Jošua (Šarić)/Glava 4.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 Kad sav narod sretno prijeđe preko Jordana, dade Gospod Jošui ovu zapovijed:

2 Izaberite sebi između naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga čovjeka,

3 I zapovjedite im: "Uzmite odande, isred Jordana, s mjesta gdje su stajale noge svećenika dvanaest kamenova, ponesite ih sa sobom i metnite ih u taborištu gdje ćete noćas prenoćiti!"

4 Tada pozva Jošua dvanaest ljudi, što ih je bio odredio između sinova Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga čovjeka,

5 I zapovjedi im: "Idite tamo pred kovčeg Gospoda, Boga svojega, u sredinu Jordana, i uzmite svaki sebi po jedan kamen na rame, prema broju plemena Izraelovih,

6 Za spomenik među vama Ako vas onda djeca vaša u budućnosti zapitaju: Što vam znače ovi kamenovi?

7 Odgovorite im: Voda Jordana prestade teći pred kovčegom zavjeta Gospodnjega, kad je prelazio preko Jordana. Ovi kamenovi imaju biti sinovima Izraelovim vječni spomenik, da je voda Jordana prestala teći."

8 Sinovi Izraelovi učiniše tako, kako im je bio zapovjedio Jošua. Uzeše dvanaest kamenova isred Jordana, kako je bio Gospod rekao Jošui, prema broju plemena Izraelovih, donesoše ih sa sobom u taborište i metnuše ih ondje.

9 A dvanaest drugih kamenova postavi Jošua usred Jordana na mjestu, gdje su bile stajale noge svećenika, koji su nosili kovčeg zavjetni. Oni se još nalaze tamo do današnjega dana.

10 Svećenici, koji su nosili kovčeg, bili su ostali stojeći usred Jordana, dok se nije svršilo sve, što je bio Gospod zapovjedio Jošui da kaže narodu i što je bio Mojsije naložio Jošui. A narod je brzo prešao.

11 Kad je sav narod bio prešao, prijeđe i kovčeg Gospodnji i svećenici pred svim narodom.

12 Rubenovci i Gadovci i polovina plemena Manasehova prijeđoše naoružani na čelu sinova Izraelovih, kao što im je bio zapovjedio Mojsije.

13 Oko četrdeset tisuća naoružanih ljudi prijeđe pred Gospodom u boj na poljanu kod Jeriha.

14 Taj dan učini Gospod Jošuu velikim pred svim Izraelom, tako da su imali strahopoštovanje pred njim za cijeloga života njegova kao što su bili imali strahopoštovanje pred Mojsijem.

15 Tada zapovjedi Gospod Jošui:

16 "Zapovjedi svećenicima, koji nose kovčeg zakona, neka izađu iz Jordana!"

17 I zapovjedi Jošua svećenicima: "Izađite iz Jordana!

18 Tako izađoše svećenici, koji su nosili kovčeg zavjeta Gospodnjega, iz sredine Jordana. Jedva dotakoše stope svećenika suhu zemlju, vrati se tada voda Jordana opet na mjesto svoje i prijeđe kao prije posvuda preko obala.

19 Narod izađe iz Jordana deseti dan prvoga mjeseca i utabori se u Gilgali na istočnoj međi Jeriha.

20 A onih dvanaest kamenova, što su ih bili uzeli sa sobom iz Jordana, postavi Jošua u Gilgali.

21 A sinovima Izraelovim reče: "Ako djeca vaša poslije zapitaju oce svoje: Što znače ovi kamenovi?

22 Tada obavijestite djecu svoju ovako: Suhom nogom prijeđe ovdje Izrael preko Jordana,

23 Jer Gospod, Bog vaš, osuši odu Jordana zbog vas, dok prijeđoste, kao što je učinio Gospod, Bog vaš, od Crvenoga mora, koje osuši zbog nas, dok prijeđosmo;

24 Jer svi narodi zemlje imaju spoznati, da je ruka Gospodnja jaka, i vi se imate vazda bojati Gospoda, Boga svojega."


Jošua (Šarić)