Jošua (Šarić)/Glava 12.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 Ovo su kraljevi zemlje, koje pobijediše sinovi Izraelovi, i zemlju njihovu osvojiše: "S onu stranu Jordana na istoku od rijeke Arnona do gore Hermona i svu ravnicu istočno od Jordana:

2 Sihon, kralj amorejski, koji je stanovao u Hešbonu. On je vladao od Aroera, koji leži na obali Arnona, od sredine doline preko polovine Gileada do rijeke Jaboka, međe sinova Amonovih,

3 I preko doline jordanske do istočne strane jezera Kinereta i do istočne strane mora pustinje, Slanoga mora, prema Bets-Ješimotu i južno uz podnožje obronaka Pisge.

4 Nadalje pokrajina Oga, kralja bašanskoga, koji je pripadao ostacima Refaima i prebivao u Aštarotu i Edreju.

5 Vladao je gorom Hermonom, Salkom i cijelim Bašanom do međe Gešureja i Maakateja i polovinom Gileada do pokrajine Sihona, kralja hešbonskoga.

6 Mojsije, sluga Gospodnji, i sinovi Izraelovi poraziše ih, i Mojsije, sluga Gospodnji, dade to u posjed Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova.

7 A ovo su kraljevi zemlje, koje Jošua i sinovi Izraelovi pobijediše u zapadnoj zemlji jordanskoj, od Baal-Gada u dolini libanonskoj do golih gora, što se dižu prema Seiru, i zemlju njihovu dade Jošua u posjed plemenima Izraelovim po dijelovima njihovim,

8 U gorama, u nizinama, u ravnici jordanskoj, na obroncima, u pustinji i u južnom kraju, zemlju Hiteja, Amoreja, Kanaanaca, Perizeja, Hiveja i Jebuseja:

9 Jedan kralj jerihonski; jedan kralj Ajski kod Betela;

10 Jedan kralj jerusalemski; jedan kralj hebronski;

11 Jedan kralj jarmutski; jedan kralj lakiški;

12 Jedan kralj eglonski; jedan kralj gezerski;

13 Jedan kralj debirski; jedan kralj gederski;

14 Jedan kralj hormski; jedan kralj aradski;

15 Jedan kralj libnaski; jedan kralj adulamski;

16 Jedan kralj makedski; jedan kralj betelski;

17 Jedan kralj tapuahski; jedan kralj heferski;

18 Jedan kralj afečki; jedan kralj šaronski;

19 Jedan kralj madonski; jedan kralj Hasorski;

20 Jedan kralj Šimronmeronski; jedan kralj akšafski;

21 Jedan kralj tanaački; jedan kralj megidski;

22 Jedan kralj kedeški; jedan kralj jokneamski na Karmelu;

23 Jedan kralj dorinski na visinama dorinskim; jedan kralj pogana u Gilgali;

24 Jedan kralj tirzahski, svega trideset i jedan kralj.


Jošua (Šarić)