Kako je Novaku utekla vila njegova ljubovca

Izvor: Wikizvor
Kako je Novaku utekla vila njegova ljubovca
autor: nepoznat

Zapisao Jozo Betondić, dubrovačka okolica, prva polovica 17. st.


Tri veselja činjaše Novače u bijelu dvoru:
jedno čini veselje: selu svoju udavaše;
drugo čini veselje Grujici, sinu svojemu;
treće čini veselje: er je dvore ogradio,
i svak mu se veseli u njegovu bijelu dvoru.
Ma se samo ne veseli lijepa ljubi Novakova.
Pođe ti još govorit mlada sele Novakova:
"Svak se danas veseli u veselju braca moga,
a ti mi se ne veseliš, ni Grujici, sinu tvomu?"
Ali njome ljubovca Novakova odgovara:
"Kako ću se veselit u veselju braca tvoga?
Kad me Novak uhitio, bijelu vilu, na Dunaju,
on je meni ugrabio brza krila i oglavlja,
da mi hoće vratiti brza krila i oglavlja,
lijep bih tanac izvela prid dvorima njegovijem,
i u tanac skupila dvanaes mladijeh djevojčica,
sve bi bile mlađahne jedne slike i prilike."
Kad je bješe razumjela lijepa sele Novakova,
ona mlada otide bracu svomu govoriti:
"Svak se tebi veseli u bijelomu dvoru tvomu,
samo ti se ne veseli bijela vila, ljubi tvoja,
neg je meni ovako ljubi tvoja govorila:
Otkad je si uhitio na tihomu Podunaju,
da si njome ugrabio brza krila i oglavlja.
Kad bi jom ih hotio, brate dragi povratiti,
lijep bi tanac izvela prid tvojijem bijelijem dvorom,
i u njemu skupila dvanaes mladijeh djevojčica,
sve bi bile mlađahne jedne slike i prilike."
Bješe ti ga ovaka naučila huda sreća,
ljubi svojoj povratio brza krila i oglavlja.
Ona mu je izvela lijepi tanac prid dvorovim,
i u njemu bijahu dvanaes mladijeh djevojčica,
sve su mlade djevojke jedne slike i prilike.
Pak se s krilim zavila u visinu vedra neba,
a za njome Novače na svojemu dobru konju.
Pođe ljubi dozivat iz svojega tanka grla:
"Povrati se, povrati, bijela vilo, ljubi moja!
Komu, ljubi, ostavljaš tvoje lijepe perivoje?
A komu li ostavljaš Grujicu, sina tvojega?"
A Novaku ovako bijela vila odgovara:
"Ne bih ti se povratila za moje za crne oči;
ja ti veće ne hajem za moje lijepe perivoje,
a Grujicu, sina moga, često ću ga pohoditi,
kad ga budem pohodit, ti me nećeš ni vidjeti."
Kad je Novak razumio bijelu vilu, ljubi svoju,
žalostan se on nađe u svojemu srcu živu,
zlovoljno se povrati ka svojemu bijelu dvoru.