče mu:

- Na, pij, ko ćeš.

A kako se ov ni maknul, po drugi put ga va rame lupne:

- Pij kad san prinesel.

Na to on, ki je bil živ va škrinji protegne ruku do njega i reče mu:

- Daj meni, kad ne će on.

Va strašljivom se je se stisnulo od straha. Puštil je bukalet na tla i ušal z jenin korakon s kučice. Počel je kako vetar po putu bižat i ni se fermal se do sela.